Leitar du etter noko særskilt, bruk Ctrl+F få opp søkefelt på sida, skriv inn til dømes “Festidalen” og les saker som omhandlar den.

DatoTittel
01.01.2011Fargeprakt og storm i fjorden
01.01.2011Heftig på Neset ved midnatt
01.01.2011Tilbygg godkjende i kommunen
02.01.2011Ledige plassar i populært teatertilbod
02.01.2011Sola kjem att om 20 dagar!
02.01.2011Grasrotandel på 55 418 kroner til Uskedalen
03.01.2011Donald er borte!
03.01.2011Turnstart i veke 2
03.01.2011Ny rektor på plass i dag: Fornøgd med bytet
03.01.2011Ikkje kunstverk, men Nåsoveggen
03.01.2011Innbrot i hytte på Skorpo
03.01.2011Ledige plassar på skisamling
03.01.2011Klatreveggen som vart eit kunstverk!
03.01.2011SPAR i fjor: 31,2 millioner i omsetning
04.01.2011God sesongstart for Uskedal-jenter
04.01.2011Kvituren i logoen til Skipsregisteret
04.01.2011Forkjøpsrett viktig sak på årsmøtet i båtlaget
04.01.2011Frå sporv til svaner
04.01.2011For glatt for kafebesøk
04.01.2011Polarhistorie også for uskedelingar
05.01.2011Trettandedag jul og den gamle jula
05.01.2011Lions satsar på loppemarknad
05.01.2011Juledagar sett frå Musland
05.01.2011Moberg seier ja til attval i kommunestyret
05.01.2011Fondspengar til leikeplassen
06.01.2011Grillhytte reist i 2005
06.01.2011Dagestad har flytta, meir plass for Bu
06.01.2011Svanene har slått seg til ro
06.01.201123 julebukkar på besøk!
06.01.2011Hobbyklubben starter måndag
07.01.2011Grillhytta: Avkøyrsla må utbetrast
07.01.2011Turngruppa med ny leiing – start til veka
07.01.2011Andreplass for Uskedalen
08.01.2011Spikertelt-byggjing held fram
08.01.2011Først jubileum, så Uskedals-samling for HUBB
08.01.2011Uskedelingar på spennande leir i nabobygda
09.01.2011Jitney: Stem på oss!
09.01.2011Morten Nilsen til topps i Sør-Amerika
09.01.2011Klatreveggen opnar neste sundag
09.01.2011Strikkekafe denne veka
09.01.2011Uskedalen Utvikling med årsmøte 22. februar
09.01.2011Skisamling med god deltaking på Seljestad
10.01.2011Kalking som før i elva
10.01.2011Har teke idrettsmerket 52 gonger
10.01.2011Enes topp i Høgre, Moberg på andreplass
10.01.201110 husvære fullført i Uskedalen i fjor
10.01.20115000 meter passert på Aconcagua
11.01.2011Allidretten startar oppatt i morgon
11.01.2011Våt januar både her og der
11.01.2011Gaute har også prega barnehage
11.01.2011Aukande besøk på TI-aren
11.01.2011Måtte trekkje seg på grunn av høgdeproblem
12.01.2011Høgre og Venstre nominerer samme dag
12.01.2011Tjuande dag Knut jagar jula ut
12.01.2011Ny runde om naust-sak
12.01.2011Stor utskifting i båtlagstyret
12.01.2011Framleis bygsling for båtlaget
12.01.2011Skulemusikken treng fleire musikarar
12.01.2011Familien Nilsen har kjøpt Vertshuset, blir omdøypt til Systrene Nilsen
13.01.2011Swing i Helgheim frå neste sundag
13.01.2011Redda klatrar frå Brasil
13.01.2011Snart 2 år med strikkekafe
14.01.2011Årsmøtesundag på Solheim
14.01.2011Får løyve til planering
14.01.2011Sølv igjen – etter Seimsfoss
14.01.2011Ny pipebrann – feiar blir etterlyst
14.01.201150 spreke reklamesekundar
14.01.2011Prøveordning med sundagsavis
15.01.2011Morten Nilsen til topps
15.01.2011Får båtlaget restbeløp?
15.01.2011Første tomannsbustad innflytta
16.01.2011Karusellrennet er avlyst
16.01.2011God brosjyre for merkte turstiar
16.01.2011Ras og flaum har brote fylkesvegen
16.01.2011Opna sesongen med sigrar
16.01.2011Vegen var ikkje skada, er opna att
16.01.2011Ikkje distraherande, men stimulerande
16.01.2011Snøskred stoppa ved løa
17.01.2011Opprørsjazz blir musikkvideo på Samfunnshuset
17.01.2011Kan ikkje slutta når ein har eit kall
17.01.20113 uskedelingar på sonesamling
17.01.2011SPAR kjøpar næringsareal
18.01.2011Utfordrar ordføraren om Kystriksvegen
18.01.2011Ingen med refleks!
18.01.2011Aukande besøk i TI-aren
18.01.2011Loppemarknaden blir 26. februar
19.01.2011Johanne og Maria på Tvedt-turne
19.01.2011Bok-kafe på skulen til veka
19.01.2011Betra trafikk-situasjon
19.01.2011Ny tur på toppen for Morten?
19.01.2011Gatelys snart ned til Beinavikjo
19.01.2011Svært glatt i Halsabrotet
19.01.2011Festidalen ein saga blott?
20.01.2011Kjell Yri til topps i Venstre
20.01.2011Rask reaksjon av kommunen
20.01.2011Berre 2 uskedelingar i UKM til no
20.01.2011Martin i Kleivadalsvingen har VG-suksess
20.01.2011Aktivt songarår, Skogtun held fram
21.01.2011Lat det swinga i Helgheim!
21.01.2011Brazzooka til heile landet
21.01.2011Kven har bok om krigsinnsats?
21.01.2011Ikkje med turbofart
21.01.2011Fellingsprosenten litt ned også i Uskedalen
21.01.2011Krigen – soldatar og sjøfolk frå Uskedalen
22.01.2011Fine forhold i Fjellhaugen, karusell tysdag
22.01.2011Venstre ope for all slags samarbeid
22.01.2011Mistydande overskrifter om Festidalen
23.01.2011Løyve til seksjonering gjeve
23.01.2011Morten hjalp Astrid til topps!
23.01.2011Fin bru – til intern bruk
23.01.2011Bra start for swing i Helgheim
23.01.20115 frå Uskedalen i kommunestyret?
23.01.20112 sølv på Voss
24.01.2011Allidretten ut onsdag
24.01.2011SKL kvittar seg med gamal line
24.01.2011Eskil Moen nummer 3 på lista
24.01.2011Skulemusikken treng fleire både med og utan instrument
24.01.2011Om AFA på Venstremøtet
24.01.2011Varmare i Gamleskulen
24.01.2011Ikkje landstendensen som avgjer valet her
24.01.2011Viktig å styrka folkehelsearbeidet
24.01.2011Roleg nominasjonsmøte i Høgre
25.01.2011Venstre satsar på Husnes og Børnes
25.01.2011Nesten 50 på AFA
25.01.2011Er for indre ferjefri stamveg
25.01.2011Høgre vil ikkje binda seg til nokon før valet
25.01.2011KrF utan røystetillegg
26.01.2011Sesongopning i Fjellhaugen
26.01.2011Soldal raskast i Fjellhaugen
26.01.2011Miljeteig: Marknad for hjortepølse
26.01.2011Imponerande bokprosjekt kjem att neste år
27.01.2011Sjøtroll får ja i direktoratet
27.01.2011Odda-bandet på andreplass
27.01.2011Har opna flisavdeling
27.01.2011Meir plass i kaffekroken
27.01.2011Årets båtforening skal kårast
28.01.2011Forlenga sykkel- og gangbane viktig programpost
28.01.2011Uendra leiing og stor innsats for bedehuset
29.01.2011Stabilt kyrkjebesøk i Uskedalen
29.01.2011Eidsvik-bygd båt tilbake til Noreg
29.01.2011Vann kvar si klasse
30.01.2011River 5, byggjer 3 nye hytter
30.01.2011Må ikkje rakka ned på samarbeidspartia
30.01.2011Jamn aktivitet i idrettslaget
30.01.2011Fine tilhøve i Fjellhaugen-renn
31.01.2011Kven får Målblomen i kveld?
31.01.2011Fotballen har vind i segla
31.01.2011Vellukka skisamarbeid med Rosendal
31.01.2011Småhytter skal fjernast på Rabben
31.01.2011Målblomen til Felleskjøpet i Kvinnherad
01.02.2011Kom deg opp i Fjellhaugen!
01.02.2011Stabilt folketal i Uskedalen
01.02.2011Meir nedbør enn normalt
01.02.2011Uskedelingar quizbest på Husnes
02.02.2011Sterk reaksjon på høg husleige i bufellesskap
02.02.2011Småkraftverk blir viktig valgkampsak
02.02.2011Zumbaen kjem snart hit!
03.02.2011Annonsering på uskedalen.no
03.02.2011Kva er eigentleg zumba?
03.02.2011Mekling om turistanlegga i slutten av månaden
03.02.20117 frå Uskedalen!
03.02.20112 fellesturar på Nåso denne våren
03.02.2011Myklebust utfordra Høgre
03.02.2011Livssykluskostnad, sa ordføraren
04.02.2011Meir nedbør på Husnes
04.02.2011Agentar på ferde i kyrkja i morgon
04.02.2011Bil køyrde ned gjerde ved Heio
04.02.2011Gardsbarnehagen får 825.403 kroner
04.02.2011Birte syng i morgon ettermiddag
04.02.2011Nytt swingtreff sundag kveld
05.02.2011Agentane er på plass
05.02.2011Skirennet måtte avlysast
05.02.201116 agentar i kyrkjetårnet
05.02.2011Birte song Heaven
06.02.2011Vi skal jobbe for det gode
06.02.2011Bøk over Rød-stallen for andre gongen
06.02.201130 swinga seg i Helgheim
06.02.2011Kjem med våren på onsdag!
07.02.2011Udramatisk utforkøyring på Heio
07.02.2011Konsesjonssøknad berre for Tverrelva
07.02.20115 uskedelingar til NM i brass
07.02.2011Ny leiing i båtlaget i kveld
07.02.2011Gløym ikkje kulturmidlane!
07.02.2011Erdal overtek igjen i båtlaget
07.02.2011Flinke skijenter i Øystese og på Voss
07.02.2011Klart for ny strikkekafe
08.02.2011Godt fornøgde med båtbesøket
08.02.2011Store talentar frå Uskedalen
08.02.2011TI-aren selde for 48.000 i fjor
08.02.2011Fleire hus også på Ytre Eik
09.02.2011Sølv igjen til Hjønnevåg
09.02.2011Ny strikkekafe i kveld
09.02.2011Nesten 100 strikka og lærte om hage
10.02.2011Uskedalshundar i oppvisning på Husnes
10.02.2011130.000 for kalking i 2 år
10.02.2011Positiv attest til Hagetunet
10.02.2011Det sikraste og første vårteiknet!
10.02.2011Old boys med varierande frammøte
11.02.2011Saker til årsmøtet?
11.02.2011Manglande Rabben-dokumentasjon
11.02.2011100.000 frå fylkesmannen til kalking
11.02.2011Sats på eitt breiast mogeleg idrettstilbod
11.02.2011Kor var Uskedal Idretttslag?
12.02.2011Uskedalshundar viste kva dei kan
12.02.2011To veker til loppemarknaden
12.02.2011Også Skorpefjellet på turprogrammet
13.02.2011Rosendal 9 av 23 i NM
13.02.2011Altfor høg utleigepris på Husnes
13.02.20112-0 over Fylkesmannen!
13.02.2011Krafttak må til!
13.02.2011Tank må fjernast frå elva
14.02.2011Tanken vil bli fjerna
14.02.2011Stupar mot gjenombrot
14.02.2011Sølv for 4 uskedelingar
14.02.201120 uskedelingar i karusellrenn
14.02.2011Nytt barnediskotek på fredag
15.02.201140 år sidan tankar eksploderte: Uskedal-familie på 3 berga livet
16.02.2011Stutt straumbrot då linje fall ut
16.02.2011Uskedalen i bakevja med eitt av 23 småkraftverk i Kvinnherad
16.02.2011Moen på sikker plass
16.02.2011Rektor rosar bok-kafeen
16.02.2011Uskedelingar gjekk fort i Sauda
16.02.2011Karneval på forskot i Uskedalen
17.02.2011Årsmøte i ungdomslaget neste helg
17.02.2011Busskur på Korsnes klart til veka
17.02.2011Halsabrotet-plan til ettersyn no
17.02.2011Mattedag for heile skulen
17.02.2011Hogstrekord i Kvinnherad
18.02.2011Systrene Nilsen har funne drivarar
18.02.2011Frå påsketroll til sengeteppe
18.02.2011Aktivitetsdagen under planleggjing
18.02.2011Dans deg sveitt og glad!
18.02.2011Opprusting av kjøkenet i Helgheim
18.02.2011Røysterett for alle til Skånevik på korseminar
19.02.2011Får fritak for eigedomsskatt
19.02.2011Turistar og jobbsøkjarar på Rabben
20.02.2011Datakurs for seniorar i år
20.02.2011Teken for promillekøyring
20.02.2011Fantastiske forhold til fjells
20.02.2011Også einslege kan swinga seg!
20.02.2011Uskedelingar hevda seg i Øystese
21.02.2011Helselaget med frukt til skule og barnehage
21.02.2011Ei fin naturoppleving
21.02.2011Fleire i Hobbbyklubben snart?
22.02.2011Strålande jubileumskonsert med kvalitet og humør!
22.02.2011Over til Systrene Nilsen
22.02.2011Meir positivt om Uskedalen i kveld
22.02.2011Frå Alta – på øving i Røysterett for alle
22.02.2011Festidalen ikkje skrinlagd for godt
23.02.2011Hugsar du Papillon?
23.02.2011Kom med fleire loppar!
23.02.2011Mykje snø i fjellet
23.02.2011Hundeklubben treng treningsområde
23.02.2011uskedalen.no blir lese i mange land
23.02.2011Lag og verksemder må retta nettsidene sine.
23.02.2011Stor deltaking av arrangøren
24.02.2011Statoil-nettet er som Noreg
24.02.2011Nominasjon på Dønhaug måtte avlysast
24.02.2011Steile strandsone-standpunkt og inga løysing
24.02.2011Ikkje for seint å levera
25.02.2011Fjellhaugen ope 7 av 9 dagar
25.02.2011Elegant skur er på plass!
25.02.2011Nytt gjerde kjem inn til skulen
25.02.2011Uskedelingar med på VM-festen
26.02.2011Busslommane kjem snart
26.02.2011Ungdomslaget satsar på Fjelly
26.02.2011Friteke for eigedomsskatten
26.02.2011Uskedeling i Rosendal-styret
26.02.2011Loppemarknad kvart år, 25.000 i brutto
26.02.2011Konferansesenter i Baroniet blir planlagd
27.02.2011Treng 2 meter av kommunen
27.02.2011Ny salmekveld – med Grundtvig
27.02.2011Labert år med 3 i leiinga for ungdomslaget
27.02.2011Uskedalen – sentralt ord i kryssord
28.02.2011Meir kurs for hundefolket
28.02.2011Skattelista er klar
01.03.2011Heile bygda i 17.mai-komiteen?
01.03.2011Trafikkfelle ved Gamleskulen
01.03.2011Snart skjerm på 46 tommar
01.03.2011Godt besøk på TI-aren
01.03.2011Uskedal Musikklag rundar 75 år
01.03.2011KNM Tyr frå 1887 kan bli verna
02.03.2011Dei ruvande dirigentane
02.03.2011Vil betra heile trafikkbiletet
02.03.2011Musea skal bli sterke kunnskapssentra
02.03.2011Uskedelingar var med og vann
02.03.2011Asbjørn Olsen leiar i Uskedalen Utvikling
03.03.2011Har ikkje folket med seg i vegsaka
03.03.2011Vårkonsert og tur til Italia
03.03.2011Paula er tilbake hos Eidsvik
03.03.2011Helselaget rundar av 2010
03.03.2011Dobbelt så mykje nedbør i Matre som her
03.03.2011Skuleferie som andreførar – på skulen!
03.03.20114 fiskeørnar på Fjellandsbøvatnet
03.03.2011Set punktum etter 28 år som politikar
04.03.2011Busslomma blir klar i mai
04.03.2011230 medlemmer i idrettslaget
04.03.2011Gløym ikkje dansen!
04.03.2011Om havbruksnæringa i elveeigarlaget
04.03.2011Stor interesse for Halsabrotet-feltet
04.03.2011Rådmannen framleis imot frådeling av naust
05.03.2011Tobias er stole!
05.03.2011Bjarne Lilleaas leiar i idrettslaget
05.03.2011Få kunstgressbane på agendaen!
05.03.2011Helgheim får truleg spelemidlar
05.03.2011VM og verdig bruk av det norske flagget
06.03.2011Vil sakna miljøet rundt politikken
06.03.2011Nesten halvparten av KM-deltakarane frå Uskedalen
06.03.2011Ribba Tobias funnen i Rosendal
06.03.2011Åmli og Rice klare for Dønhaug
07.03.2011Gje Kjærland frådeling!
07.03.2011Fjellstovo – ei databok om Mannsvatnet og hyttemiljøet
07.03.2011Trøbbel med hengslane
07.03.2011Helselaget: Nytt år med imponerande resultat
07.03.2011Tar opp kunstgrasbane på første styremøte
07.03.2011Weekendtur til Skottland?
08.03.2011Allidrett inne igjen i morgon
08.03.2011Misjonsveke tar til i morgon
08.03.2011Rebaudo gjennom nålauga
08.03.2011Solfest i kulingkast
08.03.2011Skulen satsar vidare på leseprosjektet
09.03.2011Ny siger til Tvangsgutane
09.03.2011Telefonlåsen snart i orden
09.03.20116-2 for frådeling av naustet til Kjærland
09.03.2011Ukraina-innsamling kjem først i mai
09.03.2011Bassist frå Uskedalen i festivalen
10.03.2011Gøy å bu i Spania
10.03.2011Busslomme og -stopp frå 1. april
10.03.2011Millionauke for kloakkanlegget
10.03.2011Bringedal støttar hardingfelesenter i Hardanger
10.03.2011Røysterett for alle treng rekruttering
11.03.2011Siste tomannsbustad under byggjing
11.03.2011Delingsløyve er gjeve
11.03.2011Tobias-tjuvane er tekne
11.03.2011Sjøtroll-utviding ut til ettersyn
11.03.2011Enda eitt tretelt på Øyro
12.03.2011Basardag i morgon
12.03.2011Sommarøl med humlepung
12.03.2011Indonesia i fokus under misjonsveka
13.03.2011Svært variert repertoar
13.03.2011Rekordbasar for helselaget: 45.500 kroner!
13.03.2011Feet overtar etter Vetrhus
13.03.2011Dagens foto-vinnar på TV2
14.03.20116 kameraer skal monterast i elva
14.03.2011Gull, sølv og bronse til uskedelingane
14.03.2011Ny asfalt på Døsslandsio i år
14.03.2011AFA-produkt i turstiane på Sunde
14.03.2011Ikkje hjelp til klypping, men kommunal drift?
14.03.2011Bra fordeling av dyr på Haugland
15.03.2011Snart 5 år med vulkanen Maria
15.03.2011Helgheim prioritert for spelemidlar
15.03.2011Basar for Mali i bedehuset
15.03.2011Bra besøk, kjøkenet blir nytt
15.03.2011Gevinstar i helselagsbasaren
15.03.2011Legland til landsmøtet i Senterpartiet
15.03.2011Idrettslaget med medlemsregistrering
16.03.2011Tilskot på 2,4 millionar
16.03.2011Fotokurs på vertshuset
16.03.2011AFA tok gjerde-jobben
16.03.2011Syklande ambassadør med kurs for Marokko
16.03.2011Rusten har kjøpt prosjektet på Eikelandet
16.03.2011Sesongslutt for dei yngste
17.03.20114 husvære kan takast i bruk
17.03.2011Vil ha fjerna turveg
17.03.2011Gløymde hamnane i Uskedalen!
17.03.2011Sjøtroll kan mista 90 årsverk
17.03.2011Høgre: Nei til Hardangerfjordforskrifta
18.03.2011Plan for Børnes skal drøftast med interesserte
18.03.2011Ny sjanse til å dansa!
18.03.2011Eidsvik fekk heile jobben med Paula
18.03.2011Har fotokurs nummer 20 i helga
18.03.2011Må ta ansvar for småkraftproduksjonen
19.03.2011Etterlysar svar frå kommunen
19.03.2011Grønt lys for riving og byggjing på Rabben
19.03.2011Over 8.000 til sundagsskulen i Mali
19.03.2011Tiril og Maria stjal showet
20.03.2011Ei rystande oppleving
20.03.2011Soldal best av uskedelingane
20.03.2011I mars – i svanenes måned
20.03.2011Færre som swingar seg
20.03.2011Kvelden då månen var ekstra stor
21.03.2011600 for å fiska heile sesongen
21.03.2011Også terrassar på Øyro
21.03.2011Kan nokon slå Nesjarane i år?
21.03.2011Gevinstliste for Mali-basaren
22.03.2011Søkjer om 50.000 frå Nynorsksenteret
22.03.2011Den nye og den gamle Røttingøy
22.03.2011Moen støttar partifellen
22.03.2011Mange gjestar og nytt kjøken
23.03.2011Det er så yndigt at følges ad
23.03.2011Vellukka kurs for dei yngste hundane
23.03.2011Auto 88 får ny kortautomat ute
23.03.2011Ingebjørg vart Vestlandsmeister
23.03.20115 ledige tomter på Ytre Eik
24.03.2011Delvis kommunal drift av Heio?
24.03.2011Treng ikkje å søkja om terrasse
24.03.2011Utfordringa til politikarane: Matfatet vert tømt
24.03.2011Auke til 116 elevar ved skulen til hausten
24.03.2011Myldrande liv på grusbana
24.03.2011Ein uskedeling på lista til Raud
24.03.2011Skrotdugnad aktuell i Uskedalen
24.03.2011Møte i Dialogforumet 11. april
25.03.2011Strikkekafe igjen til veka
25.03.2011Radikal forverring av luseplagen i Uskedalselva
25.03.2011Interesse for Børnes-satsing
25.03.2011Startar opp att med ungdomskor
25.03.2011Prestnes og Legland toppar for Sp
25.03.2011Stygg brakke er fjerna
25.03.2011Senterpartilista i Kvinnherad
26.03.2011Kva blir skjebnen til bua?
26.03.2011For fint å jobba i hagen!
27.03.2011Klar til å spela Grundtvig-salmar
27.03.20112 uskedelingar i ungdomskoret?
27.03.2011Song 17 av 1600 Grundtvig-salmar
27.03.2011Varmar opp for verdsstjerner
28.03.2011Tre blad Prestnes nominert på Ljosnes
28.03.2011Mesta tek over att, meir aktivitet på Børnes
28.03.2011Tryggare i Kleivadalssvingen
29.03.2011Torfinn Myklebust er død
29.03.2011Tok opp saker for mange
29.03.2011Fire frå same famlien!
29.03.2011Solid gå-gjeng og godt kafe-besøk
29.03.2011Takk for fotballane
29.03.201116 timar lærdom om hunden på grusbana
30.03.2011Vil savne Torfinn
30.03.2011Landskapet og Bøkkerverkstaden kjem til syne
30.03.2011Stordugnad i båthamna
30.03.2011Bli med og gå Folgefonna på langs!
30.03.2011Ein ruvande politikar og unik mann
30.03.2011Heio-gjerdet framleis nede
30.03.2011Bra belegg på Osloruta
30.03.2011Strikke-innspurt for 25
30.03.2011Godt påskenummer av Uskedalsposten
31.03.2011Ikkje løysing i Naustbygget
31.03.2011Næringstomt og gangveg ved AFA
31.03.20118. mai med høgare profil også i Uskedalen
31.03.2011Bedehusa blir hovudtema i neste årbok
01.04.2011Søkte ikkje om fritak for skatten
01.04.2011Dansen i Helgheim er avlyst
01.04.2011Seriestart med 3 uskedelingar på laget
01.04.2011Uskedelingane er ikkje lettlurte!
02.04.2011Fortau opp mot Halsabrotet
02.04.2011Til topps på Nåso neste helg?
02.04.2011Frå Beatles til svensk julesong
03.04.2011Har godt system for branntryggleiken
03.04.2011Konfirmantane var med i gudstenesta
03.04.2011God sesongopning for Rosendal
03.04.2011Brazzooka i elden – også til Haugesund
04.04.2011Ny runde om hjorte-foredling
04.04.2011Ikkje busslomme-stopp før i juni
04.04.2011Sesongslutt i Hobbyklubben
04.04.2011Eit musikalsk kjempeløft
05.04.2011Sterk andreplass i Ulvik
05.04.2011Kan planta ut det meste
05.04.2011Vårteikn ved Steinatre
05.04.2011Nytt kjøken i gamal skule
05.04.2011Solfjelløpet vert offisielt
05.04.2011Stemneplassen treng opprustning
06.04.2011Frå tretelt til ferdig naust
06.04.2011Quiz med skjenkeløyve
06.04.2011Festeavtale for båthamna klar
06.04.2011Stillar med 4 lag i Trio cup, ekstra cup i Uskedalen
06.04.2011Får skjenka fram til klokka 02
06.04.201123 listekandidatar frå Uskedalen
06.04.2011Innsamling til Kirkens Nødhjelp til veka
06.04.2011Kort veg til forbrukaren med feltkontroll
07.04.2011Løyveproblem for Dønhaug
07.04.2011Eit stille minutt for Torfinn Myklebust
07.04.2011Samrøystes skjenkeløyve fram til 02
07.04.2011Bestemmer meir sjølve i strandsona
07.04.2011Presenterar Systrene Nilsen
07.04.2011Spelar saman med stjernemusikarane!
08.04.2011Stopp i handsaminga av AFA-prosjekt
08.04.2011Pipebrann i Halsabrotet
08.04.2011250 på gravferda til Torfinn Myklebust
08.04.2011Dugnad i morgon i båthamna
08.04.20113 gratispoeng til Rosendal
08.04.2011Kjemperespons for Brazzooka
08.04.2011Den store dugnadsdagen
09.04.2011Kommunen held fast på reguleringsplanen
09.04.201140 i dugnadsjobb i føremiddag
09.04.2011Hard dag også for dei på sidelinja!
10.04.2011Flaumfaren må vurderast
10.04.2011Lions-midlar til lokale føremål
10.04.2011Systrene Nilsen med allsidig påskemeny
10.04.2011Knallopning med 7-2 for jentene
11.04.2011Ta godt imot konfirmantane i morgon!
11.04.2011Stor interesse for møte på Systrene Nilsen
11.04.2011Lam og dans to kveldar i påska
11.04.2011Stor aktivitet på Heio
11.04.2011Klappa for Systrene Nilsen
12.04.2011Større vaskekapasitet kjem i båthamna
12.04.2011Sjeldant syn på fjorden
12.04.2011Påskequiz i Helgheim er i rute!
12.04.2011Kritiske spørsmål om TV-overføring
12.04.2011Imponerande av konfirmantane
12.04.2011Komande musikarar med god lyd
13.04.2011Gong og sykkelveg til Steinsletto
13.04.2011Satsing på 8 millionar i nabolaget
13.04.2011Ros frå ein brannramma
13.04.2011Huglen og kommunen i oppklaringsmøte
13.04.2011Låvedans med Åsmund Åmli Band om ei veke
14.04.201155.000 i byggjetilskot til Uskedalen
14.04.2011Utvida søknadsfrist for aspirantar
14.04.20117-2 for reguleringsplanen
14.04.2011Nytt oppdrag for Eidsvik
14.04.2011Berre organisert trening for dei minste på Heio
14.04.2011Levande musikk på Systrene Nilsen
15.04.2011Ein humanistisk konfirmant
15.04.2011Kule og smarte tredjeklassingar
15.04.201111 påmelde lag til quiz, Nesjarane kjem att!
15.04.2011Farmor Hjørdis klypper snora i morgon
15.04.2011Humanistisk konfimant – kva er det?
16.04.2011Skepsis til utvida oppdrettsanlegg
16.04.2011Berre ein teken i fartskontroll
16.04.2011Champagne-skål for Systrene Nilsen
16.04.201150 bønder frå Østerrike på gardsbesøk
17.04.2011Ny siger til Nesjarane
17.04.2011Stabilt kyrkjebesøk i Uskedalen
17.04.2011Pålatunet med tilbod 4 dagar i veka
17.04.2011Ikkje klatring inne
17.04.2011Musikalsk fylgjesvenn til Kilimanjaro
18.04.2011Hjelp med å finna veteranane
18.04.201170 førebels til lammekveldane
18.04.2011Mykje snø – og rasfare!
18.04.2011Frå lauvsprett til japansk blomeprakt
18.04.2011Ingen konklusjon om Børneskaia
18.04.2011Framleis snø på Hauglandsfjellet og i Botnane
19.04.2011Låven halvfull til låvedans-starten
19.04.2011Sivert fann påskeharen
19.04.2011Mange nye liv i gardsbarnehagen
19.04.201120 på Nåso frå Uskedal-sida
20.04.2011Påskeverkstad på Systrene Nilsen
20.04.2011Huglen har mellombels bruksløyve
20.04.2011Vegvesenet seier ja til fortau
20.04.2011Førebels roleg i båthamnane
20.04.2011Ikkje skredfåre i Englafjell
20.04.2011Ekstrem fjøre, pass på fortøyningane
21.04.2011Setesdal-leksjon for 400
21.04.2011Kva skjer med båthamn-symbolet?
21.04.2011To praktfulle varslar om vår
21.04.2011Velstelte gardstun i Hauglandskryssen
21.04.2011Aukande båtbesøk i dag
22.04.2011Bringebust vann hårfint
22.04.2011Meir enn 100 på Rabben i påska
22.04.2011Liten lyngbrann raskt sløkt
22.04.2011Berre 20 i kyrkja langfredag
22.04.2011Over 100 nyter påskelam
23.04.2011Forbod mot å gjera opp eld
23.04.2011Eggejakt – ein ny påske-suksess
23.04.2011Fana-invasjon ved Sandakaien
24.04.201150 gjestebåtar i Uskedalen i natt
24.04.2011Er det ein asalia – eller ein mandelbusk?
24.04.2011Internett-løysing for heile området?
25.04.2011Nærgåande ørn i Uskedalen
25.04.2011Busken er ein rhododendron
25.04.2011Svært vellukka påske i Uskedalen
25.04.2011Premie for fjelltrimmen 2010
25.04.2011Skulptur på plass før sommaren
26.04.2011Spektakulær Nåso-tur laurdag
26.04.2011Veterandag med 7 frå Uskedalen
27.04.2011Grønt lys for viktig AFA-prosjekt
27.04.2011Viktige saker i vassverket
27.04.2011Musikk for seniorar
27.04.2011Påskenatt i Uskedalen
27.04.2011Auto 88 har gass
28.04.2011Nytt informasjonstilbod i bygda
28.04.2011Skorpo-protest mot utviding av biomasse
28.04.2011Vart kalla Peppertreet
28.04.2011Pumpestasjon fungerar framleis ikkje
28.04.2011Ikkje step på måndag
29.04.2011Skredfare i Halsabrotet skal vurderast av ekspert
29.04.2011Har slått andre gongen
29.04.201120 gode år med Zjakk
30.04.20114 med kurs for Nåso-toppen
30.04.2011Vårlege draumedagar
30.04.2011Miniputtane spela 59 kampar
30.04.2011Sesongopna i Steinparken
01.05.2011Luftig ferd over Dønhaug
01.05.2011Avkøyrsle for parkering lenger aust?
01.05.2011Langt mellom flagga
01.05.2011Sykkelrebus neste helg
02.05.2011Prikkfri skjenkekontroll
02.05.20115 båtar til kai hos Eidsvik
02.05.2011Veteranane bør melda seg på
02.05.2011Tap laurdag, heimesiger onsdag?
02.05.2011Ikkje historisk i Uskedalen!
03.05.2011Veterandagen i Uskedalen
03.05.2011Mannsvatnet i Storsenteret
03.05.2011Friskt musikalsk pust frå Gudbrandsdalen
03.05.2011Snart SPAR-utbyggjing
03.05.2011Godt besøk på TI-aren i april
03.05.2011Innbrot oppe i dalen
04.05.2011Storproduksjon av musefellebilar!
04.05.2011ORBO og Smith-Hald i Dønhaugkjedlaren
04.05.2011Storhaughytta ferdig i haust
04.05.2011Sjøtroll har 13 tilsette i Kvinnherad
04.05.2011Vegard solist med elitekorps i Bergen
04.05.2011Nyttig møte i Uskedalen Utvikling
04.05.2011Garasje på flyttefot
04.05.2011Nesten 20 000 nye grasrotkronar
05.05.2011Satsing for Festidalen i 2012
05.05.2011Panorama frå Englafjell
05.05.2011Får parkering ved bustad?
05.05.2011Konfirmasjon 22. mai
05.05.2011Rosendal vann klårt
05.05.2011Vårleg reparasjon
05.05.2011Uskedalselva på vent som reservevasskjelde
05.05.2011Ikkje vassproblem for nye byggjefelt
05.05.2011-Klarer det like godt som kommunen
06.05.2011Meld frå om avfall
06.05.2011Nei til kommunalt byggetilskot
06.05.2011Trelavvo skal reisast på Skårhaug
06.05.2011Klårt for transport til Storhaug
07.05.2011Ferdigattest for kloakkanlegget
07.05.2011Stor nedgang for fjelltrimmen
07.05.201130 veteranar på Solheim sundag
07.05.2011Systrene Nilsen ope 17. mai og frå 1. juni
07.05.2011Heis flagget på frigjeringsdagen!
08.05.2011Vellukka veterantreff, krigsminnesamling i Uskedalen?
08.05.2011100 deltakarar både i fjelltrim og rebusløp
09.05.2011Årviss og profilert dag
09.05.2011Historisk Hopp i havet
09.05.2011Frå kanonbåt til ferje – freding til slutt?
09.05.2011Politiet dempa ned fest
10.05.2011Frå Bjørn West til tidlegare Haus
10.05.2011Vegen blir sikra ved Djupehølen
10.05.2011Spelar som ein engel og hunndjevel
10.05.2011Godt besøk i finveret
10.05.2011Største byggjefeltet i Uskedalen snart klart
10.05.20115 turar med klede og sko til Ukraina
11.05.2011Ikkje korpsmusikk i toget på Dagen
11.05.2011Positivt møte om trelavvo
11.05.2011Bøkkerkveld som sommar-avslutning?
11.05.2011– I Uskedalen har du alt!
12.05.2011Fiskarar frå Karmøy med gode fangstar
12.05.2011Politikar-klapp for AFA-planar
12.05.2011Naustet: Held fast på tidlegare vurdering
12.05.2011Ekstrarunde for vassverket
12.05.2011Soloppgang sett frå Skorane
12.05.2011Båtlag-symbolet endeleg på plass
13.05.2011Turistanlegg-plan sendast vidare
13.05.2011Valliste-problem i Venstre
13.05.2011Klår bodskap på Sandabakkane
13.05.2011Frå tre til stein
13.05.2011Hugs Ukraina-innsamling i morgon
13.05.2011Oppførte seg bra og sprang fort i Odda
13.05.20116 poeng på 2 kampar
13.05.2011Uskedelingar i sparebank-stiftinga
13.05.2011Sesongstart med vitjing frå Irland
13.05.2011Black Watch og Steinsletten gjennom Storsund i sommar?
14.05.2011Topp-musikarar i kjedlaren i kveld
14.05.2011Skal Uskedalen gro att?
14.05.201120 russ i rebus
14.05.2011600 sekkar med klede til Ukraina
15.05.20113 trubadurar – lite publikum
15.05.2011Delte meiningar om utvida oppdrett
15.05.2011Massiv rasteplass
15.05.2011Betre betalt i Omvikdalen
15.05.2011Nedtur for Rosendal
16.05.2011Bringedal held tala for dagen
16.05.2011Grunntrening på Heio
16.05.2011Tør ikkje politikarane hoppa i havet?
16.05.2011Kva med nokre trommesoloar?
17.05.2011Halve bygda på beina første del av Dagen
17.05.2011Høge ambisjonar for Uskedalen
17.05.2011Høgst aktuelt minnesmerke
17.05.2011Det laaaange toget
18.05.2011Dagens ros frå matgruppa
18.05.2011Rørheim vil dyrka meir, startar mjølkeproduksjon att
18.05.2011Flink pedagog og disiplinerte born
18.05.2011Stål-rekkverket kjem til veka
18.05.20116-2 for dispensasjon til Kjærland
18.05.2011Til minne om Torfinn
19.05.2011Dobbel Arnardo i neste veke
19.05.2011Mannen på plass i Mannen
19.05.2011Mistar han plassen igjen?
19.05.2011Hjerteknuser med lokale talentar
20.05.2011Italia neste arena for Røysterett for alle
20.05.2011Jakt på rådyr på Døsslandsido
20.05.2011Lanserte arbeidsmiljøpris
20.05.2011Båthamnane igjen utelatne
21.05.2011Klatrarane kjem i pinshelga
21.05.2011Solid vegfundament ved Djupehølen
21.05.2011Med beisto over Storsundet!
21.05.2011Takkar for rebusen
21.05.2011Skuletreff i Beinavikjo 41 år etter
21.05.2011Mathilde i Beinavikjo
22.05.2011Avtale i orden for båtlaget
22.05.201118 konfirmerte i Uskedalen
22.05.2011Siger og uavgjort for Rosendal
22.05.2011Vann for tredje gong
23.05.2011Idedugnad framfor valet
23.05.2011Positive signal om Aktivitetshuset
23.05.2011Stemorsblomar langs vegen
23.05.2011Meir asfalt i Skårhaug
24.05.201123 elevar i naturfag-prosjekt
24.05.2011Også TERS-støtte til matematikkutstyr
24.05.2011Ny asfalt kjem i veke 24
24.05.2011Oskeregn også over Uskedalen
24.05.201143 elghundar til utstilling på grusbana
25.05.2011Eitt tretelt til på Øyro
25.05.2011Fjelly-treff først seinare
25.05.2011Oskenedfallet over også for oss
25.05.2011Bassist frå Uskedalen i fint selskap
25.05.2011Gradering og marknadsføring av turstiar
25.05.2011Tap og siger for Rosendal
26.05.2011Branntilsyn ved Helgheim
26.05.2011Kjell Yri: Sats på Husnes og Rosendal!
26.05.2011Berre SV imot reguleringsplanen
26.05.2011Triveleg familiesirkus på Rabben
27.05.2011Klarsignal for jakt på rådyr
27.05.2011Festeavtale for båthamna skal slettast først
27.05.2011Elevane sel hjartelodd også i år
27.05.20111200 kubikkmeter på Børneskaia
27.05.2011Over 2000 på sirkus i Uskedalen
27.05.2011Galeasen Gurine gjennom Storsund i kveld
28.05.2011Elghundshow med mykje regn og høg kvalitet
28.05.2011Uskedal-brør spelar i festivalen
29.05.2011Bjelland-huset totalskada av brann
29.05.2011Velfortent pizza til branntroppen
29.05.2011Imponerte Ole Ivars; Systrene Nilsen neste for Jazzverket
29.05.2011Påkjøyrt rådyr i vegkanten
29.05.2011Grønt lys for nytt tretelt
30.05.2011Aktivitetsdag med bønder og Brazzooka
30.05.2011Ny flaskehals for trafikken?
30.05.2011God jobb gjort ved Djupehølen
30.05.2011Stort sommarprogram med mat og musikk
31.05.2011Sager opnar og avsluttar
31.05.2011Hentar kunnskap om livet i strandsona
31.05.2011Fjelltun kjem på bedehuset
31.05.2011Etterforskning av brannårsak
31.05.2011Amadea frå Hardanger til Sogn
31.05.2011Første øving med korpset
01.06.2011Blir du med på Skorpefjellet?
01.06.2011Brann-etterforskinga tek tid
01.06.2011Enklare å søkja om driftstilskot
01.06.2011Kjempeflinke elevar
01.06.2011Heider og ære til idrettsmerketakarar
02.06.2011Rosendal utklassa Fusa
02.06.2011Venstre-klage fekk nei i departementet
02.06.2011Skulen fekk nei til prosjektmidlar
02.06.2011Unngå konflikt i Skorpevågen
02.06.2011Vellukka tur til Skorpefjellet
02.06.2011Damekampen vart avlyst
03.06.2011Gode tjenester må vike
03.06.2011Politisk organ?
03.06.201110-åringane vann 14-1!
03.06.201115 lag vil hoppa i havet!
04.06.2011Haugland ikkje lenger rådgjevar
04.06.2011Takstolar laga straumbrot
04.06.2011261 millimeter på Korsnes
04.06.2011Førsteslått ikkje særleg tidleg
04.06.2011Ufarlege agurkar på SPAR
04.06.2011God sykkel-innsats av uskedeling
05.06.2011Systrene Nilsen med sesongopning
05.06.2011Det gule Neset
05.06.2011Kjøp eit and-elsbrev og bli med
05.06.2011Kjøp eit and-elsbrev og bli med
05.06.2011Støyande gravemaskin
06.06.2011Rekordstor rhododendron neppe truga
06.06.2011Uskedeling fungerande sjef i Bergen Group
06.06.2011Syklar for 10.000 premiar i andeløpet
06.06.2011Allereie ny asfalt på Døsslandsido
06.06.2011Framstegspartiet hoppar i havet
06.06.2011Praktfullt i Skårhaug
07.06.2011Turist-attraksjon på Rød
07.06.2011Bøkkerkvelden er utsett
07.06.2011Til topps på Solfjell for tredje gong
07.06.2011Middels besøk i TI-aren i mai
07.06.2011Sjørøvarskuta på veg, men er Sprød sprø?
07.06.2011Ikkje fleire bilar i hagen
07.06.2011Positive signal framleis om Aktivitetshuset
08.06.2011Spennande leiropphald på Fjelly
08.06.20119000 frå Lions til Uskedalen
08.06.2011150 sider stoff om Kvinnherad
08.06.201110 000 til Festidalen frå kommunen
09.06.2011Kjærland får avkøyrsle
09.06.201120 unge husnesingar på gamal skule
09.06.2011Frp får fjorden åleine!
09.06.2011Trampeklapp for Aleksander
09.06.2011Ikkje parker i båthamna
10.06.2011Boklansering og dokketeater i barnehagen
10.06.201120 mål skal klargjerast på Børnes
10.06.2011Systrene Nilsen med prikkfri skjenkekontroll
10.06.2011Laurdag med mykje god jazz
10.06.2011Avkøyrsle frå fylkesvegen?
11.06.2011Rådyrjakt også på Rød
11.06.2011Minst 700 opplevde Aktivitetsdagen
11.06.2011Bøndene i Uskedalen markerte seg
12.06.2011Fullt hus for lovande jazz-allianse
12.06.201117.mai med elevar og bygdefolk
12.06.2011Frå ein annan vinkel
12.06.2011Ikkje dispensasjon for hyttebyggjing
12.06.2011Uskedalen også på facebook
12.06.201140 000 til fotballen
13.06.2011Vakker, men giftig
13.06.2011Roleg pinseferie for miljøarbeidarar
13.06.2011Uskedalen-jubel for 11-0
13.06.2011Sjette siger, halve laget frå Uskedalen
14.06.2011Toppturar i Ulvanåso
14.06.20111500 på Aktivitetsdagen?
14.06.2011Fiskestart i natt i den einaste opne elva
14.06.2011Siglarar frå utlanda i styggveret
14.06.2011Nynorskprosjekt og stor dag i barnehagen
15.06.2011Oppløftande avslutning på sesongen
15.06.2011Kor-tur for 32 til Italia i morgon
15.06.2011Topptur på Englafjell
15.06.2011Idedugnad i morgon om viktige valsaker
15.06.2011Uskedalen har fått sirkus
15.06.2011Turnsesongen er slutt
15.06.2011Midtsommar-blues med verdsartist
16.06.2011Nytt troll på Skorpo
16.06.2011Eit gamalt troll
16.06.2011Livsfrisk 100-åring midt i trafikken
16.06.2011Rosendal med vind i segla
16.06.2011– Kommunen bør overta Aktivitetshuset
17.06.2011Nynorsk frå skulestart får 15000
17.06.2011Storkontrakt i Rosendal for Byggeriet
17.06.2011Lovande start på fiskesesongen
17.06.2011– Blir ikkje lett å slå Vegard
17.06.2011Framleis inga tinglysing
18.06.2011Ingebjørg fekk nynorsk-pris
18.06.2011Mindre deltaking i motbakkeløpet
18.06.201192 til toppen av Solfjell
18.06.20113 strake til Bergane
18.06.2011Fleire parkeringsplassar trengs ved skulen
19.06.2011Røysterett for alle song i Verona-arenaen
19.06.2011Delingsløyve for 7 parsellar
19.06.2011Ny løysing på Ytre Eik
19.06.2011Plukka poeng på heimebane
20.06.2011Brazzooka imponerte også i Stavanger
20.06.2011Skorpetrollet truleg vøla snart
20.06.2011Fellingsløyver for rådyr neste onsdag
20.06.2011– Dommaren gjorde rett
20.06.2011Ros for fiskeravgift-ordning
20.06.2011– Fantastisk sirkus
20.06.2011Dønhaug-familien på lastebiltur
20.06.2011Årleg fest for dei i sjuande
20.06.2011Takk for Solfjell-innsats
21.06.2011Bilføraren si plikt å melda frå
21.06.2011Børsheim representerer Noreg
21.06.2011Avskil med skulen etter 42 år
21.06.2011Ruvande scenekunstnar kjem attende
21.06.201170 på tysdagskafe
21.06.2011Busslomme-thrillar i 3 år
21.06.2011Hjernetrim heile sommaren
21.06.2011Osfellesskapet satsar på Uskedalen i sommar
22.06.2011Jonsokbål: Ikkje nødvendig å gje beskjed
22.06.2011Framleis plass for blues-fans
22.06.2011Kjempetur til Italia for Røysterett for alle
22.06.2011Quizopning med heimesiger
23.06.2011Toppkveld i Dønhaugkjedlaren
23.06.2011Knivsett kom tilrette
23.06.2011Mellom 20 og 30 fiskar teke
23.06.20113,5 millioner til almennyttige føremål
23.06.201111 rådyr kan fellast i Uskedalen
23.06.201160 feirar jonsok øverst i dalen
24.06.2011Framleis ledige Fjelly-plassar
24.06.2011Reaksjonar mot Osfellesskapet
24.06.2011Kjem resten av asfalten?
24.06.2011Back in business imorgon
24.06.2011Manglar må ordnast på Dønhaug
24.06.2011Fekk stipend for talentar
25.06.2011Stølsboka i sal før jul
25.06.2011Opna Kinck-dagane i Strandebarm
25.06.2011Nytt namn på AFA
25.06.2011Sikrare trafikk også i Uskedalen
26.06.201125 uskedelingar på fotballskule i morgon
26.06.2011Ut med Mannen og inn med Gåso!
26.06.2011Kommunen kritisk til branntryggleik
26.06.2011Ferdigattest for kjedlaren
26.06.2011Mange uskedelingar opplevde Eikemo
27.06.20114,6 millionar i produksjonstilskot
27.06.2011Tysk pensjonist-samling i Uskedalen
27.06.2011Næringsbygg i tre høgder mot fylkesvegen
27.06.2011Straum- og nettproblem i dag
28.06.2011Nye kjem inn i soknerådet i haust
28.06.2011Katrine tøffast på fotballskulen
28.06.2011Rosendal på plass nummer 4
29.06.2011Siddisen Anders lokkar med gladmat
29.06.2011Må søkja om dispensasjon
29.06.2011– Har aldri sett så mykje laks så tidleg
29.06.2011Rørheim får dyrka meir
29.06.2011Nesten ikkje auke i hjorteløyver i Uskedalen
29.06.2011Eit historisk dokument
29.06.2011Sterk Innspurt om sport gav siger
30.06.2011Departementet har fått planen for turistanlegga
30.06.2011Asfalten kom til slutt
30.06.2011Fiber snart til Klammeren
30.06.2011Vellukka kamp mot kystbjørnekjeksen
01.07.20117000 meldingar på 5 år
01.07.2011Ei blomejente til!
01.07.2011På Sjøbris med bestefar
01.07.2011Arnesen vart konsernsjef
01.07.2011Forbod mot parkering på Sandakaien
01.07.2011Mangelfull søknad frå Helgheim
01.07.2011Bubilparkering på campingplassane
02.07.2011Camilla med cd-slepp-konsert på Systrene Nilsen
02.07.2011Ny Sylvia på Holmen født på 100-årsdagen
02.07.2011Bømlo-ordføraren og tyskarar gjorde strandhogg
02.07.2011Nesten Prøysen ved Strandvegen
02.07.2011Uskedeling på kristent skuleskip
02.07.2011Lakse-eventyr held fram
03.07.2011Rekordfiske i elva: 100 kilo på to dagar
03.07.2011Spar-utviding med 320 kvadratmeter
03.07.2011Bluesentusiasten frå Uskedalen
03.07.2011cd-suksess for Camilla på Systrene Nilsen
04.07.2011Bubil-løysing i Rosendal
04.07.2011Skilting for bubilar og bruk av den gamle skuleplassen
04.07.2011Kva meiner du om uskedalen.no?
04.07.2011Tett på bygda, som helsa maskinsjefen
05.07.2011Tåka lettar i Hauglandsfjellet
05.07.2011100 meter ny sykkel- og gangbane
05.07.2011Stort tysdagsbesøk og sal for over 2 000
05.07.201122 i lufta, 18 i vatnet
05.07.2011Ikkje mangelfull søknad
06.07.2011Fylkesmannen beklagar
06.07.2011Forseinka prosjekt i Halsabrotet
06.07.2011Får dispensasjon frå byggjegrensen
06.07.2011Kattepusar vart funne i vegen
06.07.2011En flygande hollendar i båthamna
06.07.201118-åringar vann quizen
06.07.2011Maskinsjef på heimlege trakter
08.07.2011Børneskaien skal ryddast
08.07.2011Stord 1 med Harald Sætre til Kvinnherad
08.07.2011Den fine badetemperaturen held fram
08.07.2011Frå Tysnesfest til Systrene Nilsen
09.07.2011Stord1 gjennom Storsund
09.07.2011Stølavikjo som ankringsplass
09.07.2011Tauverket er fjerna på Børneset
10.07.2011Nye bilete av Stord 1
11.07.2011Skadedyr skal fellast
11.07.2011Søknadar for storprosjekt var mangelfulle
11.07.2011Plan må via fylkesmannen
11.07.2011Treng ikkje søkja om drivhus
11.07.2011Slik blir SPAR etter utvidinga
11.07.2011Kanskje gudsteneste ute dette året
11.07.2011Flaskepost til Sverige på 2 veker
11.07.2011Far og dotter i meisterskap
12.07.2011Gode fangstar av fisken som et lakselus
12.07.2011Normalt sommarbesøk i tysdagskafeen
12.07.2011Ordførarstolen i Skjåk er framleis målet
13.07.2011Kveldsbesøk på Neset
13.07.2011Kalking som før langs vassdraget
13.07.2011Men tyskarane sviktar ikkje…
13.07.2011Smekkert i Storsundet
13.07.2011¨17 gradar i vatnet
13.07.2011Musikk-quiz i kveld, fullt hus på skalldyraften
13.07.2011Sterk score av dei som vann musikk-quiz
14.07.2011Ku med to kalvar – ein på lån.
14.07.2011Nytt Kroka-prosjekt til behandling
14.07.2011Kven vinn jordbærkampen?
14.07.2011Skalldyraften med rekordbesøk
15.07.2011Å turka høy på gamlemåten
15.07.2011Systrene Nilsen med brannøvingar
15.07.2011Fine dagar ved Mannsvatnet
15.07.2011Butikken til Sandamarto kjem tilbake
16.07.2011Irsk kveld på Dønhaug – Andrea for 11. gongen
16.07.2011Fin mur med langreist stein
16.07.2011Sprek 88-åring over til Hagetunet
16.07.2011Sandamartos butikk opnar
16.07.2011Gudsteneste inne eller ute?
16.07.2011Restaurerer skytja på Skorpo
17.07.2011Namnet vart Martabu
17.07.2011Skorpo-gudsteneste for nær 50
17.07.2011Hardangerskøyte på slipp i Vågen
17.07.2011Martabu ope 5 dagar i veka
18.07.2011Sterk innsats i novellekonkurranse
18.07.2011Presten møtte Skorpo-veteran
18.07.2011Skipskatt på over 4 kilo
18.07.2011Fireåring fekk kliosfisk
18.07.2011Minimuseum på Sanden
18.07.2011Allsong på Kafe TIaren i morgon
19.07.2011Båtbesøket har teke seg opp
19.07.2011200 år gamle morelletre?
19.07.2011Lokale trubadurar sette spiss på TI-aren
20.07.2011Hjorteskremsel på Skorpo
20.07.2011Ventetid på 8 veker for SPAR-utviding
20.07.2011Bustadprosjekt skrinlagt
20.07.2011Flaggar for kronprinsen og familien
21.07.2011Stort seilermiljø i Nord-Tyskland
21.07.2011Nesjarane er suverene
21.07.2011Nesjarane med 5 sigrar i 7 oppgjer
21.07.2011Godt elvefiske held fram
21.07.2011Mangelfull plan for AFA-bygget
21.07.2011Huglen treng mellombels bruksløyve
21.07.2011Bruksløyve for ein tomannsbustad til
21.07.2011Ny skalldyr-rekord i kveld
22.07.2011Synfaring igjen i Nedre Halsabrotet
22.07.2011Turstiprosjektet er fullført
22.07.20113,7 millionar for sentral eigedom
22.07.2011Allsongen held fram i sjøkanten
23.07.2011Hærverk på Stølen ein smitte-effekt?
23.07.2011Fann mobiltelefon
23.07.2011Flagga opp på halv stong i dag
23.07.2011Fekk forlenga midlertidig bruksløyve
23.07.2011Andrea Rice syng i kveld
23.07.2011– Ein forferdeleg og uforståeleg tragedie!
23.07.2011Nysteikte rundstykkar i Martabu
24.07.2011Rødneruta med flagget på halv stang
24.07.2011Verdig og fin konsert med Rice
24.07.2011Nysteikte bakervarer suksess på Sanden
24.07.2011Heile slekta satsar på Øyro
24.07.2011Prøvde å stjela båten
25.07.2011Stille minutt på SPAR
25.07.2011Fleire minne om handelen
25.07.2011Uskedeling til teneste i Kabul
25.07.2011Fjelly-leir må avlysast
26.07.2011Lokal quiz-duell mellom Rosendal og Uskedalen
26.07.2011Markering også i Uskedalen
26.07.2011Svært godt kafebesøk i dag
26.07.2011Vann 10-0 i Dana Cup
27.07.2011Dataparty også i Uskedalen
27.07.2011Tapte 2-0 for Volda
27.07.2011Markering i kyrkja med tonar og ord
27.07.2011Over 100 viste sin solidaritet
27.07.2011Ny siger for Nesjarane etter skarp duell
27.07.2011Går til åttendedelsfinale
28.07.2011Fortau ned til skulen frå busslomma
28.07.2011Fylkesmannen trakk motsegna, reguleringsplan godkjent
28.07.2011Med kalv på menyen
28.07.2011Flagga til topps på Rabben
28.07.2011Dataparty-deltakarar heilt frå Lofthus
28.07.2011Rosendal til kvartfinalen
29.07.2011Nåso i mange tolkningar
29.07.2011Rosendal til semifinale
29.07.2011Kapteinløytnant med Uskedalsrøter
29.07.2011Fylkeskommunen gjorde retrett
29.07.2011Rosendal til finalen
29.07.2011Stor blueskveld på Systrene
29.07.2011Kven eig ein liten hund?
30.07.2011Rosendal tapte 2-1 like før slutt
30.07.2011Fleire klenodiar til Martabu
30.07.201140 kom til dataparty
30.07.2011Blueskvelden må avlysast
31.07.2011Brötchen imponerte kresne tyskarar
01.08.2011Uavgjort og tap i starten
01.08.2011Ingebjørg med 11 av 31 mål
01.08.2011Tysk familie på 10 satsar på Rabben
01.08.2011Rosendal-laga vidare?
02.08.2011Sal for 17 000 på 3 månader
02.08.2011Held fram med fin mur
02.08.2011Alllsangen flyttar til sjøkanten
02.08.2011Alle 3 laga vidare til sluttspel
03.08.2011Kor høge blir husa?
03.08.2011To av laga går vidare
03.08.2011Møte om turistanlegga
03.08.201114 øyningar trivs ved Sandakaien og i fjellet
03.08.2011Trur på snarleg sal av Sjølyst og Paradis
03.08.2011Musketerar vann quizen
03.08.2011Var i Uskedalen først
03.08.2011Brazzooka på strålande sommarturnè
04.08.2011Gutelaga ute av Norway Cup
04.08.2011Jentene gjekk ut på myntkast
04.08.2011Loppemarknad for rullestolrampe
04.08.201118,5 i fjorden, 25 i lufta
04.08.2011Har erkjent promille
05.08.2011127 millimeter på Korsnes i juli
05.08.2011Ferdig naust i Beinavikjo
05.08.2011Rosendal har distansert oss
05.08.2011Allsong i sjøkanten i morgon ettermiddag
06.08.20115578 til rampe ved bedehuset
06.08.2011Kva for ei årstid?
06.08.201140 song ved sjøkanten
06.08.2011Vassleidning til Flatholm brote
07.08.2011Uskedalen.no 5 år – verdig markering
07.08.2011Sesong på hell, rundstykkjer til overs..
07.08.2011Kva skjer med brannruinen?
07.08.2011Uskedal-innsats i Nuten Opp
07.08.2011Trygve Eik – sprek 90-åring på Måge
08.08.2011Avslutning på Moi gjorde inntrykk
08.08.2011Teknisk feil med bileta
08.08.2011Blir han 100 år?
09.08.2011Mot rekordsesong i elva, danske entusiastar også på plass
09.08.2011Auksjon i Helgheim høgdepunkt i august
09.08.2011Turistfiske på Sandakaien
09.08.2011Framleis godt kafebesøk
09.08.2011Cruiseskipet Minerva i Storsund i dag
10.08.2011Foto-safari på og rundt Skorpo
10.08.201110 nye tonn kalk spreidd i vassdraget
10.08.2011Oppløftande rekruttering til skulemusikken
10.08.2011Mogren & Co feide dei andre av bana
11.08.2011Ein sherpa ved sjøkanten
11.08.2011Brazzooka til Sildajazzen
11.08.2011Strikking i fokus på Rød i år
11.08.2011Valmøte 5. september
11.08.2011Talent kjem også laurdag
12.08.2011For stor 3-mannsbolig
12.08.2011Stor interesse for lukka lag
12.08.2011Elevtalet aukar til 120
13.08.20112 færre røysteføre enn sist
13.08.2011KONFIRMANTJUBILEUM 1. og 2. oktober 2011
13.08.2011Venstre overraska i valgkampopninga
13.08.2011Døsslandspia på offensiven – vann i Drammen
13.08.2011Imot enhver nedlegging
14.08.2011Valgkampstoff og skulenedleggjing
14.08.2011Talent – ein låtmaskin
14.08.2011Naboprotest vart avvist
14.08.2011Hadde beste musikalske innslag i paraden
15.08.2011Forsikringsselskapet har nøkkelen
15.08.20115 nye ved oppvekstsenteret
15.08.2011Frå kiste frå 1700-talet til Hitler-radio
15.08.20118,1 kilo størst i år
16.08.2011uskedalen.no og valet
16.08.2011Felles satsing på biblioteket
16.08.2011Møte om fjellbeite
16.08.2011Tapte 4-2 for Laksevåg 2
16.08.2011Uskedeling planlegg Uskedalen
16.08.2011Kafedag i strålande ver
16.08.2011Oppsummering av sommaren
16.08.2011Kven skal slå dette året?
17.08.2011Nytt skuleår har begynt!
17.08.2011Auke i elevtalet med 26 på 2 år!
17.08.201130 i SFO denne hausten
17.08.2011Frå heimestrikk til mamelukk
17.08.2011Treng friviljuge til cupen
17.08.2011Vestlandsfanden på Dønhauglåven
17.08.2011Rask reaaksjon av idrettslaget
17.08.2011Rosendal-siger i siste runde
18.08.2011Kva skal skje ved skadeverk på skulen?
18.08.2011Kven kan slå på Heio?
18.08.2011Sager avslutter sesongen
18.08.2011Utstillingen på Rød skal stå til 11. september
19.08.2011Truleg båtpromille i Uskedalen
19.08.2011Blå seinsommar
19.08.2011Vann 7-1 over Bømlo
19.08.2011Uavgjort mot Tornado
20.08.2011Direktetur til Høgeteen avlyst
20.08.2011Snøskredfåre ikkje ålvorleg
20.08.2011HUBB til Uskedalen
21.08.2011Oppsummering tysdag på Systrene Nilsen
21.08.2011Nytt tretelt på Rabben
21.08.2011Uskedelingar i Husnes-cupen
21.08.2011Brukbar start på brislingfisket
21.08.2011Vellukka museumsdag
22.08.2011Sesongstart i skulemusikken
22.08.2011– Alle menneske har same verdi
22.08.2011Var med og opna nyskulen
22.08.2011Sandsiloen vart fjerna – til slutt
22.08.2011Ekspress-bøting av not på Børnes
23.08.2011Skorpetrollet vinn over vandalismen
23.08.2011Alt klart for oppsummeringsmøte i kveld
23.08.2011Førebuingar for Ospelunden
23.08.2011Damene opna med 4-0
23.08.2011Fint ver, men bra besøk
23.08.2011Heio er klyppa!
23.08.2011Odelsjente tok traktorlappen
23.08.2011God sommarsesong for Uskedalen
24.08.2011Blir du med på kyrkjegarden?
24.08.2011Samtlege held fram i skulemusikken
24.08.2011Marte først med traktorlappen
24.08.2011Gangfelt ned til skulen
24.08.2011Fekk ingen med seg på dugnad
24.08.2011Jentene med traktorlappen
24.08.2011Klemm sviktar aldri Rabben!
25.08.2011Raud Paula vart grøn Røttingøy
25.08.2011Bli med på friidrettstrening!
25.08.2011Storsiger for Rosendal
25.08.2011Meir enn 200 gjenstandar under hammaren!
25.08.2011Aksjon skuleveg gjennomført
25.08.2011Ny storsiger for Rosendal
25.08.2011Mykje brisling i lås ved Skorpo
26.08.2011Ta partnaren med i koret
26.08.2011Kva er vel vakrare?
26.08.2011Godt førehandssal på Fanden
26.08.201130 trente på framifrå gras
26.08.2011Prioriterar sykkel- og gangbane
27.08.2011VEDLIKEHALD AV GRASBANEN PÅ HEIO
27.08.2011Minstepris la dempar på auksjonen
27.08.2011Politikardag i bygda
28.08.2011Stor Dønhaug-natt med Vestlandsfanden
28.08.2011Woxmyhr med Beinavikjo-minnar
28.08.2011Siger og tap for Rosendal
28.08.2011Ingen hadde promille
28.08.2011Klare for sanking og heimtur
29.08.2011Også landbruks-innslag i valmøtet
29.08.201146 lag påmeldt til SPAR Heio Cup
29.08.2011Snøskada bru blir erstatta
29.08.2011Eit husvære til i Beinavikjo
29.08.2011Uselde varer fyller butikken
29.08.2011Flaxlodd ga 500.000!
29.08.2011Sæle møtte arbeidsministeren
29.08.2011Uskedeling i Big Brother-huset
30.08.2011Trimstart onsdag
30.08.2011Peisestova blir perlegrå
30.08.2011Cafe for Somalia
30.08.2011Mesta avløyser Opedal denne veka
30.08.2011Trippelplakat ikkje naudsynt
31.08.2011Kven eig ein hund?
31.08.2011Old Boys startar att
31.08.2011Berre ein ordførarkandidat
31.08.2011Ny brakkerigg skal monterast
31.08.2011Skule-opprusting som lova
01.09.2011Hobbyklubben starter igjen
01.09.2011Unge Røyster frå 26. september
01.09.2011Den strålande haustdagen
01.09.2011Mange fine turar i haust
01.09.2011Øyrehagen Sunde med seminar nummer 10
01.09.2011Trimsesongen har starta
01.09.2011Old Boys med italiensk pluss
02.09.2011Uhaldbar trafikksituasjon
02.09.2011322 vinnarar i Spar Cup på Heio
02.09.2011Søkjer kulturstipend
03.09.2011Tre innleiarar på valmøtet
03.09.2011Kystverket for utvida Skorpo-anlegg
03.09.2011SPAR CUP må flyttast til grusbana
03.09.2011Uskedalen sentral i Guatemalabesøk.
03.09.2011Engelen Cafe er opna
04.09.2011Straumbrot sette KBand ut av drift
04.09.20117 konfirmantar presenterte
04.09.2011Rekord-deltaking med 334, arrangøren stilte 53
04.09.2011Medaljedryss på grusbana
04.09.2011Gutar frå arrangøren i cupen
04.09.2011Ikkje step før 19.september
05.09.2011Også brannberedskapen blir valkamptema
05.09.2011Uskedelingar vil bli verksemdsleiar
05.09.201145 uskedelingar har stemt
05.09.2011Kva skal eigentleg skje med skulen?
05.09.2011Småkraftutval skal nedsetjast
06.09.2011– Står mellom Kjell og Leif Sverre
06.09.2011SPAR Uskedalen til topps for tredje gong
06.09.2011Partia positive til gangveg til Eidsvik
06.09.2011Unge og eldre saman i jury
06.09.2011Nasjonaldrakter og kulturutveksling på Bygdetunet Rød
06.09.2011Legland vertinne for minister, formidla saka om småkraft
07.09.2011Utbetring av Uskedal skule
07.09.2011Vegard deltar i britisk meisterskap
07.09.2011Må søkja om plastring
07.09.2011Uskedeling vart leiar
07.09.201145 millimeter på eitt døgn
08.09.2011Våt friluftsdag
08.09.2011Skjenkeløyvet blir forlenga
08.09.2011Same prosedyre som sist for valet
08.09.2011Gangbana kjem snart
08.09.2011Foran den store musikkhelga
08.09.2011Ingebjørg på andreplass
09.09.2011Aksjon skal sikra gode namn
09.09.201119 uskedelingar på listene
09.09.2011Ikkje alle driv stemmefiske!
09.09.2011156 hjortar kan fellast
09.09.2011Tek avstand frå aksjonen
10.09.20115 nye kandidatar til soknerådet
10.09.2011Høgre åleine på Uskedals-banen
10.09.2011Takk for innsatsen
11.09.2011Rosendal tapte 1-8
11.09.2011Englafjell-tur avlyst
11.09.2011Bli sponsor i Aktivitetshuset
11.09.2011HUBB-suksess i Aktivitetshuset
11.09.2011Frammøte på over 70 prosent!
12.09.2011Fantastisk samspel mellom HUBB og Brazzooka
12.09.2011Betre valframmøte enn sist
12.09.2011Likevel ikkje betydeleg stemmeauke
12.09.2011Soknerådsval utan stor auke
13.09.2011Høgre valets store vinnar i Uskedalen, Venstre-katastrofe
13.09.20116 frå Uskedalen i komunestyret
13.09.2011Likte du at bygda vart blå?
13.09.2011Unge og eldre på kafeen
13.09.2011Vellukka besøk hos Hjønnevåg
13.09.2011Takk til Tungesvik
14.09.2011Ny loppemarknad til vinteren
14.09.2011233 Høgre-røyster
14.09.2011Sokneråda er klare
14.09.2011Muren – ein ny attraksjon i bygda
14.09.2011Uskedalen fekk flest mandat
15.09.2011– Kommunen bryt opplæringslova
15.09.2011Likevel ikkje gongbane førebels
15.09.2011Svært god fiskesesong over
15.09.2011Humlepungen til Kongens by
15.09.2011Frammøteprosenten vart 62,1
16.09.2011Venstre joker og Yri varaordførar?
16.09.2011Tap og vinn med samme sinn!
16.09.2011Stølen på kjempekjekk tur
17.09.2011Hjønnevåg først som ny sponsor
17.09.2011Tull og fjas i Anitas boble
17.09.2011Inga avklåring – alt i spinn
17.09.2011Høgre pluss Arbeiderpartiet er sant!
18.09.2011Politistudent på heimebane
18.09.2011Børnes – ny søppelplass
18.09.2011Rosendal på topp – med 6 uskedelingar
18.09.2011Uskedeling med hat-trick
19.09.2011Kva skjer med turistanlegga?
19.09.2011Barnehagane i fokus
19.09.2011Vil føreslå alternativ til Ap/Høgre-ekteskap
19.09.2011Pyramidehus på Ytre Eik
19.09.2011Solbakken og Prestnes
20.09.2011Lærerik studietur til København
20.09.2011Barnehagen fekk 20 kilo fisk
20.09.2011Maria med stor folkemusikk-syklus
20.09.2011Flaumfaren må vurderast
20.09.2011Nedgang i besøket ved TI-aren
21.09.2011Ny ordførar-satsing utan hell
21.09.2011Demensforeining med Uskedalen-leiing
21.09.2011HAUSTKONSERT med 3 kor
21.09.2011Eldrefest med Ulstrup
21.09.2011Nilsen har fått rammeløyve
21.09.2011Slår alarm om vegstubben
22.09.20113 meter høg solsikke
22.09.2011Snart siste hand på vellukka prosjekt
22.09.2011Dialogforum om kultur- og idrettsanlegg
22.09.2011Rådmannen sa nei til gongvegen
23.09.2011Barnehagekjøken stettar ikkje krava
23.09.2011Slutt på lokale TV-sendingar
23.09.2011Skuffa redaktør sel TV-utstyret
23.09.201118 musikantar til Karmøy
23.09.201144 000-tonnar forbi Uskedalen
23.09.2011Aksjon også i indre Kvinnherad
23.09.2011Fusatap igjen for Rosendal
24.09.2011Sjøwall får likevel ikkje byggja
24.09.2011Fleire hytter på Skorpo
24.09.2011Heilt feil framstilling, seier Moberg
24.09.2011Demensaksjon måndag ettermiddag
25.09.2011Det ljosnar i Skårhaug
25.09.2011Nilsen sel 2 leilegheiter
25.09.2011MEDLEMSPENGAR I IDRETTSLAGET
25.09.2011Skitreninga startar imorgon
25.09.2011Kalken gjer underverk
26.09.2011Kvinnheradløpet for 30. gong
26.09.2011Sjøtroll får auka utsleppet
26.09.2011Alle 5 leilegheiter skal selgjast
26.09.2011Hausten bankar på
26.09.2011To grupper i idrettskulen
26.09.201118 flytta til Uskedalen
26.09.201120 296 innsamla i demensaksjonen
26.09.201111 bekkar på Englafjell
26.09.2011Fantastiske dagar for ung musikar
27.09.2011Positive forhandlingar mellom 4
27.09.2011Frå mange land til Uskedalen
27.09.2011Betre besøk på TI-aren
27.09.2011Flott fest for førsteklassingane
28.09.2011Dramatikken aukar i forhandlingane
28.09.2011Nye kjøken i barnehagen
28.09.2011Ikkje så store holet, men…
28.09.2011Prestnes går sin eigen veg
28.09.2011Hurra for idrettskulen!
29.09.2011Avtale mellom 3 parti og Prestnes
29.09.2011Camilla Myklebust fekk Grenda-bilen
29.09.2011Den store joggedagen
30.09.2011Konfirmant-jubilantar frå heile Sør-Noreg
30.09.20113 kor klare til haustkonserten
30.09.2011Skuffa Moberg
01.10.2011Gunvald jubilerar saman med løpet
01.10.2011Allsidig konsert – publikum svikta
01.10.2011Strålande fotballdag
01.10.2011Tøff med refleks
02.10.2011Johanna eldste konfirmant-jubilant
02.10.2011Finansiering og anlegg i viktig møte
02.10.2011Givande konfirmantjubileum
02.10.2011Tallrik idrettsfamilie frå Uskedalen
03.10.2011Auka sjansar til opprykk
03.10.2011Reiskapsbod ved Mannsvatnet?
03.10.2011Konfirmantkullet frå 1960
03.10.2011Refleksveka fekk knallstart
03.10.2011Det hastar med søknad om fondsmidlar
04.10.2011Mange sjansar og knapp siger
04.10.2011Sjekk fortøyningane
04.10.2011Kafebesøk både frå Odda og Sunde
04.10.2011Giftig plante tar livet av lamma
04.10.2011Omfattande drift av kultur- og idrettsanlegg
04.10.2011NVE varslar flaum
04.10.2011Sjøtroll også sponsor for Aktivitetshuset
05.10.2011400 refleks tll skule og barnehagar
05.10.2011Haugland-skulen vart nedlagt i 1966
06.10.2011Stort konfirmantkull i 1950
06.10.2011Samrøystes dispensasjon
06.10.2011100 med og vind i segla for turngruppa
06.10.2011Rekord på 1314 kilo fisk!
06.10.2011Fastelektrikar i bygda
06.10.2011Mykje ikkje avklart om sentralt prosjekt
07.10.2011100 millimeter!
07.10.2011Betre fangstresultat enn Haugland trudde
07.10.2011– Skyt sporv med kanon!
07.10.2011Camilla syng laurdag
08.10.2011Vegard til NM-finale
08.10.2011Kva gjer du i haustferien?
08.10.2011Kvitterte for bil med songar
08.10.2011950 refleksar er delt ut
08.10.2011Stort fotballmøte skal haldast
09.10.2011Asbjørn Sæle har godkjenning
09.10.2011Positivt om gardsbarnehagen
09.10.2011Bør unngå snauhogst ovafor Halsabrotet
10.10.2011Vevik planlegg hall på sikt
10.10.2011Ikkje store nedbørmengder
10.10.2011Vann klårt over Os
10.10.2011Trimdronninga til Uskedalen
10.10.2011Bygdelaga uroa – Uskedalen ein av dei
10.10.2011Skal arbeida for heile kommunen
11.10.2011Uskedalen-skulen ikkje gløymd
11.10.2011Moderat besøk på TI-aren
11.10.2011Ikkje stor hjortejakt førebels
11.10.2011Redusert trimprogram onsdag
11.10.2011Kathrine Saghaug – ein einsleg svale
12.10.2011Polakkar med volleyball
12.10.2011Får byggja naust på Neset
12.10.2011Stort sett god branntryggleik
12.10.2011Leidningsarbeid startar i sentrum
13.10.2011Julebrusen er på plass!
13.10.20113 nasjonar målar kyrkja
13.10.2011Vegen til skulen må stengjast
13.10.2011Ikkje mykje ved å oppdriva
13.10.2011Hytta på Storhaug ferdig opprusta
14.10.2011Brit Halleråker rodeleiar – meir enn 30 000 bøssekroner?
14.10.2011Uttak av oppdrettslaks og kvotering av villaks?
14.10.2011Prestnes ut
15.10.2011Ulovleg fiske i elva
15.10.2011Gyteferdig fisk tas ut i helga
15.10.2011Martabu på Sanden vert også julebu
16.10.2011Ikkje opprykk for Rosendal
16.10.2011Ingebjørg skaut begge mål
16.10.2011Meir effektiv fisking må til
16.10.2011Imponerande dugnadsinnsats
17.10.2011Ålvorsord om linjevalet
17.10.2011Hummerfangst ved Neset
17.10.2011KV-prosjektet går sin gang
17.10.2011Skigjengen på Pålatunet
17.10.2011Uavgjort 2-2 for kvinnelaget
17.10.2011Marit og Irene til Uskedalen
18.10.2011Takk for skulejoggen
18.10.2011Frå hjortekalv til julemat
18.10.2011Mange uskedelingar i Varden opp
18.10.201150 millimeter i natt
18.10.20114 gytefiskar teke opp frå elva
18.10.2011Brannruin snart bort, nytt hus lenger frå vegen
19.10.2011Nytt liv i Eikelandet-prosjektet
19.10.2011Vevik får avløp på Børnes
19.10.2011Sjøtroll ramma av brann
19.10.2011Morten til topps på Ama Dablam
19.10.2011Bedehusbasaren på fredag
19.10.2011Stølsboka sendt til trykkeriet
20.10.2011Copacabana i barnehagen
20.10.2011Til fots mot konstituering
20.10.2011Kva kan vi venta av dei?
20.10.2011Bondelaget med ny giv
20.10.2011G 16 på veg mot seier
21.10.2011Saknar ei korg
21.10.2011Stor velvilje og nok bøsseberarar
21.10.2011Rosendal på veg mot finale
21.10.2011Myklebust fekk undervisningspris
21.10.2011Bedehusbasaren med utbytte som i fjor
22.10.2011Uskedelingane i komiteane
22.10.2011Uskedal-elevar på Comenius-tur
22.10.2011Buss-skur med god oversikt
22.10.2011Populær potetbil frå Jæren
22.10.2011Skisesongen nærmar seg
23.10.2011Damevennene støttar også andre tiltak
23.10.2011Færre heime, men større sum enn i fjor
24.10.2011Vassverket godkjend etter lang prosess
24.10.2011Eidsvik-båt i dramatikk på Stadthavet
24.10.2011Kunstverk i løevindauge
24.10.2011Over 27 000 på bedehusbasaren
25.10.2011Ledig plass for kvinne
25.10.2011Haustprakt og pluss 13
25.10.2011Breiare veg ned til skulen
25.10.2011Fint resultat av bedehusbasaren
25.10.2011Bra oktoberbesøk
25.10.2011Damene fekk tredjeplassen
26.10.2011Ingen køyrde for fort
26.10.2011Vatnet blir kopla ut
26.10.2011Tredje meisterskap i bryggjing
26.10.2011KV-sal laurdag
27.10.2011Skule og barnehage stengjer
27.10.2011Piggdekk framleis det beste
27.10.2011Framleis plass til fleire trimmarar
28.10.2011Fem «Haugtussa»-konsertar
28.10.2011Vasslaust i opptil 3 timar
28.10.2011Leidningane over fylkesvegen
28.10.2011Ekspertar skal fanga gytefisk
29.10.2011Byggjestart for SPAR om få dagar
29.10.2011Reiser bort for planleggja ny skule
29.10.2011Rosendal-tap for Trio
30.10.2011Hengjer oss på i beste-tevlinga
30.10.2011Viktig fotballmøte på tysdag
30.10.2011Haugtussa – sterkt og gripande
31.10.2011Kontrakt for Eidsvik gir full sysselsetting
31.10.2011Godt besøk på salskafe
31.10.2011Mjølkerute over Storsundet
31.10.2011Umogeleg å unngå reduksjonar snart
31.10.2011Planar om veteranforening
31.10.2011Klart for tussatur nummer 4
01.11.2011Hobbyklubben med vind i segla
01.11.2011Plass til fleire julebordgjester
01.11.2011Barnehagebesøk pynta på statistikken
01.11.20117 lag med grøne trøyer neste år
02.11.2011Treff for små frå heile Kvinnherad
02.11.2011Tok idrettsmerke nummer 53
02.11.2011Velskriven og oversiktleg bok om setrar og stølar
02.11.2011Tussaturen vart kjempesuksess
03.11.2011Traust kulturminne: Murene i Hauglandslia
03.11.2011– Vi blir som vi lever!
03.11.2011Moberg i fylkesutval
04.11.2011Eidsvik sikra for lang tid av storordre
04.11.2011Stadnamna på veggen i skulen
04.11.2011Martabu vert julebu i morgon
04.11.2011Hannlaks på 15 kilo fanga av forskarane
05.11.2011Meir pedagogisk bemanning krevs
05.11.2011Stinn bu på Sanden
05.11.2011Ikkje fullført leidning?
05.11.2011Meisterskapsølet er brygga!
06.11.2011Ronya fekk spela med kammerorkester
06.11.2011Brannskada hus skal rivast
06.11.2011Gode beredskapsplanar hos Eidsvik
06.11.2011Herleg galskap på butikken
07.11.2011Forskarfangst på You Tube
07.11.2011Ikkje meir plass for undervisning
07.11.2011Truleg løysing i brufloka
08.11.2011Mor: Joakim klarer seg fint
08.11.2011Brei nok for fortau
08.11.2011Bra besøk på TI-aren
09.11.2011Rivingsløyve er gjeve
09.11.2011To hjartestartarar i Uskedalen
09.11.2011For tidleg med julebord
09.11.2011Takk for innsatsen!
09.11.2011Bibel og misjonsveke startar i kveld
09.11.2011Saknar lys i ballbingen
10.11.2011Nedre Halsabrotet eit steg vidare
10.11.2011Kvinnherad Vekst sørger for lys!
10.11.2011Uskedelingar i russerevy
11.11.2011Uskedalen Brygge snart ferdig
11.11.2011Nye Liafjord blir nyskapande miljøbåt
11.11.2011Martabu med mat
11.11.2011Vegen fører til Vonheim sundag
12.11.2011Ny video frå 3G Menn på You Tube
12.11.2011Kyrkjegardsdugnad med godt frammøte
12.11.2011Julabu-suksess held fram
12.11.2011Sauer i sundagsskulen
13.11.2011Ruvande salmediktar blir minna i kyrkja
13.11.2011Legland har gått av
13.11.2011Vonheim-basar med 13600 i inntekt
13.11.2011Luftig lagerbygg reiser seg
13.11.2011Leiv Guddal overtar
14.11.2011Uskedalen for 59 år sidan – på levande film
14.11.2011Spennande for ornitologar
14.11.2011Førjulssong for ei krone
15.11.2011Premiedryss på torsdag
15.11.2011Frå Merry Christmas til Blåfjell
15.11.2011Haustkonsert med 3 kor
15.11.2011Middels besøk på kafeen
16.11.2011SPAR-prosjektet er starta
16.11.2011Samhandlingsreforma først i kommunestyret
16.11.2011Klart for førjulslotteriet
16.11.2011Vetrhus får klårsignal
17.11.2011Vil skifta ut spikerteltet
17.11.2011Blix-konsert i kyrkja søndag
18.11.2011Premiedryss etter skisesongen
18.11.2011Flott russerevy på Husnes
18.11.2011Krinsmeistrar med 4 uskedelingar
18.11.2011Dramatikk ved brua sist natt
19.11.2011Joakim gjennom ny runde
19.11.2011Julebutikken i Martabu ein suksess
20.11.2011Særs vellukka Blix-kveld.
21.11.20112 hus frå Uskedalen i årbok 15
21.11.2011Joakim utan problem
21.11.2011Endra regulering i Ytre Eik
21.11.2011Gleder seg til juleborda
22.11.2011Den første julefesten
22.11.2011Stabilt besøk av den harde kjerne
22.11.2011Prisgap hindrar sal av hus
22.11.2011Aleksander imponerar
23.11.2011Vegard i NM-finale søndag
23.11.2011Hjønnevåg toppar i Uskedalen
23.11.201130 smånissar opna julefestinga
24.11.2011Nye føretak i Uskedalen
24.11.2011Nye naust på Korsnes og Neset
24.11.2011Myklebust med høgast eigenkapital
24.11.2011Piano i overraskande god stand
24.11.2011Planlegging utan problem av stort bygg
24.11.2011Nostalgisk smalfilm på You Tube
25.11.2011Natt i Uskedalen
25.11.2011Juleverkstad for alle klassar
25.11.2011Slakk på fortøyningane
25.11.201150 julebordgjestar – og Morten
25.11.2011Imponerande cd frå koret vårt
25.11.2011Norsafe med helikopterkjøp
26.11.2011Myro rundar 20 år
26.11.2011Spennande for Joakim og mor
26.11.2011Moteriktig i Martabu
26.11.2011Konsert med 3 kor i kveld
26.11.2011Smith-Hald i dobbeltrolle på Dønhaug
27.11.2011Frå Sunde til julebord i Uskedalen
27.11.2011Løetak bles over 100 meter
27.11.2011Styggge hol i vegen skada bil
27.11.2011Joakim ut av Big Brother
27.11.2011Vegard best i messing i si klasse
28.11.2011Ny julekonsert – med bakgrunnsstoff
28.11.2011Fine naust på Korsnes
28.11.2011Rundar av fotballsesongen
28.11.2011Snart 2 hjartestartarar i bygda
28.11.2011Stor deltaking i juleverkstad
29.11.2011Julekonserten følger tradisjonen
29.11.2011Myro og Hagetunet har passert 20 år
29.11.2011Joakim ikkje bitter eller lei seg
29.11.2011Uskedeling med gaselle-bedrift
29.11.2011Før Helgheim vart Vonheim
29.11.2011Bra besøk på kafeen trasss i uveret
29.11.2011Torever lager trafoproblem
29.11.2011Fyldig og interessant, flott og godt.
30.11.201168 millimeter!
30.11.2011Situasjonen stadig ljosare for Eidsvik
30.11.2011Frå jordbruk til glasblåsing
30.11.2011Skomakar Bjellands hus er rive
01.12.2011Snart klart for utvida SPAR-parkering
01.12.2011Dårlegaste hjortejakt som har vore
01.12.2011Skin att i morgon, men kor høg?
02.12.2011Stor juleavslutning for skulen 19. desember
02.12.2011Meister i tre og entusiastisk kortsamlar
02.12.2011Plass til fleire på Dønhaug
02.12.2011Grantenning i finver
02.12.2011Skulen inne – analysen ute
03.12.2011Skuleduell mellom Yri og kommunalsjefane
03.12.2011Irsk stemning på Systrene Nilsen ikveld
04.12.2011Stor forteljar- og songglede laurdag
04.12.2011SPAR med gåvekort før jul
04.12.2011Benker og bord til sjøs
04.12.2011Med Sparjentene på framsida
05.12.2011Snøen og sylteflesket er her!
05.12.2011Halvvegs til ny hjartestartar
05.12.2011Folkemusikkveke også i Uskedalen
05.12.2011Ny brakkerigg på Børnes
06.12.2011Fotballgruppa rundar av
06.12.2011Snart liv i gamle butikklokal
06.12.2011Betelskipet til Sandakaien i morgon
06.12.2011Øldommar på Dønhaug laurdag
07.12.2011Hektisk førebuing til jul på Rød
07.12.2011Parkering på ny plass
07.12.2011Lukkeleg gearbrot for misjonsbåten
07.12.201185 000 til tre prosjekt i bygda
08.12.2011Sjøtroll fekk avslag
08.12.2011Vinteren held fram
08.12.2011Truleg lys imorgon til Beinavikjo
09.12.2011Dei 6 Betelskipene
09.12.2011Konsertar 4 helgar på rad
09.12.2011Stor dag for tredjeklassa
09.12.2011Ros til Kvinnherad Energi
09.12.2011God påmelding til uppskoka og meisterskap
09.12.2011Oppover igjen for skulemusikken
10.12.2011Svane på butikkbesøk
10.12.2011Julebu-suksessen held fram
10.12.2011Tradisjonell julekonsert i kyrkja
11.12.2011Avkroken i særklasse
11.12.2011Førjulslotteriet til skulemusikken
11.12.20113 Liebåtar hos Eidsvik
11.12.2011Julekonsert med høgare standard
12.12.2011Vann gåvekortet
12.12.2011Brannbilen i Uskedalen
12.12.2011Festidalen med romjulsfest på låven
12.12.2011Humlepungane nådde ikkje opp
12.12.2011God sesong for Hobbyklubben
13.12.2011Endeleg bruksendring for Dønhauglåven
13.12.2011Takk for fin førjulstund
13.12.201116 sponsorar bak Aktivitetshuset
13.12.2011Julevandring også i Uskedalen
13.12.2011Problem med kontroll av bosset
14.12.2011Lavvo i Hauglandsvegen
14.12.2011Ny bebuar på Sanden
14.12.2011Fekk Solsikkeprisen igjen
14.12.2011270 millimeter til no i desember
14.12.2011Ikkje gymstick imorgon
14.12.2011Førjulskonsert med stor variasjon
14.12.2011Hjortevald godkjent
15.12.2011Gladmelding om bosset
15.12.2011Korsong som julegåve
15.12.2011Uskedalen eit føredøme innan omsorg
15.12.2011Svane på butikkbesøk
15.12.2011Uskedelingar mottakarar av Kulturprisen
15.12.2011Julekonsert med aspirantane
16.12.2011Lars Johan Myklebust takkar nei
16.12.2011Hytteinnbrot på Ytre Eik
16.12.2011Ikkje endring i fisketida
16.12.2011Busslomma kosta 750 000
17.12.2011Blir klargjort for loddefiske langt i nord
17.12.2011TIaren tar juleferie
18.12.2011Solsnu natt til torsdag
18.12.2011Kva må Bjørnebøle betala?
18.12.2011Ferdigattest for naust på Korsnes
18.12.2011Tradisjonelle juletrefestar
18.12.2011Betre dokumentasjon hos Eidsvik
19.12.2011Skitrening tysdag
19.12.201153 000 i inntekter i julebua
19.12.2011Gåvekort til Anita Enæs
19.12.2011Ingen svikt i handelen
19.12.2011Ein prestasjon av elevar og lærarar
19.12.2011Uregjerleg festdeltakar og knekt stolpe
20.12.2011Fylkesvegen stengt i morgon
20.12.2011Frå Halsabrotet til heile verda
20.12.2011Julebåten er klår
20.12.2011Jul før og no – artikkelserie i jule- og romjulsveka
21.12.2011Fem månader for Tobias-tjuveri og narkotika
21.12.2011Frådeling på Ytre Eik
21.12.2011Jul, jul, strålande jul?
21.12.2011JUL FØR OG NO – Sju julefestar
21.12.2011Må hogge julegrana sjølve
22.12.2011JUL FØR OG NO – Minnast julebrød
22.12.2011Seniorsurf i Gamleskulen
22.12.2011JUL FØR OG NO – Deilig er jorden frå Skårhaug
22.12.2011JUL FØR OG NO – Hundrevis av julehefte
23.12.2011Hjartestartar nummer 2 på plass
23.12.2011Trekking av lotteri
23.12.2011JUL FØR OG NO – Tonar og snødryss
23.12.2011JUL FØR OG NO – Stian Sebastian det beste juleminnet
24.12.2011JUL FØR OG NO: Dei med fødselsdag på juleafta
24.12.2011Gudsteneste med prestevikar og Tocata av Bach
25.12.2011JUL FØR OG NO : Gran, furu eller plast
25.12.2011JUL FØR OG NO: Med juletre i mastretoppen
25.12.2011Seniorsurfen eit flott tiltak
25.12.2011Alt utselt på Dønhaug
25.12.2011Leikeplass treng opprusting
25.12.2011JUL FØR OG NO: Julefeiring med Vi går om bord
25.12.2011Romjulscup med uskedelingar
25.12.2011Straumbrot sette KBand ut av drift
26.12.2011Snart innflytting i Kalvatre
26.12.2011Høg sjø og pålandsvind
27.12.2011Festidalen med frisk opptakt
27.12.2011Bondhus vann gåvekort
27.12.2011JUL FØR OG NO:Førjulstid i bakeriet
27.12.2011Nytt hus lengre frå vegen
27.12.2011Demontering er igang
27.12.2011Større samarbeid mellom KV og kommunen må til
27.12.2011Stor interesse for JUL FØR OG NO
27.12.2011Frå engelen Ariel til vandrande juletre
27.12.2011SPAR Uskedalen tapte i åttandedelsfinalen
28.12.2011Båtlaget planlegg nytt klubbhus
28.12.2011JUL FØR OG NO: Då dei kima til julefest
28.12.2011Rekord-frammøte i Vonheim?
28.12.2011Skulle halde fram med eigedomsskatten
28.12.2011God innsats av langrennsjentene
28.12.2011– Fanatikarar vil ha Jesus bort frå skulen
29.12.2011SPAR inn i spennande byggjeprosess
29.12.2011Fossheim fekk bruksløyve
29.12.2011Uskedalen toppar fjelltrimmen
30.12.2011Pusterom frå regn og blest
30.12.2011Godt fornøgd med litauarane
30.12.2011Julevakkert i Halsabrotet
30.12.20115 uskedelingar tevla i Røldal
30.12.2011Skin att etter hard medfart
31.12.20112 uskedelingar blant Årets namn