Velkommen til Uskedal idrettslag!

Bli medlem i Uskedal Idrettslag: https://medlemskap.nif.no/25270

Uskedal idrettslag har avtale om faste treningstider i Uskedal Aktivitetshus. Nedafor er oversikt over treningstider 2023.

Last ned treningstider: Treningstider i Uskedal aktivitetshus

Styre og grupper

OVERSIKT STYREMELEMMER OG GRUPPELEDERE UIL 2024

STYRELEDER -24
Namn: CHRIS FOSSLI
Info: chris.fossli@gmail.com
Telefon: 995 00 117
Periode: 2017-

NESTLEIAR -24
Namn: GINA BERGE-SOLDAL 
Info:
Telefon:
Periode:

KASSERER -24
Namn: LARS HAUGLAND
Info: la-hau3@online.no
Telefon: 415 06 348
Periode: 2018-

MEDLEMREGISTER
Namn: GEIR ENES
Info: geir.enes@online.no
Telefon: 995 21 089
Periode: 2016-

SPONSOR OG LAVINNTEKTSKONTAKT
Namn: PER KORSVOLD
Info: fonna11@online.no
Telefon: 481 60 803
Periode: 2017-

ANLEGG
Namn: HÅVARD LUNDE
Info: haavard.lunde@hotmail.com
Telefon: 990 42 303 / 404 44 760
Periode: 2017-


GRUPPELEDERE

FOTBALL -24
Leiar: Kristine Tveit
Styremedlem: Tina Skår
Styremedlem: Karoline Gjerde Eik

SKI – FRIIDRETT -24
Leiar: Tor Vidar Sæle
Styremedlem: Gøril Samland Eik
Styremedlem: Pål Haugland


TURN -24
Leiar: Heidi Camilla Pedersen

TUR -24
Leiar: STEINAR HAUGLAND
Info: steinar.haugland@knett.no
Telefon: 410 42 659
Periode: 1980- Styremedlem: Endre Neset

KLATRING -24
Leiar: EMIL STAFSNES
Info: emilstafsnes@gmail.com
Telefon: 481 13 024
Periode: 2020-
Styremedlem: Kjetil Rød Alsaker

Kontrollkomite: Odd Steinar Arnesen og Bjørn Olav Tveit

Valkomite: Steinar Haugland, Per Korsvold og Frode Stensletten

Rev-A-24 hoø