Leitar du etter noko særskilt, bruk Ctrl+F få opp søkefelt på sida, skriv inn til dømes “Festidalen” og les saker som omhandlar den.

DatoTittel
01.01.2010Uskedalen inn i 2010
01.01.2010461 innom Fjelly i fjor
02.01.2010Prima skitilbod i 2010!
03.01.2010Nesten kø på jordet!
03.01.2010Elva i vinterham
04.01.2010Turnstart allereie denne veka
04.01.2010Har du vinter-minne fra Uskedalen?
04.01.2010Pålegg for Uskedalen Brygge
04.01.2010Eit spikertelt til på Rabben
04.01.2010Skeiseminne frå Uskedalen
05.01.2010Blir deler av grusbana seld?
05.01.2010For kaldt for kafevisitt
05.01.2010Tomt for tørr ved i AFA
06.01.2010I kveld kjem julebukkane!
06.01.2010– Ingen gamal tradisjon
06.01.2010Kø av julebukkar!
07.01.2010Moberg framleis Høgre-leiar
07.01.2010Frå golf til ski
07.01.2010Turngruppa inn i nytt år
08.01.2010SPAR over 30 millionar!
08.01.2010Hagetunet reiser seg
08.01.2010Skøyte-aktivitet på Fjellandsbøvatnet?
09.01.20102.000 i bot for is på bilrutene
09.01.2010Klart for skeisesport!
09.01.2010Har teke idrettsmerket 51 gonger!
10.01.2010Senioruniversitetet: To uskedelingar med føredrag
10.01.2010200 ved Fjellandsbøvatnet
10.01.20104 nye husvære i Uskedalen i fjor
10.01.2010Allidretten startar oppatt med aking
10.01.2010Familietrening på Tormod sine bakka
11.01.2010Bruk ikkje meir vatn enn du må!
11.01.2010Mørkret inga hindring!
12.01.2010Legland framleis Sp-leiar
12.01.2010Frank Aarebrot toppar lista
12.01.2010Ingen merknader frå Bergvesenet
12.01.2010Kan trekkja Musland-klage
12.01.2010Hytte-saka frå Mannsvatnet dreg ut
12.01.2010Grønt lys for Haugland hjortevald
12.01.2010Ikkje snøggbåtstopp på Børnes
13.01.201029 lag frå Uskedalen registrert
13.01.2010Ny leiing i Uskedalen Utvikling
13.01.2010Ned skogsvegen og inn i 2010!
14.01.2010Bli med og syng Mariamusikk!
14.01.201030-40 oppdrag for Myklebust
14.01.2010Saknar du dette skiltet?
14.01.2010Tre uskedelingar på gitar i UKM
15.01.2010Karusellrenn i låglandet
15.01.2010Vertshuset til sals for 2,25 mill.
15.01.201053.301 i grasrotmidlar til Uskedalen
16.01.2010Sluttar ved årsskiftet
16.01.2010Kroka vil byggja nytt småkraftverk
16.01.2010Grønt lys for tretelt og terrasse
16.01.2010Utleggjing av kalksingel i elva?
16.01.2010Kai trengs på Korsnes
16.01.2010Maktar idrettslaget å eiga to anlegg?
17.01.2010150 med i karusellrennet i låglandet!
17.01.2010Eldre og yngre uskedelingar på ski
17.01.2010Vatnlekkasje i Vertshuset
18.01.2010Innbrot i tomt hus
18.01.2010Uskedalselva toppar statistikken
18.01.2010Legg ikkje ned grusbanen!
18.01.2010Lite å tena på Rabben-hytter
18.01.2010– Håpar Herøysund-elevane kjem til Uskedalen
19.01.2010Drosjesjåfør vart sjikanert
19.01.2010Tikroningar vart til 50.000!
19.01.2010Resolusjon mot sandtak opp på årsmøtet
19.01.2010Grusbana skal ikkje seljast!
20.01.2010Vinterminne på isen
20.01.2010Sandtaket: Ikkje planar om vegutbetring
20.01.2010Sjå vekk frå resolusjonen!
20.01.2010Myklebust: – Opphev byggjeforbod
21.01.2010Overlevering av Siem Pilot i februar
21.01.2010Sjøwall får nei framleis frå administrasjonen
21.01.2010Myklebust fekk positivt signal
21.01.2010Nei til flytekai og takvinkel
21.01.2010Uventa tankarbesøk på Stølavikjo
21.01.2010Uskedeling saknar fokus på vindkraft
22.01.2010Utskipingsplass på vent
22.01.2010Truleg bruksendring frå løe til bustad
22.01.2010Sand frå Sahara eller Uskedalen?
22.01.2010Uskedalen sandtak
22.01.2010Styret i UU: Ber om utsettjing av sandsaka
23.01.2010Uendra leiing i Indremisjonen
23.01.2010Alle velkome til UU-årsmøtet
23.01.2010Sandtak-saka – ein kommentar
23.01.2010Har du vasslekkasje?
23.01.2010Strålande ungdomsmønstring
24.01.2010Skulemusikken i spennande prosjekt
24.01.2010Kommentar til fråsegn om sandtaket
24.01.2010Skitrening 8-13 år på tysdagar
24.01.2010Idrettslaget: Eigedomssal skal utgreiast vidare
24.01.2010Ny leiing i idrettslaget
25.01.2010Kommentar til Geir Enes
25.01.2010Solfjellsløpet to veker fram
25.01.2010Ingen sandforureining av elv og sjø i Etne
25.01.2010HUGS ÅRSMØTET!
25.01.2010UU skal ikkje ta standpunkt i konfliktsaker
26.01.2010Framleis for høgt vassforbruk
26.01.2010Allidrett inne på onsdag
26.01.2010UU: Valnemnda hadde lett oppgåve
26.01.2010Marknadsføring av bygda på godt og vondt
26.01.2010Kloakkarbeidet startar 15.mars
26.01.2010Marknadsføring gjennom uskedalen.no
26.01.2010Fotballpub i Dønhaugkjedlaren fredag
27.01.2010Marknadsføring på uskedalen.no
27.01.2010Snart ope frå 8 til 21!
27.01.2010Byggjeforbodet for Rabben og Øyro vart oppheva
27.01.2010Frå takvinkel til bruksendring
27.01.20105.200 kroner for ikkje å ha stoppa
27.01.2010Årsmøte i båtlaget 9. mars
28.01.2010Årsmøte i kveld, klassikar 11. april
28.01.2010Stein frå Kina til Børnes
28.01.2010Felles sommarvert i Uskedalen?
29.01.2010Aukande medlemstal i turlaget
29.01.2010Frå orreleik til Skottland-tur
29.01.2010Slutt opp om basaren!
29.01.2010Skogtun overtek att, travelt sabbatsår
29.01.2010Aleksander til Guatemala
29.01.2010Uskedeling fekk medhald i Bergen-sak om 16 millionar
30.01.2010Ny giv i ny sesong for fotballgruppa
30.01.2010Syklar 4.000 kilometer i året
31.01.2010Ny innsats mot Kong Vinter
31.01.2010Bjarte Døssland leiar for idrettslaget
01.02.2010Ingen kundar mellom 8 og 9!
01.02.2010Hot`n Funky Stord – eit blinkskot
01.02.2010Dagbladet dekka skulekorpsarrangemen
01.02.2010Skitreninga vert på Muklebust
01.02.2010– Uskedalselva er reservekjelde
02.02.2010Slush–kurs på Åkra Bedehus
02.02.2010Allidrett i Fjellhaugen onsdag
02.02.2010Elva og sandtaket: Uskedalselva er eit mønsterbruk
02.02.2010Krev ny støyvurdering
02.02.2010Russerevy-premiere torsdag
02.02.2010Fryktar stor støvplage
02.02.2010Sandakaien blir meir brukarvennleg
03.02.2010Tankar om konsekvensar for Uskedalselva
03.02.2010-Store inngrep i landskapet hvis sandtaket kjem
03.02.2010– Vil forringa kvalitetane
03.02.2010Kritiske spørsmål knytta til støy
03.02.2010To vil bli sokneprest
03.02.2010Uendra opningstid i Uskedalen
04.02.2010Også idrettslaget uroa over sandtak-planane
04.02.2010– Støyplager og dårlegare trafikktryggleik
04.02.2010Uskedelingar i festivalopning
04.02.2010Fylkeskommunen: Saknar visualisering
04.02.2010Ordførar-rolla går i arv!
05.02.2010Uskedelingar på Rosendal-laget i NM
05.02.2010Hus med historie på Skorpo til sals
05.02.2010Fylkesmannen trekkjer motsegn
06.02.2010Fleire protestar frå nabolaget
06.02.2010Rabben følgjer opp kommune-vedtaket
06.02.2010Friidrett i februar!
06.02.2010Ein tredjdel var frå Uskedalen!
06.02.2010Uskedelingar var med og vann
07.02.2010Grønt lys for fritidsbustad
07.02.2010Reguleringsarbeid i Halsabrotet
07.02.2010Rosendal på 14.-plass i NM
07.02.2010Møteveke for Indremisjonen
07.02.2010Så kom kakelinna, eller?
08.02.2010Dokumentarfilmar på timeplanen i dag
08.02.2010Hjorten bukka under
08.02.2010Blir verande i Sandvikslia
08.02.2010Gode prestasjonar i Sauda
08.02.2010Suksess-trening i Fjellhaugen
09.02.2010Kristian Bringedal ny leiar i Kvinnherad Venstre
09.02.2010Vil du gratulera nokon?
09.02.2010Svakt aukande besøk
10.02.2010Brannordninga vert revidert
10.02.2010Barnehagebarna fekk sjå nise
10.02.2010Utstillarar frå Uskedalen
10.02.2010Meld inn arrangement
10.02.2010– Lat oss halda fast på kjerneverdiane våre
11.02.2010Veteran frå Korsnes med to måleri
11.02.2010Gjorde sterkt inntrykk heima i fjorden
12.02.2010Motsegn frå fylkesmannen mot sandtakplanen
12.02.2010Grusbana klår for bruk!
12.02.2010Uskedelingar på barneteater-suksess
13.02.2010Fredheim på skuleturne
13.02.2010– Må utnytta at vi ligg der vi ligg
14.02.2010Cathrine Haugland raskast i Omvikdalen
15.02.2010Visning avlyst, men stor interesse
15.02.2010360 graders Google-fotos frå Uskedalen
15.02.2010Ny kai/molo på Korsnes
16.02.2010Bokbussen i Uskedalen – framleis ein suksess
16.02.2010Sprint onsdag i Tveitedalen
16.02.2010Monsen på andreplassen
17.02.2010Redusert turntilbod i to veker
17.02.2010Ny strikkekafe i neste veke
17.02.2010Uskedeling jobbar for butikk i Tyssedal
17.02.2010Sol, sol kom igjen!
17.02.2010Tveitedalen-renn ein fulltreffar
18.02.2010Pedersen og Blokkum best på heimebane
18.02.2010Enda fleire spikertelt på Rabben
18.02.2010Folketalet ned med 2
19.02.2010Ikkje vasskrise i Uskedalen, verre i Omvikdalen
19.02.2010Aleksander til Guatemala laurdag
19.02.2010Dåp og ope skip ved Eidsvik laurdag
20.02.2010Nexi Bygg ankar dommen
20.02.2010Dobbel 90-åring i Helgheim!
20.02.2010Reiarlaget med ros til Eidsvik då Siem Pilot vart døypt
21.02.2010– Aldri meir naustloftavtale!
21.02.2010Spreke uskedelingar i Kvam-renn
22.02.2010Sviktande frammøte i Arbeiderpartiet
22.02.2010Deltek i eventyrleg sildefiske
23.02.2010Solfest med ledige plassar!
23.02.2010Forsmak på påska!
23.02.2010Reserveinntak klart i Eikeelva
23.02.2010Positiv status for Haugland Hjortevald
23.02.2010Fleire tretelt på Rabben
24.02.2010Gløym ikkje strikkekafeen!
24.02.2010Gulsporven held stand
24.02.2010Ann-Mari til praksis i Spania
24.02.2010Strikkekafe-suksess med innslag av alpakka
25.02.2010Sandakaien ferdig opprusta til veka
25.02.2010Ekstraope i Fjellhaugen i dag
25.02.2010Årsmøte etter gudstenesta
25.02.2010Røysterett for alle over til Helgheim
26.02.2010Har alt teken nykaien i bruk!
26.02.2010Opprusting for frå 13 til 36 millionar
27.02.2010Ikkje klatring sundag
27.02.2010TV Sydvest med dyraste anbod
27.02.2010Avklåring i skattekaoset i morgon?
27.02.2010100 svinga seg i Helgheim
28.02.2010Test-tur på fjorden
28.02.2010Færre på gudstenester i fjor
28.02.20107 promille med unnatak av bustader
01.03.2010God framdrift i byggeprosjekt
01.03.2010Sandtak-plan skal reviderast
01.03.2010Grønt lys for nye tretelt
01.03.2010Storsamling på Solgry
01.03.2010Treninga for dei yngste i gang
01.03.2010Uskedalslaga må betala dyrt for leige av lokal
02.03.2010Imponerande blogg frå 6 i Guatemala
02.03.2010Held fram som studieleiar
02.03.2010Same staden, same datoen!
02.03.2010Allidrett i Fjellhaugen framover
03.03.2010Får sølvtina for god mjølk
03.03.2010Det blir påske-quiz!
03.03.2010Styret i UU ikkje konstituert
04.03.2010Må utbetrast for 13,2 millionar uansett
04.03.2010Igangsettingsløyve for kloakken klart
04.03.2010Framleis sjanse for TV Sydvest
04.03.2010Ventar på lovlegvedtak
05.03.201060 syng og spelar Mariamusik
05.03.2010Fjelland Eide får ikke byggja hytte
05.03.2010Eigedomsskatt i Uskedalen
05.03.2010Møteveke i bedehuset
05.03.2010Aktivitetshuset får truleg fritak
06.03.2010Snart klart for fleire bustader i Nedre Halsabråtet
07.03.2010Fylkesmannen trekkjer klage
07.03.2010Sjøwall får nei frå fylkesmannen
07.03.2010Feet med lengst snømann – førebels
07.03.2010100 med i Kvinnheradmeisterskapet
07.03.2010Kollaps utløyste måking av taket
08.03.2010Avkøyrsle blir oppgradert til kryss
08.03.2010Til Uganda med Strømmestiftelsen
08.03.2010Vatnet blir stengt av i kveld!
08.03.2010Nesten 5 meter!
09.03.2010Gløym ikkje påske-quizen!
09.03.2010Her ligg det ei hytte!
09.03.2010Ikkje det heilt store kafebesøket
09.03.2010Panorama av Uskedalsfjella
09.03.2010Godt år for båtlaget
10.03.2010Får byggja nytt hus på Klammeren
10.03.2010Ny prosjektering må til på Rabben
10.03.2010Grønt lys for Halsabråtet-planen
10.03.2010Nytt tretelt på Rabben
10.03.2010Meir til trafikksikring
11.03.2010Vårteljing av hjort i Uskedalen
11.03.2010Snart klårt for nytt byggjesteg i Hagetunet
11.03.2010Har levert elitemjølk
11.03.2010Møte om Uskedal-sommaren
11.03.2010Trafikkteljing i viktig kryss
11.03.2010Vinnarar i nyttårslotteri
12.03.2010Uskedalsposten – påskegodt på heile 44 sider
12.03.2010Usikker situasjon for Festidalen, ikkje festival i år
12.03.2010Ta godt imot hjarteloddd-seljarane!
12.03.2010Basar-rekord i år?
12.03.2010Vegard med eigen konsert
13.03.2010Kan det bli bryggjedans?
13.03.2010Aktivitetshuset treng alternative inntektskjelder
13.03.2010Vakker hyllest til Maria
14.03.2010Biletbok frå Kvinnherad
14.03.2010Jente-sigrar for Uskedal i stafetten
15.03.20102590 meter kloakkleidningar til sjøs
15.03.2010Festidalen må leva
15.03.2010Logopedar med bilete og oppgåver
15.03.2010Ingen rekord, men god basar
16.03.2010ALLIDRETT I AKTIVITETSHUSET PÅ ONSDAG
16.03.2010Riving av industriminne i gang
16.03.2010Vinnarar i helselagsbasaren
16.03.2010Ukraina-besøk i Uskedalen
16.03.2010Friidrett i hallen
16.03.2010Ole Kristian With Due sokneprest
17.03.2010Myklebust om hjernen til veka
17.03.2010Snart tid for Fasteaksjonen
17.03.2010Populært med innebandy
18.03.2010Snart 100-årsjubileum for kyrkja
18.03.2010Vinteren slepp taket, vipa er her!
18.03.2010Får byggja fritidsbustad
19.03.2010Heidersteikn til Eidsvik og Fenne
19.03.2010Eidsvik: Godt førebyggjande arbeid med branntryggleik
20.03.20102.000 kubikk stein i Hagetun-tomta
20.03.2010Ukraina takka Uskedalen
21.03.2010Oppvekstsenteret mistar godkjenninga
21.03.2010Ille vert verre
21.03.2010Blomeprakt i dalen!
21.03.2010Få i ungdomslaget, men dei står på
22.03.2010Kva skal skje til sommaren?
22.03.2010Tre uskedelingar i Birken
22.03.2010Uskedelingar med sterk innsats
22.03.2010Fornøgde med Aktivitetshuset
23.03.201099 med i fjelltrimmen i 2009
23.03.2010Treteltdugnad og kafebesøk
23.03.201060 meter ledig strandlinje
23.03.2010Årsmøtekø – helselaget sin tur torsdag
23.03.2010Avslutning for barnetrimmen
23.03.2010Konfirmantane samla inn 13.260 kroner!
24.03.2010Eidsvik har permittert 23
24.03.201014 lag påmeldt til påske-quiz
24.03.2010150 på skuletime om hjernen
24.03.2010Myldrande liv i turngruppa
25.03.2010300 billettar selde til påskedans
25.03.2010Fjellsportsamling i pinsa
25.03.2010Fekk ros for appell i kommunestyret
25.03.2010TV Sydvest får ikkje overføringane
25.03.2010Reguleringsplanen i Halsabråtet godkjent
25.03.201043.500 i gåver frå helselaget i fjor
26.03.2010Fjellgeiter i alle aldrar
26.03.2010Bilinnbrot i natt
26.03.2010Klårt for påske-quiz med 16 lag!
27.03.20106 frå Kvinnherad til Guatemala i påska
27.03.2010Vårblomeprakt for fullt på Haugland
27.03.2010Kvifor ikkje fornya ferjemateriellet?
28.03.2010Nesjarane til topps i påskequizen
28.03.2010Nesjarane til topps i påskequizen
29.03.2010Klassikaren går 11. april
29.03.2010Views from Øyo i stereo til påske!
30.03.2010Lovleg nedleggjingsvedtak
30.03.2010Øyrehagen Sunde med meir om Mowatane
31.03.2010Alltid nummer 6 for påskegjest frå Bømlo
31.03.2010Snart fullt på låvedansen!
31.03.2010Snart skulemusikk-basar
01.04.2010Revolvermennene trakk nesten 500 til Dønhaug
01.04.2010Og så kom båt-turistane!
02.04.2010Kloakkarbeid like over påske
02.04.2010Blomeprakt i påskehelga
03.04.2010Tryggare for ver og vind enn Rosendal
03.04.2010Robert – husvarm på Dønhaug
04.04.2010Oppvarming til ny platesuksess?
04.04.2010Halvert båtbesøk frå fjorårspåska
05.04.2010Sterkt møte med Mayakulturen i Guatemala
06.04.2010Laurdagsskulen har våravslutning
06.04.2010Øyrehagen Sunde medforfattar av bok om rettskultur
06.04.2010Tar hunde-eigarane ansvar?
06.04.2010Dugnad på Heio onsdag
06.04.2010Blomeplukking på privat område
06.04.2010Idrettskulen har avslutning
06.04.2010Like mange aspirantar i år?
07.04.2010Hugs skulemusikk-basaren!
07.04.2010Uskedelingar med i Brazzooka
07.04.2010Heio klår denne veka
07.04.2010Eidsvik truga av streik
08.04.2010Ny draumedag på Nåso?
08.04.2010Då Gustaven kom til Sponheim om natta
08.04.2010Framleis blått lys for brannstyrken
08.04.2010Gøy på instrumentprøving
09.04.2010Kvifor ikkje ein ryddedugnad?
09.04.2010Barnediskotek i kveld
09.04.2010Framleis inga avklåring om den andre supplybåten
09.04.2010SPONHEIM OG GUSTAVEN
09.04.2010Ny nedtagging av grillhytta!
09.04.2010Sjøwall mot fylkesmannen
09.04.201040 på barnediskotek
10.04.2010Vil sletta ut ryggar med elvemasse
10.04.2010Uskedalen i 71 grader Nord måndag
11.04.2010Minicup på Husnes med 5 lag frå Uskedalen
11.04.2010Ingen streik hjå Eidsvik
12.04.2010Imponerande frammøte på korpsbasaren
12.04.2010Enda eitt tretelt
12.04.2010Start i dag for kloakkanlegget
12.04.2010Vinnarar i skulemusikk-basaren
12.04.2010Kjendisar rodde gjennom Storsundet
13.04.2010TI-aren reisemål også for Husnestunet
13.04.2010Geir Rusten har kjøpt Nausthaugen 2
13.04.2010Nåsotur med 56 deltakarar – eit av vårens vakraste eventyr!
14.04.2010Ikkje ny asfalt i år på Døsslandsio
14.04.2010Vellukka lamming på Haugland
15.04.2010Endeleg busslomme ved Ljosnes?
15.04.2010Sølv til SPAR Uskedalen, gull til SPAR Seimsfoss
15.04.2010Samarbeid med Eidsvik om brannberedskap?
16.04.2010SPAR feirar sølvet
16.04.2010No til sals for 2 150 000
16.04.2010Vår i skulehagen
16.04.2010Tar hunde-eigarane ansvar?
16.04.2010Aukande tømmerkvantum på Børnes
17.04.2010KVV-elevar på besværleg reise
17.04.2010Tok ansvar i regnveret!
18.04.2010Brannøving for alle ansatte
18.04.2010Fiskedød på grunn av vulkan-oska?
18.04.2010Old girls med trening på tysdagar!
19.04.2010Gangfeltet blir opphøgd
19.04.2010Ein søkjar til stillinga etter Haugland
19.04.20107 frå Bayern falt for Uskedalen!
19.04.2010Ingen promille i Uskedalen
19.04.2010Sesongslutt og sommar-satsing
20.04.2010Reserveforsyning frå elva?
20.04.2010Uskedalen har fått Old Girls!
20.04.20104 uskedelingar i bussbrann
21.04.2010Beste uskedeling i trimkarusellen
21.04.2010Korsnes Vel har vårdugnad
21.04.2010Vann over Solid 2
21.04.2010140 høyrde Aarebrot i Omvikdalen!
22.04.2010Sjørøvarkaptein Sprød kjem også i år!
22.04.2010Treplatting og flytekai på Skorpo
22.04.2010Gravminne fjerna – og kva seier reglane?
22.04.2010Har nokon sett Pusi?
23.04.2010Nåso ein av festivaltoppane
23.04.2010Frå Bach til Beatles
23.04.2010Uskedelingar i jenteband
23.04.2010Med leigebil frå Uskedalen til Nederland
23.04.2010Minst 10 uskedelingar i Skarverennet
24.04.2010Aleksander vil satsa på film
24.04.2010Kontrollert brann på Flatholm
24.04.2010Peppertre – eller noko anna?
25.04.2010Kirsebærtre eller asalia?
25.04.2010Det er ein Rhododendron!
25.04.2010To mål av uskedeling i seriestarten
25.04.2010Skarverennet med 15 uskedelingar
26.04.2010Uskedeling i skispora til Nansen
26.04.2010Bubiltreff i Matre
26.04.2010To veker seinare fiskestart
26.04.2010Uskedalselva blir vurdert som reservevasskjelde
27.04.2010Auka overskott for vassverket
27.04.2010Dugnad i båthamna til veka
27.04.20102.000 kundar i utvida opningstid
28.04.2010Grønland-ekspedisjon utan problem
28.04.2010Legging av leidningane i sjøen i gang
28.04.2010Dobbelt så mange daude hjortar som normalt
28.04.2010Skulestrukturen i kommunestyret torsdag
29.04.2010Vil du bli aerobic-trenar?
29.04.2010Orreleik med god deltaking
29.04.2010Forvirring enda med retur av skulesaka
30.04.2010Rødvin og parmesanost på innlandsisen!
30.04.2010Frå kårhus til fritidsbustad
30.04.2010Meld deg til flaggborgen!
30.04.2010Hugs at det er stengt i morgon!
01.05.2010Like perfekt Grønlandstur
02.05.2010Møtte ein annan ekspedisjon!
02.05.2010Strålande cupdag i Herøysund
02.05.2010På orreleik med Barnas Turlag
03.05.2010Kladdeføre over Grønland!
03.05.2010Vassendgutane til Dønhaug fjorde gongen!
03.05.2010Hugs dugnaden i båthamna!
03.05.2010Helselaget med hundreårsmarkering
04.05.2010Ung trommeslagar vil satsa
04.05.2010Framme ved ein radarstasjon
04.05.2010Samarbeid med kommunen om dei nye dusjane?
04.05.2010Hagearbeid framfor kafebesøk?
04.05.2010Nyplanting utan festivitas
04.05.2010Rekord-dugnad i båthamna
04.05.2010Full kontroll mot Moster
05.05.2010Sykkelrebus laurdag rundt dalen
05.05.2010Asfaltering i nabolaget
05.05.2010Dugnad ventar på Stemneplassen
05.05.2010Hard dag på Grønland
05.05.2010Russisk familie i lystyachten
06.05.2010Brannordninga utsett påny
06.05.201013 konfirmantar denne helga
06.05.2010Halvvegs på Grønland
07.05.2010Solfjellløpet går 13. juni
07.05.2010Trening på onsdagane
07.05.2010Nasjonal fjellsportsamling i pinsa
07.05.2010Gardsbarnehagen ynskjer egg
07.05.2010No er dei tre att!
07.05.2010Strålande dag, melder Sølvi
07.05.2010Fekk løyving til trommesett
08.05.20104 uskedelingar i HUBB
08.05.2010Sprek hundreåring vart hylla
08.05.2010Sunne og gode hjartevaflar
08.05.201080 deltakarar i krevande sykkelrebus
08.05.2010Toppen nådd på Grønland
09.05.2010Stor interesse for Hagetunet
09.05.2010300 overvar konfirmasjonen
10.05.2010I berre trøya på Grønland
10.05.2010Fjelly-treff på torsdag
10.05.2010Kommentar frå rebusmakaren
10.05.2010Kurs i båtmaling i morgon
10.05.2010Snart Hopp i Havet!
10.05.20102.884 kroner på bøssa
11.05.2010Kven har det beste biletet?
11.05.2010Ny spørjeundersøking i sommar
11.05.2010Hugs dugnaden på Stemneplassen!
11.05.2010Venteliste for fjellsportsamlinga
11.05.2010Folketoget går om Kleivadalen i år
11.05.2010God dugnad på Stemneplassen
11.05.2010Markerings- og kviledag på Grønland
12.05.2010Båtbyggjarskule i Bøkkerverkstaden
12.05.2010Ikkje så mykje boss i år
12.05.2010Ope møte om landskapsparkar og besøksmål
12.05.2010Nedoverbakke og heimlengt på Grønland
13.05.2010Veit mest om Baroniet og vegen over havet
13.05.2010Den mest strabasiøse dagen
14.05.2010Fjelly-treff ein stor suksess
14.05.2010Fullt hus med Vassendgutane
14.05.2010Brazzooka spelar i konfirmasjon
14.05.2010Etterlysar framdrift i Beinavikjo
14.05.2010Innesnødde og verfaste på dag nummer 19
15.05.2010Fullt hus for fjorde gongen
15.05.201019 gjestebåtar på Øyro
15.05.2010Ramslauk i Uskedalen?
15.05.2010Uvanleg ku på Skorpo
15.05.2010Tok 2. napp i vandrepokal
16.05.2010Meir enn eitt maratonløp på Grønland!
16.05.201053 gjestebåtar i hamna!
16.05.2010Ramslauk i bygda?
17.05.2010Viktig møte om Uskedalen si framtid
17.05.2010Fin start på den store dagen
17.05.2010Målet nådd på Grønland
17.05.2010Hylla dei mange som gjer stor innsats
18.05.2010Uskedalsglimt frå den store dagen
18.05.2010Møte om besøksmål og landskapspark
18.05.2010Promille-mistenkt stoppa i Uskedalen
18.05.2010Byggje-sommar på Rabben og Øyro
18.05.2010Uvisst om Uskedalen blir landskapspark
19.05.2010Grønland-ekspedisjonen heim torsdag
19.05.2010Besøksmål betyr ikkje vern
19.05.2010Siem Pilot i Maritimt Magasin
19.05.2010Kom mai, du skjønne milde!
20.05.2010100 til fjellsportsamlinga
20.05.2010Arnardo med topp-program neste fredag!
20.05.2010Old Boys trenar på torsdagar
21.05.2010Uskedelingar i Rosendal-festivalen
21.05.2010Kloakken klar før Aktivitetsdagen
21.05.2010Kom heilt frå Bodø til fjellsportsamlinga
21.05.2010Uskedalen er alt no eit besøksmål
22.05.2010Løyve for molo og kai på Korsnes
22.05.2010Ny etterlysing av reguleringsplanen
22.05.2010Ikkje utvida bruk av avkøyrsle
22.05.2010Fylkesmannen med Skorpo-klage
22.05.2010Fin laurdag for fjellsport-gjengen
23.05.2010Kulturlandskapspris for Vetl-Eidsvik?
23.05.2010Årsmøte i Friluftslaget
23.05.2010Ingebjørg Haugland best i Åkra
23.05.2010Var med og sløkte brann
23.05.2010Kultur på turen
24.05.2010Fjellsportsamlinga vart ein suksess
24.05.2010Båtfyll stoppa i Uskedalen
24.05.20105 Uskedalslag i cup
25.05.2010Elghundane til Uskedalen også i år
25.05.2010Turstiprosjektet i mål også i Uskedalen
25.05.2010Stemneplassen treng drenering
26.05.2010Tungt besøk på Rabben
26.05.2010Godt førebudd til eigen konsert
26.05.2010Kvit brud på Kjerlandsido
27.05.2010Underskot for Mariamusikk-konsertane
27.05.2010Pettersen med nye lokale motiv
27.05.2010Ikkje påkobling av kloakkleidningar i fjorden
28.05.2010Old boys vil ha fleire med
28.05.2010Heli-løft til fjells
28.05.2010Aker-ansatte på rundtur i dalen
28.05.2010Tapte med eitt mål for Stord
28.05.2010Arnardo innfrir kvar gong!
29.05.2010Uskedeling konserndirektør i Bergen Group
29.05.2010Opna musikkfestivalen i Rosendal
29.05.2010Høg kvalitet på svarthundane
30.05.2010Fint å bu på Haugland
30.05.2010Uskedalen-talentar imponerte på Vangssago
31.05.2010Tre veker til sola snur!
31.05.2010Det grøne prioritert på Ytre Eik
31.05.2010På veg inn i sommaren
31.05.2010Kårhus og naust
01.06.2010Rask rørleggjing
01.06.2010Kom med bursdagshelsingar!
01.06.2010Kvinnherad er utan kulturminneplan
01.06.2010Suksess for damelaget
01.06.2010Skulen held ope ut veka
02.06.2010Siste strålar over Skorpo
02.06.2010Bytt ut gamal informasjon!
02.06.2010Bortreist, men tilgjengeleg
02.06.2010Frå seriedag til fotballkveld
02.06.2010Barnehagen stengt frå i morgon
03.06.2010Country-kveld i Dønhaugkjedlaren
03.06.2010Høgdepunkt under Aktivitetsdagen: Andeløpet!
03.06.2010Kvinnheradmagasinet og profilering av Uskedalen
03.06.2010Kunst på fjellvegen
03.06.2010Bøkkerkveld 26. juni
03.06.2010Nytt liv i Vertshuset frå 18. juni
04.06.2010Staseleg besøk i Uskedalen
04.06.2010Elitekonsert i Rosendal
04.06.2010Aktivitetsdagen tar form
05.06.2010Skulen held ope måndag, uvisst vidare
05.06.2010Fiskesesongen startar 1. juli
05.06.2010Einvegskøyring for Rosendal
06.06.2010Tok avskil med populær lærar
07.06.2010Barnedåp med samisk preg
07.06.2010Gåvmilde Uskedalsbedrifter
07.06.2010Ikkje friidrettstrening onsdag
07.06.2010Liten perle – stor klatring!
08.06.2010Husbråk og skadeverk
08.06.2010Bergenskor i Uskedalen i helga
08.06.2010Ventar på ei avgjerd
08.06.2010Syng for norsk-kanadiarar torsdag
08.06.2010Foto av Chris Pedersen Myklebust ( 1869 – 1936 )
08.06.2010Selde for nesten ein tusenlapp
08.06.201070 fotball-rekruttar i aksjon!
08.06.2010Stenging også av skulen held fram
08.06.2010Tapte 8-6 for Bremnes
09.06.2010Sikring av Kleivadalssvingen
09.06.2010Husneselevar lærer om gamle dagar
09.06.2010Barnehage og skule opnar att
10.06.2010Vertshus-vert på heimebane
10.06.2010858 meter høgdeskilnad!
10.06.2010Sommarferiestart for eslane!
10.06.2010Vedlikehaldsarbeid på Bygdetunet Rød
10.06.2010Eit vidunderleg kor, sa kanadiarane
11.06.2010Imponerande dyredag på skulen
12.06.2010Ikkje kvalitetsmusikk i kjedlaren heretter?
12.06.201010 lag hoppa i havet
12.06.2010Ny suksess for Damevennene
13.06.2010Trekk motsegn om Rabben og Øyro!
13.06.2010102 til topps på Solfjell
13.06.2010SPAR på svøm!
14.06.2010Til topps i Solfjelløpet
14.06.2010Frå 60.000 i fjor til 39.000 i år
14.06.2010Snart i sin vakraste skrud
15.06.2010Rhododendronprakt også i Halsabråtet
15.06.2010Songkor frå lowa lærte om det gamle Norge
15.06.2010Takk for eit fint studieår!
16.06.2010Gymstick tar ferie
16.06.2010Får byggja 450 meter skogsveg
16.06.2010Flinke musikarar i Helgheim
16.06.2010Kloakkprosjektet nokonlunde i rute
16.06.2010Men kva med Uskedalen?
17.06.2010Blir insett som sokneprest 15. august
17.06.2010Klagar på avslag frå fylkesmannen i Skorpo-sak
17.06.2010Ja til Vertshuset, men ikkje nattklubb
17.06.2010Vertshus-start med smaksprøver
17.06.20104.525 kroner til bibliotekprosjektet!
18.06.2010Har teke tak i mobbetendensane
18.06.2010Lukke til med opninga av Vertshuset!
19.06.2010Likevel utvida skjenketid også i Uskedalen?
20.06.2010Vinden skremde båt-turistane
20.06.2010Blågul prakt på Kjerlandsido
20.06.2010Første cruisebåt gjennom Storsundet
20.06.2010Slåsting i Uskedalen
20.06.2010Statsraaden rundar Korsnes!
21.06.2010Symjarar sel lodd i dag
21.06.2010Over til Rosendal
21.06.2010Beste Uskedalsposten til no
21.06.2010Ny runde i Sjøwall-saka
21.06.2010Nei til flytekai med treplatting
21.06.2010Støtte på 15.000 til innkjøp av bøker
21.06.2010Plass til fleire på Bøkkerkvelden
21.06.2010Solblomen blømer i Uskedalen!
22.06.2010Ønskjer tomt på Børnes
22.06.2010Haugland-gard blir læringsarena
22.06.2010Seriestemne for friidrettsgruppa
22.06.2010Byggjing i Ospelunden
22.06.2010Melkekake-dag på TI-aren
22.06.2010Lovande nyplanting
22.06.2010VM-stua opnar i Vertshuset
23.06.2010Klatremagasinet til sals
23.06.2010Brazzooka stadig meir populære
23.06.2010Rask utrykning begrensa brann
23.06.201016 unge uskedelingar på fotballskule
23.06.2010Uvisst om flytekai og treplatting
23.06.2010Nytt fleirtal for Sjøwall-bustad
23.06.201050 feirer Jonsok ved Fjellandsbøvatnet
24.06.2010Grønt lys for utvida utnyttelsesgrad
24.06.2010Jan Sunde kåsør i Bøkkerverkstaden
25.06.201020.000 i byggjetilskot til Helgheim
25.06.2010Det ”gnistra” av Brazzooka på Stord!
25.06.2010Kven eig båt ved Bøkkerverkstaden?
25.06.2010Ung uskedeling får målpris
25.06.2010Fiskestart i elva neste torsdag
26.06.2010Uroa over utsetting av rehabilitering
26.06.2010Ros til drosjane frå Ljosnes
26.06.2010Dårleg vedlikehald av skulegjerde
26.06.2010Rask framdrift av kloakkanlegget
26.06.2010Om robåtar på Bøkkerkvelden
26.06.2010Transport og jazz prega Bøkkerkvelden
27.06.2010Kva skjer med Uskedalen Brygge?
27.06.2010Runde nummer tre mot kjempebjørnkjeksen
27.06.2010Ulovleg garnfiske ved Eikelandet
27.06.2010Ny suksess-helg for Vertshuset
28.06.2010Gode prisar og stor avvirkning
28.06.2010Fekk kjøken til Skorpo
28.06.2010Lokkar med quiz på onsdagar og skalldyr på torsdagar
28.06.2010Vassutkopling i 3 timar
29.06.2010Video med Uskedal-innslag
29.06.2010Set garn i Beinavikjo
29.06.2010Plass til 50 ved Gamleskulen
29.06.2010Brazzooka også i Rosendal
30.06.2010Museumsdag med fotoutstilling og konsert
30.06.2010Pondus på tur vann quiz-premiere
01.07.2010Svart teppe bak Sandakaien
01.07.2010Moberg hadde god debut
01.07.201017 grader i vatnet!
01.07.2010D/S Stord I til Rosendal fredag 9. Juli
01.07.2010Klart for nye fangstar – og hugs desinfisering!
02.07.2010Flydag på Stord i august
02.07.2010Ikkje det store turist-innrykket
02.07.2010Vil ikkje trekkja motsegn
03.07.2010Hjartemedisin langs vegkanten
03.07.2010Blir snart opphøgd
03.07.2010Klatrarane på plass at
04.07.2010Pinnekjøt-bestilling heilt frå Thailand
04.07.2010Få gjestebåtar innom i juni
05.07.20105 kasjmirbukkar er sakna!
05.07.2010Vandalar har tagga ned skulen i helga!
05.07.2010Bok om stølar i Kvinnherad
05.07.2010Eigarlaus båt borte
06.07.2010Vil riva kårhus og stabbur
06.07.2010Røyr-dykk i Beinavikjo
06.07.20104 elevar har tilstått tagginga
06.07.2010Vertshusprogram med VM-preg
06.07.2010Fortsatt permitteringar ved Eidsvik
06.07.2010Godt kafebesøk i finveret
07.07.2010Grunt vatn ved brygga
07.07.2010Vil du bli med på glassmykke-kurs?
07.07.2010Oppattbyggjing av driftsbygning
07.07.2010Naust eller fritidsbygg?
07.07.2010Lang tid før nye Eidsvik-oppdrag?
07.07.2010Gamal og ny tid i Storsund
07.07.2010Innbrot i Skorpo-hytte
07.07.2010To tonn asfalt stole på Børnes
08.07.2010Prikkfri skjenkekontroll
08.07.2010Asfalten ikkje stolen likevel
08.07.2010Ny dirigent i skulemusikken
08.07.2010Normaltrafikk på Rabben
09.07.2010Utvandrar-bileta seier mykje meir enn ord
09.07.2010Nei til oppretting av festetomt
09.07.2010Brazzooka bles i gang festivalen!
09.07.2010Husmannsplassen Øredalen og Herborgstova
10.07.2010Kvar kan dei sjå finalen i TV?
10.07.2010Klenodium frå 1937
10.07.2010Spela seg til sjøs gjennom Kvinnherad!
10.07.2010Uskedeling på sigerslaget i kokkekamp
11.07.2010Bustadtilskot til Hagetunet
11.07.2010Tur med unike Stord 1 og Harald Sætre
11.07.2010Forhandlingar om parkeringsplassar?
11.07.2010Frå USA og på sin fyrste rotur i Uskedalen
11.07.2010Nederlandsk optimisme på Vertshuset
12.07.2010No er skulen like fin!
12.07.2010Positiv trafikk-kontroll i helga
12.07.2010Tre vekers kloakkferie
13.07.2010Rømt laks i garnet til Rabben-gjestar
13.07.2010Rabben har fått galleri
13.07.2010Restaurerer jolle frå 1937
13.07.2010Lovande debut som skipskatt!
13.07.2010Båtbesøket har teke seg opp
14.07.2010Vestlandsfanden kjem til Dønhaug
14.07.2010Respekter fiskeforbodssona!
14.07.2010Ny quiz-runde i kveld i Vertshuset
14.07.2010Barn hjelper barn – også i Uskedalen
14.07.2010Nesjarane vann etter sterk innspurt
15.07.2010Ein bil kan vera så mangt..
15.07.2010Framleis ramme på 50 millionar
15.07.2010Stavanger-trubadur på Vertshuset
16.07.2010Ein festival til for Brazzooka
16.07.2010Sætre med bok 30.juli
16.07.2010Berlinar: For mykje vind i Rosendal!
16.07.2010Stor interesse for Myklebust-utstilling
16.07.2010Bra båtbesøk, men plass til fleire
17.07.2010Ny festivalsuksess for Brazzooka
17.07.201080.700 til lag og foreningar
17.07.2010100 på Vigre-konsert
18.07.2010Søker om større fly på Stord
18.07.2010Kvar er fisken?
18.07.2010Skjåk-gutar fekk storfangst
19.07.2010Måndagsdamene held ut!
19.07.2010Kvifor ikkje garnfiske?
19.07.2010Også sveitsarar trivst i Nåso
20.07.2010Framifrå kafever!
20.07.2010Vertshuset på veg mot pluss
20.07.2010Kjem fangstane no?
20.07.2010Dykkarfangst i Uskedalen
21.07.2010Begrensa garnfiske i Fjellandsbøvatnet
21.07.2010Gudsteneste på Skorpo 1. august
21.07.2010Sjøhuset vann hyperspennande quiz
22.07.2010Brazzooka også til Sildajazz
22.07.2010Styret i AFA
22.07.201090 på skalldyraften!
23.07.2010Her har vi alt!
23.07.2010Uskedalen er ei perle!
23.07.2010Likevel brukbart med fisk i elva
24.07.2010Årsrekord i båtlag-hamna
25.07.2010Ny årsrekord i natt: 53 båtar
25.07.2010Badetemperatur 17 grader
25.07.2010Søviknes: Sakna berre boss-spann!
26.07.2010Overfylt med båtar også i Øyro
26.07.2010Fin buskap på grøn eng
26.07.2010Sivil polititmann måtte gripa inn
27.07.2010Rask opprydding av båtlaget
27.07.2010Meister i 6 øvingar!
27.07.2010Godt besøk på TI-aren
27.07.2010Alder: Ein dag!
27.07.201090-åring i Odalen les Uskedalsposten
28.07.2010Verda på seilas gjennom Uskedalen
28.07.2010Største laks førebels: 4,5 kilo
28.07.2010Kven saknar mobiltelefonen sin?
28.07.2010Ny siger for Nesjarane!
28.07.2010Tur til Skorpefjellet etter gudstenesta
29.07.2010Ikkje lenger usemje om sluttoppgjer
29.07.201011 uskedelingar spelar i Norway Cup
29.07.2010Parkerte campingvogner i sentrum bør flyttast
29.07.2010Grundig kantslått
30.07.2010Hollendarar let seg ikkje skremme!
30.07.2010Kantslått også om natta
31.07.2010Tagging på Skorpetrollet
31.07.2010Internasjonalt på Sandakaien
31.07.2010Uskedeling med storverk om fjordabåtane
01.08.2010Knallstart av jentene: 6-0 over Vålerenga
01.08.2010Då Stord I måtte dragast laus
01.08.201014-åringane vann 5-0
01.08.2010Bringedal som organistvikar på trekkspel
02.08.2010Tapte for hedemarkingane
02.08.2010Vandalar på ferde att
02.08.2010Må bruka kvelden til kantslått
02.08.2010Kven har sett katta?
02.08.2010Setjefylkesmann i Sjøwall-saka
02.08.2010Prikkfri skjenkekontroll
02.08.2010Jentene med siger nummer 2!
03.08.20103 avgjerande kampar
03.08.2010Tapte 9-0 for Vålerenga
03.08.2010Framleis godt kafe-besøk
03.08.2010I elden 3 gonger under Sildajazzen
03.08.2010Ingebjørg ordna 2 mål igjen!
04.08.2010Har besøkt alle byar i Sør-Noreg
04.08.2010Jentene truleg mot Gneist
04.08.2010Besøk i Norges minste by
04.08.2010Tapte 3-1 for Bergenslaget Gneist
04.08.2010Stord 1 vann quizen denne veka
05.08.2010Gutane tapte 2-1 for Ølen
05.08.2010Dispensasjon på Ytre Eik
05.08.2010Innflytting i 12 bustadar før jul
05.08.2010Maria i kjempeform etter 100 mil
06.08.2010Ny skalldyrsuksess på Vertshuset
06.08.2010Travelt på Børneskaia
06.08.2010Håslått 2 veker seinare enn normalt
07.08.2010Nytt tretelt på Øyro
07.08.2010Tysnes-lag opplevde Uskedalen
08.08.2010Rosendal tapte, uskedeling målscorar
08.08.2010Sirkus post festum
08.08.2010Tålmodig mann ved Djupehølen
09.08.2010Slutt på ferien for kloakkprosjektet
09.08.2010Nye kasjmirbukkar blir sluppe
09.08.2010Ny løe i Vetl-Eidsvik på Snilsveitøy
10.08.2010Vestlandsfandens nye CD i sal
10.08.2010Kasjmirgeiter på plass att
10.08.2010Rekordbesøk på TI-aren, smykkekurs neste
11.08.2010Ny prest vert innsett sundag
11.08.2010Allsidig duo spelar på Rød
11.08.2010Sætre med boka på heimebane
11.08.2010Nest siste quiz i kveld!
11.08.2010Ny siger til Stord 1
11.08.2010Smykkeproduksjon i Gamleskulen
12.08.2010Spørjeundersøking mot slutten
12.08.2010Skulen startar onsdag til veka
12.08.2010Sirkus beklager
12.08.2010Brazzoka på veg mot Sildajazzen
13.08.2010Skule- og barnehageruta
13.08.2010Kloakken rann rett ut i elva
13.08.2010Snart klart for skitrening!
13.08.2010Sal av Harald Sætre si bok
13.08.2010Klart for nytt tretelt
14.08.2010Uskedelingar tok diger aure
14.08.2010Godt sal og gode minne
14.08.2010Billetter att til Vestlandsfanden
15.08.2010Spennande utstilling i Lemstova
15.08.2010Vestlandsfanden med beste låvedansen til no
15.08.2010Ny prest med store forventningar
16.08.2010Spikertelt-kø på Rabben og Øyro
16.08.2010Visekveld på Bøkkerverkstaden
16.08.2010Hald orden i plakatjungelen!
16.08.2010Strålande dag på Sildajazzen
17.08.2010Tok Sildajazzen med storm
17.08.2010Ros til ferievikarar
17.08.2010Innspurt for Vertshuset
17.08.2010Ingen båthamnar hos oss nominerte
17.08.2010Mann skada i motorsykkelulukke
17.08.2010Polakkar kjem også sjøvegen!
17.08.2010Tapte for Trio
18.08.2010Skulestart med kjempeklasse i første
18.08.2010Sesongen skal summerast opp
18.08.2010Hobbyklubben starter måndag
18.08.2010Siste quiz-runde måtte avlysast
19.08.2010Ønskjer hjelp med Heio-gras
19.08.2010Oppattbygggjing av naust?
19.08.2010Tretelt-løyver på løpande band
19.08.2010Vertshuset ned i 1,7 millionar
19.08.2010Her er kjempeklassa!
19.08.2010Vigre avsluttar sesongen
19.08.2010Uskedeling sentral i Kystvakten
19.08.2010Gledde dei eldre med musikk
20.08.2010Arnesen seier takk for seg?
20.08.2010Brislingfiske att frå måndag
20.08.2010Sjå stereofotografi i Lemstova!
21.08.2010SPAR Heio Cup 2010
21.08.2010Sjøwall-saka til Rogaland
21.08.2010Open Gard ein ny suksess
22.08.2010Turnstart denne veka!
22.08.2010Trubadurar på to stader i natt
22.08.2010Kjem busslomma no?
22.08.2010Ein Triumphator som triumferer på Kjerland
22.08.2010Brazzooka og Dance with a Stranger – ein god kombinasjon!
22.08.2010Folketonar frå heile verda i Røykstova!
23.08.2010Kva skjer med Vertshuset vidare?
23.08.2010VELKOMMEN TIL NY SPENNANDE SESONG I SKULEMUSIKKEN!!
23.08.2010Mange hestekrefter på Klammeren
24.08.2010God sesong og stor optimisme i Sommarbygda Uskedalen
24.08.2010Kasjmirbukkane har kome til rette
24.08.2010Enda eit tretelt
24.08.2010Bra med fisk på elva
25.08.2010Frå tandemhopp til Dakota-tur
25.08.2010Positiv trafikk-kontroll
25.08.2010Ein eksemplarisk byggjeplass
25.08.2010Ski/friidrettstrening i kveld
26.08.2010Kva med området ved grusbana?
26.08.2010Øyrehagen Sunde om gudsbiletet
26.08.2010Uskedalselva er ei fin elv
26.08.2010Bra fiske dei siste dagane
26.08.2010Neppe endring av skulestrukturen
26.08.2010Skorpetrollet – eit skjemd naturminne
27.08.2010Fotohistorisk kveld på Bygdetunet Rød
27.08.2010TUSEN TAKK, USKEDALEN!
27.08.2010Slik skal trollet vere!
27.08.2010Flyttar ikkje heim til Litauen
27.08.2010Røssland med 3 mål!
28.08.2010Kan vøla Skorpetrollet!
28.08.2010Fekk 20 kilo fisk på 4 dagar!
28.08.2010Kyrkjeranet avla motstand
28.08.2010Uskedal Vassverk startar kloring
28.08.2010Visning av Feet-Øvre
29.08.2010Kan slutta med kokinga i dag
29.08.2010Sundagsfangst i Holmen
29.08.2010Imponerande slåttedugnad
30.08.2010Skremsel for dyr og fuglar
30.08.2010Død laks funne i elva
30.08.2010Fotohistorisk kveld på Rød
30.08.2010Tilbod om leksehjelp frå i morgon
30.08.2010Gode brislingfangstar til no
30.08.2010Amerikafeberen fekk sidestykkje i fotofeberen
31.08.2010Kommunal hjelp til plenklypping?
31.08.2010Ja til nytt tretelt på Øyro
31.08.2010Gro endrar opningstidene
31.08.2010Takkar for seg i morgon
31.08.2010Bra besøk på TI-aren i dag
31.08.2010Allidretten startar opp i veke 38
01.09.20101513 hjortar kan fellast dette året
01.09.2010Branntryggleiken godt ivaretatt
01.09.2010Turngruppestart med over 7o!
02.09.2010Vågen på slipp i Vågen
02.09.2010SPAR Heio Cup 2010 med over 300 deltakarar
02.09.2010Gann på tokt til Kvinnherad
02.09.2010Barnearbeidet startar
03.09.2010God båtsesong trass i alt: 1020 besøk ut august
03.09.2010Kloringa av vatnet er over
03.09.2010149 hjortar kan fellast i Uskedalen
04.09.2010På Høgetinden med Tordis
04.09.2010Klart for SPAR Heio Cup
05.09.2010Den store fotballdagen
05.09.2010Fleire Uskedalslag
05.09.2010Vassutkopling måndag kveld
05.09.2010Knapp siger for Rosendal-damene
05.09.2010Takk for vellukka cup
06.09.2010Sentrum i fugleperspektiv
06.09.2010Superyacht gjennom Storsund
06.09.2010Minnar om vassutkopling
06.09.2010Playing Psycho er født!
06.09.2010Linedance berre i Helgheim
06.09.2010Inn i refleks-tida
06.09.2010Venskapsgruppe frå Guatemala på Bøkkerverkstaden
07.09.2010Hengar til idrettslaget?
07.09.2010Kafeservering i septembersol
07.09.2010Invitert til festival i Sverige
08.09.2010Guatemala-prosjekt igang att
08.09.2010Roseprakt også her!
08.09.201017 konfirmantar vert presenterte
08.09.2010Auke i bruken av Fjelly!
08.09.2010Par frå Iowa var med og fanga 100 fiskar
08.09.2010Stort sal av bygdebøker til 100 kroner
09.09.2010Kven har Vonheim-stoff?
09.09.2010Inn på tunet framleis i Uskedalen
09.09.2010Treng konsesjon for kraftverk i Mauranger
09.09.2010Spørsmål om klatreveggen
10.09.2010Nordtveitbåtane og samarbeidet med Eidsvik skipsbyggeri
10.09.2010Sauesamlinga startar i morgon
10.09.2010Klatreveggen
10.09.2010uskedalen.no med redusert drift i helga
11.09.2010God start på hjortejakta i Uskedalen
11.09.2010Vassutkopling måndag 13. september.
12.09.2010I Minnehallen i Stavern for å finna viktige namn
12.09.2010Gjenhør med Gil
12.09.2010Mykje regn, store elvar og fiskeinnspurt
13.09.2010Uskedeling på Norgestoppen i sandvolley
13.09.2010Skitreninga startar i kveld
13.09.2010Klar for urframføring i Grieghallen
13.09.2010Meir forkynning frå TV Sydvest
13.09.2010Kommunen kjøper 2 mål tomt
13.09.2010Nesten til EU på tyttebær-safari
13.09.2010Klagar på konsesjonsplikt grunna mose
14.09.2010Lite salsfremjande på Eikelandet
14.09.2010Stepparane godt i gang
14.09.2010Tango Twist i Helgheim
14.09.2010Sterkt rusa bilførar stoppa
14.09.2010Ikkje stort besøk i TI-aren
15.09.2010Oppsummering av spørjeskjema
15.09.201017. mai i år: Overskot på 11.000
15.09.2010Kven er den beste tipparen?
15.09.2010Stor eigedomsomsetnad i bygda
16.09.2010Ingen av våre seier førebels ja til attval
16.09.2010Ope brev nummer 2 om leksehjelp
17.09.2010Kloakkanlegget klart 1. november
17.09.2010Minisongarstemne med variert program
17.09.2010Godt sal av bygdebøker
17.09.2010Uskedalen treng eit stort arrangement
17.09.2010Redda i land ved Skorpo
18.09.2010Meir asfalt i Skårhaug til våren
18.09.2010Internasjonalt på Dønhaug
19.09.2010Ingebjørg imponerte igjen
20.09.2010Kvar er gutane i friidretten?
20.09.2010Fylkesordføraren på topp
21.09.2010Allidretten startar opp att onsdag
21.09.2010Kontainaren blir misbrukt igjen
21.09.2010Ledige plassar på eldrefesten
21.09.2010Til Stord på pensjonistmøte!
21.09.2010Normalbesøk på TI-aren
21.09.2010Har teke hand om tispe
21.09.2010Kan bidra til å redda liv
21.09.2010Frå Mandal – på hjortejakt i Uskedalen
22.09.2010Søkjer om midlar til kulturprosjekt
22.09.2010Uskedalen Brygge fint opplyst
22.09.2010Det skal skje neste år
22.09.2010Berre ein stipendsøkjar
22.09.2010Treng mannskap til diskotek
22.09.2010Frisk start for allidretten
22.09.2010Husk dem som glemmer!
23.09.2010SPAR Uskedalen med stiletthælrace!
23.09.2010Får dele frå 400 kvadratmeter
23.09.2010Rabben sel 7 hytter
23.09.2010Innbrot i fleire bilar
23.09.2010God framdrift på Ytre Eik
23.09.2010Fotball innanørs i dag
23.09.2010Bøyde seg for fleirtalet
24.09.2010Hjønnevåg kjøper meir grunn
24.09.2010Tekniske problem
24.09.2010Stlletthælrace blir verkeleg gøy!
24.09.2010Kvinne skadd i fjellet
24.09.2010Døssland og Hystad!
25.09.2010Gil på plass i kveld
25.09.2010Arbeid på Storhaughytta
26.09.2010Gil Edvards: Dønhaugkjedlaren unik i landet
26.09.2010Flott dag på Brasswind!
26.09.2010Tangotrioen kjem tysdag
27.09.2010Auto 88 mistar 7 arbeidsplassar
27.09.2010Nytt hus klart i mars i Ospelunden
27.09.201018.000 også i år til Demensaksjonen
27.09.2010Haust og lange skuggar
28.09.2010Opprykshåp i tunn tråd
28.09.2010Føremiddagstango frå 7 land
28.09.2010Beste tipparane i bygda!
28.09.2010Manen-panorama!
28.09.2010Damevennene utfordrar SPAR-damene
29.09.2010Appelsintre bar frukt i Halsabrotet
29.09.2010Huskonsert sundag ettermiddag
29.09.2010Vindruehausting om få dagar på Korsnes
29.09.2010Orientering i nærmiljøet
29.09.2010Uskedalen treng ein stadanalyse
30.09.2010SPAR-damene svarar
30.09.2010Topp-premie på 10.000 kroner!
30.09.2010Spring for flaumofra
30.09.2010To misjonsmøter i bedehuset
30.09.2010To misjonsmøter i bedehuset
30.09.2010Varierande for gymstick
01.10.2010Gunvald deltek for 29. gongen!
01.10.2010Natur- og kulturminne: Gjert Myklebust sitt skistativ
01.10.2010Takk til Inger Lise
01.10.2010Vil gje piano til eit godt føremål
01.10.2010Tar utfordringa på strak fot
01.10.2010Dialogforumet held fram med nye leiarar
02.10.2010Set vi pris på skulemusikken?
02.10.2010Mini vart maxi i Rosendal
03.10.2010Høstjazz i Rosendal – ein suksess
03.10.2010Aggvin og Årthun vann i vind og regn
03.10.2010Ny dirigent skaper optimisme
04.10.2010Tapte for tabelltoppen
04.10.2010Treng bøssseberarar
04.10.20104 uskedelingar med i Comenius-program
04.10.2010Spottar med effekt
04.10.2010250 frivillige i sving i Kvinnherad
04.10.2010Den nynorske pressa og Folgefonn
05.10.2010Redusert treningstilbod, lesekurs onsdag
05.10.2010AFA trykker på alt mogeleg
05.10.2010Frista finansministeren meir?
06.10.2010Hjønnevåg etterlyser meir byggjegrunn
06.10.2010Endeleg godt nytt om busslomma
06.10.2010Von om vegljos til Beinavikjo i 2011
06.10.2010Å lesa er det viktigaste vi lærar eit barn
07.10.2010Over 30 påmeldte
07.10.2010Snart byggjestart i Halsabrotet
07.10.2010To Aleksander i UKK-toppen
07.10.20104-3 for uendra branntroppar
07.10.2010121 millimeter på 6 dagar!
07.10.2010Ikkje skitrening måndag
08.10.2010Uskedalen treng verstasjon
08.10.2010Magiske hus på skulen
08.10.2010Tid for ny strikkekafe
09.10.2010Tilretteleggjing av 15 mål på Børnes
09.10.2010Ny dugnadsinnsats på bedehuset
09.10.2010Stilettracet – fulltreffar med Uskedalsiger
10.10.2010Bruksløyve for 2 husvære
10.10.2010Barna i fokus i kyrkja
10.10.2010Får byggja naust i Mørkevågen
11.10.2010Ville skapa fest og blest
11.10.2010Uroa over utslepp i elva
11.10.2010Lite laks, bra med sjøaure
11.10.2010Oppryddinga på Børnes held fram
12.10.2010Slått ned i Uskedalen
12.10.2010Litt av ein attest!
12.10.2010Skaut bison to år sidan, fekk trofeet laurdag
12.10.2010Bra besøk på TI-aren
12.10.2010Fin oktoberdag i fjellet
13.10.2010Klart for ein ny tipperunde!
13.10.2010Strikkenyhende i Gamleskulen
13.10.2010Overraskande godt fiske: 385 kilo fanga i år
14.10.2010Hobbyklubben med refleksveke: C OG BLI Z!
14.10.2010Reime på toppen
14.10.2010Yngste strikkar var 6 år
15.10.2010Reidskapshus på Musland
15.10.2010Branngensar på bedehusbasar
15.10.2010UFF-containar på plass
15.10.2010Blodraud haust i Halsabrotet
15.10.2010På studietur til Kina
15.10.2010Einer-rydding ved Halsatoppen
15.10.2010Skaala skriv kyrkjehistoria
16.10.2010Frostnettene er her!
16.10.2010Dei som hadde ansvaret for maten
16.10.201032 med i tippe-kampen!
16.10.2010Brann øydela traktor
17.10.2010Rosendal-tap også i siste kamp
18.10.2010Refleksveka starta i skulen
18.10.2010Sortland kjem på skulen
18.10.2010Vil starta vaktmesterteneste
18.10.2010Skitreninga godt i gang
18.10.2010Refleksveka haustar lovord
19.10.2010God branntryggleik i Helgheim
19.10.2010Slutt på kioskdrifta fredag
19.10.2010Moro på TI-aren
19.10.2010Mopedist køyrde på fotgjengar
20.10.2010Allidrett flyttar inn i kveld
20.10.2010Klart for første barnediskotek
20.10.2010Stor lekkasje på nettet til vassverket
20.10.2010Nye aktiviteter på helselagsmøte
20.10.2010Allidrett har vind i segla
21.10.2010Ros for refleks
21.10.2010Uendra pris for Vertshuset
21.10.2010Kor stor er interessa for Børnes?
21.10.2010Nok bøsseberarar dette året
21.10.2010Branntroppen berga – berre ein i mot
22.10.2010Klatreveggen opnar att
22.10.2010Salskafeen suksess også i år?
22.10.2010Kiosken stengt, 7 utan arbeid
22.10.2010Humlepungen Bryggjarlag på ølfestival i Bremen
22.10.201050 på barnediskoteket
23.10.2010Sju forslag til kulturpris førebels
23.10.2010Brazzoka svært ettertrakta
23.10.2010Kritisk avisoppslag om UFF
23.10.2010Refleksane spreiddd over Uskedalen
23.10.2010Bra besøk på salskafeen til AFA
24.10.2010Møter velvilje i kommunen
24.10.2010Camilla Myklebust søker om stipend
24.10.2010Kulturstipend til musikkprosjekt?
24.10.2010Treng ein bøsseberar til
24.10.201030 346 – eit godt resultat i Uskedalen
25.10.2010To skadd i kollisjon ved Eidsvik
25.10.2010Mange uskedelingar til Siddis Brass
25.10.201036 er med og tippar!
25.10.2010Tatt med amfetamin i Uskedalen
26.10.2010Fylkesros til helselaget
26.10.2010Gjer ein jobb før kommunevalget
26.10.2010Klarsignal for riving av 3 gamle hus?
26.10.2010Treng tvillingvognar!
26.10.2010Brøytestikkene på plass, la dei stå i fred!
26.10.2010Gå ein tur først!
27.10.2010Tomannsbustadane er selde
27.10.2010Let seg ikkje skremma
27.10.2010Vonheim-basar 7. november
27.10.2010Eitt minutt munter TV-reklame frå SPAR
27.10.2010Hansaby med sterke bryggjartradisjonar
28.10.2010Får riva dei gamle husa
28.10.20104 uskedelingar i kamp om meisterskap
28.10.2010Fine ferjer i 5500 eksemplar
29.10.2010Held fast ved konsesjonsplikt
29.10.2010Bedehusbasaren gav 24 455 kroner – opprusting i gang
29.10.2010Hovudgevinstane i bedehusbasaren
30.10.2010Tussatur for tredje gongen
30.10.2010Vegard er solist i Rosendal
30.10.2010Pelsjegarar under Grano!
30.10.2010Til finalen med 4 uskedelingar på laget
30.10.2010Fire nye vaksne, men kor er ungane?
31.10.2010Interessa aukar for Børnes
31.10.2010Vellukka samling for skirekruttane
31.10.2010Det blir eitt Kvinnherad-derby!
31.10.2010Ny klatresesong har starta
01.11.2010Ny rektor likar utfordringar
01.11.2010Rogalendingane inntar banken
01.11.20101 mann og 21 kvinner!
01.11.2010TV Sydvest ber publikum om støtte til vidare drift
02.11.2010Det blir tussatur uansett!
02.11.2010Kva er Line Dance?
02.11.2010Vellukka kombinasjon av tur og kafebesøk
02.11.2010Jula startar 3, desember!
03.11.2010Seksjon i Naustbygget framleis uferdig
03.11.2010Lerkeskog i 50 år i dalen
03.11.2010Hjertefred Kvinnherad som englar under grana
03.11.2010Trekkspelklubben rundar 30
03.11.201085 på tussatur med regnskyll
03.11.2010Meld inn favorittsalmen din
04.11.2010Send bursdagshelsing!
04.11.2010Framleis 3 partileiarar i bygda
04.11.2010Stor hogstauke kjem på Vestlandet
04.11.2010Sp har lagt skulesaka død
05.11.2010Kva skjer med gjerdet?
05.11.2010Snart opphøgd?
05.11.2010Stor prestasjon av jentene
05.11.2010Held Sp fast ved eigedomsskatten?
05.11.2010Uskedeling innførte bussnekt for bukkar
05.11.2010Dialogforumet er på plass
06.11.2010Sentrale medlemer frå Uskedalen i trekkspelklubben
06.11.2010Laus hest tråva heim til Dønhaug
06.11.2010Ber om mekling Rabben/Øyro
06.11.2010Minnene du eier vil aldri forgå
06.11.2010Iddisar og andre minne frå hermetikktida i Beinavikjo
06.11.2010Vegard vann solistpris
07.11.2010Vonheimsbasaren samla fullt hus
07.11.2010Ingebjørg best, men Trio vann
07.11.2010Trekkspel – ein kultur i seg sjølv
08.11.2010Trekkspeltreff på nettet
08.11.2010Får Stensletten konsesjon?
08.11.2010Kvifor ikkje fest i Rabbekjedlaren?
08.11.2010Snart tryggare overgang
08.11.2010Vasslekkasje innanfor Kleivadalen
09.11.2010Juleverkstad laurdag i Bedehuset
09.11.2010Kalkinga verkar etter hensikten
09.11.201040 besøkte kafeen i dag
09.11.2010Påmelding til Bøkkerkvelden 2011 alt no
10.11.2010Fekk konsesjon – samrøystes
10.11.2010Basar og julegåver på helselagsmøte
10.11.2010Piggdekkskift etter tre sesongar!
10.11.2010Hjertefred takkar
10.11.2010Uskedeling nestleiar i Frp
10.11.2010Ungdomslaget har haustlotteri
10.11.2010Uskedelingar skyt i Omvikdalen
11.11.2010Lite pengar til skulen i Uskedalen!
11.11.2010Liberalar og kvinnhering nestleiar i Frp
12.11.2010Kloakkpumpinga til Børnes i gang
12.11.2010Meisterskap i ølbryggjing på Dønhaug
12.11.2010Lokkar med juleshopping
12.11.2010Klart for siste tipperunde
12.11.2010Tryggare kryssing av vegen
12.11.2010Prisvinnarar frå Uskedalen
12.11.2010Mona med Fosse-program
13.11.2010Mona med godt Fosse-portrett
13.11.2010Juleverkstaden i Bedehuset slo an
13.11.2010Stadanalyse og Festidalen på ope møte
13.11.2010Feil på stemmesetlane felte Yri
14.11.2010Toppkarakter igjen for Uskedalen
14.11.2010Moberg på fylkestingslista
14.11.2010Satsar vidare på filmproduksjon
14.11.2010Forsømt rydding på Børnes
15.11.2010Skulemusikken med førjulslotteri onsdag
15.11.2010Stort byggjefelt i Halsabrotet
15.11.20104 uskedelingar på Hubb-samling
15.11.2010Flest etterlyser trådlaust nettverk
15.11.2010Fann stor vasslekkasje på Korsnes
15.11.2010Uskedalen satsar på stadanalyse
16.11.2010Ledige leilegheiter i Beinavikjo
16.11.2010Frode Andreassen vann tippetevlinga
16.11.2010Brev til politikarane om stadanalyse
17.11.2010Framleis uavklart om Dønhaug-brua
17.11.2010Vil ha fleire favorittsalmar
17.11.2010Litt respons, men meir ynskjeleg for TV Sydvest
18.11.2010Utforkøyring på veg til jobben
19.11.2010Sju folkevalde frå Uskedalen i kommunestyret i dag
19.11.2010Uskedelingar lagar idrettsplan
19.11.2010Snart nytt fotokurs i Gamleskulen
19.11.2010Vil du ha med ei bursdagshelsing?
19.11.2010Flest kvinner i idrettslaget
19.11.2010God framdrift med stølsboka i Uskedalen
19.11.2010Haugland og Kolaas fekk støtte
19.11.2010Juletradisjonar på Rød
20.11.2010Dagens ris til hunde-eigarar
20.11.2010Gardsbarnehagen får ros
21.11.2010Julepyntinga i gang
21.11.2010Novembersol over Uskedalsfjella
21.11.2010Loddsal i to veker til
21.11.2010Juleavslutning i turngruppa
21.11.2010Lærerik salmekveld i kyrkja
21.11.2010Folkemusikkveke 2012 til Kvinnherad
22.11.2010Lekkasjejakta er i gang
22.11.2010Lekkasjekjelda er ikkje funnen
22.11.2010Redsle for glatten
22.11.2010Må vi øydeleggja?
22.11.2010Innflytting i Hagetunet
22.11.2010Magne Huglen nummer 4 på Ap-lista
22.11.2010Fjerdeplassen for Huglen
23.11.2010Lekkasjen er funne og reparert
23.11.2010Fleire på diskotek denne veka?
24.11.201014 uskedelingar fullførte karusellen
24.11.2010100.000 til rehabilitering i Gamleskulen
24.11.2010Mona Vetrhus med diktprogram
24.11.2010Plass til 15 framleis på Dønhaug
24.11.2010Yrkesmesse med spennvidde
24.11.2010Ny turn-leiing over nyttår
25.11.2010Sjøtroll får utvida ved Skorpo
25.11.2010Positive tal for bygg-bedriftene
25.11.2010Ryddigare nedunder Skårhaug
25.11.2010Minus 10 på Friheim sist natt
26.11.2010Unge talent innleiar advent
26.11.2010Har du eit nissebilete?
26.11.2010Isen trygg på Fjellandsbøvatnet
26.11.2010Godt jule- og jubileumsnummer av Uskedalsposten!
27.11.2010Kommunalt nei til Kolaas og Haugland
27.11.2010Julegrana pynta og klar
27.11.2010Iskaldt ved Fjellandsbøvatnet
27.11.2010Skada etter fall i sjøen
27.11.2010Namneforvirring i Uskedalen
28.11.2010Kald skeisestart på Fjellandsbøvatnet
28.11.2010Imponerande talent-mønstring innleia advent
28.11.2010Vakker lysmesse med konfirmantane
29.11.2010Pallar frå AFA ut på verdsmarknaden
29.11.2010Siv Jensen til Hjønnevåg
29.11.2010Kvifor ikkje ein svingom oftare?
30.11.2010Framleis lekkasjar – tips vassverket!
30.11.2010Lagar du pepparkakehus?
30.11.2010Like kaldt over heile bygda
30.11.2010Nye 50.000 til kjøkenet i Gamleskulen
01.12.2010Uskedelingar på kunnskapsrikt lag
01.12.201014,4 grader på Friheim
01.12.2010Dobla vedproduksjon målet for AFA neste år
01.12.2010Kopp eller drikkeflaske frå AFA
01.12.2010Uskedalen og kommunebudsjettet
01.12.2010Tobias vart tjuvlånt til nattleg ferd
01.12.2010Pianoet på plass i Gamleskulen
02.12.2010Kor høg er ho eigentleg?
02.12.2010Bjarne Berge inn att i Høgre
02.12.2010Marknadsliv både inne og ute
02.12.2010Moberg om Berge: – Det låg i korta
02.12.2010Truleg ikkje lekkasje ved AFA
02.12.201015 millionar til skulen
03.12.2010Slik var det i 1977!
03.12.2010Seksjon i Naustbygget sikra
03.12.2010Reserveinntak blir etablert
03.12.2010Kaldveret la dempar på grantenninga
03.12.2010Plass til fleire i ølmeisterskap og uppskoka
04.12.2010Sikring i Kleivadalssvingen!
04.12.2010Heimesiger for humlepungane!
05.12.2010Identitetskrise for nissen?
05.12.2010Matnyttig fotokurs i Gamleskulen
05.12.2010Lotteri ga 7010 kroner
06.12.2010Positive signal om Halsabrotet-planen
06.12.2010Frp-leiaren vart allsidig orientert
06.12.2010Solsikkepris til Rebaudo
07.12.2010Førebuing til jul – med nye barneauge
07.12.2010November god månad for TI-aren
07.12.2010Vegard og Camilla toppar programmet
08.12.2010Fortau opp mot Halsabrotet?
08.12.2010Elveosen skal haldast fri for meir utbyggjing
08.12.2010Elveosen skal haldast fri for meir utbyggjing
09.12.2010Pass på å søkja om stønad, Uskedalslag!
09.12.2010Takkar for fine opplevingar
09.12.2010Skisesongen er opna!
09.12.2010Avtalar om avløpsleidningar inngått
10.12.2010Ung prest har fått god mottaking
10.12.2010Positivt ved Eidsvik: Snurpar til service
10.12.2010Problemføre også her i bygda
10.12.2010Kven kan laga potetkakar?
10.12.2010Hjelpelaust av kommunen
10.12.2010Grautfest tradisjon for skulemusikken
11.12.2010Forvirrande om populær båt
11.12.2010Potetkakebakinga lever vidare
11.12.201015 år sidan sela på Vatnastøl vart restaurert
12.12.2010Graveløyve i Korsneset
12.12.2010Myklebust har ikkje skrive under avtale
12.12.2010Førjulshelsing frå Statfjord C
12.12.2010Imponerande standard over førjulskonserten
12.12.2010Damevennene har trekt vinnarane
12.12.2010Børnes marknadsført
13.12.2010Vil planere skråning og få meir dyrka mark
13.12.2010Siste sjekk av sjøleidningane pågår
13.12.201070 pakkar til Valen-pasientane
13.12.20105 år med Hobbyklubben og Uskedalsposten
14.12.2010Elektro-suksess og fordobla stab
14.12.2010Kjøkenet blir opprusta i Gamleskulen
14.12.2010Kven blir årets namn i Kvinnherad ?
15.12.2010Uskedelingane hevda seg igjen
15.12.2010Børneskaia i dårleg forfatning
15.12.2010Heldigvis ikkje personskade
15.12.2010Og høgt i toppen skin ho igjen
15.12.2010Fleire søkte om banktilskot
16.12.2010Uskedelingar song og spela i kommunestyret
16.12.2010Skigruppa fekk 5.000 av banken
16.12.2010Kva er eigentleg kakelinna?
16.12.2010Barnehage må betala eigedomsskatt
17.12.2010Hadde ikkje vore kulturskuleelev på Husnes
17.12.2010Både 8- og 9-åringane her med i Tårnagentane
17.12.2010Privat eige sette bom for fritak
17.12.2010Positivt budsjettnytt for Uskedalen
18.12.2010Likebehandling av barnehagane
18.12.2010Framleis undervisning i Uskedalen
18.12.2010Bør likebehandlast
19.12.2010Vedproduksjon – eit triveleg arbeid
19.12.2010Julehelsing frå skulekorpset
19.12.2010Universell nisse sett på Neset!
19.12.201070 år gamle grantre felte på Berglund
19.12.2010Politikaranes meining mot rådhuset
20.12.20103 av 5 merka jordskjelvet
20.12.2010Merka ikkje det nye skjelvet i Uskedalen
20.12.2010Varm takk til rektor i vinterkald låve
21.12.2010Juleferie frå i morgon
21.12.2010Farleg glatt både her og der?
22.12.2010Dei tradisjonelle julefestane
22.12.2010Prikkfri trafikk-kontroll
22.12.2010Uskedalen i ettermiddag
22.12.2010Uskedeling i original juletrehenting
22.12.2010Pepparkakehuset som gjekk til topps
23.12.2010Juleoppgåver i Uskedalsposten
23.12.2010Brøytejobb på morgonkvisten
23.12.2010Falsk melding om naudrakett ved Skorpo
23.12.2010Rekordarta julehandel igjen for SPAR
23.12.2010Dønhaugkjedlaren har ope
24.12.2010Myklebust overtek Rosendal-laget
24.12.2010Hjalp Husnes med brøyting
24.12.2010Tradisjonelle og lokale julehefte
24.12.2010140 overvar familiegudsteneste
25.12.2010Minus 15 og ein halvmeter snø i dalen
25.12.2010Ikkje julepapir i papirdunken!
26.12.2010Nissehelsing til Uskedalen
26.12.2010Vertshuset truleg seld
26.12.2010Fin veg til kaldt paradis
26.12.2010Stor vasslekkasje på Korsnes, forsyning må stengjast
27.12.20105.000 i julegåve til Frelsesarmen
27.12.2010Romjulscup med fleire uskedelingar
27.12.2010Vasslekkasjen stoppa, teknisk feil
27.12.2010Skøytebane på Fjellandsbøvatnet
27.12.2010Fin julefest i snart oppussa bedehus
28.12.2010Generasjonsskifte i Romjulscupen
28.12.2010Uskedelingen Tor H. Myklebust – kunstnarnamn i Bergen byleksikon
28.12.2010Rekord i Vonheim: 65 på julefest
29.12.2010Brødretrio satsar på musikken
29.12.2010Kontrollert pipebrann
29.12.2010Endeleg gull til Hjønnevåg?
29.12.20102011 kan bli eit merkeår i kyrkja
30.12.2010Dispensasjon for grillhytte?
30.12.2010Ny rektor overtek frå måndag
30.12.2010Har du hugsa småfuglane?
30.12.2010Uskedeling vart andremann
31.12.2010Positivt både for SPAR og Gro
31.12.2010Nyårshelga i tradisjon og folketru