I Uskedalen er det fleire hus som kan leigast til møterom eller lokale til ulike arrangement.

Gamleskulen
Omtale
Gamleskulen ligg sentralt til i sentrum av Uskedalen. Huset eignar seg godt til både møtearrangment og sosiale aktivitetar av ulik art. I sal er maksimalt plass til 50 personar.Les meir om leige av Gamleskulen
Bedehuset
Omtale
Uskedal bedehus kan leigast til konfirmasjon, minnestund og andre liknande anledningar.

Les meir om leige av Bedehuset

Stemneplassen
Omtale
På Stemnepalassen er det møterom for inntil 30 personar og kjøkenkrok,Les meir om leige av Stemneplassen
Helgheim
Omtale
Uskedal Ungdomslag leiger ut Helgheim, som ligg sentralt i bygda. Lokalet eignar seg mange typar arrangement, som til dømes feiring av årmålsdagar, bryllaup mm.Les meir om leige av Helgheim
Ungdomslagshytta Fjelly
Omtale
Uskedal ungdomslag har ei hytte ved Mannsvatnet, som ligg fint med flott utsyn over vatnet. Hytta kan leigast etter avtale.Les meir om leige av Fjelly