Uskedal kan tilby bank og post i butikk, daglegvarebutikk, drivstoffutsal, blomsterbutikk, bruktbutikk og gardsmatutsal.

Bilverkstad og drivstoffutsal – Auto88 – Knapphus Energi

På brekketroppen sentralt i bygda ligg blilverkstaden Auto88. I tilknyting til bilverkstaden er det Knapphus Energi drivstoffutsal. Stasjonen er ubtjent.
Sjå meir på eiga nettside: https://auto88.no/

Blomsterbutikk – Gros blomster

Gros blomster er ein trivelig liten blomsterbutikk sentralt plassert i bygda.
Sjå meir på side: Gros blomster

Bruktbutikk – Lises krambu

Lises krambu er ein velfylt butikk, som tilbyr gåveartikklar og noko brukte gjenstander.

Frisør

Zjakk frisørsalong er lokalisert i sentrum.

Gardsmatutsal

På Friheim, øvst i Uskedalen er det gardsmatusal. Friheim gardsmat tilbyr ulike eigenproduserte kjøttprodukter.

Kvinnherad Vekstbedrift AS

Kvinnherad Vekstbedrift er ei verksemd som tilbyr VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid)arbeidsplassar til personar som er varig uføretrygda og APS (Arbeidspraksis i skjerma verksemd).
Verksemnda har 5 avdelingar:

Tekstil og kantine
Vaskeri
Jern og betong
Treverkstad
Vedlikehald og motering
Sjå eiga nettside: https://www.kvekst.no/

Byggvarebutikk – Byggeriet

Uskedal trelastlager er tilknytt Byggeriet. Det er to avdelingar, butikk på brekketoppen og trelastlager på Beinavikjo. Her er det også tilrettelagt for å komma sjøvegen.

Sjå meir på eiga nettside: https://www.byggeriet.no/vaare-butikker/byggeriet-uskedal-trelastlager/ 

Matvarer – Spar på Sanden – Bank og post i butikk

Sparbutikken ligg sentralt til på Sanden, med kort avstand til båthamnene i bygda. Sparbutikken har også diesel utsal på Sandakaien. Sparbutikken på Sanden tilbyr bank og post tjenester.

Sjå eiga nettside: https://spar.no/finn-butikk/spar-uskedalen