I Uskedalen er det fleire hus som kan leigast til møterom eller lokale til ulike arrangement.

Gamleskulen

Omtale
Gamleskulen ligg sentralt til i sentrum av Uskedalen. Huset eignar seg godt til både møtearrangment og sosiale aktivitetar av ulik art. I sal er maksimalt plass til 50 personar.

Les meir om leige av Gamleskulen

Stemneplassen
Omtale
På Stemnepalassen er det møterom for inntil 30 personar og kjøkenkrok,

Les meir om leige av Stemneplassen

Helgheim

Omtale
Uskedal Ungdomslag leiger ut Helgheim, som ligg sentralt i bygda. Lokalet eignar seg mange typar arrangement, som til dømes feiring av årmålsdagar, bryllaup mm.

Les meir om leige av Helgheim

Ungdomslagshytta Fjelly

Uskedal ungdomslag har ei hytte ved Mannsvatnet, som ligg fint med flott utsyn over vatnet. Hytta vert leigast etter avtale.

Les meir om leige av Fjelly