Leitar du etter noko særskilt, bruk Ctrl+F få opp søkefelt på sida, skriv inn til dømes “Festidalen” og les saker som omhandlar den.

DatoTittel
01.01.2020Brann i garasje i sentrum i natt.
01.01.2020Nyttårsrakettar på Halsatoppen.
01.01.2020Kven har ledig hus til leige for preste-ektepar.
02.01.2020Klaveret i Gamleskulen er nystemd og klar for 100 nye år.
03.01.2020Dag E. Helland i Senioruniversitetet, 9. jan. kl. 11.00.
03.01.2020Treningane i Hallen starar måndag 6. janaur 2020.
03.01.2020Dag E. Helland er førelesar på neste møte i Kvinnherad Senioruniversitet.
04.01.2020Gudsteneste i morgon, sundag 5. januar kl. 11.00.
05.01.2020Styrketrenig for vaksne startar i morgon, måndag, KL. 11.00
05.01.2020Noko er rett og noko kan vera feil.
06.01.2020Trettandedagen, julebukkane og mest slutt på jula.
06.01.2020Lange bilkøar i Uskedalen i dag.
06.01.2020Så flotte og flinke julabukkar!!
06.01.2020Oppstart av Kafe Tiaren, tysdag 7. januar i Gamleskulen.
07.01.2020Bingoen startar onsdag 8. januar kl. 19.00 i Helgheim.
07.01.2020Helselaget har sitt fyrste møte i 2020 i kveld, tysdag 7. jan. kl. 19.00.
07.01.2020Øystein Enæs toppar lista med lesarbilete.
08.01.2020Kan Uskedalen vera plassen for Dagsturhytta ?
08.01.2020Påskedans i Uskedalen, onsdag 8. april.
09.01.2020Omfattande bruvedlikehald i Uskedalen.
09.01.2020Lesarbrev 1 – frå Chandigar i India.
09.01.2020Dagsturhytta – sak i Levekårskomiteen i februar.
09.01.2020Nyttårshelsing frå leiaren i Uskedal Uvikling, Gunn Mari Moberg.
10.01.2020Stabile medlemstal i kyrkja i Kvinnherad.
10.01.2020Frøydis Gjuvsland – søkjar til rådgjevarstilling oppvekst.
11.01.2020Ny runde i saka om Branntroppen i Uskedalen.
11.01.2020Innsamlinga til Ukraina held fram.
12.01.2020Saka om brannstasjonen engasjerer.
12.01.2020Uskedal Eigedom med planar om 9 bueiningar på Stølen.
12.01.2020Stort engasjement i brannstasjonssaka.
12.01.2020PIONER 10 fots jolle funnen og sikra på Rød.
13.01.2020Vindturbinar i Uskedalsfjella ?
13.01.2020Oransje varsel for høg vasstand.
14.01.2020Opplæring i aktivitetskalenderen Friskus.
14.01.2020Uskedal Båtlag med opprop om å sjekka fortøyningane.
15.01.2020Ny runde med søknader til SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad.
15.01.2020Nye veglys og trafikksikring i Korsneset.
16.01.2020Årsmøte i Uskedal Friluftslag, måndag 17. februar.
16.01.2020To stormfloer på 24 timar, men ikkje rekord.
16.01.2020Jørn Øyrehagen Sunde fører Aarebrot tradisjonen vidare.
16.01.2020Tor Erik Eide er tildelt Forsvarsmedaljen.
17.01.2020Meld frå om årsmøte.
17.01.2020Ny garasje er snart på plass etter brannen.
18.01.2020Jørn Øyrehagen Sunde held Aarebrotførelesinga i morgon, sundag 19. januar.
19.01.2020Reisebrev 2 frå turen til Umbred i India.
20.01.2020Mållaget går nye vegar i si profilering.
20.01.2020Kyrkjekoret Nordsaang syng på Nyttårskonsert i kveld.
20.01.2020Det går mot kommunal drift og eigarskap av Kalkdoseraren.
21.01.2020Uskedalen bør ha status som ei framskoten eining i Kvinnherad brann og redning.
21.01.2020Stord Airshow på Stord Lufthamn, laurdag 13. juni.
21.01.2020Årsmøte i Kvinnherad mållag, tysdag 11. februar.
21.01.2020Ekstra overløp skal hindra vasskade i Beinavikjo.
22.01.2020FAU sel lodd og skal ha basar 16. februar.
22.01.2020Ikkje søkjar til prestestillinga i Uskedalen.
22.01.2020Kvinnhead Sau og Geit har årsmøte i Uskedalen, torsdag 23. januar.
22.01.2020Eigarskifte på Rabben Feriesenter.
22.01.2020Strålande innsats av unge langrennsløparar.
23.01.2020Idrettslaget med Grasrotandel på over kr. 100.000,-
23.01.2020Endra plangrense for detaljregulering Børnes næringsområde.
23.01.2020Rune Kjærland er søkjar til GIS stilling i kommunen.
24.01.2020Jazzkveld på Dønhaug laurdag 14. mars.
24.01.2020For lite venteskur i busslomma ved skulen.
25.01.2020Eigarskifte på populær camping i Uskedalen.
25.01.2020Linnea Myklebust Ripel vart kretsmeister!
26.01.2020Straumen har vore borte på Eik/Steinsletto i dag.
26.01.2020Kreftkafe i Gamleskulen tysdag 4. februar kl. 18.00.
26.01.2020VG artikkel om Trygve Leite som pokerspelar i Las Vagas.
27.01.2020Allsongen på Kafe Tiaren er utsett ei veke.
27.01.2020Kåre Hauge fekk Forsvarsmedaljen alt i 1987.
27.01.2020Beste laginnsats i KM nokonsinne.
27.01.2020Årsmøte i Røysterett for Alle, torsdag 30. januar.
27.01.2020Årsmøte i skulemusikken 12.februar.
28.01.2020Kvinnherad KrF legg årsmøte 2020 til Uskedalen.
28.01.2020Bingo i Helgheim kvar onsdag, kl. 19.00
29.01.2020Detaljregulering på Skorpo ligg ute til ettersyn.
29.01.2020Kom og hent meg.
29.01.2020Forvaltningsutvalet tok ikkje omsyn til nabomerknader.
29.01.2020Scora i Viking sin første treningskamp.
30.01.2020Hjarterklett eller Hjortaklett – stadnamn skaper engasjement.
30.01.2020Gunnar Myklebust skriv innlegg om brannstasjonen.
30.01.2020Emilia Kleivenes er søkjar til stillinga som fastlege.
30.01.2020Bed om møte med kommunen om klatresenter.
30.01.2020Ekstraordinær generalforsamling Uskedal Aktivitetshus, 19. febr.
31.01.2020Kom på kveldsgudsteneste og høyr frå turen til Umbred i India.
31.01.2020Kan Børneset Næringsområde vera aktuelt for Felleskjøpet.
31.01.2020UIL arrangerer langrenn førstkommande tirsdag.
31.01.2020– Nå sprudler det endelig av talentet!
01.02.2020FAU sel lodd til basar i dag.
01.02.2020FAU-basar med mange flotte gevinstar.
02.02.2020Rodde og segla same ruta som Svalbard minutt for minutt.
02.02.2020Uskedelingar på Svalbard – send tips.
02.02.2020Helsing frå Umbred Children Home til kyrkjelyden i Uskedalen.
02.02.2020Lars Henrik Skogtun held fram som styreleiar i Røysterett for Alle.
02.02.2020Vestlandssatsinga er godt synleg på årets Festidalen.
03.02.2020På død og liv med branntroppen !
03.02.2020Nokre fysiske endringar i kyrkja.
03.02.2020Lovar strålande ver til skirennet tysdag!
03.02.20201. skirennet i 2020 går i morgon, tysdag 4. februar
03.02.2020Tilbod om privat songundervisnng i Uskedalen.
04.02.2020Allsongen på Kafe Tiaren er i gang igjen.
04.02.2020Uskedal Bondelag mobiliserer for Brannstasjonen i bygda.
04.02.2020Nei til utvida løebygg vinkla mot nabo.
04.02.2020Fiskebåtreiar Inge Halstensen kjem til neste møte i Senioruniversitetet.
05.02.2020Ungdommen møtte våre nye landsmenn.
05.02.2020Regionmøte for helselaga i Kvinnherad, Gamleskulen 19. februar.
05.02.2020Underskrifter frå næringslivet med støtte for eit lokalt brannvern.
05.02.2020Jostein Fredheim var gruvearbeidar på Svalbard i 6 år.
05.02.2020Årsmøte i Uskedal Idrettslag 11. mars i Gamleskulen.
06.02.2020Spitsbergen rundt med SY NIRVANA.
06.02.2020Verdas kreftdag vart markert i Uskedalen.
06.02.2020Endeleg vart det skirenn!!
07.02.2020Konsesjonar i Uskedalen.
07.02.2020Tilskot til skogsbilveg på Fjellandsbø.
07.02.20205 – 3 for nedlegging av brannstasjonen i Uskedalen.
07.02.2020Brubekkebrua opna på dato.
07.02.2020Årsmøte i Uskedal Helselag tysdag 3. mars i Gameskulen.
07.02.2020Kreativ merksemd om morsdagen på sundag.
07.02.2020Redningsaksjon i Ulvanoso.
07.02.2020Uskedelingar i Brass-NM 2020.
08.02.2020Ingebjørg Haugland – studiepoeng på 78 grader nord.
08.02.2020Varslar høg vasstand i helga og på måndag.
08.02.2020Strålande NM for uskedelingane!!!
09.02.2020Facebook gruppe til støtte for brannstasjonen.
09.02.2020Renovering av salen oppe i Helgheim.
09.02.2020Svalbard minutt for minutt går mot slutten.
09.02.2020Uvanleg kraftig lågtrykk – send inn dine målingar.
10.02.2020946 millibar registrert i Halsabrotet i går kveld.
10.02.2020Bygde veg og kortbaneflyplass i Svea på Svalbard.
10.02.2020Septer og tiggarstav – temakveld i Uskedal kyrkje, fredag 27. mars kl. 18
10.02.2020Ja til tilsegn om logopedkontor på Ljosnes.
10.02.2020Karusellrenn framskunda til torsdag.
10.02.2020Kven vert tildelt Målblomen på mållagsårsmøte ?
11.02.2020Den største springfloa i manns minne.
11.02.2020Springfloa – ikkje rekord likevel.
11.02.2020Knappe to veker til vårdansen i Helgheim.
11.02.2020Familiekonsert med Bjarte Leithaug i Kvinnherad kyrkje.
11.02.2020Attval i Kvinnherad mållag.
12.02.2020SMIL midlane er utlyst.
12.02.2020Invitasjon til UKM 13. til 15. mars på Husnes.
12.02.2020Årsmøte i Uskedal Friluftslag, måndag 17. februar kl. 19.30.
13.02.2020Nøyaktige målingar syner at det var høgare vasstand både i 1994 og 2015.
13.02.2020Kjell Borge Olsen held fram som leiar i Senioruniversitetet.
14.02.2020FAU har basar i Aktivitetshuset, søndag kl. 16.30.
14.02.2020Reguleringsplan Børneset har sluttbehandling hausten 2020.
14.02.2020Brannstasjonane er ikkje på saklista til K.styret 20. februar.
14.02.2020Bruvedlikehaldet i Uskedalen går mot ferdigstilling.
14.02.2020Skitrekket opnar i morgon, lørdag 15.02.
14.02.2020Førehandssalet til påskedansen på Dønhaug er starta.
15.02.2020Medlemslaga i Uskedal Friluftslag.
15.02.2020Sigbjørn Rød med 25 år i Store Norske Kullkompani på Svalbard.
16.02.2020Nytt selskap registrert i januar.
16.02.2020Møteveke på Bedehuset, 19. til 23. februar.
16.02.2020Harald scora igjen!
16.02.2020Nokre bilistar køyrer på raudt ved lysreguleringa på Eikebrua.
17.02.2020Pubkveld på Dønhaug med Tore Nordahl-Pedersen, fredag 21. februar.
17.02.2020Hardangerfjordekspressen brukte Uskedalen som hamn i dag.
17.02.2020Hugs årsmøte i Friluftslaget i kveld, måndag kl. 19.30.
17.02.2020Gjenvalg av styret, men ny leiar.
17.02.2020Brannvernet sikra tak på naust i Uskedalen.
18.02.2020Stabilt folketal i Uskedalen – til så lenge.
18.02.2020Mållaget skriv fråsegn til Skyss på rim.
18.02.2020Til alle som ferdast i Tverrelva Kraftverk AS sitt nedslagsfelt og i område rundt Mannsvatnet.
18.02.2020Papir- og plastavfall på ville vegar.
18.02.2020Vanskar med RiksTV i Uskedalen.
19.02.2020Høyrde mora sin vakre, gamle song i nytt arrangement.
19.02.2020Miniworkshop – Bioenergetiske kroppsøvingar – grunning i Helgheim, 7. og 8. mars.
19.02.2020FAU takkar alle for gevinstar og god støtte.
20.02.2020THK innsamling til Ukraina med stopp i Uskedalen, 9 mars.
20.02.2020Thaivogna opnar i morgon, fredag 21. februar, kl. 14.00.
20.02.2020Magne Huglen er tilbake i politikken.
20.02.2020Representantar frå Uskedalen valde inn i politiske utval.
21.02.2020Vart heidra med minikonsert på 75 årsdagen.
21.02.2020Minner om pubkvelden på Dønhaug i kveld frå kl. 20.
21.02.2020Lenge leve Kong Harald – flagging på skulen.
22.02.2020Thaivogna er stengd i dag, laurdag 22. febr.
22.02.2020Koseleg pubkveld med blues, rock, pop og country.
22.02.2020Fire svaner på Fjellandsbø har fått ei femte med i flokken.
22.02.2020Tomtegrop i Halsabrotet skal sikrast.
23.02.2020Årsmøte i Uskedal Ungdomslag, måndag 2. mars kl. 19.30.
23.02.2020Feriegjester frå Uskedalen på Kanariøyane merkar Calimaen.
24.02.2020God påmelding til dansen med TRINITY.
24.02.2020Neste allsong på Kafe Tiaren vert tysdag 3. mars.
24.02.2020Morgonstund i Uskedalen.
25.02.2020Harald Nilsen Tangen på G19 landslaget.
25.02.2020Årsmøte i Uskedal sokn sundag 1. mars, straks etter gudstenesta.
25.02.2020Kveldskjøring i Fjellhaugen i morgon, 26.02.20.
25.02.2020Årsmøte i Uskedal Utvikling, onsdag 18. mars kl. 19.00.
25.02.2020Hugs søknadsfristen til SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad.
26.02.2020Ver merksam på opne vatn og utrygg is på fjellet – oppdatert innlegg.
26.02.2020FLOR frå Voss inviterer til Kvinnekveld på Dønhaug, i kveld kl. 19.30.
26.02.20202019 – eit godt år for Lio Sag & Treforedling AS
27.02.2020Møte i stadnamngruppa i dag, Uskedal skule kl. 17.00.
27.02.2020Kveldskjøring i Fjellhaugen fredag 28.02.
27.02.2020Kveldskjøring i Fjellhaugen fredag 28.02.
28.02.2020Topp resultat for Dønhaug Gardsbarnehage i foreldreundersøking.
28.02.2020Truleg mindre vatn i vegen ved Fitjanaustet.
29.02.2020Kven er skotårsbarn i Uskedalen ?
29.02.2020Thaivogna stengd i dag – varsla sterk vind.
29.02.2020Skitrekket opnar kl.13 på søndag.
01.03.2020Kom på årsmøte og bli kjend med Helselaget sitt arbeid.
01.03.2020Kom og ver med på linedance.
02.03.2020Årsmøte i Uskedal Båtlag, torsdag 5. mars kl. 19.00 på Stemneplassen.
02.03.2020Optimisme i eit kvinnestyrt Uskedal ungdomslag.
03.03.2020Hugsar de noko frå dansen med Prudence i 1971?
03.03.2020Velkomne til Allsong på Kafe Tiaren.
03.03.2020Stormen sist laurdag knekte tre over Fylkesvegen.
03.03.2020Markerte motstand mot vindmøller i kvinnhersbunad.
03.03.2020THK traileren med stopp i Uskedalen, måndag 9. mars, kl. 17.30 – 18.30.
03.03.2020Åshild Ulstrup er neste ut i Senioruniversitetet.
04.03.2020Jan Morten Myklebust er gjest i sofakroken i Nysæter kyrkje.
05.03.2020Jarle Røstbø ny Turlagsleiar etter Kjell Yri.
05.03.2020Årsmøte i Uskedal Idrettslag, onsdag 11. mars i Gamleskulen.
05.03.2020Påmelding til samling for vaksne 65+ i Helgheim.
05.03.2020Kvinnheraddiagonalen med overnatting i Uskedalsfjella.
05.03.2020Har vi Norges hyggelegaste kassadame eller -mann?
07.03.2020Styret i Uskedal Helselag – etter årsmøte.
07.03.2020Siste Haugen-bøkene er levert frå lager!
08.03.2020Kan det koma løetak med solcellepanel i Uskedalen ?
08.03.2020Hobbyklubben i 15 år – no er det slutt.
08.03.2020Vonheimbasaren sundag 29. mars kl. 16.30.
08.03.2020Skal opptre på kulturkafèen på Husnes.
08.03.2020God drift i Uskedal Båtlag – mange tiltak i 2020.
08.03.2020Møte i Senioruniversitetet torsdag 12. mars går ut.
09.03.2020Christina Dahl i Jazzklubben på Dønhaug.
09.03.2020Sterk NM-innsats gav kongepokal og medaljar.
10.03.2020Song- og musikkprogram slo godt an på kulturkafèen.
10.03.2020Helselaga skriv brev til Kommunedirektøren og folkevalde om nattevaktstilling.
10.03.2020Redusert toalettkapasitet i Gamleskulen.
10.03.2020Møteveke på Bedehuset 11. – 15. mars.
10.03.2020Ny høg vasstand i dag, onsdag 11. mars, i 12 tida.
11.03.2020Fokus på smittevernrutinane på sjukeheimane.
11.03.2020Konserten med Christina Dahl er avlyst.
11.03.2020Vårdansen i Helgheim er avlyst.
11.03.2020Kyrkja med restriksjonar og tilrådingar.
11.03.2020Kristian Bringedal
11.03.2020Kafe Tiaren stoppar drifta inntil vidare.
11.03.2020Møteveka på Bedehuset er avlyst.
11.03.2020Melding frå styret i Aktivitetshuset.
12.03.2020Vonheimbasaren er utsett.
12.03.2020Skulen og barnehagane føl råda frå Kommunelegen.
12.03.2020Alle treningar i Hallen er innstillte inntil vidare.
12.03.2020Bingoen i Helgheim tek pause inntil vidare.
12.03.2020Fylkeskommunen stengjer alle vidaregåande skular.
12.03.2020Den utvida kyrkjehelga går ut.
12.03.2020Barnehagane og skulane vert stengde.
12.03.2020Utset hjelpesendinga til Ukraina.
12.03.2020Ei presisering om bruken av Uskedal skule.
12.03.2020Nasjonal kriseplan – gjeld alle, også lokalt i Uskedalen.
12.03.2020Zjakk frisørsalong stengd fram til 27. mars.
12.03.2020Uskedal Utvikling utset Årsmøte 2020.
13.03.2020Idrettslaget stoppar alle treningar.
13.03.2020Styrketreninga for vaksne tek pause.
13.03.2020Oppmoding om å ikkje reisa på hytta.
13.03.2020Nytt handikaptoalett i Gamleskulen.
13.03.2020Alle politiske møte er avlyst inntil vidare.
13.03.2020Frå Malaga til Gradermoen torsdag – ingen sikringstiltak
14.03.2020Rådhuset er stengd for publikum.
14.03.2020Informasjon frå Kyrkja i Kvinnherad om å avgrensa koronaviruset.
14.03.2020Stort press på legetenesta i Kvinnherad.
14.03.2020Christoffer Fossli held fram som leiar i Uskedal Idrettslag.
15.03.2020Ingen fotball ut april månad.
15.03.2020Kan koronaviruset stoppa Festidalen 2020.
15.03.2020Kommunen treng hjelp frå dei med helsefagleg utdanning.
15.03.2020Amund Berge-Soldal tildelt friidrettsknappen i gull.
16.03.2020Kvinnherad Vekstbedrift stengjer ned.
16.03.2020Synleg kalk i Uskedalselva – udramatisk.
16.03.2020Rosendal helsesenter reduserer tilbodet.
16.03.2020Konfirmasjonen vert truleg utsett til etter sommarferien.
16.03.2020Heimeundervisninga startar i morgon, tysdag, kl. 09.00
17.03.2020Kulturskulen har også fjernundervisning.
17.03.2020Heimeskule på nett – eit digitalt løft.
17.03.2020Arne Torget og Gro`s Blomster på Vestlandsrevyen.
17.03.2020Fiskemerke frå tidleg 1950 talet.
18.03.2020Høge lesartal den siste veka.
18.03.2020Konfirmasjonane vert utsette til hausten.
18.03.2020Mona Vetrhus – varamedlem til styret i Kringkastingsringen.
18.03.2020Auto 88: Tilpassingar – god tilgang på arbeid.
19.03.2020Hugs fristen for å koma med innspel til revisjon av Trafikksikringsplan.
19.03.2020Brannstasjonssaka må venta.
19.03.2020Kommunestyremøte 26. mars på teams.
19.03.2020Meir areal og redusert kostnad med sambygg av naust.
19.03.2020Meir enn 40 personar med helseutdanning er registerte.
20.03.2020To personar er smitta i Kvinnherad.
20.03.2020Får dispensasjon og kan søkja om byggeløyve for naust.
20.03.2020Poon Tip`s startar sin 8. sesong i Uskedalen.
20.03.2020Skulemusikken tilbyr instrumentundervisning over internett.
21.03.2020Vatnet er stengt på Kjærlandsio.
22.03.2020Dåp i kyrkja 29. mars – berre for den næraste familien.
22.03.2020Ingen påskegjester på Rabben Feriesenter i år.
22.03.2020Send tips/saker om kreative og positive tiltak i ei koronatid.
22.03.2020Finn ein blom og betal med VIPPS.
22.03.2020Torsdagen – det store dagen for båtstopp i Uskedalen.
22.03.2020Kommunestyret gjev mynde til F.skapet.
23.03.2020Fasteaksjonen vert gjennomført på nettet.
23.03.2020Oppgraderer gjerde ved Uskedal skule.
24.03.2020Hardangerfjordekspressen: Ettermiddagsruta er innstillt.
24.03.2020Kommunale kunstgrasbanar er stengde.
24.03.2020Restriksjonane held fram til over påske.
24.03.2020Hald smitten borte – gode tiltak i heimane.
24.03.2020Dagstur til hytta/ fritidseigendom utan å overnatta.
24.03.2020Kunstgrasbanen, klatreparken og trimområde er stengd.
26.03.202080 år i mai og sel 40 – 50 bil- og båthengarar kvart år.
26.03.2020SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad utset vårtildelinga.
27.03.2020Ikkje delegasjon til Formannsskapet likevel.
27.03.2020Kvinnherad Vekstbedrift, avd. Beinavikjo er open.
27.03.2020Jørn Øyrehagen Sunde: Guds skjønne døtre.
27.03.2020Medlem i Eldrerådet, Magne Huglen, bed eldre ta kontakt.
28.03.2020Landbruksplan 2020 – 2025 er ute på høyring.
28.03.2020Vil presentera prosjektet for Levekårskomiteen.
29.03.2020Uskedal Båthavn er stengd inntil vidare.
30.03.2020Hagemeisteren er klar for oppdrag i Uskedalen.
30.03.2020Stord Lufthamn permiterer og stengjer fram til 16. april.
30.03.2020Fetivalsjefen ny dagleg leiar for Folgefonnsenteret.
30.03.2020Trekningsliste frå skulemusikk-basaren.
30.03.2020Briller funne
31.03.2020Ikkje påskegjester i bubilar og båtar.
31.03.2020Troll og ugler i Kleivadalen og i lia ovom Ospelunden.
31.03.2020Johannes Hjønnevåg startar dekksenter i Herskedalbygget på Husnes.
31.03.2020Kvinnherad Sogelag utset Årsmøte 2020.
31.03.2020Elins Matgleder opnar i påsken for Ta med heim mat.
01.04.2020Vegarbeid ved gangfelt
01.04.2020Therese Haugland Bondhus – ny dagleg leiar på Byggern Teigen.
02.04.2020Uskedal Utvikling sel flotte handlenett
02.04.2020Gro`s Blomster har tilbod om gratis utkøyring.
02.04.2020Kjøper gardsbruk på Eik.
02.04.2020Øystein Skjæveland – varaplass til styret i Noregs Mållag.
03.04.2020SIM si vårrydding er sett på vent.
03.04.2020Påskehandel på SPAR med tilbod om varekøyring og henting av varer.
03.04.2020Stor helikoptertrafikk i Uskedalen i går, fredag 3. april.
03.04.202030 handlenett selde på ein dag.
03.04.2020Opptak i kulturskulen – også for skulemusikkaspirantar.
04.04.2020Påskehelsing frå leiaren i Uskedal Utvikling, Gunn Mari Moberg.
04.04.2020Kø for å kjøpa poteter i dag.
04.04.2020Alle seksjonane i leileghetsbygget er utleigd.
05.04.2020Trafikkulukke i Lio i Herøysundet.
06.04.2020To av sju medlemer i Ungdomsrådet kjem frå Uskedalen.
07.04.2020Intensivbelysning i gangfeltet ved busslomma.
07.04.2020Nytt selskap registrert i mars månad.
07.04.2020Elins Matgleder i Uskedalen – ope i dag, onsdag, og på påskeafta.
08.04.2020Ingen kultur- og idrettsarrangement i tida fram til 15. juni.
08.04.2020Kollisjonsskada bil parkert i sentrum.
08.04.2020Open kyrkja 1. påskedag kl. 19.30 – kl. 21.00.
08.04.2020Kunstgrasbanen opnar, men framleis med restriksjonar.
08.04.2020Gå på bamsejakt i påsken – eit kreativt tiltak i Uskedalen.
09.04.2020Rådyrgeit påkøyrd i Kleivadalssvingen – køyr forsiktig.
09.04.2020Lembinga er for mange vårens vakraste eventyr.
10.04.2020Dansen med Gunslingers er fastsett til 4. september.
10.04.2020Eit italiensk stunt i Beinavikjo.
10.04.2020Langfredag – den store turdagen på sjø og land.
11.04.2020Filma gudsteneste og open kyrkje 1. påskedag.
11.04.2020Ringing med kyrkjeklokkenen i dag, påskeafta, kl. 17 – 18.
12.04.2020Galeas GURINE for fulle segl.
13.04.2020Ei annleis påske med mange fantasifulle tiltak.
14.04.2020Vedlikehald Børneskaien er på tiltakslista – andre aktuelle prosjekt manglar.
15.04.2020Intensivsjukepleiar Synnøve Huglen i ein krevjande arbeidssituasjon.
15.04.2020Rettleiaren for opning av barnehagane er klar.
15.04.2020Barnehagane i Uskedalen opnar i neste veke, men med redusert drift.
15.04.2020Isabell Stensletten – nytilsett kommunejordmor på Bømlo.
15.04.2020Første skulemusikkøving via internett!
16.04.2020Årsmøte i Uskedal Vassverk utsett inntil vidare.
16.04.2020Jørn Ø. Sunde på kollisjonskurs med forfattarane av boka På æren løs – bokmelding av Vidar Haugland.
16.04.202080 år sidan mineleggjaren TYR var i Uskedalen.
16.04.202080 år sidan krigshendingane i Herøysundet og Uskedalen.
18.04.2020Fylkesmannen er positiv til oppgradering og forsterking av Børnes Tømmerkai
18.04.2020Yrkessjåførane vil ha fartsputer – ikkje fartshumpar.
19.04.2020Nasjonale føringar for 17. mai kjem 4. mai.
19.04.2020Rabben Feriesenter opnar forsiktig frå måndag 20. april.
20.04.2020Søkjer om tilskot til reguleringsplan.
20.04.2020Fylkemannen klagar på dispensasjonssak naust i Beinavikjo.
20.04.2020Søppel på kunstgrasbana
20.04.2020Inspeksjon av lodd og fortøyningar med undervasskamera.
21.04.2020Stor interesse for gjenopna krigshistoriske arkiv.
21.04.2020Badesesongen er starta.
22.04.2020Skipsdagbok fortel krigshistorie i Uskedalen.
22.04.2020Båthamna er opna.
23.04.2020Geir Enes er på søkjarlista prosjektingeniør i kommunen.
23.04.2020Uskedal skule opnar måndag 27. april for 1. – 4. klasse.
24.04.2020Dispensasjonssak for naustbygg, 123/342, Stølavikjo.
24.04.2020Kyrkja filmar og legg ut andakt kvar fredag på nettet.
25.04.2020Festidalen 2020 er avlyst.
25.04.2020Brød og sirkus i horisonten – Festidalen ser fram til 2021.
26.04.2020Kvinne henta ned med Sea King i Herøysundet.
26.04.2020Regjeringa legg fram vegleiaren for 17. mai i morgon, måndag 27. april.
26.04.2020Elins Matgleder – Restaurant Fiolen open 7. dagar i veka.
27.04.2020Zjakk Frisørsalong opna salongen i dag, måndag 27. april.
27.04.2020Støtte for tapt omsetnad.
27.04.2020Kristiane Skjelnes var med på berging av person i Husnes Båthamn.
27.04.2020Anbjørn Høivik kan føreta vigsle av ektepar.
27.04.2020Dugnad på Stemneplassen onsdag 13. mai frå kl. 17.00.
28.04.2020Betre oppdrag i båthamna og rullestolinngang til Strandstovo.
28.04.2020Bygda vaknar til liv – til meir normale tider.
28.04.2020Vasslekkasje på nettet – meld frå dersom du ser noko.
29.04.2020Eit spenstig 17. mai program i ei spesiell tid.
30.04.2020Vasslekkasjen er delvis lokalisert.
30.04.2020Kommunale investeringstilskot til to prosjekt i Uskedalen.
30.04.2020Køyretøykortesjen på 17. mai bør gå til endes på dalen.
01.05.2020To kvinner berga ned frå Englafjell med Sea King.
02.05.2020Har starta musikkøvingar til 17.mai.
02.05.2020Hugs: Smittefaren er ikkje over – vis omsyn.
02.05.2020Bilkortesjen på 17. mai vil gå etter oppsett rute.
03.05.2020Søkjer om riveløyve, 132/2, på Skorpo.
03.05.2020Eikjo på Rød – eit av fem freda tre i Kvinnherad.
04.05.2020Ber alle hundeeigarar respektere bandtvangen!
04.05.2020Velfortent ros til ungdommen!!
04.05.2020Søkjer om løyve til tiltak utan ansvarsrett, 133/3, Eik.
04.05.2020Ny landbruksplan – syner retning for ei næring i vekst og utvikling.
05.05.2020Eit knapt fleirtal sa nei til naust på Stølavikjo.
05.05.2020Ikkje parker ved Grano og Bautasteinen fredag kl. 12.00.
05.05.2020Bilete frå 2013 og 2020 om berging i Englafjell.
06.05.2020Nytt firma registrert i april.
06.05.2020Meir enn 40 køyrety vert med i kortesjen på 17. mai.
07.05.2020Hugs flagget på Frigjeringsdagen 8. mai.
07.05.2020Konfirmasjon sundag 6. september 2020.
07.05.2020Alle klassestega skal vera på plass i neste veke.
07.05.202075 år sidan frigjeringa 8. mai 1945.
08.05.2020Brannvernsaka er utsett til K.styret kan møtast fysisk.
08.05.202017.mai programmet er i sal frå laurdag 9. mai.
09.05.2020Send di støtte til Stemneplassen og du kan vinna 5 sekker ved.
10.05.2020Skuleskyssen hindrar full skuleveke for ungdomsskuleelevane.
10.05.2020På langfart med sjøkaptein Vidar Koløy på MS NORJARL
10.05.2020Nordsaang syng på filma gudsteneste 17. mai.
11.05.2020Leiarskifte ved Spar Uskedalen.
11.05.2020Sprengingsuhell i Uskedalen.
11.05.2020Audun Ljosnes frå Uskedalen med heimelaga betongsprutebil.
11.05.2020Rebusløypa erstattar barneleikane på 17. mai.
12.05.2020Lio Sag og Treforedling sel i Neslia – flyttar til Palfinger-bygget på Seimsfoss.
12.05.2020Hugs dugnaden på Stemneplassen i morgon, onsdag 13. mai.
13.05.2020Mange dugnader i dagane fram til 17. mai.
14.05.2020Grasrotmidlar til ni lag i Uskedalen.
14.05.2020Høge lesartal i denne veka.
14.05.2020Informasjon om 17. mai – TV sendingar, rebusen, kortesjen og smittevern.
15.05.2020God respons på vedlotteriet i Uskedal Friluftslag.
15.05.2020Kommunen har laga film – vert lagt ut i dag, på 17. mai.
15.05.2020Kjøp 17. mai programmet og ver med i trekkinga av fine gevinstar.
16.05.2020Digital 17. mai gudsteneste med kyrkjekor, barnekor og solistinnslag.
16.05.2020Hybridferja MF MATRE til kai på Eidsvik – Kjell Rune Gausvik har hatt byggetilsynet.
16.05.2020Russisk ambassadebil vert med i køyretykortesjen i dag, 17. mai frå kl. 14.00.
17.05.2020Kortesje – ein genial ide i ei koronatid.
17.05.2020Veteranane Bjørgulv og Gunnvald har spela på 71 og 69 nasjonaldagar.
17.05.2020Vinnarane frå trekkinga på 17. mai.
18.05.2020Meddommarar i Gulating Lagmannsrett frå 2021.
18.05.2020Høyr den gode 17.mai-talen og andre deler av programmet for dagen!
19.05.2020Ei 17. mai markering med tradisjon og nyskaping.
19.05.2020Meddommarar frå Uskedalen, valde i perioden 2021 – 2024.
20.05.2020Einebustad med garasje til sals – sentralt i Uskedalen.
21.05.2020Nilsen Tangen har fått tilbod om ny kontrakt.
21.05.2020Minner om Heilagdagsfreden.
22.05.2020MF MATRE er tilbake i Uskedalen.
23.05.2020Film i trusopplæringsprogrammet innspelt i Uskedalen.
23.05.2020Bok 2 om kyrkjegardane kjem om to veker.
24.05.2020Fylkesmannen vil vita kva plan som gjeld i Halsabrotet.
24.05.2020Elins Matgleder er medskipar av Visit Rosendal.
24.05.2020Mykje nedbør og stor snøsmelting.
25.05.2020Næringssjefen oppmodar bygdelaga senda søknad om marknadsføringsmidlar.
26.05.2020Kvinnherad Vekst er tilbake til ordinær drift med vanlege opningstider.
27.05.2020Har nokon kjennskap til Andreas Christian Wernøe frå krigsåra.
27.05.2020Hugs at det er generell bandtvang på hund i Kvinnherad.
28.05.2020Gåveutdeling i morgon, fredag 29.mai.
28.05.2020Døssland bru stengt i perioden 3. – 5. juni.
28.05.2020Startar opp med gudstenester etter koronastenging.
29.05.2020Musikk ved SPAR på pinseaftan.
29.05.2020SpareBank 1 stiftinga Kvinnherad med tildeling til 7 prosjekt i Uskedalen
30.05.202030.000 til flott dugnadsprosjekt.
30.05.2020Thaivogna open i dag, pinseafta, og 2. pinsedag.
30.05.2020Solskinsmusikk ved Spar!
31.05.2020Samarbeid om bubilplassering har skapt god PR for bygda.
02.06.2020Skjortefodno i Eikedalen ligg til langt ut i juni månad.
02.06.2020Elvefiske kan ta til i veke 26, ei veke seinare enn i 2019.
03.06.2020Skulemusikk i medvind ønskjer fleire aspirantar.
03.06.202017. mai: Alle vinnarane har meldt seg.
04.06.2020Hus og fritidseigedomar selde i Uskedalen den siste tida.
04.06.2020Kommunal drift av Kalkdoseraren – sak i F.skapet i dag.
04.06.2020Ny Viking-kontrakt for Harald Nilsen Tangen.
05.06.2020Svanepar med sju ungar på Stølavikjo.
05.06.2020Båtlaget opnar Servicebygget.
05.06.2020Unge musikarar krydra gåveutdelinga til Sparebankstiftinga.
06.06.2020Veidekke asfalterte to bruer på ein og same dag.
06.06.2020Tore Mathiesen – sentral person i Stordmodellen.
07.06.2020Saka om marknadsføringsmidlar vart utsett.
08.06.2020Elin og Geir Enes kjøper Vertshuset.
09.06.2020Elins Matgleder – open butikk laurdag 13. juni.
09.06.2020Ledig vaskejobb i Båthamna.
09.06.2020Ikkje SMIL midlar til Friluftslaget i denne omgang.
09.06.2020Reguleringsplan Børneset lagt ut til offentleg ettersyn.
09.06.2020Veteranbandet med eigne stolar.
09.06.2020Norah Hjønnevåg ( 12 år ) tok service på politibilen ved Gamleskulen.
10.06.2020Årsmøte i Uskedal Vassverk torsdag 25. juni kl. 19.30.
10.06.2020Basecamp i Uskedalen 22. – 24. juni
11.06.2020Brannstrukturen – sak i Kommunestyret torsdag 18. juni.
11.06.2020Svilukt og røykutvikling i vestibylen på Uskedal skule.
11.06.2020Rustne Menn med balkongkonsert på Husnestunet.
11.06.2020Musikklaget speler på Rosendalstunet.
12.06.2020Dei fyrste bubilgjestene er alt på plass.
12.06.2020Butikkar samarbeider til glede for kundane.
13.06.2020Haustar 300 dekar på to dagar og legg i plansilo.
14.06.2020Bilulukke i Uskedalen i natt.
15.06.2020Då vert det cruiseskip på fjorden likevel.
15.06.2020Samla møte om turisme i kveld.
15.06.2020DNT Ung Kvinnherad med vårens mest morosame eventyr.
15.06.2020Eit godt møte om samarbeid og profilering.
16.06.2020Beste nynorskbrukaren på ungdomsskulane.
17.06.2020Musikklaget med utekonsert på Rosendalstunet.
17.06.2020Aure-og laksebestanden frå Uskedalselva til genbank i Ims i Rogaland.
18.06.2020Ein avgjerande dag for Uskedal Brannstasjon.
18.06.2020Korps i medvind sesongavslutta med tur til Låganåso og strandkonsert.
18.06.2020Avslutta sin 10. sesong som dirigent i skulemusikken.
18.06.2020Søkjer riveløyve og byggeløyve, 123/30.
18.06.20207. klasse hadde ein verdig og fin avslutningsfest.
19.06.2020Brannstasjonen er berga – ros til branntroppen.
19.06.2020Aketur i Ulvanåso på NRK.
20.06.2020Svært mykje fisk i elva.
20.06.2020Den fyrste gudstenesta etter nedstenging.
20.06.2020Kyrkjegardsboka band 2 er i sal.
20.06.202014 damer arrangerte KK mila lokalt i Uskedalen.
21.06.2020Marknadsføringsmidlar til fornying av uskedalen.no.
21.06.2020Indremisjonssamskipnaden med live sending frå Uskedalen i dag.
21.06.2020Namnet på ny sokneprest vert kunngjord på tysdag.
22.06.2020GLIMRAH med midtsommarkonsert på Hønsestølen på Stord.
22.06.2020Byggeløyve på våningshus med carport, 125/7 – Haugland.
22.06.2020Feira brannstasjons-vedtaket med kake.
23.06.2020Fylkesmannen har oppheva vedtak i dispensasjonssak i Halsabrotet.
23.06.2020Elvefiske 2020 opnar torsdag 25. juni.
23.06.2020Carsten Mrusek ny sokneprest i Uskedalen.
23.06.2020Meir informasjon om fiske.
24.06.2020Uskedalselva med ny organisasjon og soneinndeling for fiske.
24.06.2020Sommarkonsert med to kantorar og nystarta kvartett.
25.06.2020Stor helikoptertrafikk i Uskedalen.
26.06.2020Puslespel – meir populært enn på lenge.
26.06.2020Fantastisk feriestart for 22 ungdommar.
27.06.2020Slåttekaren på idrettsbanane i Uskedalen.
27.06.2020Harald Nilsen Tangen startar mot Vålerenga.
28.06.2020Fyrsteslåtten unnagjort på ei veke.
28.06.2020Redusert drift på uskedalen.no i denne veka.
29.06.2020To systerskip gjennom Storsund i dag.
29.06.2020Drenering og nye massar før asfaltering.
01.07.2020Brødrene Musland byggjer storhall i Børnes.
01.07.2020Kosa seg med slektstreff på Rabben Feriesenter.
01.07.2020Mange vil bu i Ospelunden.
01.07.2020Nye uteplasser og serveringsløyve på Rabben Feriesenter.
03.07.2020– Ungdommane er kjempeviktige for oss!
03.07.2020Uskedalstrio i godt samarbeid på Retro.
05.07.2020Flinke ungdommar på Rabben Feriesenter.
06.07.2020Tjuveri i Korsnes og Kleivadalsområdet.
06.07.2020Eigaren til båten har meldt seg.
07.07.2020Kjenner nokon til denne båten?
08.07.2020NRK 1 programmet frå Skorpo gjekk i reprise.
08.07.2020Fleire laksar på rundt 9 kilo.
08.07.2020Viktig melding til unge terrengsyklistar.
08.07.2020Kartlegging som syner ras- og skredfaren i Uskedalen.
08.07.2020Vart takka for 35 års teneste i Uskedal Vassverk.
09.07.202031,1 varmegrader målt 19. juni i år.
10.07.2020Parkslirekne – ei plagsam plante med stor spreiing.
11.07.2020Nye føretak i Uskedalen i juni.
11.07.2020Søndagskafe på Elins Matgleder, Uskedalen, i morgon 12. juli.
11.07.2020Takvøla på Kapteinsgården – freda offiserbustad frå 1700 talet.
12.07.2020Uskedalen – den fyrste bygda med nye vegnummerskilt.
12.07.2020Starta 3-dagars rotur frå Uskedalen.
13.07.2020Båtkonvoi frå Rennesøy – 5 farty og 2o gjester.
13.07.2020Renoveringa på Stemneplassen er i gang.
14.07.2020Reiselivsmannen Jan H. Sunde – 75 år med sommarjobb i Olden.
15.07.2020Ferieminne 1: Eksotisk for familie på ferie i Uskedalen.
16.07.2020Velkomne til Friluftsgudsteneste på Skorpo.
16.07.2020Snart 96, køyrer bubil og planerte Heio i 1951.
16.07.2020Jostein Saghaug er søkjar til einingsleiarstilling.
17.07.2020Turkopp med fjellnamn – designa av Monica Hansen.
17.07.2020Ideell fiskeelv i helga.
18.07.2020Post i postkassen 2 og 3 dagar i veka.
18.07.2020Ny Søndagskafe i morgon, søndag 19. juli.
19.07.2020Padla og kom i vasschooter til friluftsgudsteneste på Skorpo.
20.07.2020Overlevde dramatisk skipseksplosjon for snart 50 år sidan.
21.07.2020Tyske feriegjester er tilbake på Rabben Feriesenter.
22.07.2020Turkoppen, designa av Monica Hansen, sel godt.
22.07.2020Ferieminne frå Stadlandet med Solfrid Eidsvik som guide.
23.07.2020Begge SEADREAM skipa i Storsund i dag.
23.07.2020Aktiv ungdom held det fint rundt ballbingen.
24.07.2020Thaivogna er stengd i to veker.
24.07.2020Puslespel på 6000 bitar er rekorden til no.
24.07.2020Kantoren som reiste til Berlevåg for å spela konsert.
25.07.2020Staselege køyretøy på Rabben.
25.07.2020Rustne Menn til Huglo med nytt allsonghefte.
26.07.2020Rustne Menn, open butikk og grilling samla mykje folk på Huglo.
27.07.2020Investerer 10,5 mill. kr i ny driftsbygning på Haugland.
27.07.2020Branntroppen rykte ut til storbrannen på Husnes i dag.
28.07.2020For høg fart etter opphevingsskilt på Døsslandssido.
28.07.2020Røykdykkarane frå Uskedalen fekk oppgåva med å ta ut pytonslangane.
28.07.2020Roy Døssland og Kristian Haugen var med og henta ut pytonslangane.
29.07.2020Familien Eskil Moen sitt hus totalskadd i brannen på Husnes.
29.07.2020Kulturkonsulenten tileignar seg kunnskap til ny kulturminneplan.
30.07.2020Eigarskifte i Uskedal Røyr & Multiservice.
30.07.2020DNT Ung med tur til Englafjell laurdag 1. august.
30.07.2020Gong- og sykkelveg til Steinsletto må stå øvst på prioriteringslista.
31.07.2020Leppefiske opna 17. juli i år.
02.08.2020Varm middag levert frå Dill, også i Uskedalen.
03.08.2020Mayesha Samiha ynskjer jobb.
03.08.202050 år sidan det sist var mjølkekyr på Leite.
04.08.2020Friluftskonsert på Stemneplassen om ei veke, tysdag 11. august.
05.08.2020Har nokon informasjon/ bilete av kuttaren FIX
05.08.2020Gunslingerkonserten 4. sept. på Dønhaug er utseld.
05.08.2020Tomtegropa i Halsabrotet er sikra.
05.08.2020To kroner i pant er betre enn smertefulle dyrelidingar.
06.08.2020SeaDream Yacht Club innstiller cruisetrafikken inntil vidare.
06.08.2020Informasjon om skulestarten.
06.08.2020Thaivogna opnar i dag, fredag 7. august.
07.08.2020Stengd inntil vidare for elvefiske frå sundag 9. august.
07.08.2020Haustplan for Uskedal Bedehusforsamling.
08.08.2020Singing Tweens og Småbarnstreffet er klar for oppstart.
09.08.2020Friluftskonsert med Musikklaget og Rustne Menn på Stemneplassen.
10.08.2020Nye elevtoalett står klar til skuleestart.
11.08.2020Stemningsfull konsert i kveldssola på Stemneplassen.
12.08.2020Bil utfor vegen tysdag kveld.
12.08.2020Norskekysten på langs med Jan H. Sunde som reiseleiar på MS SUNNHORDLAND.
13.08.2020Sommarkonsert i kyrkja, måndag 17. august kl. 19.00.
13.08.2020Ny produksjon av handelnett og turkoppar.
14.08.2020Nytt skuleår og nytt læreplanverk.
14.08.2020Maria Malmsten – også dirigent for Husnes Blandakor.
15.08.2020Stod fast på fjellhylle ved Vesletind.
15.08.2020Tor Vidar Sæle har designa, teikna og prosjektert hinderløypa på Halsnøy.
15.08.2020Velkomne til gudsteneste, sundag 16. august, kl. 17.00.
16.08.2020Sommarkonsert i kyrkja med Eva Megyesi og Rustne Menn.
17.08.2020Forventningsfulle elevar møtte til sin fyrste skuledag.
18.08.2020Song-og musikklivet startar haustsesongen, men med restriksjonar.
18.08.2020Trafikktryggleiken oppover Uskedalen.
18.08.2020Fekk oppleva blåisen på nært hald.
18.08.2020SELSTAD kan takast ut i streik frå fredag 21. august.
20.08.2020Uskedalen sitt svar på stupetårnet i Hamar, men til ein annan kostnad.
20.08.2020Ser på fisken med dykkarmaske – kan føra til stress.
20.08.2020Dansen med Gunslingers 4. september er avlyst.
20.08.2020Småbarntreffet – utset oppstarten.
21.08.2020Thaivogna open på sundag 23. august.
21.08.2020Elva opnar for fiske frå i kveld, fredag 21. august.
22.08.2020Lærarstilling ledig ved Uskedal skule.
22.08.2020Konfirmantane i Uskedalen 2020.
22.08.2020Kom til Uskedalen i helga – her vert det godt fiske.
23.08.2020Ikkje haustfest i år.
23.08.2020Elveguiden.no: Uskedalselva har store muligheter.
24.08.2020Aleksander Rebaudo og selskapet Liten Film knyter til seg profilerte partnarar.
25.08.2020Ros til Eva Megyesi og Rustne Menn.
25.08.2020Bestått fagprøve og tilbod om jobb på SPAR.
26.08.2020Ikkje fiske i elva etter 27. august.
26.08.2020Hanne Bakke Berntsen driv Middagsknotten – lunsjkantine i Fonnafjord Næringspark.
27.08.2020Terje Bakke på landslaget i bogeskyting.
27.08.2020Møteveke på Bedehuset 2. – 6. september.
27.08.2020Konsert i Husnes kyrkje med Eva Megyesi og vokalensemblet GLIMRAH
27.08.2020God Åsane-debut av Harald Nilsen Tangen.
27.08.2020Hjortejakta tek til 1. september.
27.08.2020Kulturkafeen på Husnes opnar – kva med Kafe Tiaren ?
27.08.2020Ikkje brann – det var ei øving.
29.08.2020Helikoptertrafikk Børneset – Skorpo i dag, laurdag 29. august.
29.08.2020Linjearbeid og klargjering for ilandføring av sjøkabel på Skorpo.
30.08.2020Ronny Lakselv ny dagleg leiar på Hellesøy Verft.
30.08.2020Dårleg med eple, usikkert om det er eple for salg.
30.08.2020KNM STORM til kai på Eidsvik i dag.
31.08.2020I innspurten på vedlotteriet.
31.08.2020Familie vil flytta til Uskedalen – søkjar etter hus.
31.08.2020Klipp hekken før den kommunale kantklipparen kjem.
31.08.2020Styrketreninga for vaksne startar måndag 7. sept. kl. 11 i Gamleskulen.
01.09.2020Mange søkjarar til ledig lærarstilling.
01.09.2020Unge Røyster startar haustsesongen måndag 7. september kl. 17.30.
01.09.2020Musikkveteranar med nye skinande instrument.
01.09.2020Vinnarane i Friluftslaget sitt vedlotteri.
02.09.2020Lio Sag og Treforedling inn i topp lokale på Seimsfoss.
02.09.2020Senioruniversitetet startar opp med møte etter koronapausen.
03.09.2020Fristen for merknader til reguleringsplan Børnes er måndag 7. september.
03.09.2020Vann milliongevinst i internasjonalt pokerspel.
04.09.2020Framleis potetopptak på Døssland, Haugland og i Holmen.
04.09.2020Møte i Senioruniversitetet 10. september går ut.
04.09.2020Årsmøte i Kvinnherad Sogelag laurdag 19. september i Dalheim.
04.09.2020Årsmøte i Uskedal Utvikling onsdag 7. oktober i Gamleskulen.
05.09.2020Konfirmasjonen 2020 må definerast som historisk.
06.09.2020Ein konfirmasjon med bodskapen om å finna meininga med livet.
06.09.2020Ut mot havet og Janoves Bak en sky heim var soloinnslag på konfirmasjonsgudsteneste.
07.09.2020Skulemusikken startar sesongen, og ønskjer fleire aspirantar.
08.09.2020Eli Eiane Klyve – ny dagleg leiar i Byggservice.
08.09.2020Går den faste turen uansett ver.
08.09.2020Pubkveld og presentasjon av songhefte.
09.09.2020Ta idrettsmerke 2020.
09.09.2020Nye aspirantar med flotte tonar.
09.09.2020Hugs å rapportera fangst i Uskedalselva.
10.09.2020Entreprenørar frå Jæren byggjer landbruksbygg i Uskedalen.
10.09.2020Inviterer til oppstartmøte om reguleringsplan – Aktivitetshuset.
10.09.2020Kafe Tiaren opnar ikkje i haust.
11.09.2020Nytt selskap i august.
11.09.2020Røysterett for Alle tek pause inntil vidare.
12.09.2020Uttalefristen reguleringsplan Børnes er utsett til 25. september.
13.09.2020Hugs Singing Tweens i morgon, måndag 14. september kl. 17.
13.09.2020Hogst i Kleivadalssvingen – ledig for oppdrag i Uskedalen.
14.09.2020Felleskjøpet på salsturne i Kvinnherad – la inn matstopp i Uskedalen.
14.09.2020Mykje ros og scoring til Harald Nilsen Tangen.
14.09.2020Linn Eik Ulvøy i Ambulansetenesta i Fredrikstad på NRK1 i går kveld.
15.09.2020Rustne Menn utset pubkvelden som var tillyst på fredag 18. sept.
15.09.2020Demensaksjonen utan bøsseberarar i år – bruk Vipps eller kontonummer.
16.09.2020Hugs den viktige REFLEKSEN.
16.09.2020Einebustad på Klammeren lagt ut for sal.
17.09.2020Fornying av nettsida uskedalen.no.
17.09.2020Konfirmantpresentasjon og presteinnsetjing sundag 20. september kl. 19.30.
17.09.2020Søk gåve frå SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad innnan 13. oktober.
17.09.2020Anja Njøten Leite – nytilsett lærar på Uskedal skule.
17.09.2020Gamleskulen – mellombels senter for korps, song og musikkøvingar.
18.09.2020Jan Morten Myklebust – gjest i sofapraten i Nysæter kyrkje.
18.09.2020To vikepliktskilt køyrde på i Uskedalen.
20.09.2020Audun Eik attvald som leiar i Kvinnherad Sogelag.
20.09.2020Ny bokbuss – stopp ved Grano i morgon, måndag kl. 17.05
20.09.2020Konfirmantåret startar med felles sykkeltur og samling på Varaldsøy.
21.09.2020Bruk 1,B på Skorpo – innspel til Kulturminneplan.
21.09.2020Varsel om politiøving i Uskedalen.
21.09.2020Gode helsingar til Carsten Mrusek – ny sokneprest i Uskedalen.
22.09.2020Ny bokbuss med tre stopp i Uskedalen.
23.09.2020Melding om oppstart – invitasjon til møte om detaljregulering for Aktivitetshuset.
23.09.2020Skonnerten IDEAL av Kristiansund i Storsund i dag.
24.09.2020Reguleringsplan – fyrste steget fram mot eit ferdig prosjekt.
24.09.2020Maria Malmsten har nokre ledige songtimar på torsdagar.
24.09.2020Fylkesmannen stadfestar vedtak om avslag i vegsak på Flatholm.
24.09.2020Har du salmeynskje – kom på Salmekveld onsdag 14. oktober kl. 18.00.
25.09.2020Busstreiken er eit faktum – ingen ruter gjennom Uskedalen.
25.09.2020Gapahuken på Flåtene er klar til bruk.
26.09.2020Saknar du katten din – kontakt Karianne Foss på øvre Fet.
27.09.2020Tilbygg og lettare tilkomst til lagshytta Fjelly.
27.09.2020Berga turgåar i Ulvanoso med helikopter
28.09.2020Vil du vera med i Gjestebod for ny kulturminneplan.
28.09.2020Sau står i skardet mellom Ulvanoso og Englafjell.
29.09.2020Rosa barneparaply funnen i kyrkja.
29.09.2020Stor aktivitet ved NorTekstil, vaskeriet på Valen.
29.09.2020Dag Helland om Koronaviruset i Senioruniversitetet.
30.09.2020Torstein Aarthun er tilsett som kyrkjeverje i Kvinnherad.
30.09.2020Nytt kyrkjeverje tilsett i Kvinnherad kommune.
01.10.2020Busstreiken er over – ruter frå kl. 12.00.
01.10.2020Hummarfiske er opna.
01.10.2020Zjakk Frisørsalong aukar bemanninga og har ledig kapasitet.
01.10.2020Gjestebodet med innspel til kommunal kulturminneplan.
02.10.2020Kommunal eldrefest tysdag 20. oktober på Husnes,
02.10.2020Årer funnen og tekne vare på i Barnehagen.
02.10.2020Tek mot gåver til Ukraina som før.
04.10.2020Svevestøv frå aust Europa godt synleg i Uskedalen.
05.10.2020Alice Roseth Helleberg med fast styreplass i Norges Kystfiskarlag.
05.10.2020Ope budsjettmøte i Kulturhuset Husnes i morgon.
05.10.2020Rykte ut til brann torsdag kveld i 18 tida.
06.10.2020Rapport tilrår nedlegging av Uskedal barnehage.
06.10.2020Hugs årsmøte i Uskedal Utvikling i morgon, onsdag 7. okt. kl. 19.00.
06.10.2020Elins Matgleder har ope i Uskedalen i helga.
06.10.2020Ny skogsveg er klar til bruk på Fjellandsbø.
07.10.2020Kompensasjonsmidlar til Uskedal Idrettslag.
07.10.2020Utlysing av Kulturprisen for 2020.
07.10.2020Markerer støtte til innsamling med konsert.
07.10.2020Den andre robotfjøsen i Uskedalen er teken i bruk.
08.10.2020Fylkesmannen tek klage til fylgje i sak om driftsbygg på Døssland.
08.10.2020Mange usikre faktorar ved Covid 19 viruset.
08.10.2020Kristian Hus med bok om eige liv og lokale hendingar.
08.10.2020Trafikksikringsplanen er lagt ut til høyring og offentleg ettersyn.
08.10.2020Koronakafe i Gamleskulen tysdag 13. oktober kl. 11 – 14.
10.10.2020Gudsteneste med dåp i morgon, sundag 11. oktober kl. 17.00.
10.10.2020Stabilt lesartal på uskedalen.no i 2019.
11.10.2020Medaljens bakside – tema på vindkraftmøte i Uskedalen.
11.10.2020Ny scoring av Harald Nilsen Tangen.
12.10.2020Den store dåpsdagen i kyrkja i går.
12.10.2020Gunn Mari Moberg held fram som leiar i Uskedal Utvikling.
13.10.2020Kafe i Gamleskulen i dag, tysdag 13. oktober frå kl. 11.00.
13.10.2020Ti salmar på ein time i kyrkja i morgon, onsdag 14. okt.
13.10.2020Stolne hummarteiner ved Eidsvikøy i Storsund.
13.10.2020220 tusen passert i Aksnes-innsamlinga.
13.10.2020Vigrestadfirma Osnes AS har betong- og elementarbeidet på Haugland.
14.10.2020Opnar hallen for normal aktivitet.
14.10.2020Turgruppe frå Ølve/Hatlestrand i Uskedalen i dag.
14.10.2020Soknerådet deltek på Prostimøte for Sunnhordland.
14.10.2020Uskedalen nådde ikkje opp med sine plassar for Dagsturhytta.
14.10.2020Melding til OLIVITA-brukarar.
15.10.2020Treningane i Hallen startar oppatt frå i kveld, 15.10. kl. 19.30.
15.10.2020Områderegulering i Uskedalen med start i 2024.
15.10.2020Vil nokon hjelpa med gevinstar til adventskalendar?
15.10.2020Klargjer flytting av tenester til Beinavikjo.
16.10.2020Bil parkert på vegen utan varseltrekant.
16.10.2020Plassering av Dagsturhytta skal vurderast på nytt.
16.10.2020Siderproduksjon og hummarfiske på Fjelberg.
16.10.2020Uteskulen takkar Hjønnevåg for fiskeburgarar.
17.10.2020Koronakafe kvar tysdag frå kl. 11.00.
17.10.2020Feil telefonnummer i sak om adventskalendar.
17.10.2020På landsmøte i Noregs Mållag – digitalt.
17.10.2020Markerte støtte til Aksnes-innsamlinga.
18.10.2020Til dei som ønskjer å ta idrettsmerke.
18.10.2020Klepp på Hauglandsfjellet – eit nytt turmål i Uskedalen.
18.10.2020Humlepungen Bryggjarlag held oppe tradisjonen med julebrygget.
19.10.2020Jubileumsboka Heia TRIO med kulturhistorisk stoff frå Uskedalen.
19.10.2020Mange tok influensavaksine alt fyrste dagen.
21.10.2020Planstrategi utan at Gang- og sykkelveg til Steinsletto er omtalt.
21.10.2020Småbarnstreff i Lavvoen på Fjellandsbø onsdag 28. oktober.
21.10.2020Innhaldsrikt hus med panoramautsikt vert vurdert seld i Halsabrotet.
22.10.2020Framlegg om større fridom til bruk av strandsona til næring, naust og fritidshus.
23.10.2020Møteveke på Bedehuset 28. okt – 01. nov.
23.10.2020Hundeband med sele funne i skogsvegen på Haugland.
24.10.2020Lisbeth Nilsen Stensletten – styreleiar i Husnes Næringspark AS.
24.10.2020Stian og Helene i Senkveld var med på linjearbeid på Skorpo.
25.10.2020Du kan gje di støtte til Bedehusbasaren digitalt.
26.10.2020Møteveke på Bedehuset med forkynnar Roald Evensen.
26.10.2020Hjort påkøyrd på Rød måndag morgon.
26.10.2020SPLEIS-perioden i Aksnes-innsamlinga er utvida.
27.10.2020Minnegudsteneste i Uskedal kyrkje sundag 1. nov. kl. 11.00.
27.10.2020Ikkje brenn vått hagavfall – uheldig for asmatikarar.
27.10.2020Dugnadsgruppa – ei frivillig gruppe med mange arbeidsoppgåver.
28.10.2020Medaljens bakside – ope møte om vindkraft, måndag 2. nov. kl. 20.00.
28.10.2020Hardangerfjordekspressen innstiller ruta i ettermiddag.
28.10.2020Møte på Bedehuset må gå ut i kveld.
28.10.2020Seks deltakarar frå Uskedalen var med i Kvinnheradmeisterskapet i friidrett.
28.10.2020Mykje stoff frå Uskedalen i Kristian Hus si nye bok
29.10.2020Konsert med GLIMRAH på Biblioteket onsdag 4. november kl. 18.00
29.10.2020Møta på Bedehuset samlar folk frå mange bygder.
30.10.2020Elins Matgleder – kom innom når du ser den blå bilen utanfor produksjonslokale
30.10.2020Tilflyttarsamling onsdag 4. november – Kulturhuset Husnes.
30.10.2020Voss Herad årets nynorskkommune 2020
31.10.2020Nasjonal merksemd om Uskedal helselag sin koronakafe.
31.10.2020Ny liturgi for familiegudstenester og høgmesse.
01.11.2020Buss for båt i ruta Rosendal – Bergen i kveld, sundag 1. nov.
01.11.2020Minnetale og ljostenning for dei som døydde det siste året i Uskedalen.
02.11.2020Varsel om høg vasstand i dag, måndag 2. nov.
02.11.2020Etternamnet Uskedal i Lars Amund Vaage sin nye roman.
02.11.2020Store verditap av eigendom ved utbygging av vindkraft.
03.11.2020Farsdagskaker på Elins Matgleder laurdag 7. november kl. 10 – 16.
03.11.2020Temakveld i kyrkja – Frå tysk katolisisme til norsk lutherdom.
03.11.2020Status i arbeidet med reguleringsplan for Børnes Næringsområde.
04.11.2020Hanna Tvilde frå Uskedalen – ny leiar i Ungdomsrådet.
04.11.2020Flott musikkoppleving frå unge aktørar.
05.11.2020Møte med Morten Jentoft i Senioruniversitetet går ut.
05.11.2020Boka til Kristian Hus kan du kjøpa på SPAR.
06.11.2020Adventskalendar med rekordmange gevinstar i salg.
06.11.2020Aktivitetshuset er stengd – ingen treningar ei tid framover.
06.11.2020Temakvelden i kyrkja går ut.
06.11.2020Pressemelding frå kyrkja i Kvinnherad.
06.11.2020Pressekonferanse og skriv til politikarane om smittesituasjonen.
07.11.2020Styrkerommet i Aktivitetshuset er stengd.
07.11.2020Styrketreninga for vaksne på måndagar går etter oppsett plan.
07.11.2020267.600 kr er kome inn på Aksnes-innsamlinga.
08.11.2020Småbarnstreffet og Singing Tweens – endringar.
09.11.2020Arkitektteikna hus til sals, men kven var arkitekten ?
09.11.2020Avtale med ni leverandørar om lokal mat på SPAR.
09.11.2020Ein trafikkfårleg plass er sikra med nytt autovern etter utforkøyring.
10.11.2020Open kafe i Gamleskulen i dag, tysdag 10. nov. kl. 11.00
10.11.2020Kva andre hus er teikna og/eller bygd av Tor H. Myklebust ?
10.11.2020BlimE- aksjonen: Dansar og syng for venskap og inkludering.
11.11.2020Covid 19 tildeling frå SpareBank 1- stiftinga til to lag i Uskedalen.
11.11.2020Tre uskedalsfirma på Topp 50 lista i Kvinnherad.
11.11.2020Rause gåver til Uskedals-lag.
12.11.2020Unge Røyster – ingen samlingar før jul
12.11.2020Lysmesse, julekonsert og julegudsteneste går etter oppsett plan – med atterhald.
13.11.2020Bruk munnbind på skulebussen.
13.11.2020Juledekorasjonen på blomebutikken som alle legg merke til.
13.11.2020Ikkje helsetrim og kafe i neste veke.
13.11.2020Ikkje møte på Bedehuset komande sundag.
14.11.2020Eit imponerande privatarkiv etter Tor H. Myklebust.
15.11.2020Ungdomsbedrifta Holiday UB med dagleg leiar frå Uskedalen.
16.11.2020Defekte vegljos.
17.11.2020Lensmannen med ei sterk oppmoding.
17.11.2020Kven saknar katten sin i Korsnes ?
18.11.2020Uskedal Helselag i digitalt møte med Statsministeren.
18.11.2020Webkamera, som syner camping og båthamner, er ute av drift.
19.11.2020Feilsortering fører til at dunken ikkje vert tømd.
19.11.2020Lovnad om inntil 7,5 millionar kr. til opprustning av Børneskaien.
20.11.2020Skulen takkar Sparebank 1 SR-Bank.
21.11.2020Kraftige vindkast natt til i dag, laurdag 21. november.
21.11.2020Straumbrot i natt mellom kl. 24 og 01.
21.11.2020Styrketrening og kafeen tek til att i neste veke.
21.11.2020Uskedalen vert definert som eit nærsenter i K.planen.
22.11.2020Julelysa er på plass i god tid før adventstida tek til.
23.11.2020BKK på plass i dag og reparerer defekte vegljos.
23.11.2020Lysa på Julegrana vert tende fredag kl. 17.00.
23.11.2020Elins Matgleder startar nettbutikk – dei fyrste pakkane gjekk ut i går.
24.11.2020Adventskalendar med fantastiske gevinstar kan også kjøpast digitalt!
24.11.2020Plakat- og informasjonsvegg i Båthamna med levegg og overbygg.
24.11.2020Reguleringsplan Uskedalen klatresenter i 2021 ?
25.11.2020Ordføraren bed om innspel til Skyss sine ruter.
25.11.2020Lundheim – 100 år gamalt hus i sentrum klar for riving.
26.11.2020Mange kjøper skulemusikken sin adventskalendar digitalt både rundt om i landet og i verda elles.
26.11.2020Koronakafe og trim for vaksne vert stengt på ubestemt tid.
27.11.2020Torkel Myklebust med slekt i Uskedalen skriv kvardagsord.
27.11.2020Næringsfondet – løyving til Elins Matgleder.
27.11.20204. klasse vil setje verdsrekord!
27.11.2020Julegrantenninga – ein ubroten tradisjon frå 1963.
29.11.2020Garderobehuset på Heio er på lista for tildeling av Spelemidlar.
29.11.2020Aksnes familien takkar. Framleis mulighet til å gi støtte.
30.11.2020Juletresal på Elins Matgleder frå torsdag 3. desember.
30.11.2020Hyttefeltet på Rød er eit steg nærare realisering.
30.11.2020Kvinnherad Arena – spørjeundersøking om bruken.
01.12.2020Trekking Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 1.desember 2020
01.12.2020Lysmesse i Uskedal kyrkje sundag 6. desember kl. 15.30.
01.12.2020Kommunevegane er ikkje salta eller strødde.
01.12.2020Sauer og geiter beitar på innmarka like til jul.
01.12.2020Trekking Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 2.desember 2020
02.12.2020Budsjettforlik sikrar vidare drift i Dønhaug Gardsbarnehage.
02.12.2020Trekking Uskedal skulemusikk sin Adventskalender 3. desember 2020.
03.12.2020Trekking Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 4.desember 2020
03.12.2020Lokal julemat frå Friheim Gardsmat sel godt.
04.12.2020Endre Eidsvik – ny administrerande direktør i Zinus.
04.12.2020Lokal handel på Elins Matgleder – Juletre, julebakst, konfekt og julegåver
04.12.2020Trekking Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 5.desember 2020
05.12.2020Webkamera er defekt og vert utfasa.
05.12.2020Gå ikkje over bekken etter vatn – Julegåver på Kvinnherad Vekstbedrift.
05.12.2020Trekking Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 6.desember 2020
06.12.2020Trekking Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 7.desember 2020
07.12.2020Småbarnstreff med Noahs Ark på Fjellandsbøvatn onsdag 9. desember.
07.12.2020Trekking Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 8.desember 2020
08.12.2020Trekking Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 9.desember 2020
08.12.2020Ikkje påmelding til julekonsertane på sundag.
08.12.2020Småbarnstreffet i morgon, onsdag 9. desember går ut.
08.12.2020Gullnål til Kjell Tungesvik for meir enn 20 år som tillitsvald i Fagforbundet.
08.12.2020To brør på Topp ti lista, Uskedalen, for inntekt 2019.
09.12.2020Julekonsertar i Uskedal kyrkje.
09.12.2020Ei annleis julefeiring – også i kyrkja.
09.12.2020Den store stjerna på Rød.
09.12.2020Trekking Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 10.desember 2020
10.12.2020Skaper julestemning i båthamna på søndag.
10.12.2020Uskedal skulemusikk sin adventskalendar – vinnarnummer til no.
10.12.2020Mokka Design og nettbutikk i Uskedalen med mange fine julegåver
10.12.2020Trekking Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 11.desember 2020
11.12.2020Trekking Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 12.desember 2020
12.12.2020Med julestemning i sentrum.
12.12.2020Trekking Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 13.desember 2020
13.12.2020Ein annleis julekonsert med nyskapande innslag.
13.12.2020Trekking Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 14.desember 2020
14.12.2020Unge musikarar skapte skikkeleg julestemning i båthamna!
14.12.2020Trekking Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 15.desember 2020
14.12.2020Trekking Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 15.desember 2020
15.12.2020Trekking Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 16.desember 2020
15.12.2020Tre namn frå Uskedalen – kandidat til Årets namn.
16.12.2020Attraktiv eigedom i sentrum vert seld.
16.12.2020Gros Blomster med utvida opningstid og nydeleg juleutvalg!
16.12.2020Trekking Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 17.desember 2020
16.12.2020Skilt syner vegen til Klepp.
17.12.2020Trekking Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 18.desember 2020
17.12.2020No finn alle vegen til Klepp.
17.12.2020To motiv frå Uskedalen på Grendakalenderen.
18.12.2020Fjellandsbøvegen ut på anbod.
18.12.2020Trekking Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 19.desember 2020
19.12.2020Trekking Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 20.desember 2020
19.12.2020Turkoppen med fjellnamn – ei populær julegåve.
19.12.2020Sundagsope på Elins Matgleder og på SPAR.
20.12.2020Trekking Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 21.desember 2020
20.12.2020Vintersolkverv i dag 21. desember – dagane vert lysare.
21.12.2020Over kr. 41.000,- kom inn på Bedehusbasaren.
21.12.2020NRK programmet frå Skorpo på filmfestival i Italia.
21.12.2020Sponsorar til Uskedal Idrettslag.
21.12.2020Juleminne frå Uskedalen for over 100 år sidan.
21.12.2020SPAR Uskedalen er med på levering av juleposar til dei som treng det.
21.12.2020Juleminne frå Uskedalen.
21.12.2020Trekking Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 22.desember 2020
22.12.2020Digital gudsteneste på juleafta kl. 15.00.
22.12.2020Julemusikk på Rosendalstunet.
22.12.2020Singing Tweens på Youtube.
22.12.2020Har nokon sett katten til William?
22.12.2020Trekking Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 23.desember 2020
23.12.2020Trekking Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 24.desember 2020
25.12.20202. dagsgudsteneste med trompetsolo.
26.12.2020Den jula det ikkje vart juletrefestar.
27.12.2020Tre nye føretak i november.
27.12.2020Takk og oppsummering etter Uskedal skulemusikk sin adventskalendar.
27.12.2020Høg alder og like aktive medlemer i Jehovas Vitne som før.
28.12.2020Møterommet på Stemneplassen er klar til bruk.
28.12.2020Over 30 % dødleghet på utvandra smålaks frå Uskedalselva.
30.12.2020Høyrigsrunde for Temaplan reiseliv og cruisestrategi.
30.12.2020To SPAR saker mest lesne på uskedalen.no i 2020.
31.12.2020Bur 30 minuttar unna rasplassen på Gjerdrum.
31.12.2020Den store julestjerna på fjellet og i utmarka.