Utleige av ungdomslagshuset Helgheim

Ansvarleg for utleige: Hildegunn Klette Hansen, tlf. 91598816

Lokale Varigheit Pris
Kjellar 1 dag kr 1400.-
Kjellar 2 dagar kr 2200.-
Kjellar 3 dagar kr 2800
     
Heile huset 1 dag kr 2000.-
Heile huset 2 dagar kr 3000.-
Heile huset 3 dagar kr 4000.-

Alle prisar er inkludert vask.