Alle nyhende saker frå 2006 og fram til 31.12.2020, som var publiert på den gamle nettsida, er tatt direkte utskrift av frå den gamle nettsida og er nå tilgjengeleg som pdf fier. Totalt var det i denne perioden publisert 19160 saker i denne perioden.

Ser i enkelte saker er det ikkje er samsvar mellom bilete og tekst. Pdf dokumenta vi har i arkivet er rein utskrift på det som var publisert på den gamla nettsida. Det vil sei at feilen var på den gamle nettsida. Arkivering av bileta på den gamle nettsida var svært uorganisert, noko som medfører at det er mest uråd å finn kva bilete som evt. skulle vert på saka.

Arbeide med å ta ut alle nyhende sakene frå gamal nettside, etablere tilvokster og lage til arkivsidene er utført av Britt Iren og Hans Ordin Østebø.

Nyhendesakene er lagt inn under aktuelt årstal.

Nyhendearkiv 2006Nyhendearkiv 2007Nyhendearkiv 2008
Nyhendearkiv 2009Nyhendearkiv 2010Nyhendearkiv 2011
Nyhendearkiv 2012Nyhendearkiv 2013Nyhendearkiv 2014
Nyhendearkiv 2015Nyhendearkiv 2016Nyhendearkiv 2017
Nyhendearkiv 2018Nyhendearkiv 2019Nyhendearkiv 2020