Leitar du etter noko særskilt, bruk Ctrl+F få opp søkefelt på sida, skriv inn til dømes “Festidalen” og les saker som omhandlar den.

DatoTittel
01.01.2014Nyttårsafta i Uskedalen
01.01.2014Uskedeling på siste turen
02.01.2014Har historiske ski som er i bruk
02.01.2014Grano ei nyårsnatt
02.01.2014Over 100 tusen i grasrotmidlar til laga.
02.01.2014Helselaget treng ein ny giv
03.01.2014Stabil nedbør i bygda
04.01.2014Uskedelingar i sentrale rollar
04.01.2014Søker om 100 000 til nye tiltak
04.01.2014Ikkje støtte til skrivekurs
05.01.2014Mellombels utvida avkøyrsel på Heio
06.01.2014Trimgruppa
06.01.201425 nye flyktningar i året?
06.01.2014Kreftsjukepleiar i helselaget
06.01.2014Bønder interessert i å koma på nett
06.01.20141,1 million for Kaffihålo
07.01.2014Den gamle jula
07.01.2014Attende til Aconcagua
07.01.2014SPAR har passert 40 millionar
07.01.2014Bukkar i fleng på Korsnes
07.01.2014Større aktivitet i helselaget
08.01.2014Grusbanegruppa klar til innsats
09.01.2014Soknet drøftar ny salmebok
09.01.2014Den dyraste salmeboka
09.01.2014Linedance inn i ny sesong
10.01.2014Husbyggjinga har svikta, betre i år
10.01.2014Brannvernopplæring naudsynt på Dønhaug
10.01.2014Kabelsaka mot oppklåring
10.01.2014Børnesfima en del av storkonsern
11.01.2014Startar året med filmen Min elskede
11.01.2014Tjugendag Knut, jagar jula ut
12.01.2014Fleire fornminne på Kjærland?
13.01.2014Nei til utvida anlegg ved Skorpo!
13.01.2014ÅRSMØTE USKEDALEN SKULEMUSIKK
13.01.201410 under ny vimpel
13.01.2014På line i Helgheim
14.01.2014Stor aktivitet på Børnes
14.01.2014Bra besøk i nytt år
14.01.20142 har søkt på prestestillinga
15.01.2014Håpar på meir gull for fiskepudddingen
15.01.2014Venene til Vardhaugselet
15.01.2014Storveis skulekorpssamling i april.
15.01.2014Nok å gjera for Musland
15.01.2014Årsmelding frå soknerådet
16.01.2014Har du saker til UU-årsmøtet?
16.01.2014Kandidatar også her til draumestipend?
16.01.2014Årsmøte i ungdomslaget
16.01.2014Vassforsyning til Eikelandet
17.01.2014Krav om fjerning av UFF-boksane
17.01.2014Ja til sprenginga på Skorpo
17.01.2014Lovande start på nytt disko-år
18.01.20145 SPAR-sjefar klåre til å ta over!
18.01.2014Ikkje kulturminne ved Rødshagen
18.01.2014Hobbyklubben inn i ny sesong måndag
18.01.2014Fleire på gudstenestene
19.01.2014Ny salmebok klappa inn
20.01.2014Møte for dei unge om grusbana
20.01.2014-UFF ikkje tiltala for kriminell aktivitet
20.01.2014Folketalet ned med 14
20.01.2014Sesongstart med lotteri
21.01.2014Bustadar i Ospelunden klåre i juli
21.01.2014Stabilt folketal i bygda
21.01.2014Innkalling til Årsmøte Uskedal Utvikling
21.01.2014Jubileet opnar med Orheim-kveld
22.01.2014Måtte snu på Aconcagua
22.01.2014Fleire interesserte i Eidsvik, leige ynskjeleg
22.01.2014Kreative unge med idear om grusbana
23.01.2014Tekniske problem
23.01.2014Farleg steinhandtering i Ospelunden
24.01.2014Møtelokale for 40 i kjellaren
24.01.2014Berre godord frå SPAR-sjefane
25.01.2014Ungdomsteam tok over laurdag
25.01.2014Treng fleire klatrevaktar
25.01.2014Kåre Siglar på draumetur med Statsraaden
25.01.2014Sikringstiltak i Ospelunden
25.01.2014Omstridt stenging i ferien
26.01.2014Sjøtroll fekk ja i Mattilsynet
26.01.2014Får planera areal på Kjerland
26.01.2014Vil fjerna steingard
27.01.2014Orheim-kveld imorgon
27.01.2014SENIORUNIVERSITETET med aktivt år
27.01.2014Uskedal Utvikling og innskotet
27.01.2014Ingebørg Haugland – kretsmeister i klassisk.
27.01.2014-Hald fast på reservasjonsretten
27.01.2014Ivar Gundersen – ny A-lagstrenar i Rosendal.
28.01.2014Jubileumskor startar snart øvingar
28.01.2014Hald styr på plasten!
28.01.2014Viktig å ha auge for heilskapen i landbruket
28.01.2014Verdig minnekveld om Orheim
29.01.2014Forbod mot bruk av open eld
29.01.2014Treng kommunal stønad til boka
29.01.2014Får sprenga på Skorpo
29.01.2014Stor nedgang i felling av hjort
30.01.2014Kom deg ut i Handelandsdalen
30.01.2014Minnast Orheim-besøk
30.01.2014Kystverket for å gjeva løyve
30.01.2014Kommunen betalar erstatning
30.01.2014Gamal høgspentlinje fjernast til våren
31.01.2014Folkemøte om grusbana – årsmøte flytta
31.01.2014Høge skurtømmerprisar bør frista
31.01.2014Ikkje skirenn denne helga heller
31.01.2014Godt barnearbeid på Bedehuset
01.02.2014Pålegg om stans i murprosjektet
01.02.2014Mona i Hauge si bygd
02.02.2014Ikkje regn på 19 dagar!
02.02.2014Mursaka til forvaltningskomiteen
03.02.2014Uskedelingar var med og vann cup
03.02.2014Årsmøte i skulemusikken tysdag.
03.02.2014Frå hand til fot i bedehuskjellaren
04.02.2014Stabilt besøk i TIaren frå år til år
04.02.2014Finn fram loppar!
04.02.2014Kan grusen verta gull?
04.02.2014Årsmøte Uskedal Ungdomslag
04.02.2014Få får til mykje i ungdomslaget
05.02.20142 uskedelingar i Venstre-styret
05.02.2014Flott aktivitet og god stemning i skulemusikken.
05.02.2014Planleggjing av sentrum prioritert
05.02.2014Frådeling på Eik vert akseptert
05.02.2014Begeistring for grusbaneplanane
05.02.2014Uendra leiing i UU
06.02.2014Diskotek som karneval om ei veke
06.02.2014Elin har laurdagsope
06.02.2014Festidalen i bulystprosjekt
06.02.2014SAUALSLAGET:Bjarne Berge held fram som leiar
07.02.2014Byggjeklåre tomter i Øvre Halsabrotet
07.02.2014Veggen open som normalt
07.02.2014Kulturvandring i Uskedalen
07.02.2014Presisering om planane for grusbana
08.02.2014Fagmann med sterk kritikk av muren
08.02.2014Fiskarlaget mot Skorpo-plassering
08.02.2014Kan verta aktuelt å riva muren
09.02.2014Tredobbelt historieseminar
09.02.2014Agentar i kyrkjetårnet for fjerde gongen
10.02.2014Referansegruppa i arbeid
10.02.2014Eit byggje-år i Uskedalen
10.02.2014Årsmøte i helselaget
11.02.2014Opprusting av Gamleskulen held fram
11.02.2014Jubileumskor med fyrste øvinga
11.02.2014Open invitasjon til kyrkjekonsert
12.02.2014Kontroll avgjer om muren kan godkjennast
12.02.2014Konsekvensanalyse for vassverket
13.02.2014Tømmerdrift på Kjærland i fleire veker
13.02.2014Oppsittarane kravde riving
13.02.2014Ny handsaming av Sjøtrollsaka
13.02.2014Tønes innleier laurdagen
13.02.2014Ruben Aksnes delaktig på ny musikkvideo.
13.02.2014Vassverk og kraftverk truleg saman i Eikedalen
14.02.2014-Muren er sterk som fjell
14.02.2014-Vassverket må få vetorett
14.02.2014Fantasifulle karnevalsantrekk
15.02.2014Asbjørn Sæle engasjert som ny KV-leiar
15.02.20141,3 million satsa på Helgheim
16.02.2014Sigrid med ny Oslo-utstilling
16.02.2014Bruksendring for kjellaren
16.02.2014Utradisjonell 50-årsdag
17.02.2014KV-leiar med bygningsbakgrunn
17.02.2014Uskedalsposten hos Elin
18.02.2014Kyrkja måla innvendig
18.02.2014Flystyrt som engasjerte også vår bygd
18.02.20143 nye tilsette utanfor Skorpo
19.02.2014Rehabilitering av skulen frå 1. april
19.02.2014Skifte av mannskap i Hjemmekokklauget
19.02.2014Ny brygge skal kjøpast
20.02.2014Damekveld i styrkerommet
20.02.2014Sesongstart i Fjellhaugen!
20.02.2014Anbodsfloka vert granska av Deloitte
20.02.2014Lemaitre til Festidalen
21.02.2014Sundepølsa framleis på topp av lokalmat
21.02.2014Takk til SPAR og Elin
21.02.2014Rask handsaming av Rødshagen
21.02.2014Mykje våt snø i Fjellhaugen
22.02.201480 starta rekordsein skisesong
22.02.2014Det fyrste karusellrennet
23.02.2014Ny bustadgrend tek form
23.02.201490 millimeter nedbør idag!
24.02.2014Over 100 millimeter skada vegnettet
24.02.2014Damene inntek oppgradert styrkerom
24.02.2014Zjakk overtek Valen-salong
25.02.20148 kilometer skogsveg planlagt
25.02.201412 pluss og blomeprakt
26.02.2014KV-tilsettinga får etterspel
26.02.2014Lever inn lopper til helga!
26.02.201418 grader i februar
27.02.2014Har du bilete av Tindefjell?
27.02.2014Fjordbris i drift til veka
28.02.2014Sauehuset ope neste laurdag
28.02.2014Helselaget kjem att med basar
01.03.2014Loppeinnsamling pågår
01.03.2014Fleire kulturminne på Kjærland?
01.03.2014Treng meir hjelp med slektsboka
02.03.2014Innsamling til Ukraina vert utsett
02.03.2014Bilete frå 1940 vert etterlyst
03.03.2014Utvida Rygerfonn klår om ein månad
03.03.2014Kvinnherad-rennet er flytta
03.03.2014Klappa inn som ordførarkandidat
03.03.2014Damekvelden ein suksess – nytt kurs!
04.03.2014Treningskamp med 5 frå Uskedalen
04.03.2014Høgre ynskjer vekst i alle bygder
04.03.201491 medlemmer, men berre 5 menn
04.03.2014Attval i båtlaget.
05.03.2014Trekning i nyttårslotteriet
05.03.2014Steingard kan fjernast
05.03.2014Endring for Malmsten
05.03.2014Tilsetjinga opp i styret måndag
06.03.2014Jordvernmøte i neste veke
06.03.20145 færre uskedelingar
06.03.2014Invitert til prostisamling
07.03.2014Samanslåing av mållaga?
07.03.2014Karneval og solfest!
07.03.2014Ballbingen vart symjebasseng
07.03.2014Parker i sentrum hvis du skal sjå sauehuset
08.03.2014Like mykje folk som sau!
08.03.2014Fornøgde med loppemarknaden
08.03.2014Utviding av KV truleg
08.03.2014Helselaget med basar sundag
09.03.2014Kunstgrasbane klår til hausten?
09.03.2014Fleire dyrkingsprosjekt i bygda
09.03.2014Kommunen etterlyser Dønhaug-retting
09.03.2014Helselaget fekk inn 40 000
10.03.2014Uskedal med 26 deltakarar på Seljestad
10.03.2014Begge mållag i Gamleskulen
10.03.2014Berge og ordføraren har ulik oppfatning
11.03.2014Gevinstliste frå helselagsbasaren
11.03.2014Fotokurs på Rød laurdag
11.03.2014SPARLØPET som terrengløp!
11.03.2014Jordvernmøte ikveld
11.03.2014Hogst av 800 kubikk i Kjærlandslia
11.03.2014Jord viktigare enn nokon gong
11.03.2014SPAR fekk Målblomen
11.03.2014Kvinneleg prest tilsett
12.03.2014Systrene Nilsen har ope laurdag
12.03.2014Oppfølgjingskurs etter Damekveldane.
12.03.2014Søkjarlista er offentleg
12.03.2014Nypresten gler seg
12.03.2014KV-styret vert kasta?
12.03.2014Elitemjølk i 15 år frå Uskedalen
13.03.2014Sparløpet vert terrengløp
13.03.2014Sparløpet vert terrengløp
13.03.2014Gospelkvartett i kyrkja
14.03.2014Kinesisk smil på SPAR
14.03.2014Fotavtrykk på bedehuset måndag
15.03.2014Kulingen tok løevegg og seglbåt
15.03.201460 uskedelingar i barmarkløp
15.03.2014Unge strykarar på seminar
15.03.2014Tilskot til taubanedrift oppe i dalen
15.03.2014Rødland om transport
16.03.2014Løyve gjeve for reiskapshus
16.03.2014Idrettsglede på Sandakaien
17.03.2014Alle politikarar inn for fleire KV-plassar
17.03.2014Frå trusopplæring til samarie
17.03.2014Fotkunst på løpande band
18.03.2014Møte om Friluftsplassen
18.03.2014Gamleskulen med ny inngang
18.03.2014Røysterett for alle på miniturne
18.03.2014Opnar med fest og avsluttar mjukt
19.03.2014Hugs møte på Stemneplassen i kveld
19.03.2014Nytt liv for Stemneplassen?
19.03.2014Freistar igjen med fotokurs
19.03.2014Stillar seg til disposisjon
20.03.2014Ny thai-suksess dette året?
20.03.2014Får 198 000 av kommunen
20.03.2014Løft for friluftslaget?
20.03.2014100 millimeter i dag
21.03.201410 lag bak friluftslaget
21.03.201499,6 millimeter!
21.03.2014Haugland bru vert rehabilitert
21.03.2014Austevollkvartett med gospelsuksess
21.03.2014Grusbana drøftast på årsmøte sundag
22.03.2014Nytt mållag 24.april
22.03.2014Pluss og minus for Uskedalen
23.03.2014Ledige plasser på kosthaldskurset for damer.
23.03.2014Ønskjer miljø-møteplass i båthamna.
23.03.2014Årsmøtet støtta grusbaneplanane
24.03.2014Stor innnsats gjort på Heio
24.03.2014Vellukka miniturne til Haugesund og Etne
24.03.2014Blues på Dønhaug laurdag
24.03.2014Til Frankrike i landbrukspraksis.
24.03.2014Kosthaldkurs også ein fulltreffar
25.03.2014Eikelandet vert seld frå påske
25.03.2014Sjøtroll for andre gong
25.03.2014Rødshagen truleg godkjent lokalt
26.03.2014Får leige dyrkamarka på Rød i 20 år
26.03.2014Klart for storsamling for skulekorps.
26.03.2014Skifte av rektor ved skulen
26.03.2014Bondekafe om atlegg
26.03.2014Samrøystes i Skorposaka
27.03.2014Møte til veka om byggeprosjekt
27.03.2014Ordføraren fekk full støtte
27.03.2014Naturfag heile dagen!
27.03.2014Bør få plass i nytt styre
28.03.2014Milly på grønmåla benk
28.03.201490 med i karusellrenn
28.03.2014Meir dokumentasjon naudsynt
28.03.2014Kven saknar ein hankatt?
28.03.2014Rehabilitering for 4 millionar
28.03.2014Kva skal skje med Stemneplassen?
28.03.2014Solnedgang frå Halsabrotet
28.03.2014Mathias traff helten sin
29.03.2014Populær professor fekk ny pris
29.03.2014Fjella våre lokkar
29.03.2014Kyrkjeboka vert presentert
29.03.2014God blues-stemning inatt
30.03.2014Strålande dag er over
31.03.2014Kjekt besøk i barnehagen
31.03.2014Jubileumskonserten vert eit høgdepunkt
31.03.2014Snowboardfilm på Youtube
31.03.2014Gjev ikkje opp Stemneplassen
01.04.2014Skulen vart narra april
01.04.2014Hobbyklubben med sesongslutt
01.04.2014Nytt trekk i bygdebiletet
01.04.2014Friluftsområde og møteplass
01.04.2014Uskedeling vert ølredaktør
02.04.2014Full aktivitet i midt-timen
02.04.2014Tidleg sumar på Korsnes
02.04.2014Eit gamalt hus – då og no
02.04.2014Godt nøgde med Rusten
02.04.2014Tilbake – etter 28 år!
03.04.2014Flott avslutning på langrennsesongen.
03.04.2014Attest frå Cher og Robyn: Amazing
04.04.2014Konfirmantane i fasteaksjon tysdag
04.04.2014Også renovering av Skulebrua
04.04.2014Skulekorpssamlinga godt i gang.
05.04.2014Uskedalsbilete på Canadavegg
05.04.2014Rydding i samarbeid med SIM
05.04.2014Det blir kjempekonsert søndag!
06.04.2014Den kvite våren
06.04.2014Jubileumskonsert med høg standard
06.04.2014Fantastisk konsert avlutta perfekt korpssamling.
07.04.2014Vellukka redningsoperasjon.
07.04.2014Klart for ny påskequiz
07.04.2014PÅSKEDANS PÅ DØNHAUG MED ORBO OG SMITH-HALD
08.04.2014Sterk trafikkvekst
08.04.2014Seriestart på Heio var vellukka
08.04.2014Frå 7 til 13 aktivitetar
08.04.2014Marine Harvest sponsar idrettslaget
09.04.2014Aspirantopptak i skulemusikken.
09.04.2014Øyrehagen Sunde sentral i grunnlovsmarkering
09.04.2014Konfirmantane samla inn nesten 13 000
09.04.2014Bøkkerkveld sist i juni
10.04.2014Nytt styre ved Kvinnherad Vekstbedrift
10.04.2014Barn og unge kan glede seg til FestidaGen!
10.04.2014Terrengløp-karusell starta ikveld
11.04.2014På jakt etter påskeharen
11.04.2014Festdag av dei sjeldne
11.04.2014IMPONERANDE KYRKJEBOK I SAL FRÅ LAURDAG
12.04.2014Førebur ryddeaksjon
12.04.2014Sal av kyrkjeboka
13.04.201415 quizlag påmeldt til no
13.04.2014Over på venteliste!
13.04.2014Bruer er renovert
14.04.2014Nytt møte i Uskedal friluftslag.
14.04.2014……….og så datt dei i elva.
14.04.2014Nytt mållag – skiping i Uskedalen 24.april.
14.04.2014Har investert 4 millionar
14.04.2014Neste karusell går i Uskedalen
14.04.2014Påskekos i gardsbarnehagen
15.04.2014Fjelly er ledig!
15.04.2014Mange hytteskorsteinar vert ikkje feid.
15.04.2014Halsabrotet-prosjekt på marknaden
15.04.2014Sauebonde Olav H. Bringedal i Hordalandsendinga.
15.04.2014Påske med lite snø og isfritt Mannsvatn.
16.04.2014Rabben håpar på ny millionsesong
17.04.2014Botnrekord på Dønhaug inatt
17.04.2014Uskedalen er ein kanonplass!
17.04.2014Pondus best i knivskarp quiz
18.04.2014Gjensyn med Ola Matti i Norge Rundt.
18.04.2014Langfredag i sauefjøset
18.04.2014Matgleder på laurdag
18.04.2014Delte førsteplassen i avisdyst
18.04.2014Kven eig fuglehunden?
19.04.2014Veggen er stengt
19.04.2014Stor påskefest på Skorpo
20.04.2014Historia om skulbruo
20.04.2014Terrengløp i Uskedalen torsdag.
20.04.2014Travel påskedag for prosten
21.04.2014Orrfuglen i vårleg spel
21.04.2014COMBO – SKICAMP I USKEDALEN
22.04.2014Hvitmalt Gjerde kjem til COMBO
22.04.2014Guida tur til Skorpefjellet i morgon
22.04.2014Ryddeaksjonen startar 5. mai
22.04.2014Kurs og utstilling for elghundar
22.04.2014Gjer robåten klar.
23.04.2014Hugs møtet på Stemneplassen i kveld.
23.04.2014Stemneplassen truga av stenging
24.04.2014Sesongopning for jegarane
24.04.2014Historisk møte ikveld
24.04.2014Unge tilskot frå Uskedalen på Rosendalslaget
24.04.2014Bringedal leiar det nye mållaget
24.04.2014Nei til Børsdalen, ja til Tverrelva og Eikeelva
24.04.2014Over 70 deltakarar i flott terrengløp.
25.04.2014Fersk pensjonist med friidretts-comeback.
25.04.2014Mannsvatnet reguleres 1 meter
25.04.2014Børsdalselva: For stor belastning
25.04.2014Kraftverk aust for Eikeelva
25.04.2014Muren vert betre forankra
26.04.2014Sommmarleg prakt på Neset
26.04.2014Vårleg opptakt til Festidalen
26.04.2014Sterke prestasjonar i flott Skarverenn.
26.04.2014Audun Eik i sogelagsstyret.
26.04.2014Kommunalt bedriftsidrettslag på tur til Skorpo
28.04.2014Nytt karuselløp – klart for påmelding.
28.04.2014Originalt krigsminne på hell
29.04.2014Steg for steg med Gamleskulen
29.04.2014Styrketrening også for eldre
29.04.2014Ingen promille i Uskedalen
29.04.2014Flott siger i første seriekamp.
30.04.2014Hjelp oss å dekke barneaktivitetar.
30.04.2014Åttende klasse til Vardhaugselet
30.04.2014– Det siste jeg gjorde var å sprenge broen!
30.04.2014Imponert over fjelltoppane våre!
30.04.2014Musealt hos Lise
01.05.2014Stort smell men magert resultat
01.05.2014Vassavgifta vert auka
01.05.2014Ryddeaksjon frå måndag 5.mai.
02.05.2014Ny innsamling til Ukraina
02.05.2014Kvinnheradskarusellen i terrengløp held fram.
03.05.2014Kvar er dei vakraste frukttrea?
03.05.2014Gode bidrag til laga frå Grasrotandelen.
03.05.2014Såpe frå fengsel hos Lise
04.05.2014God jord vert enda betre
04.05.2014Nakne flaggstenger
05.05.2014Mona Vetrhus held tala for dagen
05.05.2014Omdøme og levande bygder i onsdagsmøte
05.05.2014Ryddeaksjonen er igang
05.05.2014Var tenkt som eit spionskip
05.05.2014Folketog rundt båthamna dette året
06.05.2014Ospelunden offisielt namn
06.05.20145 har søkt på rektorjobben
06.05.2014Konsesjonen for Eikeelva ikkje aktuell?
07.05.2014Renovering av skulen startar 19.mai
07.05.2014Sigra 3-0 over Odda
07.05.2014Hugs møtet om levande bygder
07.05.2014Aust eller vest av Eikeelva?
07.05.2014Aktivitetar i hallen utgår i dag!
07.05.2014– Ver rause mot kvarandre!
08.05.2014Betre på vestsida av mange grunnar
08.05.2014Heis flagga i dag!
08.05.2014Styrketrening for eldre til hausten
09.05.2014Kvinnheradskarusellen i terrengløp, ein suksess!
09.05.2014Ny hard vinter for Sjøhuset
09.05.20148 Kvinnheradsmeistrar frå Uskedalen.
09.05.2014Rekord med 49 hundar!
09.05.2014Stor aktivitet ved muren.
09.05.2014Song før ho kunne snakke
10.05.2014Aktivitetsdag med ny vri på Hopp i Havet!
10.05.2014Dugnad på Stemneplassen på måndag.
10.05.2014Telemarkhund til topps i rekordutstilling
11.05.2014Bautasteinen er 100 år
11.05.2014Søppelsanking bør intensiverast
12.05.2014Soknerådet har møte
12.05.2014Dugnad på Stemneplassen
12.05.2014Standplassleiarar må melda seg!
12.05.2014GOD DUGNADSINNSATS
12.05.2014Verdiar for 130 000 stole
12.05.2014Oppussing av Bautasteinen til jubilèet
13.05.2014Innsamling måndag til Ukraina
13.05.2014Beredskapstroppen landa i Uskedalen
13.05.2014Bedehusfest med tradisjon
14.05.2014To skuleklassar i politiet sin superbåt
14.05.2014Bondeaksjonen set preg også på Uskedalen
14.05.2014Bondeaksjonen set preg også på Uskedalen
14.05.2014Kjekk dag på gammal skule.
14.05.2014Flott dyrkningsprosjekt på Øvre Feet.
14.05.2014Interessanne og lærerike historietimar.
14.05.2014Uskedelingane støttar bøndene
15.05.2014Salmeboka i bruk 17.mai
15.05.2014Uskedelingane vann i Tinestafetten
16.05.2014Unikt minne om fridomsdagen
16.05.201437 bønder i Riksforsamlinga
16.05.2014Søppelplukking dagen før dagen
17.05.2014Takk for rydding og gratulera med dagen.
17.05.2014Halve bygda feira DAGEN
18.05.2014Med kurs for båthamna
18.05.2014Pluss 25 dagen etter DAGEN
18.05.2014Nølande badeliv
18.05.2014Fridomsdikt av Bjelland
18.05.2014Turistskip gjennom Storsund.
18.05.2014Uskedalen med i TV2-satsinga
19.05.2014Spektakulær Hjeltnes-reportasje
19.05.2014Samlar inn mobiltelefonar
19.05.2014Mange sende hjelpesending til Ukraina.
19.05.2014Årsmøte i Elveeigarlaget onsdag 28. mai
19.05.2014Ny innsats for Stemneplassen
20.05.2014Grunneigarane ikkje samde om trasevalet
20.05.2014Farmen på Hedemarken
20.05.2014Uformell trening/leik på Heio
21.05.2014Soloppgang over Melderskin
21.05.2014Pris til driftig Skorpo-par?
21.05.2014Dette er prisen
22.05.2014Folkemøte om arealbruken
22.05.2014Flinke snikkarar frå Baltikum i Ospelunden
22.05.2014Legendarisk båt til Uskedalen
23.05.2014TIL TOPPS ATT HOS KUNDANE
23.05.2014Vakker, men farleg
24.05.2014Uskedeling med helikoptertransport
24.05.2014Skiftar bryggje og ynskjer vertskap
24.05.2014Smekker franskmann inn i tonnasjen
24.05.2014Programmet for Festidalen 2014 er komplett
25.05.2014Gøy med leikeprega trening på Heio.
25.05.2014Vakkert dikt til vakkert bilde.
25.05.2014Daltrekk og draum.
26.05.2014Arendalfirma renoverar skulen
26.05.2014Skipshistorisk klenodium til kai ved Eidsvik
26.05.2014Vedtektsendring om utbytte for Aktivitetshuset
27.05.2014Pedagogisk fulltreffar i fjøra
27.05.2014Daud fisk på badeplassen
27.05.2014Varmestove i år i Fjellhaugen
28.05.2014Betre forankring av muren
28.05.2014Graving og bygging
28.05.2014Hugs elveeigarane ikveld
28.05.2014Flott initiativ av Jan Tore!
28.05.2014Feet attvald leiar, uendra kortpris
29.05.2014Takk for maten!
29.05.2014Ta sjansen på sykkel, – ein ny publikumsfavoritt
29.05.2014Gamaldags kyrkjesøndag
30.05.2014I Hauglandsbessen sine fotspor over Nåso.
30.05.201496-åring held stand
30.05.2014Rebusløp til Låganåso.
30.05.2014Knapp Gaute i Norge Rundt
30.05.2014Ivar Gundersen trekkjer seg som Rosendal-trenar.
31.05.2014Slåtten er godt i gang.
31.05.2014Pluss 18 og 20
31.05.2014HusnesNett sluttar av frå imorgon
01.06.2014Uskedal-tilbod av IKEA i Polen!
01.06.2014Femlingar på Vetleskjeret
01.06.2014I fotballspora til faren.
02.06.2014Øl og sjakk under Festidalen
02.06.2014Fekk 11-årsboka i kyrkja
02.06.2014Misjonsfeiring av høg kvalitet
02.06.2014Første øving med korpset.
02.06.2014Kven har lånt nykkelen?
03.06.2014Fiskestart 15. juni
03.06.2014Misjonsjubileet markerast på Husnes
03.06.2014På 100 årshøgtid for Sunnhordland folkehøgskule
04.06.2014Det er avgjort – den minste grana vann.
04.06.2014Urheim Haavik ny rektor
04.06.2014Eidsvik attvald i Stiftinga
04.06.2014Plan for arealbruken i dag
04.06.2014Sentrum med grøn profil
05.06.2014Solfjelløpet med betre deltaking?
05.06.2014Festifjellet avsluttar festivalhelga
06.06.2014Mini Solfjellsløp også i år.
06.06.2014Kommunen avventar mur-rapport
06.06.2014Følger opp grusbaneplanen
06.06.2014Hos giganten på Rød
07.06.2014Hugs at det er langhelg!
07.06.2014Her er vannkantpromenaden !
07.06.2014Sterk ros til idrettslaget
08.06.2014Skaldyraften frå 19. juni
08.06.2014Svært godt sommarnummer av Uskedalsposten.
08.06.2014Kan få godt og tydeleg sentrum
08.06.2014Sterke plasseringar i Åkraløpet.
09.06.2014Ikkje rekord, men framgang
09.06.2014Ny rekord av Erlend Drivenes.
09.06.2014Høgt nivå og større deltaking.
09.06.2014På toppen av Kvinnherad
09.06.2014Stor fotballglede i Rosendal
09.06.2014Vann rebus undervegs
09.06.2014Bøkkerkveld med jazz og motorskøyte
09.06.2014Dei som trimma
10.06.2014AKTIVITETSDAG 14.JUNI
10.06.2014Ung, sprek og blid!
10.06.2014Endeleg siger til A-laget!
10.06.2014Janne takka for storinnsats
11.06.2014Gundersen trekte seg ikkje pga resultata.
11.06.2014-Det er i Uskedalen det skjer
11.06.201425 år i kommunen
11.06.2014Håvard Stensletten Eik, lagsmeister i skyting.
11.06.2014Sel and-delsbrev med flotte premiar.
11.06.2014Spissar næringsseminaret
11.06.2014Mål for Festidalen: Dobbelt så stor
11.06.2014Omvisning i eit maritimt miljø på Eikelandet
12.06.2014Sommarferie i veggen
12.06.2014Lars Johan Myklebust vert heiltidstrenar i Belgia.
12.06.2014Lars Haugland får dyrka meir
12.06.2014Toppnotering for Sigurd
12.06.2014Sparebankpengar til toalett og gjerde
12.06.2014Bli med på gamaldags kyrkjesøndag
12.06.2014Gamal kjenning gjennom Storsundet
13.06.2014Parkering på Aktivitetsdagen
13.06.2014Meld deg som frivillig!
13.06.2014Folkevandring til kyrkja søndag?
13.06.2014Skulekameratane på Bjørnebøle
13.06.2014Muren vart godkjent
13.06.2014Fiskestart med langsiktig mål
13.06.2014Spanderte melkekaker på dugnadsgjengen.
13.06.2014Familiearrangement på Stemneplassen komande tirsdag.
13.06.2014Innsats i elva før fiskestart
14.06.2014Tryggare ferd til sjøs
14.06.2014Ronja imponerte på heimebane
15.06.201473 med i gamaldags kyrkjesundag
15.06.2014Første fiskefangst meldt inn
15.06.2014Rotur langs kysten – uskedeling hjalp
15.06.2014Fotografi frå gamaltida?
16.06.2014Redusert felling også i Uskedalen
16.06.2014Har ope ein time lenger
16.06.2014Hugs arrangementet på stemneplassen tirsdag.
16.06.2014Frå Huglen til Bjørnebøle
17.06.2014Skaldyr og song i ny sesong
17.06.2014Ny omsetningsrekord for Damevennene!
17.06.2014Stemneplassen inn i eit nytt liv?
18.06.2014Familieklatring ved Fjellandsbø
18.06.2014Fall ned på betonggolv
18.06.2014Suksess for Sjøtroll på Aktivitetsdagen
19.06.2014Trygdebustader ved Rosendalstunet ?
19.06.2014Har fått jobb som rådgjevar
19.06.2014Fekk pris for nynorsk
19.06.2014Dei første laksane er fanga
20.06.2014Neste etappe igang i Ospelunden
20.06.2014Rekord-deltaking i fotballskulen
20.06.2014Allsong med lokale tekstar
21.06.2014Pensjonist etter 46 år i skulen!
21.06.2014Vassutkopling i 9 timar måndag
21.06.2014KV Tor på normal patrulje
21.06.2014Jubelgutta igjen på stigande kurs
22.06.2014Uskedalsungdommar markerte seg på A-laget.
22.06.2014Allsidig Bøkkerkveld – meld deg på!
22.06.2014Ungdommar på sommarskiskule.
23.06.2014Nesten 40 uskedelingar på fotballskulen
23.06.2014Matti og uskedalen.no i Hardangerfjordmagasinet.
23.06.2014Turistsesongen opna med slektstur
23.06.2014Vassutkopling imorgon
23.06.2014Bingo for Stemneplassen på onsdag!
23.06.2014Bondefeiring men ope for alle
24.06.2014Over til nytt vassanlegg
24.06.2014Frådeling på Neset
25.06.201420 ledige plassar!
25.06.2014Fekk 100 år gamal skøyte gratis
26.06.2014Sterk Jazz-kvintett til Bøkkerkvelden!
26.06.2014Rustens prosjekt får bruksløyve
26.06.2014Kamuflert trafikk
26.06.2014Bingoen med kjemperesultat til Stemneplassen.
26.06.2014Skaldyrsuksess frå sesongstart
26.06.2014Kjemperesultat av Håvard S. Eik i skyting.
27.06.2014Herresykkel etterlyst
27.06.2014Pris til Skorpo-familien i haust?
27.06.2014Uskedalbønder med spennande forsøksprosjekt.
27.06.2014God påmelding til Bøkkerkvelden
28.06.2014Ferja som var kanonbåt
29.06.2014Maken til musikk, maken til stemning!
29.06.2014Kva har skjedd med familien?
29.06.2014Ligg på grunt vatn i Trøndelag
29.06.2014Med 28 sprekingar over fonna
30.06.2014Slovakar har snikra skjørt
30.06.2014Renovering av skulen er i rute
01.07.2014Rusten har seld halve prosjektet
01.07.2014Innspurt i Ospelunden
01.07.2014TIaren populær i finveret
01.07.2014Festidalen treng bygdavakter.
01.07.2014Frå Story County til Uskedalen
02.07.2014Leppefisk-fangst midt i Uskedalen
02.07.2014Idrettsmerketaking på mandag.
02.07.2014Nytt asfaltdekke kjem i år
02.07.2014T-skjorter med HSD-skilt USKEDAL.
03.07.2014FestidaGen: God påmelding og ekstrashow.
03.07.2014Fest til ære for dei frivillige
03.07.2014Kommunalt driftstilskot til 9 tiltak i bygda.
03.07.2014Rose-entusiast på Korsnes
03.07.2014Ny runde med Operasjon Buskmann?
03.07.2014Stumfilmorkester i Rosendal
04.07.2014Strenge restriksjonar og små fangstar
04.07.2014Praktfull petunia i Skårhaug
04.07.2014Hjortekalv mista livet på Rød
04.07.2014HSD-skjorta positivt motteke!
05.07.2014Ressurs-senter for båtinteresserte
05.07.2014Flott blogg frå klatring i NÅSO.
05.07.2014T-skjorter med logoen til HSD-bilane.
05.07.2014Har DU kjøpt ein Pushwagner?
05.07.2014Var trommis i grøssar
06.07.2014Tverrelva vert truleg bygd ut
06.07.2014Helikopterlanding på Storhaug
06.07.2014Godt besøk av fornøgde middagsgjester.
06.07.2014Bil på jorde natt til i dag
07.07.20146 på veg mot idrettsmerket ikveld
08.07.2014Optimistisk innflytting i Ospelunden
08.07.2014Øydelagt badeidyll
09.07.2014Fisket har teke seg opp
09.07.2014Gratis helikoptertur også i år
09.07.2014Tysk fotballjubel på Rabben
09.07.2014Festidalenavis som fortel det meste
09.07.201430 grader i ettermiddag
09.07.2014Flammedans på Korsnes
09.07.2014Ikkje hundane, men svanene
10.07.2014FESTITAREN – kva er det?
10.07.2014Kvar kjem skiten frå?
10.07.2014Vel Uskedalen framfor Rosendal
10.07.2014Vellukka ekspedisjon gjennom elva
11.07.2014Hjønnevåg produksjonssjef hos Hjønnevåg
11.07.2014Smigrande samspel for Vegard
12.07.2014Nymfeparakitt på utflukt
12.07.2014Nymfeparakitt på utflukt
13.07.2014Ruvande ferie-innrykk
14.07.2014Hornstøt på Øyro markerte tysk siger
14.07.2014Kommunen nøgd med muren
14.07.2014Nymfeparakitten drukna
15.07.2014Her kjem campen
15.07.2014Vegard imponerte på Fjelberg
15.07.2014I Guds frie natur også i år?
15.07.2014Dansk fullriggar gjennom sundet
15.07.2014No kan de lesa Festidalenavisa på nett.
16.07.2014Han som var bergteken av Skorpo
17.07.2014Rimestad neste gjesteartist
17.07.2014Meir ros til Vegard
17.07.2014I vesterveg til Skottland og Loch Ness
17.07.2014Stor skaldyr-suksess
18.07.2014Respektlaust på nattetid
18.07.2014Sjøhuset snart restaurert
18.07.2014Treng møblar til artistane
18.07.2014Ros til fotballguppa
19.07.2014Fantastisk sesong for Rabben
20.07.2014Friluftsgudsteneste i pluss 33
20.07.2014Interessant vandring på Skorpo
21.07.2014Lill møtte gamlekua
21.07.2014Ny vise av Rimestad
21.07.2014Frå 45 minus til 30 pluss
22.07.2014Strandhogg på Huglo
22.07.2014Fråhaldsvisa til Svein Rimestad
22.07.2014Nytt ærefullt oppdrag for Vegard
22.07.2014Salsinnsats i tropevarme
22.07.2014Store og mindre svaner
22.07.2014Skryt av ferievikarane
23.07.2014FestidaGbladet treng fleire Festidalenreportarar.
23.07.2014Vatnforbruket må begrensast
23.07.2014Dei har opplevd 53 grader!
24.07.2014Toppskutene gjnnom Storsundet
24.07.2014Strandhogg på Huglo ( 2 )
24.07.2014Butikken med dei flinke vikarane
24.07.2014Sjakkverkstad i 3 dagar
24.07.2014Sjøhuset fint restaurert
24.07.2014Prøysen og Rimestad ved sjøkanten
25.07.2014uskedalen.no til The Tall Ships Races
25.07.2014Stengsel og gjerde fjerna i Halsane
26.07.2014Sjukepleiar på 100 år gamal seglskute
26.07.2014Fotballturnering på Øyro
26.07.2014Slå Bjørn Olav i lynsjakk og vinn Festidalenpass.
26.07.2014Skumaktig stoff også her
26.07.2014Rimestad i fokus under allsongen
26.07.2014Festidalen med vellukka promoturnè.
27.07.2014Festidalen med ølseminar torsdag.
27.07.2014Nabomøte tysdag om Festidalen
27.07.2014Frå 600 til 1600 burgarar
27.07.2014Tidenes opphenting og god start på Norway Cup.
28.07.2014Rigging igang, slåttedugnad imorgon
28.07.2014Reaksjon på møkkspreiing
29.07.2014Kjempeflott innsats av alle laga i Norway Cup.
29.07.2014Effektiv vepsefelle.
29.07.2014Jarle Flatebø kaptein på Statsraaden
29.07.2014Helgheim får to strøk måling
29.07.2014Møkspreiinga og Festidalen
29.07.201425 med på slåttedugnad
29.07.2014Fryktar ikkje ver-prognosane
29.07.2014Ingen naboar møtte
29.07.2014Truls Zimmer på TV2 i kveld.
29.07.2014Juniorlaget i TV-kamp.
30.07.20142 puljevinnarar, og 5 av 6 lag til A-sluttspel.
30.07.2014uskedalen.no under Festidalen.
30.07.2014Også traktortransport til Storhaug
30.07.2014Kvelertak klokka 20
30.07.2014Tankevekkjande program med Truls Zimmer og Stian Vikra
30.07.2014Festidalen er for alle
30.07.2014TV-kampen: Tap i siste minutt.
30.07.2014Litt informasjon til FestidaGen-påmelde.
30.07.2014Fjellandsbøvegen er ei rystande oppleving
31.07.2014Norway Cup: G16-laget vidare i A-sluttspelet.
31.07.2014Forventninger til Festidalen
31.07.2014Felle ved Friheim
31.07.2014Storslagen frukost også i år
31.07.2014Undrar seg over vegstellet
31.07.2014Festidagbladet er i gang.
31.07.2014Skating er gøy!
31.07.2014Kjekt framfor kamera!
31.07.20142 elevar og 1 lærar!
31.07.2014Norway Cup: Tap for begge i kvartfinalen.
01.08.2014Uskedeling ny toppsjef i Rocksource.
01.08.2014Skateparken er flytta til Eidsvik Skipsbyggeri.
01.08.2014Bergens eldste sjakkspelar er 93
01.08.2014Snø på Mars.
01.08.2014Flinke med sprayboksane.
01.08.2014Hiphop-dansing med fart!
01.08.2014Newton-stjerna til Festdalen.
01.08.2014God mat til FestidaGen-deltakarane.
01.08.2014Komikar på besøk.
01.08.2014Trudde Festidalen var større
01.08.2014Cheerleading på FestidaGen.
01.08.2014Lovande trommissar!
02.08.2014Stygg strek i elva
02.08.2014Gratisfrukost for 200
02.08.2014Fredagsfesten
02.08.2014Knallbra avslutning på FestidaGen.
02.08.2014Festifjellet til Helgheim
02.08.2014Strålande start, våt slutt
03.08.2014Hjelp til å rydda opp!
03.08.2014Festidalen-leiinga godt fornøgd
03.08.2014Våt og heftig Festidalenlørdag
03.08.2014Magisk møte med supertalentar
03.08.2014No kan de sjå FestidaGen-filmen. Kjempegod!
03.08.2014Glimrande attest frå Høyem
03.08.2014Yrande liv i skateparken.
03.08.2014Springer i fjorden
03.08.2014Søterot under Fonna
04.08.2014Ryddearbeid til å bli imponert av!
04.08.2014Ros også frå politiet
04.08.2014Tekniske problem. Problemet løyst.
04.08.2014Byggjekaos for ny rektor
04.08.2014Meir ulovleg fiske i elva
05.08.2014Flott biletserie frå Festidalen 2014.
05.08.2014Renoveringa av skulen 4-5 dagar forseinka
05.08.2014Familiar på 8 i spinkel katamaran
05.08.20146 av 8 husvære seld på Eikelandet
05.08.2014Ny versjon av FestidaGen-filmen.
05.08.2014Ingen storm for Storm til Shetland
06.08.2014Kven eig mobiltelefonen?
06.08.2014Med sterke band til HSD og rutefarten.
06.08.2014Liten men triveleg cruisebåt
06.08.2014Gjennom Skottland med katamaranen
06.08.2014– Eit mangfald av moglegheiter
06.08.2014Fleire godord om Festidalen
07.08.2014Småbruk med stordrift vert enda større
07.08.2014Betre samordning av tiltaka trengs i Uskedalen
07.08.2014Vert ordinert til prest 24. august
07.08.2014Totland og Malmsten på Rød
08.08.2014Vi er ikkje bortskjemte!
08.08.2014Håvard best på bana i Sandnes
09.08.2014Myklebust opnar Fjellstreif
09.08.2014-Milde himmel for ei helg
09.08.2014Nærleik til naturen kan påverka livskvaliteten
09.08.2014Du har vel ikkje gløymt å fortøya?
10.08.2014Ikkje store stormskader
10.08.2014Storsiger til A-laget.
10.08.2014Margun Eik på femteplassen iår
11.08.2014Søterot ein mangfaldig plante
11.08.2014Nyhende frå 1880-talet i veggen
11.08.2014Born hjelper born
12.08.2014For 100 år sidan og no
12.08.2014Uskedelingar på sommarleg musikkskule
12.08.2014Overdragingar i Uskedalen
13.08.2014For 100 år sidan og no
13.08.2014Bil totalskadd tysdag
13.08.2014Får 50 000 til marknadsføring
13.08.2014Må venta på skuledørane
13.08.2014Soknerådet møtar nyepresten
14.08.2014For 100 år sidan og no
14.08.2014Laks rømte ved Skorpo
14.08.2014Ny overvassleidning på Korsnes
15.08.2014Nytt dekke på bruene snart
15.08.2014Malmsten og Steinkopf på Rød
15.08.2014Har de gløymt å levera inn skulekorpsinstrument?
16.08.2014Sommarmøter på Bedehuset
16.08.2014Kven hugsar par frå krigsåra?
16.08.2014Gladnyhet: Nytt busskur.
16.08.2014A-laget: Rosendal – Søfteland 1 – 1.
17.08.2014Aktivt brannvern hos Systrene Nilsen
18.08.2014Smertefri start i renovert skule
18.08.2014Opprusta klasserom og nye tavlar
19.08.2014Marit Elisebet med symbol på oppstoda
19.08.2014Baggar med fotballdrakter vert etterlyst.
19.08.2014Soknepresten møter soknerådet imorgon
19.08.2014Nytt tjuveri av verktøy
20.08.2014Deling av eigedom på Eik
20.08.2014Ein dundrande suksess!
20.08.2014Grov forskjellsbehandling!
20.08.2014Nypresten møtte to komitear
20.08.2014Trimmen
20.08.2014Ei hyggelig overrasking
20.08.2014Kven vinn styltegongpokalen?
21.08.2014Møteplanen for Uskedal utvikling
21.08.2014Michael Røssland leiar treningssenter
21.08.2014Kom til ordinasjonen
22.08.2014Bygdetun og museumsdag i 30 år
22.08.2014Fråvære i redaksjonen i helga.
23.08.2014Nattestengt på Skulebruo neste veke.
23.08.2014Ny asfalt på Eikevegen.
23.08.2014Årets første bortesiger til A-laget!
23.08.2014Gospelsongar, solist og sokneprest Lina Håland
24.08.2014Ordinasjon av den songglade soknepresten
24.08.2014Ein god dag på Rødtunet.
24.08.2014Jan Ove Totland vart Kvinnheradsmeister.
25.08.2014Arnardo sviktar ikkje!
25.08.2014Dametrimmen – nytt tilbod frå turngruppa.
26.08.2014Vitjing på flott stadion
26.08.2014Disko med vind i segla
26.08.2014Siggi sviktar ikkje Rabben!
26.08.2014Langt fleire burde ro!
27.08.2014Luftig på morgonkvisten
27.08.2014Tavla skal leva vidare
27.08.2014Rødutstilling ut neste veke
28.08.2014Morgontur i Beinavikjo
28.08.2014Uskedalen møter nypresten sundag
28.08.2014Betre fiske i elva
28.08.2014Sundagsskulen på skattejakt ihaust
28.08.2014Sundagsskulen på skattejakt ihaust
28.08.2014Uskedalen takkar for 5000 turistar
29.08.2014Skulebrua som ny inatt
29.08.2014Møte i Uskedal utvikling med to tema
29.08.2014Ei venare bygd…..
29.08.2014Sundagstur til Valøya?
30.08.2014Ikkje aldersgrense på 18 år
30.08.2014Hobbyklubben inn i ny sesong
30.08.2014Sel tilhengarar så det susar.
30.08.2014Alle 8 hus i Eikelandet selde
30.08.2014Strandhogg på Huglo (3)
30.08.2014Årets høgdepunkt med 300 unge på Heio
30.08.2014Vann over tabell-leiaren.
31.08.2014Feriefolket sviktar ikkje tradisjonen
31.08.2014Strålande dag med Spar Cup på Heio.
31.08.2014150 møtte nypresten:- Jesus er kul!
31.08.2014Fleire bilete frå Spar Cup på Heio.
01.09.2014Klart for ny sesong i Musikklaget.
01.09.2014Helselaget med 2 viktige saker
01.09.2014Arnardo på det jamne
02.09.2014Gausvik med ny limericksamling
02.09.2014Styrkjetrening snart for eldre
03.09.2014Hadde skuletime om Nåso
03.09.2014Oppsummering etter sommaren
03.09.2014Meir gang- og sykkelveg i sentrum
03.09.2014Knuste flasker problem på jordene
04.09.2014Må fjerne lagra industrihall snarast
04.09.2014Ikkje varsla vassutkopling
04.09.2014Koret treng fleire menn
05.09.2014Unge Røyster i ny sesong
05.09.2014Fylkesvegen vert rusta opp
05.09.2014Positivt om satsing i dalen
06.09.2014Oppslag som fortent
06.09.2014Spar:- Vår beste sommar
06.09.2014Uavgjort mot topplaget.
06.09.2014Fisket stoppa på 83,8 kilo
07.09.2014Nydyrkingsprosjekt på Feet held fram.
07.09.2014Fiskedykkarar frå Polen her for fjerde gong
07.09.2014Køyrer 4000 km til slekta i Uskedalen
08.09.2014Tormod Myklebust til krigsherjet Ukraina
08.09.2014Meir fisk innmeldt
08.09.2014Leikane frå Øyrobarna overrekt til sjukehuset
08.09.2014Cruiseskipet som vart døypt av Diana
09.09.2014Ny nettstad – Kvinnherad i ord, bilete og lyd.
09.09.2014Satsing i Halsabrotet og ved Haugland
09.09.2014Styrkjetrening startar måndag
09.09.2014Herøysundbesøk sette rekord
09.09.2014Innsamling til dei små i Syria og Libanon
10.09.2014På land med båtane!
10.09.2014Elevane med jubelsong for kyrkja
10.09.2014Låg leige for museum på Rød
11.09.2014Uskedelingar som ikkje tek attval
11.09.2014Elin har fått lærling
11.09.2014Også dei 2 frå A seier takk for seg
11.09.2014Frå kettlebells til tumbling
12.09.2014Eit meir ryddig sentrum
12.09.2014Snart både bakar og konditor
12.09.2014Kor mange fleire vert det?
12.09.2014Overbefolkning neste seniortema
13.09.2014Havets beste dykkar på vent
13.09.2014Roseprakt og pluss 20
14.09.2014Topptilhøve for sauesamlinga
14.09.2014Topptilhøve for sauesamlinga
14.09.2014Og så er det onn att…
15.09.2014Held fast ved landbruk i sentrum
15.09.2014Historisk minne speglar seg
15.09.2014Bygger utefjøs for ammekyr
15.09.2014Fortvilt situasjon i Ukraina
15.09.2014Påmelding til jubileumsfesten
15.09.2014Artania helste Uskedalen
16.09.2014Først ute med fagbrev hos Peder
16.09.2014Byggjeåret framfor innspurten
16.09.2014Ein runde til for idrettsmerket
17.09.2014Stabil flytting til Kvinnherad
17.09.2014Demensaksjonen er imorgen
17.09.2014Nystarta trio i kjedlaren
18.09.2014Eldredagen med redaktøren
18.09.2014Bjørnebøle får sankepengar etterbetalt
18.09.2014Flaskehals vert fjerna
18.09.2014Mange borte men demensaksjonen gav 19 500
19.09.2014Høgare naust på Ytre Eik?
19.09.2014Luftig reparasjon over Skårhaug
19.09.2014Elevflokk syng i konserten
20.09.2014Rosendal på vinnarsporet att
20.09.2014Meir Husnesjazz på Dønhaug
21.09.2014Framleis usemje om overvatn
21.09.2014Jubelkonsert nytt høgdepunkt for 100-åringen
22.09.2014Vann 2 kampar på Halsnøy
22.09.2014Tusen takk for konserten!
22.09.2014Unge røyster frå eitt år og oppover
22.09.2014Skigruppa til Voss med nesten 50!
23.09.2014Styrkjetreninga godt igang
23.09.2014Ny kyrkjeverje held festtala
23.09.2014God attest til gardsbarnehagen
24.09.2014Onsdag er tumblingdag
24.09.2014Hjorten er enkel å forvalta
24.09.2014NM i bandhund til Uskedalen i august
25.09.2014Ny flytebryggje kjem til veka
25.09.2014Internasjonal suksess for lokalt museum
25.09.2014Ei bygd i utvikling
25.09.2014På haustmarknad laurdag
26.09.2014Varierande for entreprenørane
26.09.2014Merknader til Arealstrategiplanen for sentrum.
26.09.2014Både hus og hytte til salgs
26.09.2014Kven kan hjelpe skulemusikken med gevinstar?
26.09.201480 på diskotek rekord i haust
27.09.2014Flagga til topps for kyrkja!
27.09.2014Held fram for Røysterett for alle
27.09.2014Bandhund eller laushund ?
28.09.2014Frå Stillehavskysten til vårt kyrkjejubileum
28.09.2014Uro i Uskedalen sist natt
29.09.2014Kreativt i bedehuskjellaren
29.09.2014Stabilt frammøte på styrkjetrening
29.09.2014Fylkesvegen utbetra, men delte meiningar
29.09.2014Fylkesvegen utbetra, men delte meiningar
30.09.2014Ny flytebryggje til 960 000
30.09.2014Godt haustbesøk i bedehuset
30.09.2014Vegard Døssland med konsert i prosten Dahl sitt rike
30.09.2014Fleire einebustader i Ospelunden
01.10.2014Forseinka fiberdekning i dalen
01.10.2014-Kvil ikkje for mykje på laurbæra!
02.10.2014Svart teppe både her og der
02.10.2014USKEDAL også på krus
02.10.2014Kvinnheradløp nummer 33
03.10.2014Demonstrasjon av pjoning – og kva er det?
03.10.2014Godt i gong i Øvre Halsane.
03.10.2014Gausvik med nytt og spenstig verk
04.10.2014Eldredag med 170 på Husnes
04.10.2014Fekk ikkje underskotsgaranti
04.10.2014Godt resultat for KV i 2013
04.10.2014Stor interesse for fjellturar og friluftsliv
04.10.2014Kalkdoseraren med mellombels driftsstopp
04.10.2014Klatreveggen er open søndag.
04.10.2014Utvikling av tettstaden Uskedalen
05.10.2014Flinke elevar ved ny skule
05.10.2014Klatreveggen opnar i dag
05.10.2014Vatn endrar alt – fleire bøsseberarar trengs
05.10.2014Ettersamling av sau denne helga
05.10.2014Dobbeltsiger for Veslemøy
05.10.2014Dei to yngste i Kvinnheradsløpet.
05.10.2014Helikoptertransport til Skorpo
05.10.2014Haust, sommar og 20 varmegrader
05.10.2014Innsamling til syriske born godt igang
06.10.201422 Kvinnheradsmeisterskap til Uskedalen.
06.10.2014Festivalseminar i kveld
06.10.2014Det nærmar seg influensavaksinasjon.
06.10.2014Skigruppas treningar i haust
07.10.2014Ledd i ei stor næring
07.10.2014Kven eig vegen Geilo?
07.10.2014Ny tomanns-bustad reiser seg i Ospelunden.
07.10.2014Pjoning lettare enn strikking
08.10.2014Ja til utslepp frå naust
08.10.2014Første båtane på plass ved ny flytebryggje.
09.10.2014Uskedeling med oppsving i oljebransjen.
09.10.2014Puljevinnarar i 1.divisjon G13.
09.10.2014Kom med innspel til arealplanen
09.10.2014Viktig møte om omsorgsbustader og alderdom
09.10.2014Vil du ta dommarkurs i fri-idrett?
09.10.2014Opptak med tidlegare Stortingsrepresentant Thor Myklebust på NRK 1.
10.10.20143 lokale professorar drøftar liv og gudstru
11.10.2014Varmende innsats for born i Libanon
11.10.2014A-laget sesongavslutta med siger.
12.10.2014Heile kommunen scora i Rosendal!
12.10.2014Flott Uskedals-innsats i Varden opp.
13.10.2014Overvassleidning vert rehabilitert
13.10.2014Jubileumsnemnda for Uskedal kyrkje
13.10.2014Soknerådsmøte
13.10.2014Elsa og Emilie med ny CD
13.10.2014Kvifor byggjast ikkje fleire bufellesskap?
13.10.2014Bufellesskap og eigna areal
14.10.2014Varierande besøk i Tiaren
14.10.2014Kom med merknader, kart på nettet
14.10.2014Kleda snart til flyktningeborna
15.10.2014Stor prestasjon av 16-åringane
15.10.2014Mange kom på miljøkvelden
15.10.2014Varig reint vatn til ein million
15.10.2014Tumbling skaut blink i Uskedalen
16.10.2014Nordlyset sett frå Skorane
16.10.2014Soloppgang over Rød
16.10.2014Humlepungen i Berlin-bryggeriar
16.10.2014Får meir til drenering
16.10.2014Kreativ kattugle-produksjon
17.10.2014Lærarstaben på studietur til London
17.10.2014Open dag på skulen
17.10.2014Høyr dei 3 professorane!
18.10.2014Fåre for vassplaning
18.10.2014Er det nokon som saknar pusen sin?
18.10.2014Suksesskveld med dei 3 professorane
19.10.2014Rekordinnsamling i dag: 38757!
20.10.2014Siste cup dette året
20.10.2014Trelastlageret fyllar ut
20.10.2014Meir avrenning til Korsnes?
20.10.2014Styrkjetreninga ein suksess
20.10.2014Arealdelen i Kommuneplanen
20.10.2014Mange på skitrening.
20.10.2014Vonheimbasar med ny rekord?
21.10.2014Også jentene med i cupen
21.10.2014Bustadkart ajour med utviklinga
21.10.2014Flott TV-reportasje frå Kvinnherad Vekstbedrift.
21.10.2014Damene på andreplassen
21.10.2014No kan du sikra deg HSD-krus.
21.10.2014Aukar frekvensen på Osloruta
21.10.2014Soknerådet spør om gravplassen
21.10.2014Bryggjarlag på historisk grunn
22.10.2014Farkostar på rek
22.10.2014Ny bok frå Harald Sætre.
22.10.2014Verdsmeistaren i saueklypping kjem att
22.10.2014Nedre Halsane er under arbeid
22.10.2014Flott start på handballsesongen av HU-laget!
22.10.2014TUSSATUR
23.10.2014Kåre (74) på seilas frå Noreg til Gibraltar
23.10.2014Ledige graver i 25 år
24.10.2014Beinavikjo før Trelasten
24.10.2014Takk for rekorden
24.10.2014Fritidsnaust i Kleivadalen?
24.10.2014Fellesfråsegn for vern av matjord
25.10.20143 generasjonar i ny sjakk-klubb
25.10.2014Vann Norges-cup i klatring.
25.10.2014Anne Karin Fonneland med inspirasjon frå Skorpo
26.10.2014Facebook-sida USKEDALEN i aktivitet att.
26.10.2014Diskotek 2 gonger til i år
26.10.2014SYNG MED OSS og BASAR.
27.10.2014Frå rosa til raudt på Ljosnes?
27.10.2014Open skule tysdag føremiddag
27.10.2014Lærestoffet på veggen i London
27.10.2014No kjem skulemusikken sin adventskalendar i salg.
28.10.2014Bjerkrheimkveld i kyrkja
28.10.2014Jubel for renovert skule
28.10.2014140 millimeter sidan sundag
29.10.2014150 millimeter men ikkje skader
29.10.2014Bedehusbasar laurdag
29.10.2014Eldre og bufellesskap neste tema
29.10.2014FORUT kafe vert skipa imorgon
29.10.2014100 på tussatur i skumringstimen
30.10.2014Salskafe med produkter og graut
30.10.2014Pantepengane dryp inn
30.10.2014Vegen stengast ved Haugland
30.10.2014Kafesuksess i barnehagen
30.10.2014Jubileumsbok av høg kvalitet
30.10.2014Koret med stor festkveld
31.10.2014Meir fritidsbebyggelse?
31.10.2014Ny naustrekkje på Flatholmen
31.10.2014Superklypparar med 9 elevar
01.11.2014Hjartane selde best
01.11.20144 frå New Zealand var lærarar i klypping
01.11.2014Nesten 30 000 i bedehusbasaren
02.11.201422 000 til Vonheim – kjøken det neste
03.11.2014Far og son tapte sjakkdebuten
03.11.2014Fargeprakt i november
03.11.2014Rosendal vann 4.divisjon
04.11.2014Bustader for eldre tema imorgon
04.11.2014Hjetland Bringedal attvald som bondelagsleiar
04.11.2014Konsert og skulemusikkbasar på søndag.
04.11.2014Julemarknad og tenning av julegrana 5. desember
04.11.2014Køtendens i Tiaren
04.11.2014Takk for vellukka basar
04.11.2014Bli ein aktivitetsvenn!
05.11.2014Kakeproduksjon for farsdag og jul
05.11.201412 bueiningar i Nedre Halsabrotet?
05.11.2014Flotte gåver til skulemusikken og ungdomslaget.
05.11.2014Fortetting mogeleg fleire stader
06.11.20143 båtplassar ledige
06.11.2014Gigantlekter parkert hos Eidsvik
06.11.2014Ny stor kveld i jubileumsåret
07.11.2014Inga klatring sundag
07.11.2014Faneparade på 335 sider
07.11.2014Stor Bjerkrheimkveld på slutten av jubelåret
08.11.2014Pris til Ølportalen.
08.11.2014Uskedelingar i New York Marathon
08.11.2014Ny jazzkonsert på Dønhaug i Husnes-regi
08.11.2014Juleverkstad i bedehuset
09.11.2014Betelskipet Elieser ved Sandakaien i kveld.
09.11.2014Brukthandel på heimesida til idrettslaget.
09.11.2014Blinkskot av ein basar!
09.11.2014På kysten med Elieser.
10.11.2014Juleverkstad under høgtrykk ikveld
10.11.2014Kva tyder SLUSH?
11.11.20142 kyrkjekonsertar for Ronya i Odda
12.11.2014Saksofonist med ei stor tone
12.11.2014Utviding av akvakulturanlegg i nærleiken
12.11.2014Sikra kretsmeistertittelen i 3.div.
13.11.2014Ronya syng også i Uskedalen
13.11.2014Salg av skulemusikken sin adventskalendar
13.11.2014Temakveld om førstehjelp
13.11.2014Polsk innslag på old boys-trening
14.11.2014Systrene Nilsen avsluttar restaurantdrifta
14.11.2014Røysterett og julekonserten.
14.11.2014Er opne for alt
14.11.2014Visedebut under Uppskoka
14.11.2014Båthamna godt rusta til vinteren.
14.11.2014Nytt fortau til Halsane
14.11.2014Sprekingar frå 12 til 68 inn i ny sesong
15.11.2014Skorpo-kua eldst i landet
15.11.2014Uskedelingar i storslått Vamp-prosjekt.
15.11.2014Inspirert av natergalen
16.11.2014Interessanne bilete frå lagshistorien.
17.11.20148-10 naust på Holmen
17.11.2014Søkjer om underskotsgaranti igjen
17.11.2014Den eldste i kommunen
17.11.2014Kjell Yri takka for seg
18.11.2014Over 80, men går ein tur fyrst!
18.11.2014Uppskoka i kjent stil laurdag
18.11.2014BOKMINNE OM FERJENE MED ROSETTEN
19.11.2014Prisar til uskedelingar.
19.11.2014Større overvassleidning kjem no
19.11.2014Ta på deg finkleda og kom!
20.11.2014God påmelding til Uppskoka
21.11.2014Berre halve kvoten felt
21.11.201480 avslutta disko-året
22.11.2014Elin opnar heimen på julaftan
23.11.2014Uppskoka – ein siger for amatørskapet
23.11.2014Medan humlepungane ventar på ølet…..
23.11.2014Vann både NM og Norges-Cup.
23.11.2014370 fotballspelarar i Rosendal og Uskedalen
23.11.2014Med sterke band til Sunnhordland folkehøgskule
24.11.2014Kraftleidning skal rivast
24.11.2014Blautkake-takk for gåver til Helgheim
25.11.2014Underskotsgaranti for jazzklubben
25.11.20148 uskedelingar i fjelltrim
25.11.2014Vatnet må stengjast i Korsnes
26.11.2014Uskedelingar i Rosendaljul
26.11.2014Revygjengen minnast Prøysen
27.11.2014Ikkje nedsett eigedomsskatt for Eidsvik
27.11.2014Nettsida fornya frå nyttår 2015
27.11.2014Ingen frå Uskedalen på Ap-lista
27.11.2014Knallsuksess for russen
28.11.2014Salsinnspurt av Adventskalendaren.
28.11.2014Fjellhaugen får varmestove
29.11.2014Intens julemarknad i Rosendal
30.11.20142 hjartestartarar i bygda
30.11.2014Fleire stikkrenner skal skiftast
30.11.201460 timar med Norsk Salmebok
30.11.2014Uskedal skulemusikk sin adventskalendar – 1.desember.
01.12.2014Ståle (70) til topps i Grano, tennast fredag
01.12.2014– Kystvakten nesten i fjøresteinane!
01.12.2014Om Afrika i Helselaget
01.12.2014Uskedal skulemusikk sin adventskalendar – 2.desember.
02.12.2014Julenummeret av Uskedalsposten er i salg
02.12.2014Julegrantenning med litt ny vri.
02.12.2014Ny vass-stenging på Korsneset
02.12.2014Tverrsnitt av Afrika og julepakkar til Valen
02.12.2014Uskedal skulemusikk sin adventskalendar – 3.desember.
03.12.2014Hugs møtet om nettsida ikveld!
03.12.2014Kloakk med svære dimensjonar
03.12.2014Tempoet haldast oppe i Ospelunden
03.12.2014Uskedelingar i TV2-dokumentar
03.12.2014uskedalen.no vert fornya
03.12.2014Uskedal skulemusikk sin adventskalendar – 4. desember.
04.12.2014Notis eller nyhende?
04.12.2014Jubileumsboka – ei fin julegåve
04.12.2014Kuldegradar ikkje før jul?
04.12.2014Litt av Julagrano si historie.
04.12.2014Uskedal skulemusikk sin adventskalendar – 5.desember.
04.12.2014Ronya gjorde stor lukke med Dylan
05.12.2014Hugs det nye ved julegrantenninga i kveld.
05.12.2014Blomeprakt 5. desember!
05.12.2014Ny runde om huset på muren
05.12.2014Elevane stjal showet og nissen fekk blomen
05.12.2014Uskedal skulemusikk sin adventskalendar – 6. desember.
06.12.2014Populære innslag i Helgheim
06.12.2014Uskedal skulemusikk sin adventskalendar – 7. desember.
07.12.2014Får ikkje byggja på naust
07.12.2014Frå Stilehavskysten til røtene i Uskedalen
07.12.2014Åtvara mot flukt frå verkelegheita
07.12.2014Held julekonsert i Rosendal
07.12.2014Uskedal skulemusikk sin adventskalendar – 8. desember.
08.12.2014Stemningsfullt i julebua
08.12.2014Det ligg til rette for ein flott julekonsert.
08.12.2014Uskedal skulemusikk sin julekalendar – 9. desember.
08.12.2014Pynt og vinn!
08.12.2014Yngve Myhre – frå Brann til Sogndal.
09.12.2014Utsetjing av saka om eigedomsskatten
09.12.2014Gløymde du adventskalendaren din på Spar?
09.12.2014Gamleskulekjellaren eit langt steg vidare
09.12.2014Uskedalen får fotballstyre
09.12.2014Uskedal skulemusikk sin adventskalendar – 10. desember.
10.12.2014Sløkkeutstyr skal kontrollerast årleg
10.12.2014Børsdalsnissen – populær blant våre nye landsmenn.
10.12.2014Trelastlageret i medvind
10.12.2014Uskedal skulemusikk sin adventskalendar – 11. desember.
11.12.2014Aukar til 140 sauer
11.12.2014Doktor Haugen slik du minnest han.
11.12.2014Grano utsett for vinden
11.12.2014Det bugnar av julegodt!
11.12.2014Uskedal skulemusikk sin adventskalendar – 12. desember.
12.12.2014Bjørn Olav Tveit – kandidat til årets namn.
12.12.2014Nei til klage og større naust
12.12.2014Fyrste innflytting i Øvre Halsabrotet
12.12.2014Uskedal skulemusikk sin adventskalendar – 13. desember
13.12.2014Uskedalsuksess i indre luten
13.12.2014Balansert visetalent i Uskedalen
13.12.2014Uskedal skulemusikk sin adventskalendar – 14. desember.
13.12.2014TIaren har teke juleferie
14.12.2014Ung sang imponerte mest
14.12.2014Uskedal skulemusikk sin adventskalendar – 15. desember.
15.12.2014Merk postkassane betre!
15.12.2014Doktor Haugen slik du minnest han
15.12.2014Uskedal skulemusikk sin adventskalendar – 16. desember.
15.12.2014Årbok med artikkel om Eidsvik Skipsbyggeri
16.12.2014Doktor Haugen slik du minnest han 2
16.12.2014Doktor Haugen slik du minnest han 3
16.12.2014IDAG FOR 100 ÅR SIDAN
16.12.2014Skulemusikken har vorte flinkare
16.12.2014Blått tårn på Ytre Eik
16.12.2014Uskedal skulemusikk sin adventskalendar – 17. desember.
17.12.2014Doktor Haugen slik du minnest han 4.
17.12.2014Nytt styre i aktiv fotballgruppe
17.12.2014Uskedal skulemusikk sin adventskalendar – 18. desember.
18.12.2014Doktor Haugen slik du minnest han 5
18.12.2014Småbarnstreff i 10 år i bedehuset
18.12.2014Doktor Haugen slik du minnest han 6
18.12.2014Uskedal skulemusikk sin adventskalendar – 19. desember.
19.12.2014Elin i distriktssendinga.
19.12.2014SPAR: Pluss 8 prosent og ny rekord
19.12.2014Høgsesong hos Friheim Gardsmat.
19.12.2014Doktor Haugen slik du hugsar han 7.
19.12.20148 flittige hender i blomebutikken.
19.12.2014Julefestar om ei veke
19.12.2014Treng du ferjebok og uskedalskrus?
19.12.2014Høyr Elin Enes på distriktssendinga.
19.12.2014Uskedal skulemusikk sin adventskalendar – 20. desember.
20.12.2014Ikkje jul utan julehefte og teikneseriar
20.12.2014Tilsette med flott julegåve til kvarandre.
20.12.2014Doktor Haugen slik du minnest han 8
20.12.2014Prøysen-dominans i avslutninga
20.12.2014Utan straum på Steinsletto i natt.
20.12.2014Siste innspurt i kyrkjeboksalet.
20.12.2014Uskedal skulemusikk sin adventskalendar – 21. desember.
21.12.2014Finpuss på Grano
21.12.2014Skitrekket opnar truleg 3.juledag.
21.12.2014Doktor Haugen slik du minnest han 9.
21.12.2014Nydeleg vegutviding på Haugland.
21.12.2014Julaftangudsteneste med Lina, Eva og Vegard.
21.12.2014Uskedal skulemusikk sin adventskalendar – 22. desember.
22.12.2014Julafest med stjernaskot i EDM
22.12.2014Doktor Haugen slik du minnest han 10 og 11.
22.12.2014Uskedal skulemusikk sin adventskalendar – 23. desember.
22.12.2014Doktor Haugen slik du minnest han 12.
22.12.2014Kraftleidning vert sanert
23.12.2014Fint julever.
23.12.2014Uskedal skulemusikk sin adventskalendar – Julaftan.
23.12.2014Doktor Haugen slik du minnest han 13.
23.12.2014Juleminne under Tradisjonsstoff i venstre kolonne
23.12.2014Mosseslekta med forgreining til Uskedalen
24.12.2014Julegudsteneste i ord og tonar
24.12.2014Tradisjonen tro på Vonheim
25.12.2014Doktor Haugen slik du minnest han 14.
25.12.2014Doktor Haugen slik du minnest han 15.
25.12.2014Doktor Haugen slik du minnest han 16.
25.12.2014Ein spesiell julakveld.
25.12.2014Hugsar dåke dansane med Musical Enterprise?
26.12.2014Fjellhaugen opnar laurdag
26.12.2014Julaften i Uskedalen
26.12.2014Doktor Haugen slik du minnest han 17.
26.12.2014Doktor Haugen slik du minnest han 20.
26.12.2014Doktor Haugen slik du minnest han 19.
26.12.2014Og så kom julesnøen!
27.12.2014Fjellhaugen opnar klokka 10
27.12.2014Doktor Haugen slik du minnest han 18
27.12.2014Magisk dag i Blådalen
27.12.2014To uskedelingar på vinnarlaget i Romjulscupen.
27.12.2014Godt frammøte på fyrste julefest
27.12.2014Vinterkveld i Uskedalen
28.12.2014Hvem har sett denne katten?
28.12.2014Veggen er stengt
28.12.2014Like fint i Fjellhaugen
28.12.2014Uskedeling på vinnerlaget
28.12.2014Grenda som fekk gåve til seg sjølv
29.12.2014Brukthandelen i idrettslaget – eit godt tilbod!
29.12.2014Truleg ope i skitrekket laurdag og søndag
29.12.2014Magisk dag i Blådalen og Fjellhaugen
29.12.2014Skiteknikk-kurs i skigruppa.
29.12.2014God start på langrennssesongen.
29.12.2014Klår for kjøkeninnsats
29.12.2014Hugs å henta gevinstane på adventskalendaren!
30.12.20142 interessert i leige av Systrene Nilsen
30.12.2014Doktor Haugen slik du minnest han 22.
30.12.2014Doktor Haugen slik du minnest han 21.
30.12.2014Doktor Haugen slik du minnest han 23.
30.12.2014Doktor Haugen slik du minnest han 24.
30.12.2014Doktor Haugen slik du minnest han 25.
31.12.2014Doktor Haugen slik du minnest han 28.
31.12.2014Doktor Haugen slik du minnest han 29.
31.12.2014Doktor Haugen slik du minnest han 27.
31.12.2014Kva er ditt håp for 2015?
31.12.2014Doktor Haugen slik du minnest han 26.