Leitar du etter noko særskilt, bruk Ctrl+F få opp søkefelt på sida, skriv inn til dømes “Festidalen” og les saker som omhandlar den.

DatoTittel
01.01.2009Mindre fyrverkeri enn tidlegare
01.01.2009Kommunen overtek leidningar i Skårhaug
01.01.2009Branndokumentasjon mangla for musea
01.01.2009Hobbyklubben starter fotogruppe!
01.01.2009Hjalp naturen på Fjellandsbøvatnet!
02.01.2009Huglen fekk ikkje medhald
02.01.2009Ny frådelingssak i dalen
02.01.2009Trygg skøyteis på Fjellandsbøvatnet!
03.01.2009Bli med på snøryddedugnad!
03.01.2009Underskotsgaranti for Austnes-prosjektet?
03.01.2009Storinnsats på Fjellandsbøvatnet
04.01.2009Får kjøpa tilleggsareal
04.01.2009Uskedeling omkom i gravemaskinulukke
04.01.2009Truleg 200 ved Fjellandsbøvatnet
04.01.2009Ei helsing frå Gudbrandsdalen
05.01.2009Sand-prosjektet vil utløysa Børnes-regulering
05.01.2009Kom på gli i ein sving
05.01.2009Ikkje porten til Hardanger?
06.01.2009Får også kjøpa tilleggsareal
06.01.2009Kvifor venta på reguleringsplanen?
06.01.2009Tvungen renovasjon på Skorpo frå årsskiftet
06.01.2009Tradisjon som lever
07.01.2009Uskedalsbrødet kjem torsdag!
07.01.2009Auke frå 206.270 til 277.716 besøk
07.01.2009Når skal julebukkane gå?
07.01.2009Bør det heita Sanenbrød?
08.01.2009Takksam for kulturstipendet
08.01.2009Ny seismikk-teknologi blir testa
08.01.200925-åring satsar på kinesiske traktorar
08.01.2009Gymstick-start i kveld!
08.01.2009Det bør heite sandabrød!
09.01.2009Suksess for Uskedalsbrødet
09.01.2009Gausvik-strofe om Uskedalsbrødet
10.01.2009Nytt storløft med 40 unge musikantar
10.01.2009Straumbrot i Uskedalen og Herøysund
11.01.2009Brødet engasjerer framleis
11.01.2009Bergstø-boka med opplag nummer tre
12.01.2009Uskedalsbrødet er og blir namnet
12.01.2009Fransk seglmagasin var innom Uskedalen
12.01.2009Tre skapte problem for straumen
12.01.2009Røykjeslutt for uskedelingar?
12.01.2009Nasjonalforening-leiaren: – Bli med på tauhopping!
12.01.2009Våtast i Matre: 121,6 mm på eitt døger
13.01.2009Ljosnes: Saka ikkje lagt på is av kommunen
13.01.2009Nyttårstrimmen er i gang
13.01.2009Igongsetjingsløyve på Eikelandet
13.01.2009Treffstad for dei med små også i 2009
14.01.2009Mørkleggjing i seks nattetimar
14.01.2009Kan selgja tomter utan ny reguleringsplan
14.01.2009Mange barn trimmar i 2009
15.01.2009Olav Stedje for tredje gongen i Dønhaugkjedlaren
15.01.2009Nei til frådeling, men positiv til hus
15.01.2009Monsen andremann i trimkarusellen
15.01.2009Aktivitetshuset i mål for 11 millionar
16.01.2009Havaristen skulle til Uskedalen
16.01.2009Bli med på SIM sin ryddedugnad!
16.01.2009Hobbyklubben starter fotogruppe!
16.01.2009Også SPAR har vorte bankfilial
17.01.2009BaseCamp i tre omgongar
17.01.2009Du kjenner det på smaken….
18.01.2009Millionbidrag gjennom Frivillighetsregisteret
18.01.2009Brannutrykningar med lukkeleg utgang
19.01.2009Jan Sunde leia reiselivsmessa
19.01.200910 nye bustader sentralt i bygda
19.01.2009Foto slo an i Hobbyklubben
20.01.2009Brødet held på populariteten!
20.01.2009Besøksmål til nasjonalparken?
20.01.2009”Grasrotpotensiale” nær 100.000 berre i Uskedalen
20.01.2009Frå Voss for å høyre Stedje
21.01.2009Kalking som før i elva
21.01.2009Uskedalsbrødet ein fulltreffar: 500 snart selde!
21.01.200910 nye bustader i Halsabrotet
21.01.2009Har teke idrettsmerket 50 gonger!
21.01.2009Kven har basar-gevinstar?
22.01.2009Fekk likevel ja til frådeling
22.01.2009Eigedom ved Børnes til kommunen?
22.01.2009Får ikkje underskotsgaranti
22.01.2009Bjørn Olav Tveit overtek leiinga i Aktivitetshuset
23.01.2009Kommunen held att areal
23.01.2009Eidsvik i samarbeid om storkontrakt
23.01.2009Utvida diskotek-tilbod i februar
24.01.2009Gamal kulturmark blir rydda
24.01.2009Fullt hus for tredje gong for Stedje
25.01.2009Strålande sesongstart i Fjellhaugen
26.01.200940 turstiar skal profilerast
26.01.2009Dei fyrste bodbringarar om vår!
26.01.2009Venstre testa Uskedalsbrødet!
27.01.2009Spanande turar i Uskedalsfjella
27.01.2009Berre ein frå Uskedalen!
27.01.200980.000 i pluss for Indremisjonen
27.01.2009Baronispelet som musikal i juni 2010
28.01.2009Søkjer fylkeskommunen om finansiering
28.01.2009Kommunen førebels positiv til eldrebustader
28.01.2009Brødsalet held seg oppe!
28.01.2009Myklebust trenar i Norheimsund
29.01.2009Ta eit tak for Gamleskulen!
29.01.2009Ukraina-trailaren til Uskedalen
29.01.2009Ny festival i Uskedalen?
29.01.2009Topp-kor frå Latvia til Kvinnherad i vår
30.01.2009Frå orrfuglleik til skileik
30.01.2009Fottur til Mannsvatnet for seniorane
30.01.200950 kilometer, gangfelt og nytt busskur ved Korsnes?
30.01.2009Idrettslaget og skulemusikken er registrert
31.01.2009Kven har gode Nåso-bilete?
31.01.2009Dugnadsinnsats for Gamleskulen
31.01.2009Og solstripa veks………
31.01.2009Uskedalsjente på vinnarlaget i nasjonal gründarcamp
31.01.2009Husbrann på Ljosnes
01.02.200983 på barneskirenn i Fjellhaugen!
02.02.2009Brura frå Uskedalen visste ingenting!
02.02.2009Takkar for all hjelp
02.02.2009Gil Edwards kjem att til Dønhaug
03.02.2009Forventningar om betre trafikksikring i Uskedalen
03.02.2009Hund skal ha angrepe turgåarar
03.02.2009Både Vassendgutane og Matti i påska
03.02.2009Får Friheim dele i frå?
04.02.2009104 hjortar felt i Uskedalen
04.02.2009UNGT BLOD om vel to veker
04.02.2009Ein skikkeleg vinterdag!
04.02.2009Klatrekurs midt på sommaren
04.02.2009og ein flott vinterkveld!
05.02.2009”Kom-deg-ut-dagen” er sundag!
05.02.2009Framleis ikkje breiband i dalen
05.02.2009Nytt firma med demonstrasjonsdag
06.02.2009Ikkje sal førebels på Eikelandet
06.02.2009Regissør Mette med Søral-suksess
06.02.2009Underskriftsliste mot eigedomskatt
07.02.2009Bra besøk på demonstrasjon
07.02.2009Det første fotball-laget i bygda!
08.02.2009Gil på Dønhaug for sjette gongen
08.02.2009Eli Eiane Klyve ny leiar i idrettslaget
09.02.2009Bør idrettslaget selgja grusbana?
09.02.2009Fantastisk i fjellet!
09.02.2009Viktig møte i Dialogforumet
09.02.2009Over 100 var med i skileik
09.02.2009Suksess for Søralrevyen og Mette
09.02.2009Likevel nei til frådeling?
09.02.2009Blanda mottaking for ide om ny festival
10.02.2009Enno ikkje klart for oppattbyggjing
10.02.2009Uskedalen får klatrevegg til våren
10.02.2009Snart 100 i mot eigedomskatt
10.02.2009Aukande besøk på TI-aren
10.02.2009Takkar for Solgry-tur
11.02.2009To fotokurs på Gamleskulen
11.02.2009Driftsstønad er ikkje stroke for 2009
11.02.2009Spelande trenar frå Litauen?
11.02.2009Uskedelingar i Bergen-rettssak
12.02.2009Skirenn i Fjellhaugen
12.02.2009Kaizers trekkplaster nummer ein
12.02.2009Løysast i minnelegheit?
13.02.2009Ikkje lenger på grunn i Bosporus
13.02.2009Humlepungen Bryggjarlag i Bjørn Skibenes framsyning
13.02.2009Uskedelingar var med og gjøgla
16.02.2009Anneks på Skorpo og vedhus i dalen
16.02.2009Den nye leiaren i idrettslaget: – Foreldra må stilla opp!
16.02.20097.280 kroner på sundagsskulebasar
16.02.2009Wollheim lagsmeister
16.02.2009Godt fotokurs i Gamleskulen
16.02.2009Veteran i politikken takka av
16.02.2009Over til Bank i Butikk
16.02.2009Rekord-oppmøte i Hobbyklubben
17.02.2009Nyttårslotteriet: 8.700 kroner
17.02.2009AFA tek i bruk lokala sjølv
17.02.2009Kjersti tilbake til Rosendal
17.02.2009Brøyte-klage frå Beinavikjo
17.02.2009Sølv til den einaste symjaren i bygda
18.02.2009Gledesdag på AFA: Fem APS-plassar tildelt
18.02.2009Lovande opptakt til Ungt Blod
18.02.2009Bankboksar på Husnes eller i Rosendal
18.02.2009Uvist når Siem Pilot kjem til Eidsvik
18.02.2009Ingen konkrete lovnader om Korsnes-tiltak
18.02.2009Kva skjer til sommaren?
18.02.2009Ny gruppe med turnarar!
19.02.2009Kurstilbod: Marit med kvitsaum og Magne med ølbryggjing!
19.02.2009Karusellrenn med sterke uskedelingar
19.02.2009Nei til frådeling på Friheim
19.02.2009Framleis nei til tilleggsparsell på Skorpo
19.02.2009To timars stans for Ukraina-lasting
19.02.2009Samordning av lån til Aktivitetshuset
20.02.2009Indremisjonen med overskot på 36.056 kroner
20.02.2009Vil byggja hytte ved Mannsvatnet
20.02.2009Skulen vil leige Fjellhaugen-hytta
20.02.2009Ikkje minibank i Uskedalen
20.02.2009Nei til plassbygd venteskur
20.02.2009Trafikksikring blir teke opp med politiet
21.02.2009Busslommer ved Ljosnes snart?
21.02.2009Folketalet attende med 10 i Uskedalen
21.02.2009400 sekkar frå Uskedalen til Ukraina!
22.02.2009Det blir ein topp konsert!
22.02.2009Ungt Blod-konserten vart ein knallsuksess
22.02.2009Møteveke for Misjonssambandet
23.02.2009Bil gjekk rundt ved Ljosnes
23.02.2009Skulen får nytte Fjellhaugen-hytta
23.02.2009Myklebust fekk nei til frådeling
23.02.2009Berre kundene ser saldoane
23.02.2009Helselaget med 47.000 i gåver i 2008
23.02.2009Seinka persen med åtte og 10 sekunder!
24.02.2009Ramme for doseraren?
24.02.2009Organiseringa viktig sak for UU
24.02.2009Også AFA vil kjøpa sentral tomt
24.02.2009Bruk ”spelemiddel-overskot” til nedbetaling av lån
25.02.200917. mai-komite for Uskedalen 2009
25.02.2009Ungdomslaget: Morten Stensletten Eik ny formann
25.02.2009Snart 200 mot eigedomsskatten!
25.02.2009Likevel ja til tilleggsareal på Skorpo
25.02.2009Takk for bollar!
25.02.2009Brannutrykning til Herøysund
25.02.200915 bustadtomter på Dønhaug?
25.02.2009Gamleskulen opprusta, stor innsats for TI-aren
26.02.2009Malmsten også på Halsnøy Kloster
26.02.2009Lokale musikantar blir hot and funky
26.02.2009Første varsel om vår!
26.02.2009Godt år for båtlaget, Rolf Myklebust ny leiar
26.02.2009Døsslandspil vann i Bergen
27.02.2009Karneval i Vonheim laurdag!
27.02.200915.000 frå UKK til Ungt Blod?
27.02.2009Får dispensasjon frå byggjegrense
28.02.2009Stor fantasi på Vonheim-karneval
01.03.2009Øyvind Hardeland Arbeidarparti-leiar
01.03.2009No kan du sponsa laget ditt!
02.03.2009Første elektrofirma: – Ideelt å ha ”base” i Uskedalen!
02.03.2009Fire alternativ for skulen
02.03.2009Rosande ordførar-ord om Festidalen-leiinga
02.03.2009Isachsen i kyrkja neste tysdag
03.03.2009Vellukka HUBB-samling på Tysnes.
03.03.2009Kloakkreinseanlegga nokonlunde i rute
03.03.2009Mål for ny leiar: Uskedalsrevy til hausten!
04.03.2009Døssland i Høgsterett denne veka
04.03.2009Det fjorde karusellrennet
05.03.2009427 grasrotkroner til skulemusikken, 11.300 til Trio!
05.03.2009Skifest i Fjellhaugen til veka
05.03.2009Helselagsbasar måndag kveld
05.03.2009Skulekorpsa takkar for Ungt Blod
05.03.2009Breiband: Kommunen pressar på
05.03.2009Bringedalsbygda til Uskedalen eller Husnes?
05.03.2009Fin køyring gjennom Uskedalen
06.03.2009Festidalen vil ha dei unge heim
06.03.2009158-173 elevar ved overføring
06.03.2009Mobbetendensar ved skulen
06.03.2009Andreplass denne veka
07.03.2009193 underskrifter mot eigedomsskatt
08.03.2009Kva skjer når det vert Bank i Butikk?
08.03.2009Barnehagen må vera konkurransedyktig
09.03.2009Korpsungdommar på Hot’n Funky
09.03.2009Betre skule hvis han blir større
09.03.2009Alle elevane innom Fjellhaugen denne veka
09.03.2009Helselagsbasaren: 37 565 kroner!
10.03.2009Endeleg basar-sum: 38 576 !
10.03.2009Merete Haugland overtek i turngruppa
10.03.2009Snart 100 smårollingar innom
10.03.2009100 høyrde sprudlande Isachsen
11.03.2009Ei sak til før Døssland har klart prøven
11.03.2009Har laga postkort med Uskedal-motiv
11.03.2009Brann i bil under prøvekøyring
11.03.2009Frigaard i Dønhaugkjedlaren
11.03.2009Frå sjokoladekake til skisprint
11.03.2009Skifest med sprint i Fjellhaugen
12.03.2009Påskestemning i Børsdalen
12.03.2009Velkommen til Husnes!
12.03.2009Topp-koret frå Riga tre dagar i Uskedalen
13.03.2009Felleskjøpet: – Kom til Uskedalen!
13.03.2009Kva er planane for bruket?
14.03.2009Barnekafe med vårleg preg
14.03.2009Monsen på tredjeplass i meisterskapet i Fjellhaugen
15.03.2009Ternen og Uskedal vann stafettmeisterskapet
15.03.2009Stein frå Kina til Uskedalen
16.03.2009Også strikkekafe i Gamleskulen!
16.03.2009Bedre i Uskedalen?
16.03.20092.600 mot eigedomsskatten
17.03.2009Elevane skal selja 500 hjartelodd denne veka
17.03.2009Med Bringedalsbygda: – Uskedalen får ein dårlegare skule
17.03.2009Musikklaget spelar Hovden-salmar i Åkra
18.03.2009Fulldelt skule gir betre miljø og vekstvilkår
18.03.2009Skulen i fokus på møte måndag
19.03.2009Bedre miljø på en fulldelt skule?
20.03.2009Frigaard i kjedlaren i morgon
20.03.2009Grasrotandelen: Fire Uskedalslag er registrert.
21.03.2009Bileter frå utflytta uskedeling
21.03.2009Flott påskenummer av Uskedalsposten…
21.03.2009Vakre vårdagar
22.03.2009Ei sommarveke med klatring i Ulvanåso.
22.03.2009Fotballungdommar på sonesamling
22.03.2009Får truleg 10.000 til Austnes-prosjektet
22.03.2009Flott innsats av lillegutane
23.03.2009Uskedal-symjar i god driv
23.03.2009På Hovden-kveld i Åkra
23.03.2009Møte i Dialogforumet i kveld.
23.03.2009Dønhaug gardsbarnehage: Open dag
23.03.2009Turlaget satsar på Fjellandsbø-området
23.03.2009Skulestruktursaka er eit håplaust dilemma!
23.03.2009Stor siger i Høgsterett
24.03.2009To sølv til trekkspelklubben
24.03.2009Skorpo-sak til uttale
24.03.2009Open dag i gardsbarnehagen
24.03.2009Ny klatreførar blir ”sluppe” i pinshelga
25.03.2009To nye band klåre for Festidalen
25.03.2009Leiarskifte i soknerådet i haust
25.03.2009Mållaget har møte i Gamleskulen
25.03.2009Uskedeling leiar kreative elevar med flaske-satsing
25.03.2009Tre uskedelingar i Birken
26.03.2009Ny rekord for skulemusikk-basaren?
26.03.2009Hugs strikke-kafeen i kveld!
26.03.2009Uskedeling bak stor fotball-investering
26.03.2009Strikkekafeen vart ein fulltreffar!
27.03.200910.000 i tilskott til Ungt Blod
27.03.2009Konfirmantane samlar inn til klima-ramma i sør
27.03.2009Nytt fotokurs i Uskedalen
27.03.2009Garantien til Aktivitetshuset gjeve
28.03.2009Tre lag i bygda får grasrotmidlar
28.03.2009Eitt kvart mål med vårblomar!
28.03.2009Førebur ny, god båtsesong
28.03.2009Bjørnebøle får starta reguleringsarbeid
29.03.2009Lita deltaking i Earth Our
29.03.200919 uskedelingar spela cup på Husnes
29.03.2009Over 20.000 kroner inne før basaren
29.03.2009Uskedalens symjar med ny pers
30.03.2009Det vart rekord: 41.011 kroner!
30.03.2009Kven får Målblomen for i år?
30.03.2009Servicebygg oppå reinseanlegga snart klare
30.03.2009Målblomen til Kvinnherad Elektro
31.03.200942 års bankhistorie sluttar fredag
31.03.2009Konfirmantane samla inn nesten 9.000
01.04.2009Tek for mykje utsikt?
01.04.2009 Ein gladsak for Uskedalen!
01.04.2009Tett program for Kulturminneåret 2009
02.04.2009Kva med høgspentlinja?
02.04.2009Får byggja anneks på Skorpo
02.04.2009Usemje om Uskedalen eller Undarheim
02.04.2009Klassikar til Ulvanåso sundag
02.04.2009AFA får refinansiert lån for eigedomskjøp
02.04.2009Søker om 20.000 i SMIL-midlar
03.04.2009E-post til uskedalen.no
03.04.2009Modernisert eventyr i Aktivitetshuset
03.04.2009Nesten utseld for Vassendgutane!
03.04.2009Takka kundane med kake
03.04.2009Eineståande i Noreg!
03.04.2009Messingtonar frå halve klassen.
04.04.2009Ny organisering av 17.-maikomiteen?
04.04.2009Flott ridetilbod opna i nabolaget
04.04.2009Dugnadsarbeid på ballbingen..
05.04.2009Hjortestamma må reduserast
05.04.2009Påskepynta Uskedalsfjell
05.04.2009Vassendgutane med rekordpublikum også i 2009?
05.04.2009Ulvanåso på sitt vakraste
05.04.2009Fjellhaugen stengt og Ulvanåso-tur avlyst
06.04.2009Uskedalsjente konfirmert i Spania
06.04.2009Brua skal opp att i sommar
06.04.2009Ein epoke er slutt
07.04.2009Vertshuset ope i to påskedagar
07.04.200914 svaner ved Fjellandsbøvatnet
07.04.2009Familie frå Os: – Treng ikke å leita etter andre stader
07.04.2009Familie frå Os: – Treng ikke å leita etter andre stader
07.04.2009Utselt på Dønhaug
08.04.2009Påskekylling-jakt på SPAR
08.04.200910.000 kroner til bedehuset
08.04.2009Nesten 8.000 til Uskedalslaga
09.04.2009Knallstart med Vassendgutane, 450 i låven
09.04.2009God auke i flytrafikken
09.04.2009Uskedalen no, Karibien neste!
10.04.2009Påske nummer 17 på Rabben!
10.04.2009Gul kyrkjegard på langfredag
10.04.2009Jordomsiglar til kai i Uskedalen
10.04.2009Stor påskeutfart på turvegane og stiane til fjells
11.04.2009Båtbesøk i påska: Uskedalen langt framfor Husnes!
12.04.2009Kom endeleg til “sine eigne” – på Dønhaug
12.04.2009Påskeprakt på påskedagen
13.04.2009Vellukka påske i Uskedalen
13.04.2009Draumedag på Nåso
14.04.2009Båt bygt i Uskedalen i TV-serie
14.04.2009Vedproduksjon på nytt AFA-areal
14.04.2009Syng med Røysterett for alle!
15.04.2009Enda betre ute-tilbod på skulen
15.04.2009Komplett guide for Nåso-klatringa
16.04.2009Flåtten trugar sauehaldet på Haugland
16.04.2009Hoppar du i havet 13. juni?
16.04.2009Hjelp Alexander til å vinna!
16.04.2009Småarbeid må gjerast på 112 år gamal kyrkjegard
16.04.2009Til Spania for å læra meir om byggjing
16.04.2009Treng 150 mann på det meste
16.04.2009Reaksjonar mot bålbrenning
16.04.2009God start på fotballsesongen
17.04.2009Eldsprutande Arnardo kjem 4. mai!
17.04.2009Tre uskedelingar på damelaget
17.04.2009Magnoliaen på sitt vakraste!
18.04.2009Lions har innsamling sundag
18.04.2009Fareskilt og blinkande lys mot hjorten?
18.04.2009Øyrehagen på Solstrand
19.04.2009Turistfiske-sesongen har starta
19.04.20097.000 til Lions frå Uskedalen
19.04.2009Ros til firma på Børnes
19.04.2009Tomålstap for damelaget
20.04.2009Hol i vegen – kor lenge?
20.04.2009Framleis fornøgd med blomesalet
20.04.2009Både nytt og gamalt i Syng med oss
21.04.2009Stensletten klar med tre husvere i juli
21.04.2009Holet snart ein saga blott!
21.04.2009Ny strikkekafe torsdag
21.04.2009Også Vevik fortener ros
21.04.2009Utvask-dugnad onsdag kveld
22.04.2009Våravslutning for laurdagsskulen
22.04.2009Snart 10.000 til Uskedalslaga
22.04.2009Endeleg breiband oppe i dalen?
22.04.2009Quizkonkurranse også i Uskedalen?
22.04.2009Fylkesmannen godkjenner garanti
22.04.2009Berre tre på utvask-dugnad
23.04.2009Åge Aleksandersen til Festidalen!
23.04.200930.000 til marknadsføring av Festidalen
23.04.2009Ørneflukt over Uskedalen
23.04.2009Uskedalsbrødet i pose!
23.04.2009Gløym ikkje strikkekafeen!
23.04.2009Kommunen tek initiativ i reguleringssak
23.04.2009Prat og pjoning i Gamleskulen
24.04.2009God song, men lite folk
24.04.2009To klovnar er limet i framsyninga
24.04.2009Eidsvik treng brakkerigg
25.04.2009Nytt tap for Bergenslag
25.04.2009Kvitveisen pyntar dalen
26.04.2009Søkjer igjen om tretelt på Øyro
26.04.2009Arkeologisk registrering i Halsabrotet
26.04.2009Kven har vore dei flinkaste refleksbrukarane?
26.04.2009Skarverennet – ei strålande oppleving
27.04.200911 konfirmantar i Uskedalen
27.04.2009Fylkesmannen: Nei til frådeling på Skorpo
27.04.2009Konsert med kvalitet og humor
27.04.2009SPAR Uskedalen best i landet igjen!
27.04.2009Bygda i si finaste drakt
27.04.2009Refleks i fokus i Hobbyklubben
27.04.2009Rich Harper i to omgongar
28.04.200947 songarar og dansarar frå Latvia til Uskedalen
28.04.2009Årsmøte i vassverket i kveld
28.04.2009Lovande start for nytt firma
28.04.2009Vårlotteri i idrettslaget
28.04.2009Vassinntaket skal betrast
28.04.2009Mindre overskott i fjor for vassverket
29.04.2009Mykje Skorpostoff i Øyaposten
29.04.2009Latvia-koret første gong i Noreg
30.04.2009Grønt lys for oppattbyggjing
30.04.2009Ønskjer automatisk døropning!
30.04.2009Granvin-par kjøpte feriehus i sentrum
30.04.2009Eidsvik får dispensasjon
01.05.2009Atskana-koret med nattleg song
01.05.2009Trampeklapp for Atskana på Husnes
02.05.2009Kyrkjemusikalsk høgdepunkt!
03.05.2009Russefest på Vertshuset
03.05.2009Sirkusbil i grøfta ved Løfallstrand
03.05.2009Barnas Turlag på orreleik
03.05.2009– Ein draum på tre dagar, sa Ginta
04.05.2009Sjølvmelding-trøbbel for uskedeling og andre
04.05.2009Byggfag-elevane trivst i Spania
04.05.2009– Vinden bles oss til Uskedalen
04.05.2009Båt-sabotasje i Uskedalen
04.05.2009Vertshuset er til sals
04.05.20091.500 opplevde toppsirkus på Rabben!
05.05.2009Søkjer kommunale midlar, 500.000 til artistane
05.05.2009Vertshuset skal drivast uansett sal
05.05.2009Sal for 16.000 til no i år
05.05.2009Framleis ikkje breiband i dalen
05.05.2009Myklebust ber om pengar til løn
05.05.2009Damevennene ønskjer forslag til logo
05.05.2009– Bygda har ein logo!
06.05.2009Sykkelrebusen rundt dalen sundag
06.05.2009Landsmøtedebutant held fast på Erna
06.05.2009Tiandeklassingane stilte opp og vaska!
07.05.2009Vil byggja molo på Korsnes
07.05.2009Fem verksemder mot skulenedleggjing
07.05.2009Takoverbygg framfor varemottaket
07.05.2009Ein veg kan ikkje vara evig…..
07.05.2009Sommarbygda Uskedalen tema på måndagsmøte
07.05.2009Framifrå blues i to omgongar på Dønhaug
08.05.2009Brakkerigg og dukhall hos Eidsvik
08.05.2009– Bli med i pensjonistforbundet!
08.05.2009Før bustadbyggjing: Høgspentlinja i grøft
09.05.2009Får framleis ikkje dispensasjon på Skorpo
09.05.2009Kyrkjeleiinga ordna opp
09.05.2009Dugnad i båthamna
09.05.2009Stilte med tre lag på Halsnøy
10.05.2009Berre 36 betalande på Dønhaug!
10.05.2009Heio er møtestaden sundag!
10.05.2009Vellukka sybbelrebus tross regndusjar
10.05.2009Tidlegare start for båthamn-dugnaden
11.05.200996 fullførde fjelltrimmen i fjor
11.05.2009Ny julegran blir planta 17. mai
11.05.2009Skulekorps-ros i AMBIS
11.05.2009Ein forhistorisk skapning!
11.05.2009Over til sommarblomane
11.05.2009Josokfeiring i båthamna?
12.05.2009Ønskjer fleire natteravnar frå Uskedalen
12.05.2009Fotojakt etter lakselus i elva
12.05.2009Fiolprakt på Neset
12.05.2009Dronninga i Eikedalen?
13.05.2009Uskedelingar quiz-vinnarar
13.05.2009Mønehøgde på seks meter i Nedre Halsabrotet
13.05.2009Tradisjonsrik bedehusfest 17.mai
13.05.2009Grovt tjuveri på Rabben
14.05.2009Elghundutstilling i Uskedalen
14.05.2009Stor oppslutnad om båthamndugnad
14.05.2009Minst 101 fjelltrimmarar, Solfjell opp snart
15.05.2009Mannen i Mannen
15.05.2009Nåso over tåkehavet
15.05.2009Brakkeriggen på plass hos Eidsvik
15.05.2009Ny julegran er undervegs!
16.05.2009Fekk inn 10.000 på vårlotteriet
16.05.2009Dønhaug-barnehagen ut i streik
16.05.2009Smågutane sigra over Bømlo
16.05.2009Nattogdag på taket
17.05.2009Interesse for landskapspark
17.05.2009Strålande 17. mai i føremiddag
17.05.2009Var med og planta eit nytt landemerke
17.05.2009Ein strålande grunnlovsdag
18.05.2009Uskedalen på veg inn i tursti-opplegget
18.05.2009Kven kan sy mannsbunad?
18.05.2009Enda sterkare band utvikla i Bøkkerverkstaden
19.05.2009Søkjer om fritak for buplikt
19.05.2009Hjortestamma skal drøftast på junimøte
19.05.2009To tomter ikkje overført til kommunen
19.05.2009Klart for ny bru
19.05.2009Søkjer om å få byggja skogsveg
19.05.2009Tore Magnus kjem att 2. juni
20.05.2009Hjøllo Frigaard Rock Explosion på Dønhaug!
20.05.2009Velbrukte plakatar i stativet
20.05.2009Landskapsparktankar i Uskedalen
20.05.2009uskedalen.no dei næraste dagane
20.05.2009Sjørøvarkaptein Sprød er undervegs!
21.05.2009Skadeverk på tre i Uskedalen blir meldt til politiet
22.05.2009Korsnes blir utan vatn laurdag
22.05.2009Stor pågang etter SMIL-midlar
23.05.2009Uskedalen sigra over Trio
23.05.2009Fin fotballdag på Husnes
24.05.2009Kvifor øydeleggja fuglereir?
24.05.2009Tromsøpalma veks sterkt
24.05.2009Stygg ulukke i båthamna
24.05.2009Matre vann Midthølstemnet
24.05.2009Uskedal i kamp på Kvednabekkjen
25.05.2009Uskedeling er programleiar
25.05.2009Uskedelingar i kamp
26.05.2009Slåtten allereie i gang
26.05.2009Aleksander fekk draumen oppfylt
26.05.2009Kyrkjedugnad torsdag ettermiddag
26.05.2009Godt frammøte i TI-aren, allsong neste
27.05.2009Ledige plassar på basecampen i Uskedalen
27.05.2009Søkjer om kai og molo
27.05.2009Skulemusikken treng ny fane?
27.05.200940 svarte elghundar på grusbana
27.05.2009Takk for sesongen!
27.05.2009Fint og fælt på Børnes
28.05.2009Festidalen har samkome i Bergen
28.05.2009Ikkje kloakkleidningar før til hausten
28.05.2009Bruk rett containar, hyttefolk!
28.05.2009Trufaste mot Uskedalen i 20 år!
28.05.2009-Vi er klare til billettsal
28.05.2009Grønske-aksjon langs kyrkjegjerdet
28.05.2009Trafikken blir ikkje hindra
29.05.2009Nytt turistmagasin for Kvinnherad
29.05.2009Vertshusopning i ettermiddag
30.05.2009Positiv vurdering av behov for sandtaket
30.05.2009Pinnsvinbesøk i hagane
30.05.2009Beste hunden var frå Åkra
30.05.2009Sjuandeklassingar til fjells
30.05.2009Første cruisebåt gjennom Storsundet
31.05.2009Ingen stor Rock Explosion
31.05.2009Fjellsporteldorado for bergensarane
31.05.2009Polakk på sykkeltur til Folgefonna
31.05.2009Får ikkje frådela areal til næringsføremål
31.05.2009Takoverbygget er godkjend
31.05.2009Rekordinnrykk i båthamnane: Over 60!
31.05.2009Vertshuset: Fleire folk og meir forutsigbar drift
31.05.2009Bløming under fjella
01.06.2009Du har framleis sjansen til å hoppa i havet!
01.06.2009Motbakkeløp til toppen av Solfjell
01.06.2009Mange ynskjer syklar i båthamnane
02.06.2009Seismikk-test held fram gjennom Storsundet
02.06.2009Ny kyrkjedugnad torsdag
02.06.2009Er dette kantslått?
02.06.2009400 ender blir sluppe i år
02.06.2009Reisande trubadur i Uskedalen
03.06.2009Kven saknar ein kantklyppar?
03.06.2009Kven vil leiga Bøkkerverkstaden?
03.06.2009Inne i rhododendron-veka
03.06.2009Bli støttemedlem til skulemusikken!
03.06.2009Dette er Solfjellsløpet
04.06.2009Frå potetprestar til sushi
04.06.2009Uskedelingar får tilskot
04.06.2009Blir motsegna trukke?
04.06.200916.000 til tre lag i Uskedalen
04.06.2009Ny ”start” for viktig sti til fjells
04.06.2009Var rause med rosen for Børnes-rydding
05.06.2009Lekter-lyft på 160 tonn hos Eidsvik
05.06.2009Søppel på fjellvegen
05.06.2009Postpakke-kutt vedkjem ikkje oss
05.06.2009Freista å hjelpa fugleungane
06.06.2009Fram med sjørøvarantrekket!
06.06.2009Fint langs elva
06.06.2009Raskt handla langs riksvegen!
06.06.2009Hjelpar hos Olsen
06.06.2009Marius som hjelpedirigent/instruktør
07.06.2009Ingen tvil – dette er eit vertshus!
07.06.2009Starta med Uskedalshund
07.06.2009Røysterett for alle på songarstemna
08.06.2009Randi Skaug kjem i Aktivitetshuset
08.06.2009Båt på grunn i helga
08.06.2009Titanlass frå skulen til Thailand!
08.06.2009Inn i autovernet på Ljosnes
08.06.2009Supply-båten i Uskedalen att
08.06.2009SMIL-avslag til fleire
08.06.2009Uskedalsmarkering på Flytt heim-tilskiping
09.06.2009Festidalen – også for familien
09.06.2009Fleire toppdagar er Skaugs visjon
09.06.2009Halvert tilskot til laga
09.06.2009Ikkje Mathilde, men Valentine
09.06.2009Eiga side for Aktivitetshuset
10.06.2009Kyrkjedugnad nummer tre
10.06.2009Til topps på Solfjell!
10.06.2009Bli med i andaløpet!
10.06.2009Ny, god fiskesesong i elva?
11.06.2009Vorspiel til Festidalen i Bergen
11.06.2009Rampa for Hopp i havet snart klar!
11.06.2009Bli medlem av Uskedalen Utvikling!
11.06.2009Husnes og Uskedalen i teten!
11.06.2009Rask reparasjon av autovernet
11.06.2009Lupin-prakt på Ljosnes
11.06.2009Skaug-foredraget er gratis!
12.06.2009Klage på vedtak om buplikt
12.06.2009Uskedeling i leiinga for helikopter-NM
12.06.2009Kva slags fisk er dette?
12.06.2009Satsar sterkt på jakt etter sjørøvarskatt
12.06.2009Dugnadsinnsats rundt grusbana
12.06.2009Lesestoff for alle: Uskedalposten sitt sommarnummer.
13.06.2009Andreklassen på Fjelly
13.06.2009Knallsuksess for Damevennene
13.06.2009Innsats for pensjonistforbundet
13.06.2009Uskedeling trenar att for Rosendal
13.06.2009Ikkje skrem fisken i elva!
13.06.2009Yacht til to milliardar forbi Uskedalen
14.06.2009Litt aggressive kyr
14.06.2009Mykje ros etter folkefesten
14.06.2009Bilete frå Hopp i havet?
14.06.2009Fiskestart i elva til natta!
15.06.2009Foredrag om mestring i kveld
15.06.2009Opning av styrkerommet tysdag
15.06.2009Haugland: Redusert minsteareal og målretta avskyting
15.06.2009Black Watch forbi – med uskedeling som maskinsjef
15.06.2009Everest-tur i SPAR-regi
16.06.2009Festidalen rocka Garage
16.06.2009Mystisk fisk var ei mulle
16.06.2009Rekord-omsetjing på 60.000!
16.06.2009Imponerte ved sesongslutt
16.06.2009Uskedeling vann populærklassen
16.06.2009Legg stor vekt på sikkerheit
17.06.2009I samspel med BrazzAbility…..
17.06.2009Skarveland med røyrutstyr til Eidsvik
17.06.20091.000 kroner for å hoppa tau!
17.06.2009Også avslag for Uskedalen Utvikling
17.06.2009Godt frammøte i skulemusikken….
17.06.2009Også Vertshuset på plass!
18.06.2009Stordugnad for å flytta klatreveggen
18.06.2009Tok laksar på sju og seks kilo i føremiddag
18.06.2009Nokon som saknar meg?
19.06.2009Skulemusikken til Kongens by laurdag!
19.06.2009Nynorskpris til ungdommar
19.06.2009For ein ungdomsflokk!!
19.06.2009Ulovleg fiske også i Uskedalen
19.06.2009Haugland får dispensasjon
19.06.2009Klage frå Sjo blir teken til følgje
19.06.2009Fred Olsen på nytt besøk
19.06.2009Fylkesmannen imot frådeling på Musland
20.06.2009Skorpo-klage blir avvist
20.06.2009Får fritak frå buplikt på Kroka
20.06.2009Med mikrofonen på heimebane
20.06.2009Sigra over Tysnes-lag med 8-1!
20.06.2009Rabben: Slutt hvis motsegn vert ståande
21.06.2009Nytt naustprosjekt på Korsnes nord
21.06.2009Mot mørkare tider!
22.06.2009Dei som skreiv songane våre
22.06.2009En stor opplevelse i Uskedalselva!
22.06.2009Ikkje ta med båtar utanfrå!
22.06.2009Ordførarane i Kvinnherad
22.06.2009Uskedalen godt representert på fotballskulen
22.06.2009Kven vil driva festivalcamp?
22.06.2009Bøkkerkveld med ledige plassar
22.06.2009Operasjon Klatrevegg har starta
23.06.2009Åtte nye bustader planlagt på Ytre Eik
23.06.2009Jonsokmoroa som forsvant
23.06.2009Ros for stirydding og merking
23.06.2009Sju jonsokbål på ein gong!
24.06.200930 feira jonsok i Gullviko
24.06.2009Politikarane snudde i Sjo-saka
24.06.2009Dispensasjon på Musland?
24.06.2009Bygdetunet Rød er 25 år
25.06.20095-4 mot dispensasjon i Skorpo-sak
25.06.2009Bestandsplan frå Haugland ikkje godkjend
25.06.2009Send inn kart med vassleidningar
25.06.2009Sigla gjennom Rhinen og kom til Uskedalen!
25.06.2009Badesesongen har starta, 20 grader i kveldingen!
25.06.2009– Viltveren vår har stukka av!
25.06.2009Kom heim av seg sjølv!
26.06.2009Klart for motbakkeløp i Uskedalen
26.06.2009Kjempedagar for skulemusikken i København
26.06.2009Stord I gjennom Storsundet
26.06.2009Ny sjanse på Husnes
27.06.2009Kva meiner gjestene om Uskedalen?
27.06.2009Ligg framleis på andreplassen
28.06.2009Bøkkerkvelden – eit sommarleg høgdepunkt
28.06.2009– Har ikkje sett kommunal målsetjing
28.06.2009Matre-løpar vann Solfjelløpet
28.06.2009Stord 1 – eit staseleg syn
29.06.2009Nytt skipsur frå uskedeling
29.06.2009Framifrå reklame for Uskedalselva
29.06.2009Faste TV-sendingar frå kommunestyret?
29.06.200932 i lufta og 21 i vatnet
29.06.2009Båt stolen på Skorpo attfunnen på Ånuglo
29.06.2009Spørjeundersøkinga startar
30.06.2009Klatremiljø på linje med Romsdalen og Lyngen?
30.06.2009Må det plantast ny gran?
30.06.2009Sommarleg på TI-aren
30.06.2009Statsraaden forbi Skorpo
30.06.2009Olsen gjennom Storsundet att
01.07.2009Positiv bilbeltekontroll
01.07.2009Roser ikkje berre i Rosendal!
01.07.2009Frå Fellowship til Herregårdsrose
01.07.2009Reprise: Kven ryddar i Skårhaug?
02.07.2009Fjelltur og messe på Skorpo til helga
02.07.2009Stadnamn på Skårhaug
02.07.2009Bli medlem i UU og vinn festivalpass!
02.07.2009Symja til Skorpo på 40 minuttar!
03.07.2009Bestefaren symja til Skorpo
03.07.2009Vertshus-kokken er klar!
03.07.2009Velkomne til 24 grader!
04.07.2009Flåttplage også i Uskedalen
04.07.2009– Uskedalen er eit paradis!
04.07.2009Redningsoppdrag utan dramatikk
04.07.2009Vellukka klatrecamp med lokal deltaking
05.07.2009Frå brød til betauppe på Skorpo
05.07.2009Messe i Skorponaturen gav utsikt og innsikt
05.07.2009Ærlege båtgjester på Øyro
06.07.2009Enga til Johannes
06.07.2009– Har eindel på hand på Eikelandet
06.07.2009Etterlyser flyfoto frå Uskedalen
07.07.2009Uskedeling kjem att som dametrenar
07.07.2009Mange rosande ord om hamnane våre
07.07.2009Tyskarane sviktar ikkje
08.07.2009Dei fleste har flyfoto på veggen!
08.07.2009Polsk professor i båt til Uskedalen
08.07.2009Festidalenplakaten er fullbooka
09.07.2009Gledeleg overraska over prisane!
09.07.2009Ikkje kulturminne på Gundersen-felt
09.07.2009Haugland får fella seks skadehjortar
09.07.2009Kjem ikkje til Festidalen
10.07.2009Dobbelt så mange gjestebåtar
10.07.2009Trekk ikkje motsegn førebels
10.07.2009Framleis ikkje breiband
10.07.2009Containar-misbruk i hamna også i år
10.07.2009Får bygga 250 meter skogsveg
10.07.2009Til Oslo via Stord for under 500 kroner
11.07.2009Festidalen treng frivillige
11.07.200910 sider om Uskedalen i kvalitets-magasin
11.07.2009Slå ned palmene no!
11.07.2009Kraftig regnskur over Nåso,straumbrot i dalen
11.07.2009Mobilt snadder for søskenbarn og brudepar
12.07.2009Trykk på turstiar og gå ein tur!
12.07.200970.000 kroner til doseraren
13.07.2009Stor interesse for shanty-kveld
13.07.2009Fleire krav til Halsabrotet-planen
13.07.2009Ikkje ei gås, men ei svane?
13.07.2009Uskedal-innslag i ny Ersland-bok
13.07.200917 tsjekkarar på Englafjell
14.07.2009Takk fra svømmegruppa
14.07.2009Fristar med UKENS MIDDAG
14.07.2009Møte mellom fine skøyter
14.07.2009Far og dotter i meisterskapen
14.07.2009Rekordbesøk i TI-aren!
15.07.2009Dispensasjon for fritidsbustad
15.07.2009Sju uskedelingar til Norway Cup
15.07.2009Kraftig redusert kystbjørnkjeks
15.07.2009Spontan-dugnad i busslomma
15.07.2009Fint pensjonistliv for 20-åring på Døssland
16.07.2009Kickoff for Festidalen på Vertshuset
16.07.2009Festidalen treng ryddemannskap!
16.07.2009Framleis for lite vatn
16.07.2009Årleg invasjon frå Stavanger!
16.07.2009Songen om snøgåso
17.07.2009Ønskjer tilbod på næringsareale
17.07.2009Ny skogsveg ved Friheim
17.07.2009Sak om fritidsbustad på vent
17.07.2009Stor katamaranseglar frå Belgia
17.07.2009Stormkast frå Stord på Dønhaug
18.07.2009Håslåtten er i gang
18.07.2009Dønhaugbrua opp att – etter fire år
18.07.2009Hjå Johannes i Oppiskorpen
19.07.2009Ikkje trafikk-svikt på Rabben
19.07.2009Mindre hogst så langt i år
19.07.2009Framleis andreplass for båthamna
19.07.2009Bygde seg ny hytte og kosar seg på Skorpo
20.07.2009Fylkesmannen klagar på Musland-vedtak
20.07.2009Strenge branntryggleikstiltak
20.07.2009Sigerrik kamp mot kjempebjørnkjeksen!
21.07.2009Ny og større kystnotbåt for Legland
21.07.2009Normalbesøk på TI-aren
22.07.2009Festidalen-band frå Kvinnherad med på samle-cd
22.07.2009Nytt skritt fram for Uskedalen Brygge
22.07.2009Mange slags sjøtransport i Uskedalen
22.07.2009Stolt symbol treng restaurering
22.07.2009Trafikksvikt i juli i båthamnane
23.07.2009Nesten 1.000 gjestebåtar i Rosendal til no!
23.07.2009Har du møblar som du ikkje treng?
23.07.2009Kick Off på Vertshuset!
23.07.2009Kva med bussslomma?
24.07.2009Dei siste strålane over Korsnes
24.07.2009Blomeprakt langs elva
24.07.2009Fleire nye kandidatar til soknerådet
24.07.2009Svikt i fisket også her
24.07.2009Lite, men eksklusivt
24.07.2009Kick Off i god stemning med fullt hus
25.07.2009Villsau frå Uskedalen til Nærøyfjorden
25.07.2009Kan leigast for 250.000 dollar i veka!
25.07.2009Ny badeplattform og finare ballbinge
25.07.2009Kven har bilete frå Myklebust kai ?
25.07.2009Klamraslekto samla for 16. gongen!
26.07.2009Ledige plassar på Jotunheimen-tur
26.07.2009Uskedal ned på tredjeplassen
26.07.2009Jentelaga vann dei første kampane
26.07.2009Kan Festidalen kopiera Malakoff?
26.07.2009Festidalen for heile familien
26.07.2009– Sett sjøørreten på dagsorden igjen!
27.07.2009Fangstar av både laks og aure
27.07.2009Melding om slagsmål i Uskedalen
27.07.2009Gutane gjekk på stortap
27.07.2009Den store hentedagen
27.07.200914-åringane spela uavgjort
27.07.2009To nye tap på Ekebergsletta
27.07.2009Kom med møblar og anna!
28.07.2009Vertshuset i sentrum under Festidalen
28.07.2009Åge og Kaizers toppar Festidalen
28.07.2009Jenter 13 vidare til B-sluttspel
28.07.2009Velkommen inn!
28.07.2009Normalbesøk på TI-aren
28.07.2009Harde konkurrentar for Uskedalen
28.07.2009Jenter 14 puljevinnar, gutane til B-sluttspel
28.07.2009Mandal-gjeng i fiskekuttar med atmosfære
28.07.2009Fekk blekksprut på kroken
29.07.2009Alle vidare til sluttspel
29.07.2009– Dette skal vi klare!
29.07.2009Vil byggja nytt hus på Klammaren
29.07.2009Jenter 14 vidare, gutane ute
29.07.2009Traktor knekte høgspent-stolpe
29.07.2009Scenerigging fram mot midnatt
30.07.2009Meld deg til konkurransane!
30.07.2009Gler seg til å spela på heimebane
30.07.2009Vidare til kvartfinale
30.07.2009Vann kvartfinale i B-sluttspelet
30.07.2009Huglen: – Festidalen også for dei eldre!
30.07.2009Noreq med båt-testing laurdag
30.07.2009Festivalcamp med plass til 30 telt
30.07.2009Begge jentelaga tapte, det eine på myntkast
30.07.2009Auren bit i elva
31.07.2009Tre band fredag og fire laurdag
31.07.2009Kaizers toppar laget laurdag
31.07.2009Lovande om veret!
31.07.2009Vil byggja traktorveg på Rød
31.07.2009Første camparen i telt 100 meter heimafrå!
31.07.2009Rabben-nei til reguleringsplan og kompromiss
01.08.2009Over 2000 opplevde stor Åge-kveld
01.08.2009Åge i dalen – for 25 år sidan!
01.08.20091800 på Åge-konserten, suksess også med familietreff
01.08.2009Besøk som ifjor i båthamna
02.08.2009Fredags-suksessen vart kopiert i natt!
02.08.2009Fekk stønad til Moster-tur
02.08.2009Rørte over stor ryddeinnsats, 3.400 på Festidalen 2009
02.08.2009Mykje bra branntryggleikarbeid i Helgheim
03.08.2009Møtte uskedelingar i Story City
03.08.2009Uskedeling klar for Etnemarknaden
03.08.2009Operasjon stolpe er gjennomført
03.08.2009Flyfoto heilt frå Tynset til Rød-utstillinga
03.08.2009Politiet nøgd med Festidalen
04.08.2009– Lettare å få folk til å engasjera seg
04.08.2009Uskedelingar har kjøpt Hagetunet, skal byggja 10 bustader
04.08.2009– Fiskestamma framleis på rett veg
05.08.2009NutenOpp med uskedelingar?
05.08.2009Og så kom nederlendarane!
05.08.2009– Ingen konkrete grunnar til å seia nei
05.08.2009Uskedal på tredjeplass også i år
06.08.2009Snart full styrke på supplybåten
06.08.2009No kjem breibandet i dalen!
06.08.2009Irsk fyrverkeri på Dønhaug att!
07.08.2009Innflyttarar ventar på byggeprosjekt
07.08.2009Protest frå Trelastlageret
07.08.2009Russarane kjem!
07.08.2009Takk for i år!
08.08.2009EDO kjem på Vertshuset!
08.08.2009Får ros for vakthaldet
08.08.200922 unge tyskarar på to hjul!
09.08.2009Åtte sprekingar frå Egersund!
09.08.2009Til arresten frå Dønhaug
09.08.2009Fin gamal englendar på visitt
10.08.2009Griseri på Børnes
10.08.2009Fire uskedelingar i Nuten Opp
10.08.2009Fleire fellingsløyver også i Uskedalen
10.08.2009Lokkar med lågpris frå Stord
11.08.2009Er det liv i den nye Julegrana?
11.08.2009Kosar seg med mora
11.08.2009Hushaldningsavfallet fjerna!
11.08.2009Normalbesøk på TI-aren
12.08.2009Ny, stor friluftshelg ved Fjellandsbø
12.08.2009Fristar med kjøttbullar
12.08.2009Møblar til Gamleskulen frå Sandeid Fengsel
13.08.2009Kaizers blir teater
13.08.2009Dobbelkonsert med sikker Dønhaug-vinnar
13.08.2009Brislingstart for Fusa-brør
13.08.2009Tvedt-dramatisering på Rød
13.08.2009Årsrekord i elva: 9,5 kilo!
14.08.2009Innsamlinga av flyfoto er i gang
14.08.2009Bu har nok å gjera fram til våren
14.08.2009Snart kloakkleidningar til lands og til sjøs
14.08.2009Drikkevatnet må kokast!
14.08.2009Kokevarsel ikkje aktuelt
15.08.2009Fullt hus for Andrea
15.08.2009Fem brislingbruk i arbeid i fjorden sist natt
15.08.2009Fullt hus igjen for Andrea på Dønhaug
16.08.2009Friluftshelga vart amputert
16.08.2009– Uskedalselva er heilt utruleg!
16.08.200925 på Andrea-konsert nummer ni
17.08.2009Sats på posar for plastavfall!
17.08.2009Nytt skuleår med 94 elevar
17.08.2009Storinnsats med klatreveggen
18.08.2009Også vi får senior-universitet
18.08.2009Mobbeundersøking i oktober
18.08.2009Onsdag kjem asfalten til Skårhaug!
18.08.2009Meir enn 60 på TI-aren!
18.08.2009Opplysningar manglar om veg på Rød
18.08.2009Haugesunds Avis vil også sende frå kommunestyremøta
19.08.2009Festidalen takkar for kjempesuksessen
19.08.2009Tilsyn før bruksløyve i Uskedalen Brygge
19.08.2009Skulestart med 14 førsteklassingar
19.08.2009Sju nye aspirantar igang med øvingane
19.08.2009Frå frukost torsdag til Charter Party sundag
19.08.2009Havarert skrog kjem snart
19.08.2009Svart teppe opp i Skårhaug
20.08.2009500 tonn brisling fanga til no
20.08.2009Første tropenatta dette året
20.08.2009Stor aktivitet rundt SPAR
20.08.2009Sesongstart for skulekorpset tysdag
20.08.2009Sagvåg Invest fekk søknad attende
20.08.2009Landbruksveg ved Friheim ikkje i konflikt
21.08.2009Også lokalhistorisk samling om flyfoto
21.08.2009Sesongstart for turngruppa
21.08.2009Mona tilbake i NRK
21.08.2009Dansekveld med EDO laurdag
21.08.2009Party i Gamleskulen
22.08.2009Bergensarane med ny basecamp
22.08.2009Mohn til topps på Nåso!
22.08.2009– Har ikkje merka finans-krisa!
22.08.2009EDO held koken!
23.08.2009Uteliggjar på Skorpo og hytte ved Mannsvatnet
23.08.2009Frådeling av tomt på Friheim?
23.08.2009Fascinerande kvinneportrett på Rød
24.08.2009Ny runde om frådeling på Musland
24.08.2009Breibandet på plass!
24.08.2009Gamleskulen vart kosmetikk-butikk!
24.08.2009Knallstart for turnsesongen
24.08.2009Halsnøy-fiskarar inn til proviantering
25.08.2009Hobbyklubben inn i ny sesong
25.08.2009Også Kvinnheringen vil overføra
25.08.2009Kva med treteltet?
25.08.2009Flyfotokveld på Rød onsdag
25.08.2009Nytt røykjesluttkurs i Uskedalen
25.08.2009Danskar og uskedeling fekk 11 kilo laks
25.08.2009Stor aktivitet på Børneskaia
26.08.2009Ny strikkekafe-sesong
26.08.2009Uskedal-saker utan dissens
26.08.2009Festidalen er Uskedalsutvikling
26.08.2009Karaoke på Vertshuset laurdag!
26.08.2009Breiband-montørar kom med helikopter!
27.08.2009Prospektkort-utstilling neste år?
27.08.2009Ny sesong i bedehuset
27.08.2009Britar på nordisk ferd
27.08.2009Motsegn frå fylkesmannen på grunn av leikearealet
27.08.2009Størst interesse for aerobic
28.08.2009Lang ventetid i kommunen
28.08.200946 unge fotballspelarar samla
28.08.2009Enda finare i Korsnes!
29.08.2009Bergensarar med ny basecamp
29.08.2009Sesongstart med godt frammøte
29.08.2009Karaoke ein begrensa suksess
30.08.2009Innskreinka drift etter sviktande besøk på Vertshuset
30.08.200913 konfirmantar i Uskedalen
31.08.2009Båtfolket trivs i Uskedalen
31.08.2009Vil koma i gang med leilegheitane
31.08.2009PAT SAVAGE OG GIL EDWARDS PÅ DØNHAUG
31.08.2009Fullt turnprogram denne veka
31.08.2009Husbråk på sundagen
31.08.2009Strikkekafe tysdag kveld
31.08.2009Lovande sesongstart: 40 i Hobbyklubben!
01.09.2009Brislingbruk frå Østfold til Sandakaien
01.09.2009SPAR hovudsponsor for Heio Cup
01.09.2009Til strikkekafe heilt frå Samnanger, Stord og Nesttun
02.09.2009– Kommunen har eit demokratisk problem
02.09.2009Uskedeling vart årets Rema-kjøpmann
02.09.2009Eldst og yngst i turngruppa
02.09.2009Kor blir det av buss-skuret?
03.09.2009Ønskjeleg med betre internett-dekning og leikeapparat
03.09.2009Overveldande og positive svar om Uskedalen
03.09.2009Nytt treningstilbod for dei mellom 10 og 15 år
04.09.2009Kjendisar innom Uskedalen i TV-serie
04.09.2009131 hjortar kan fellast i dalen
04.09.2009Ein kulturhovding har gått bort
04.09.2009Vil ha forfattarbesøk
05.09.2009Opplev Pat og Gil på Dønhaug!
05.09.2009Haugland kan nytta Vonheim
05.09.2009Bu får igangsettingsløyve
05.09.2009Sterk innsats av Dønhaug-hest
05.09.2009Brislingfiskarar fekk månefisk på 27 kilo
06.09.2009Berre 40 på Dønhaug-dans
06.09.2009Vertskapet stilte med 29 spelarar!
06.09.2009Imponerande fotballcup på Heio
06.09.2009Takkar for hjelpa på Heio
07.09.2009Nokre få fleire gjestebåtar enn i fjor
07.09.2009Bli med på Englafjell sundag!
07.09.2009Ønskjer å fella 28 dyr i året
07.09.2009Over 20 på familietrening – kor mange på allidrett?
07.09.2009Leiter etter røtene sine i Nordland
08.09.2009Positiv trafikkutvikling
08.09.2009Også kyrkjeval i Aktivitetshuset
08.09.2009To hjortar vart påkøyrde
08.09.2009Smårollingane har kome att!
09.09.2009Informasjon om kyrkjevalet
09.09.2009Skulemusikken med god sesongstart
09.09.2009Datofiksert brudepar
09.09.2009Uskedalen bør få større val-deltaking
09.09.2009300 tok avskil med Sigvald Eik
09.09.2009Start med over 20 for allidrett
10.09.2009Felte dei første tre hjortane
10.09.2009Folk kan røysta der dei er
10.09.2009Lange-fangst på 18 kilo
10.09.2009Helselag-tur til Skånevik
11.09.2009Fleire menn velkomne!
11.09.2009Elevane fjerna tagginga
11.09.2009– Lever inn fiskekorta snarast!
11.09.2009Held fram om Mowat-familien
11.09.200912,1 prosent har førehandsrøysta
12.09.2009Mange klare ved klatreveggen
12.09.2009Mowatane framleis på Shetland
13.09.2009Branninstruksar mangla ved Vertshuset
13.09.200916-20 vekers ventetid i kommunen
14.09.2009Større valdeltaking denne gongen?
14.09.2009Ikkje step denne måndagen
14.09.2009Same valdeltaking som sist
14.09.2009Bruk refleksvest!
14.09.2009112 stemte ved soknerådsvalet
15.09.2009Snart på plass att – etter fire år
15.09.2009Kurs-start for klatring torsdag
15.09.200913 hjortar skote på Haugland
16.09.2009Sandtak-saka framleis ikkje avklara
16.09.2009Utvida jakttid i heile kommunen?
16.09.2009James Bond med skikkeleg trøkk!
16.09.2009Humlepungen ny i registrering
16.09.2009Sette flott punktum for fiskesesongen
16.09.2009Flott haust-start for aerobic
17.09.2009uskedalen.no dei nærmasta dagane
17.09.2009Uskedalen foran Bringedalsbygda i frammøte
17.09.2009Klart for årets demensaksjon
18.09.2009Ofte påkyøyrslar av hjort
18.09.2009God oppslutnad om klatrekurs
18.09.2009Korpsungdommar til Karmøy Brassfestival
21.09.2009TV-sendingar held fram?
21.09.2009Dagens store ros!!
21.09.2009Vel 18.000 til demens-saka også i år
21.09.2009Brassfestivalen – eit musikalsk og sosialt blinkskot!
22.09.2009Ny, god sesong for ungdomsklubben?
22.09.2009Negativ trend snudde for sjøauren
22.09.2009Ingen negative reaksjonar på TV-overføring
22.09.2009Byggesaker i Uskedalen
23.09.2009Aktuelt med båtførarkurs
23.09.2009Konfirmantjubileum med rom for fleire
23.09.2009Fleire sigrar for uskedelingar
23.09.2009Ønskjer fleire fartsdumpar
23.09.2009Ikkje konflikt med kulturminne
24.09.2009Ungdomsklubben i Gamleskulen er igang!
24.09.2009Røykjesluttkurs måtte avlysast
24.09.2009Lysare tider for Eidsvik
24.09.2009– Dårleg fiske for oss
24.09.2009Urykning til pipebrann på Døssland
24.09.2009Berre H og US i mot overføringar
25.09.2009Nei til bustad og flytebryggje
25.09.2009Styrkerommet klart til bruk
26.09.2009Arnesen tente håpet for Rosendal
26.09.2009Steinbering på Nåso?
26.09.2009Klart for konfirmantjubileum
26.09.2009Møtte levande bygd i utvikling
27.09.2009Fylkesmannen negativ til hyttetomt ved Mannsvatnet
27.09.2009Kjempedagar for konfirmantane
27.09.2009Surt dametap for Rosendal
28.09.2009Klassebilete frå 1950-talet
28.09.2009Tretelt-saka på Øyro eit skritt vidare
28.09.2009Satsar på refleks også i år
29.09.2009Utvida hjortejakt til 10. desember?
29.09.2009Skulekameratane hadde kjekk brannverndag
29.09.2009Godt haustbesøk for TI-aren
29.09.2009Ny strikkekafe på torsdag
30.09.2009Flyttar til Bergen, men satsar på Festidalen
30.09.2009Den første nysnøen!
30.09.2009Uskedelingar leiar UKK
30.09.2009Møte i Uskedalen om Rosendal-skulen
30.09.2009– Eit overtramp mot lokaldemokratiet
01.10.2009Endeleg nei til Skorpo-frådeling
01.10.2009Ny runde med hempe-innsamling
01.10.2009Endeleg byggjing i Ospelunden
01.10.2009Frå Haugesund til strikke-kafe
02.10.2009Fylkeskommunen: Ingen vesentlege merknadar
02.10.2009Uskedeling veteran i Kvinnheradløpet
02.10.2009Aktivt og godt skulekorps treng fleire til å dra lasset
02.10.2009– La bygdane og skulane leva!
02.10.2009Får utbetra steinbryggje
03.10.2009Ros til brannvesenet
03.10.2009Trygt i ly for uveret
04.10.2009700 opplevde Rosendal i fleire høgder
04.10.2009Rosendal fekk eitt poeng
05.10.2009Kloakk-anbod blir avgjort om to veker
05.10.2009Bu-prosjektet er i gong
05.10.2009Mønehøgd i Nedre Halsabrotet
06.10.2009Oppattbyggjing og restaurering
06.10.2009Spreke turfolk frå Husnes
06.10.2009Reiskapshus i ekspressfart
07.10.2009Til Sandakaien med evangeliet
07.10.2009Nytt skrog til Eidsvik denne veka
07.10.2009Stort sentrumsbygg til sals
08.10.2009Tre bustadhus til sals
08.10.2009Rekordfiske i Uskedalselva: Over eit halvt tonn!
08.10.2009Humlepungen Bryggjarlag på vellukka studietur til Edinburgh
09.10.2009Mindre endringar på Gartneritomta
09.10.2009Går ikkje med på endra byggjegrense
09.10.2009Snart er det jul!
10.10.2009Bli bøsseberar også i år!
10.10.2009Spenning til siste slutt for Rosendal
11.10.200920 unge uskedelingar på tokt med Mathilde
11.10.2009Neste Eidsvik-skrog framme i Uskedalen
11.10.2009Kvalikplass for damelaget
12.10.2009Parker ikkje på fortauet!
12.10.2009Festidalen 6. og 7. august neste år
12.10.2009Reiser stort hus på vel ei veke
13.10.2009Jentelag i kretsmeisterskap
13.10.2009Ikkje nokon sofabonde!
13.10.2009Varierande besøk på TI-aren
13.10.2009Flyplassen får 12 millionar
13.10.2009Damevennene saknar viktig eske
14.10.200930.000 til no frå grasrotmidlane
14.10.2009Snøggbåtstopp i Uskedalen?
14.10.2009Uskedelingar på puljevinnar-lag
14.10.2009Fire bustadhus til sals
14.10.2009Ettersøkslaget mot utvida hjortejakt
15.10.2009Elevar på tokt med gamal dame
15.10.2009To fekk førelegg for fart
15.10.2009Møte i Uskedalen om helsefarleg skule
15.10.2009Kva har skjedd og skjer på Valen?
16.10.2009Grønt lys for felles brygge
16.10.2009Fleire bøsseberarar må melda seg!
16.10.2009Ny hjelpesending til Ukraina midt i november
16.10.2009Felles sommarvert frå 2010
16.10.2009Ynskjer snarleg svar på registrering av lag
17.10.2009Julebord med dans på Vertshuset
18.10.2009Søker om spikertelt på Rabben
18.10.2009Biskopen seier ja til bustad i staden for løe
18.10.2009TV-innsamlinga: 5.000 meir enn i fjor
19.10.2009God branntryggleik ved skulen
19.10.2009Mislukka bru-operasjon
19.10.2009Felles linedans i Uskedalen
20.10.2009Framifrå jobb ved Dønhaughølen
20.10.2009Lovar det beste juleølet dei har laga!
20.10.2009Julemarknad under førebuing
20.10.2009Køyrde 20 kilometer for fort
20.10.2009Medaljehaust også i år for Jan Tore
20.10.20096 uskedelingar til Siddis Brass i år
20.10.2009Klart ja frå poltikarane til opprusting av u-skulen
20.10.2009Direkte nedrykk for damene
20.10.2009Ihjelkøyrd hjort i hage i sentrum
21.10.2009Utvida jakttid ikkje viktigast
21.10.2009Løyve til deling i Ospelunden
21.10.2009Ja til utliggar frå molo på Skorpo
21.10.2009Hjorten var påkøyrd på Eik
21.10.2009Allsidig utstillar frå Valen
21.10.2009Rådmannen: Bringedalsbygda til Uskedalen
22.10.2009Gamal fabrikkbygning blir fjerna
22.10.2009Byggpartner til sentrum
22.10.2009Ikkje generell utviding av jakttida
23.10.2009Grei jobb å vera synfarar
23.10.2009Jule-utstillarar frå Uskedalen i Rosendal
24.10.2009Basaren: 23 075 kroner til bedehus-drifta
24.10.2009Uskedelingar i Beat for Beat
24.10.2009Hjorten som vart funnen i sentrum
24.10.2009Uskedalen-fotograf i Amerika-bok
24.10.2009Tussatur også i år!
25.10.2009Stor kveld i folkemusikkens teikn
25.10.2009Barna i sentrum i kyrkja
25.10.2009Turlagsleiarar begeistra for Uskedalen
26.10.2009Takk til næringslivet
26.10.2009Vakker lerkeskog fleire stader i dalen
26.10.2009Andreplass for Stian Sebastian
26.10.2009Reflekskveld i Hobbyklubben
27.10.2009Blir brannstasjonen lagd ned?
27.10.2009Mindre besøk i TI-aren
27.10.2009Kva blir bruløysinga?
27.10.2009Møyfrid Einang Kristoffersen leiar av soknerådet
28.10.2009Uskedelingar i dobbeltkonsert
28.10.2009Kapellan blir sokneprest – også for Uskedalen?
28.10.2009Tussaturen suksess også i år
28.10.2009Sterk Uskedal-innsats i quiz
29.10.2009Får byggja 200 meter skogsveg
29.10.2009Må kosta fartsdumpar sjølve
29.10.2009Lys i ballbingen på Korsnes?
29.10.2009Slik skal kloakkleidningane gå
29.10.2009Farleg utkjørsel frå Korsnes
30.10.2009Inviterer til ny huskonsert
30.10.2009Silden er kommet!
30.10.2009Salskafe ein ny suksess?
30.10.2009Gøyande hundar
31.10.2009Fullt kjør hos AFA
31.10.2009Familieklatringa avlyst
01.11.2009Osingane som ikkje sviktar Uskedalen
01.11.2009Imponerande huskonsert
02.11.2009Posten til Rosendal først!!
02.11.2009Prikkfri trafikk-kontroll i Uskedalen
02.11.2009Lærte mykje om bruk av kalk og silikat
02.11.2009Bank vert vaskeri hos AFA
03.11.2009Toårsmarkering i gardsbarnehagen
03.11.2009Melkekake-suksess på TI-aren
03.11.2009Husnes og Holmedal ønskjer: Lite teneste i Uskedalen for ny sokneprest
03.11.2009Inviterer til førjulstreff
03.11.2009Posten til Rosendal først!!
04.11.2009Bortbestilt sidan september!
04.11.2009Vonheim-basar til helga
04.11.2009Forslag til grunnavtalar utsendt
05.11.2009Lovande fotballspelarar frå Uskedalen
05.11.2009Politikarane positive til bustader for vanskelegstilte
05.11.2009Tretelt og terrassar på visse vilkår
05.11.2009Blir motsegna trukke?
05.11.2009Også Myklebust i mot skulenedleggjing
06.11.2009Vil du bli friidrettsdommar?
06.11.2009Lita flytebryggje blir klagesak
06.11.2009Eide vil byggja 50 kvadratmeter
06.11.2009Fosse kjem att, Børve attende til gamlejobben
06.11.2009Større utnyttingsgrad for Hagetunet
07.11.2009Tvila meg til nei til færre skular
07.11.2009Allereie 12 hytter rundt Mannsvatnet
07.11.20096 uskedelingar tar båtførarbevis
08.11.2009Framgang for Rosendal – med uskedelingar
08.11.20095 krinsmeistrar frå Uskedalen
08.11.200912.000 i basarinntekt for Vonheim
08.11.2009Statstilsette må kjenna mållova!
09.11.2009Rør Dykk og Dale fekk kontraktane
09.11.2009Bli med skuleskyssen til eller frå Skorpo!
10.11.2009Fire stoppestader for Ukraina-innsamling
10.11.2009Båtulukke med mann i sjøen enda godt
10.11.2009Strenge kontraktar for Hagetunet
11.11.2009Betre livskvalitet for demente og pårørande
11.11.2009Gjenhøyr med The Foggy Few
11.11.2009Held fast på hytte-vedtaket
11.11.2009Positiv innstilling i Hagetun-saka
11.11.2009Fredheim fekk Kongens sølv
12.11.2009Uskedeling med på gull-lag
12.11.2009Ny strikkekafe på laurdag
12.11.2009– Søk heller om tippemidlar!
12.11.2009Ein plass ledig for messing!
12.11.2009Dei song med Røysterett for alle
13.11.2009Håp om nyasfaltering av Døsslandvegen
13.11.2009Friheim med i flott matbok
13.11.2009Møteveke i Bedehuset
13.11.2009Uskedeling i noregspremiere
13.11.2009Fylkesmannen hemmar bygdeutviklinga
14.11.2009Helselag-midlar til innebandy
14.11.20091394 sekkar til Ukraina frå Odda og Kvinnherad!
14.11.2009Strikkekafe på ein laurdag
15.11.2009Prestekabal i distriktet
16.11.2009Fleire avløpsavtalar underskrive
16.11.2009Ingen fleire vindauge?
16.11.2009Uskedeling på loffen rundt Nordkalotten
17.11.2009Plass til fleire på uppskoka
17.11.2009Meld deg på til kulturmønstringa!
17.11.2009Storbesøk i TI-aren
17.11.2009Mindre råteskadar enn frykta på kyrkja
17.11.2009Helgheim – ein del av soga til bygda
18.11.2009Kommunen vil ha Rosendal før Uskedalen
18.11.2009Samrøystes for Hagetun-avtale
18.11.2009Fekk velkomsthelsing etter 32 år
18.11.2009Klart for julelotteriet
18.11.2009Juleverkstad suksess også i år?
19.11.2009Samling for kommune-jubilantar
19.11.2009Irske låtar i Dønhaugkjedlaren
19.11.2009uskedalen.no i dagane framover
19.11.2009Kanskje Bringedalsbygdborn til Uskedalen
19.11.2009Hagetun-avtale vedteken
20.11.2009Plass til fleire i julemarknaden
20.11.2009Takkar for god mottaking!
20.11.2009Førjulsopning 27. november på Vertshuset
21.11.2009Til glede i eitt år
21.11.2009Topp stemning i Dønhaugkjedlaren
21.11.2009Populær juleverkstad!
21.11.2009Juleavslutning for turngruppa
22.11.200999 var med i fjelltrimmen, Uskedalen på topp
23.11.2009Stappfullt hus på fotballfest!
23.11.2009Støtt laga i bygda gjennom Grasrotandelen!
23.11.2009Uskedalen i budsjettet
24.11.2009– Legg ikkje ned brannstasjonen
25.11.2009Musikklaget trimmar forma til julegrantenninga
25.11.2009Uppskoka med irsk musikk og høg stemningsfaktor
26.11.2009Julesesongen startar fredag!
26.11.2009Uskedalen skule må utbyggjast!
26.11.2009Flott juleoppvisning av unge turnarar
26.11.2009Fleire gjev Grasrotstøtte til laga
28.11.2009Vinter med lysglimt
28.11.2009Elin Legland attvalt i Sp
28.11.2009Friteken for eigedomsskatt
29.11.2009Eit imponerande førjulsarrangement
29.11.2009Pynta og klar til tenning
29.11.2009Bruk pose til hundeskiten
30.11.2009Uskedeling gudmor under skipsdåp i Dubai
30.11.2009Blir godt ver til julemarknad
30.11.2009Flott og innhaldsrikt julenummer av Uskedalsposten
01.12.2009Privat felttog mot dårleg språk på nettet
01.12.2009Robert Smith-Hald spelar i Dønhaugkjedlaren
02.12.2009Ungdomshusa – ein sentral møteplass i bygdene
02.12.2009Kostnadsramme for avløpsanlegg: 5,58 millionar
02.12.2009Vatnet blir stengt i fem timar
02.12.2009Uskedalsposten blir trykt i bygda
02.12.2009Industrien treng brannvernet
02.12.2009Gløgg og trekkspeltonar på låven
02.12.2009Allidrett har vorte ein suksess
03.12.2009Samrøystes om prestetenesta
03.12.2009Branntroppen berga – førebels
03.12.2009Vekst i trafikken over Stord Lufthamn
03.12.2009Samrøystes om avløpsanlegga
04.12.2009Vaksenopplæring med sang og dans
04.12.2009Framtidige butikkfolk?
04.12.2009Fiske som før i Uskedalselva
04.12.2009Delte ut skraper og sjekka lys
04.12.2009Julemarknaden som også er ein lysfest
05.12.2009Tradisjonell julekonsert neste helg
06.12.2009Sakna sykkel?
06.12.2009Uskedelingar i julematine i Rosendal
07.12.2009Mest piggdekk i Uskedalen
07.12.2009Legger vassleidning på Varaldsøy
07.12.2009Festidalen markerte seg positivt
07.12.2009God sesong for Hobbyklubben
08.12.2009Nissen og grano
08.12.2009Nytt firma på Børnes skal bistå småkraftverk
08.12.2009Juletradisjonane fekk liv på Rød
08.12.2009Spelar og syng i kyrkja
09.12.2009Juleavslutning for Røstene
09.12.2009Sakna sykkel til Uskedalen?
09.12.2009Bustad-sak på høyring
09.12.2009Ny runde om flytebryggje
09.12.2009119 hjortar felt i Uskedalen, fellingsprosent 85,6
09.12.2009Spennande skulemusikk-prosjekt i januar…
10.12.2009Første innflytting til påske på Ytre Eik
10.12.200980 julepakkar til Valen
11.12.2009Fekk julegran-råd i Uskedalen
11.12.2009Fint skilt ved Uskedalen Brygge
11.12.2009Festidalen-fest også denne jula
12.12.2009Framleis god plass på Smith-Hald-konsert
12.12.2009Dei vann i julelotteriet
12.12.2009Klart for neste høgdepunkt
12.12.2009Flott grautfest for skulekorpset
13.12.2009Robert frå Pennsylvania imponerte igjen
13.12.2009Grasrotandelen med vind i segla
13.12.2009Pusterom med vakre tonar
14.12.2009Klart for årets juletresal på Døssland
14.12.2009Turoppleving av dei sjeldne i Uskedalen
14.12.2009Avgrensa drift for sandtaket
15.12.2009Meir ros til Vegard
15.12.2009To uskedelingar på sonesamling
15.12.2009Byggjestart for Hagetunet
15.12.2009Over til Sogn og Fjordane
15.12.2009Frå tretelt til Skorpo-hytte
15.12.2009Førjulstonar med dei yngste
16.12.2009Forvaltningskomiteen for flytebryggje
16.12.2009Soloppgang bak Nåso!
17.12.2009Uklart kor elevane skal gå
17.12.2009Uskedalselevar til Husnes
17.12.2009Røssland forlet Vertshuset
17.12.200919-16 for lovlegkontroll hos fylkesmannen
17.12.2009– Få orden på Rabbenplanane!
18.12.2009Lite bygg ved Mannsvatnet
18.12.2009Minus 14 på Friheim!
19.12.2009Austlandsver i Uskedalen
19.12.2009Uskedeling eig asylmottak i Tyssedal
19.12.2009Tung snø gav straumbrot
20.12.200980 centimeter, men ikkje rekord
21.12.2009Straumlaust sidan laurdag!
21.12.2009Grønt lys for tre tretelt
21.12.2009Strålande juleavslutning
21.12.2009Skorpo har fått att straumen
22.12.2009Vinter-eventyr sett frå Holmen
22.12.2009Brøytarane fortener ros
22.12.2009Snart 20.000 til idrettslaget
22.12.2009Då vinteren kom til oss
22.12.2009Romjulsdans med Irish Stew
23.12.2009Damevennene med trekning
23.12.2009Humlepungen best i Kvinnherad!
23.12.2009Julehelsing frå ein Uskedalpatriot
24.12.2009Julehelsing til brøytarane
24.12.2009Ny julesuksess på Dønhaug?
25.12.2009Frå malt til ferdig juleøl
26.12.2009Kven har postkort frå Uskedalen?
26.12.2009Knallsuksess med quiz og diskodans
27.12.2009Hjort påkøyrt i Ljosneslia
27.12.2009Då snøggbåten stoppa på Børnes
27.12.2009Juletrefest i Vonheim måndag
27.12.2009Fin julefest for 70 i bedehuset
27.12.2009Skitur på Myklebust?
28.12.2009Bocca Under gjekk til topps!
28.12.2009Hjorten klarte seg
28.12.2009Mona over til laurdag
28.12.2009Vinteren held fram!
28.12.2009Halve grenda på julefest også i år
29.12.2009Vinter-eldorado på Myklebust!
29.12.2009Irsk-inspirert romjulsdans
29.12.2009Frå sol til måne over Melderskin
30.12.20094.500 Uskedalsbrød selt i 2009
30.12.2009Kor høg er Grano i dag?
30.12.2009Turopplevingar øverst i dalen
30.12.2009Ein tur til Storhaug
31.12.2009Skirenn i Uskedalen på 1950- og 1960-talet.
31.12.2009Berre 60, men god stemning
31.12.2009Løype med hopp på Haugland
31.12.2009Fotorunde på heimleg grunn