Velkommen til Uskedal idrettslag!

Bli medlem i Uskedal Idrettslag: https://medlemskap.nif.no/25270

Uskedal idrettslag har avtale om faste treningstider i Uskedal Aktivitetshus. Nedafor er oversikt over treningstider 2023.

Last ned treningstider: Treningstider i Uskedal aktivitetshus

Styre og grupper

OVERSIKT STYREMELEMMER OG GRUPPELEDERE UIL 2022

STYRELEDER
Namn: CHRIS FOSSLI
Info: chris.fossli@gmail.com
Telefon: 995 00 117
Periode: 2017-

KASSERER
Namn: LARS HAUGLAND
Info: la-hau3@online.no
Telefon: 415 06 348
Periode: 2018-

MEDLEMREGISTER
Namn: GEIR ENES
Info: geir.enes@online.no
Telefon: 995 21 089
Periode: 2016-

SPONSOR OG LAVINNTEKTSKONTAKT
Namn: PER KORSVOLD
Info: fonna11@online.no
Telefon: 481 60 803
Periode: 2017-

ANLEGG
Namn: HÅVARD LUNDE
Info: haavard.lunde@hotmail.com
Telefon: 990 42 303 / 404 44 760
Periode: 2017-


GRUPPELEDERE

FOTBALL
Namn: ISABELL STENSLETTEN
Info: isabellstensletten@gmail.com
Telefon: 480 58 703
Periode: 2021-

SKI – FRIIDRETT
Namn: GINA HB SOLDAL
Info: ginahbs@icloud.com
Telefon:
Periode: 2020-

TURN
Namn: ANN KRISTIN OLSEN
Info: vols@online.no
Telefon: 905 67 983
Periode: 2016-

TUR
Namn: STEINAR HAUGLAND
Info: steinar.haugland@knett.no
Telefon: 410 42 659
Periode: 1980-

KLATRING
Namn: EMIL STAFSNES
Info: emilstafsnes@gmail.com
Telefon: 481 13 024
Periode: 2020-