Vi ynskjer trivsel og vekst i bygda vår.

Kva har vi, og kva treng vi av tilbod i Uskedalen?
Er det noko du saknar?
Bør vi utvikla noko nytt?
Har du ein god idè?
Kva kan du bidra med?

BLI MED Å SKAP TRIVSEL OG VEKST I USKEDALEN!

Om prosjektet:
Uskedalen utvikling har motteke midlar til å skapa trivsel og vekst for bygda. Dei har gjennom prosjektet «møteplass» blitt ein del av LivOGLyst- prosjektet. Dette er eit samarbeid mellom Uskedalen utvikling, Kvinnherad kommune og fylkeskommunen.

Målet med prosjektet er å halda på ungdommen og hindra fråflytting, og dermed skapa vekst og trivsel i Uskedalen.

No kan alle i bygda, og andre som er knytt til bygda, kome med innspel og bidra. Vi spør difor kva saknar du i Uskedalen? og kva kan du bidra med for Uskedalen? «LivOGLyst» skal saman med dei gode laga og organisasjonane i bygda samarbeida med bygdefolket for saman å skapa Uskedalen som ei bygd med trivsel og vekst.

Kontakt: E-post: lluskedalen@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091064134277


Tekst: Kari Bråtun
Forms/Nett: Rev. 2024 Hans Ordin Østebø