RegnrOm objektet
UHG_0001Prolog misjonsstemne Uskedalen 1949
UHG_0002Prolog 70 årsdag Anna Myklebust
UHG_0003Prolog haustfest Ungdomslaget 1949
UHG_0004Song: Eikedalen om lag 1950
UHG_0005Prolog Uskedal musikklag 15 år 1951
UHG_0006aProlog: Ungdomslaget 70 år 1958 – Kopi av original
UHG_0006bProlog: Ungdomslaget 70 år 1958 – Kopi av original – Påført info
UHG_0006cProlog: Ungdomslaget 70 år 1958 – Avskrift til word – [Torkel Stensletten]
UHG_0007Prolog: Hordaland Ungdomlslag Årsmøte 1962 I Uskedalen
UHG_0008Ei samling vers, dikt, songar og prologar – Daltrekk og draum
UHG_0009rekneskap for innkjøp av første firhjulstraktoren i bygda + utstyr
UHG_0010Prolog til 100 års markeringa Uskedal kyrkje – Olaf Agnar Gausvik
UHG_0011Kort utdrag av soga til Uskedalen Meieri
UHG_0012Uskedal Mjølkelag – referat
UHG_0013Tuntreet – dikt av Margreta Dønhaug
UHG_0014Reising av Bautasteinen og vigslinga i 1914
UHG_0015Ved Bautasteinen – dikt skrive av Olaf Agnar Gausvik
UHG_0016Uskedal ungdomslag – aktivitetar
UHG_0017Kvinnheradsoga – stofftilfang, Uskedalen
UHG_0018Ny skule i Uskedalen – utgreiing på 1960 talet
UHG_0019Vårsong
UHG_0020Vårsong
UHG_0021Båtprosjektet Uskedalen – Utdrag til bok
UHG_0022Jol i Uskedal – Odda Nyhetsblad 06.01.1927 (Avskrift)
UHG_0023Fotalbum 1950 : 1960
UHG_0024Fotoalbum: Uskedal Gjestgiveri – Larsen
UHG_0025Helgheim 1902 – 1927
UHG_0026Daltrekk – 24. febr. 1901
UHG_0027Vigselfest nye Helgheim 11.mars 1934 – Utgreiing Byggenemndi – Orginal
UHG_0028Vigselfest nye Helgheim 11.mars 1934 – Utgreiing Byggenemndi –  Avskrift
UHG_0029Svarbrev innbydelse UUL 75 års feiring 21.11.1963
UHG_0030Uskedal for 100 år sidan – og tidlegare
UHG_0031Uskedal Musikklag 1936 – 1976 – Amanda Wang
UHG_0032Kvinnhersstemna ved Mannsvatn 3. juli 1921
UHG_0033Hytta Fjelly 1917
UHG_003417. mai 1914 Bautasteinen
UHG_0035Brev frå UUL til Noregs Ungdomslag Vest. 17. november 1942
UHG_0036Brev frå Noregs Ungdomslag Vest til UUL 4. des. 1942
UHG_0037Brev frå Noregs Ungdomslag Vest til UUL 5. 12. 1942
UHG_0038Brev frå Noregs Ungdomslag Vest til UUL 6. november 1942
UHG_0039Brev frå Hordaland Ungdomslag til einskildlag 30. desbr 1939
UHG_0040Brev frå Hordaland Ungdomslag til einskildlag 7./3 1942
UHG_0041Brev få Noregs Ungdomslag 1942
UHG_0042Brev få Noregs Ungdomslag til Uskedal Ungdomslag 17. april 1942
UHG_0043Kopi brev til Dagvald Bakke frå UUL 27. okt. 1942
UHG_0044Brev få Noregs Ungdomslag 194X
UHG_0045Brev frå Hordaland Ungdomslag til UUL 10/1 -1943
UHG_0046Brev frå UUL til Noregs Ungdomslag Vest. 15. febr. 1942
UHG_0047Brev frå Noregs Ungdomslag Vest til UUL 18.02 1943
UHG_0048Brev frå Lensmannen i Kvinnherad til UUL 5/3-43
UHG_0049Framlegg til normallov for ungdomshus
UHG_0050Brev frå Noregs Ungdomslag Vest til UUL 25. august 1943
UHG_0051Melding frå Noregs Ungdomslag til Ungdomsslagi mars 1943
UHG_0052Brev frå Hordaland Ungdomslag til UUL 22. november 1943
UHG_0053Brev frå Hordaland Ungdomslag til einskildlagi 1945
UHG_0054Brev frå Hordaland Ungdomslag til einskildlagi 18. september 1946
UHG_0055Kvittering arbeid Helgheim – Leif Kr. Larsen 26./3 -45
UHG_0056Brev frå UUL til Ordføraren i Kvinnherad 22.09. -44
UHG_0057Utmeldingar UUL 1942
UHG_0058Navneliste utmeldingar UUL 1942
UHG_0059Diplom deltaker industriens luftvern 1940-45 – Olav Sunde 01.09.1945
UHG_0060Grenseboerbevis Grensesone Vest – Olav Sunde 2/11 1940
UHG_0061Song til lærar Jørgen Thunold
UHG_0062Song fraa skuleborni i Uskedalen til Jørgen Thunold
UHG_0063Ein Stormdag – Stil – Sivert Haugland
UHG_0064Ein Stormdag – Stil – Jon Vang, Haugland Uskedal
UHG_0065Ein Stormdag – Stil – Magnus Haugland
UHG_0066Skorpo skule – Karen Haugse
UHG_0067Jon Holte – Skuleminne
UHG_0068Ei takk til fedrane – Kristen Døssland
UHG_0069Uskedal Musikklag – Oppstart av Alfred Sunde
UHG_0070Prolog – Uskedal Ungdomslag 30.11.1963
UHG_0071Song – Skotårsfesten 14de februar 1932
UHG_0072Song –  Vonheim fest
UHG_0073Song – Skåtårsvisa
UHG_0074Song – Velkomstsong fest Vonheim
UHG_0075Song – Bondekvinnelag 10 år
UHG_0076Song – Pensjonistfest – Magreta Dønhaug
UHG_0077Fedrane våre – Historisk skildring
UHG_0078Uskedal helselag 100 år – 2017 – Elik Roseth Eik
UHG_0079Uskedal Samyrkjelag 50 år 1979
UHG_0080Speidar – 1. Uskedal Tropp
UHG_0081Norsk speidergutt-forbund – Rundskriv 1968
UHG_0082Norsk speidergutt-forbund – Rapport 1. Uskedal tropp 1968
UHG_0083Speidar – 1. Uskedal Tropp – Banner Konkoranse 1968
UHG_0084Norges Heradstyre Jubileumsåret 1937 – Hordaland – Kvinnherad
UHG_0085Rosendal fråhaldslag – Arne Stuland
UHG_0086Sunnhordland fylke D.N.T gjennom 40 år 1717 – 1957 : Uskedalen
UHG_0087Kvinnherad utstillingi 1952 5. – 12. oktobwe i Uskedalen
UHG_0088Hordaland Bonde- og Småbrukarlag 1921 – 1951 : Sivert Kjærland
UHG_0089Historien om Søndagsskulen i Kvinnherad : Uskedalen  
UHG_0090H.S.D. POSTEN medlemsblad nr. 9 og 10 1957
UHG_0091H.S.D. POSTEN medlemsblad nr. 7 og 8 1957
UHG_0092Kaptein Johannes Sunde Pensjonist – H.S.D Posten nr. 2 1981 
UHG_0093Maskinskjef Olav Myklebust Pensjonist – H.S.D Posten nr. 4 1974
UHG_0094Norges Matrikkel 1906 Kvinnherad – Uskedalen
UHG_0095H.S.D Rutehefte 1947-1948
UHG_0096Søralposten Desember 2003 – Utdrag: Intrvju med Hans Ordin Østebø
UHG_0097Erindringar frå Uskedal 1950 talet, Asgeir Andreas Bjelland
UHG_0098Kaptein Andreas Galtung Gausvik PensjonistH.S.D Posten  9-12 1969 
UHG_0099Kvinnheradruta var viktig for Uskedalen, av Harald Sætre
UHG_0100Sandaren som forsvann
UHG_0101Mandius og HSD-sjørøvarane av Ove Arne Olderkjær
UHG_0102MS Hardangerfjord – Stopp Uskedalen 1960:70
UHG_0103Frå Vestbø i Sandeid – Torgeir Olsen Døssland
UHG_0104Indremisjonen125 år feiring i Uskedalen 11. juni 1989 – Kvinnheringen
UHG_0104-bBilete: Indremisjonen125 år feiring i Uskedalen 11. juni 1989 – Kvinnheringen
UHG_0105Ungdomsklubb – Derses gudbarn 
UHG_0106Diplom hest  – Torger H. Musland, Uskedalen 1958
UHG_0107Kapteinsgården – Pensjonatet i Uskedalen – Plakat
UHG_0108Gamlehus på Vestlandet – Utdrag Kapteinsgarden
UHG_0109H.S.D Posten – Utdrag Nye Kapteinar
UHG_0110Hordaland fylke Farkost 1920 – Utdrag Kvinnherad
UHG_0111Hordaland fylke Farkost 1930 – Utdrag Kvinnherad
UHG_0112Hordaland fylke Farkost 1940 – Utdrag Kvinnherad
UHG_0113Hordaland fylke Farkost 1950 – Utdrag Kvinnherad
UHG_0114Hordaland fylke Farkost 1960 – Utdrag Kvinnherad
UHG_0115Hardangerjol 2011 – Utdrag Ungdomshuset Helgheim
UHG_0116Hordaland ungdomslag gjennom 50 år – Utdrag Lars P. Haugland, Thor Myklebust
UHG_0117Sunnhordland folkehøgskule 50 År – Utdrag Lars P. Haugland
UHG_0118Haugiansk frukt, Samskipnaden gjennom 100 år – Utdrag
UHG_0119Haugiansk frukt, I ei ny tid – Utdrag
UHG_0120Hordaland Ungdomslag 1898 – 1973 – Utdrag: Fylkesformenn siste 25 åra
UHG_0121Kvinnherad Fjordhestlag 75 år – Utdrag: Avl Uskedalen
UHG_0122Meieribruk i Hordaland, Utdrag: Uskedalen
UHG_0123Storting og Regjering 1945-1985, Utdrag: Thor Myklebust
UHG_0124Norske gardsbruk, Hordaland Fylke II, Utdrag Thor Myklebust 
UHG_0125Ferskvassfiske i Sunnhordland, Utdrag: Uskedalen
UHG_0126Hordaland Musikklag 1925 – 1975, Utdrag: Uskedal Musikklag
UHG_0127Rikstelefonkatalogen del 4, 1943, Utdrag: Skorpo, Uskedalen
UHG_0128Kristenliv Hardanger, sunnh., Hardanger, Utdrag: Uskedalen
UHG_0129Det Norske Næringsliv Hordaland 1951-52: Utdrag Kvinnherad
UHG_0130Norges Handels-kalender 1950-51 – Utdrag Uskedalen
UHG_0131Margreta Dønhaug Dikt samling hefte
UHG_0132Margreta Dønhaug Dikt: Morsdag
UHG_0133Margreta Dønhaug – Helsing på 90 årsdagen frå Sigvald Eik
UHG_0134Margreta Dønhaug – Song til eldrefesten Helgheim 21/2 -1971
UHG_0135BT helsing Thor Myklebust 80 år 
UHG_0136Avis helsing Sivert Kjærland 80 år 23. februar 1947
UHG_0137Samling minneord om Sivert Kærland 1963
UHG_0138Hyttereglar Fjelly – Uskedal ungdomslag
UHG_0139Uskedal Mjølkelag – Lover 1949
UHG_0140Kvinnherad stemna i Uskedalen 1974
UHG_0141Noregs Ungdomslag Landsstemna og Årsmøte 28. juni – 1. juli 1973 – Program
UHG_0142Noregs Ungdomslag Landsstemna og Årsmøte 28. juni – 1. juli 1973 – Informasjon
UHG_0143Hordaland Ungdomslag 70. Hordastemne 10.-11. juni 1967
UHG_0144Uskedal vassverk – Prolog om vatn ført i protokoll
UHG_0145Norske gardsbruk, Hordaland Fylke I, Utdrag Kvinnherad 
UHG_0146Sunnhordaland Aarsskrift 1916 – Utdrag: Arne Stuland – Ei Kjærlaikssoga
UHG_0147Sunnhordaland Tidsskrift 1958 – Utdrag: A.T. Myklebust  – “Bygdeskikker”
UHG_0148Brev frå Olav Gullvåg til Sivert Kjærland 12. desember 1942
UHG_0149Kulturarv Nr 45 september 2008 – Bøkkerverkstaden på Rød

Tilrettelagt for nett: Hans Ordin Østebø – 2024