Leitar du etter noko særskilt, bruk Ctrl+F få opp søkefelt på sida, skriv inn til dømes “Festidalen” og les saker som omhandlar den.

DatoTittel
01.01.2008Fyrverkeri-rekord også i Uskedalen?
02.01.2008Juletrefest for store og små
02.01.2008SPAR med 2007-omsetnad på 27 millionar!
02.01.2008Røykjesluttkurs også i år
03.01.2008Nyårsstart for turngruppa
03.01.2008Bagatell gjorde skulen ”ikkje-godkjend”
03.01.2008Ber sitt namn med rette
04.01.2008Også elevane nøgde med at skuledagane er like
04.01.2008Fjordeklassa bur på Halsatoppen!
05.01.2008Fredheim og Kvasnes i kulturfestivalen
05.01.2008Mathilde kjem med fylkesmusikarar
05.01.2008Stutte straumbrot – med unnatak av Eik
05.01.2008Hobbyklubben inn i nytt år
05.01.2008Stormen herja på Musland
06.01.2008Orkankast i Uskedalen også denne gongen
06.01.2008Lagsleir på Solly også for uskedelingar
07.01.2008Hut attende til Dønhaug, får han ny Spelemannspris?
08.01.2008Uskedeling lengst på Norsktoppen
08.01.2008Hus nummer tre må byggjast nær tunet
08.01.2008Uskedalen har mista hytte-containaren
08.01.2008Dobbelt-dirigent Maria i Rosendal-konsert
09.01.2008Over 40 småkraftverk-prosjekt i Kvinnherad
09.01.2008Uskedalselva på fangst-toppen
10.01.2008Søker om godkjenning, totalrenovering best
10.01.2008Arkitekten: – Forstår ingenting!
10.01.2008Idrettslagsgensaren er utforma
10.01.2008Sprek start på nytt trimår
11.01.2008Håp om snarleg sikring
11.01.2008Fortent pris til kulturhovdingen Sigvald Eik (92)
11.01.2008Betre vatn enn nokon gong før
11.01.2008Fotokurs i Gamleskulen
12.01.2008Delt hytteplan på Skorpo
12.01.2008Venteliste for Hut på Dønhaug!
12.01.2008Uskedalen-motiv på sjukehusvegg i Gausdal
12.01.2008Kalking som før i Uskedalselva
13.01.2008Vakker samsong mellom Rosendal og Uskedalen!
14.01.2008Hjønnevåg vis a vis Hjønnevåg
14.01.2008Festeavgifta for graver auka frå årssskiftet
15.01.200811 klarte idrettsmerke-krava
15.01.2008Bestillingsfrist for gensaren: 1. februar
15.01.2008Trim- og dansehelg med bosu
15.01.2008Ny eigar kjøpte seg fri frå naboklage
15.01.2008TI-aren inn i nytt år
16.01.2008TI-aren i nytt år med litt seinare opning
16.01.2008Dei som vann i Røysterett-lotteriet
17.01.2008Takkar av som leiar i Venstre
17.01.2008– Korkje fugl eller fisk frå kommunen
17.01.2008Snøggbåtstopp i Uskedalen?
18.01.2008Stopp i Herøysund betre enn i Uskedalen?
19.01.2008Opptakt til Spellemannsprisen?
19.01.2008Uskedeling sjef for reiselivsmessa i Bergen
19.01.2008Rosendal og Uskedal spelar saman mot stort mål
20.01.2008Ikkje tilskot, men positive signalar om steingeilprosjektet
20.01.2008Privat bebyggelsesplan på Skorpo
20.01.2008Nei til flytebryggje ved utløpet av elva
21.01.2008Fleire sigrar for uskedelingar
21.01.2008Brei politisk satsing for næringsutvikling
22.01.2008Fristar med kulturvandring
22.01.2008Trimhelg med atskillige ledige plassar
23.01.2008Frå Heimalannet til Fjeld og Kvitnes
23.01.2008Ja til flytebryggje for 86-åringen
23.01.2008Trimrom i Aktivitetshuset
23.01.2008Aak Toresen overtok etter Yri
24.01.2008– Børnes har stort potensiale
24.01.2008Verdisetjing av elva – spørjeark skal besvarast
24.01.2008Kven har bilete av Røysterett for alle?
24.01.2008Klart for trim- og dansehelga
24.01.2008Formannskapet: Stopp i Uskedalen eller Herøysund
24.01.2008Skogtun takkar av etter ”eit forrykande år”
25.01.2008Pendlarar vil kutta ut Os
25.01.2008Vil kjøpa tre mål til på Børnes
25.01.2008Annleis messe i kyrkja neste sundag
25.01.2008Vinden splintra løeveggen
25.01.2008Frisk trimhelg-start med bosu
25.01.2008– For dyrt å pendla med båt
25.01.2008Spanande møte med verdas tøffaste sport
25.01.2008102 på deltakarlista under trimhelga
27.01.2008Jon Harald Kjærland leiar framleis Indremisjonen
27.01.2008På grensa til ein vinter
28.01.2008Fotokurs med vind i segla – også i Uskedalen
28.01.2008Rabben ønskjer lengre flytebryggje
28.01.200815 meddommarar frå Uskedalen
29.01.2008Døsslandspia gjer det godt i Nord-Noreg.
29.01.2008Mindre og meir effektivt samarbeidsutval
29.01.2008Aukande kafebesøk på nyåret
30.01.2008Purrebrev til Beinavikjo-arkitekten
30.01.2008Uskedalsjente med ord og uttrykk
30.01.2008Uskedalsjente med ord og uttrykk
31.01.2008Vil sende direkte-TV frå kommunestyremøta
31.01.2008Hjønnevåg får løyve til grunnarbeid
31.01.2008Fleire må senda inn spørjeark
31.01.2008Kystverket gjev løyve til kaibyggjing
31.01.2008Sjetteklassingane laga solskinn inne!
01.02.2008Satsar mot ny Fjellandsbø-suksess
01.02.2008Mannskap på 40 klare for ein ny 17. mai!
01.02.2008Ny nettside med stor respons
01.02.2008Inga ny verdisetjing førebels for Uskedalselva
01.02.2008Ikkje konsesjonshandsaming av gjenoppbygd bru
02.02.2008Fekk kulturprisen laurdag
03.02.2008Fleire Uskedal-sigrar i karusellrenn
04.02.2008Kommunen krev opprydding på Børnes
04.02.2008Kva blir driftstilskotet for 2008?
05.02.2008Vinter ved Klammaren
05.02.2008Uskedal-gitarist i Kulturfestivalen
06.02.2008Uskedalen i neste Arnardo-program
06.02.2008Avløpsanlegg til sommaren i Uskedalen
07.02.2008Vonheim med positive tal
07.02.2008– Også Uskedalen må få kunstgrasbane
08.02.2008Svein Rimestad ny leiar i koret
08.02.2008Uskedalen-stopp blir avgjort i mars
09.02.2008Ikkje nøgde med det bygningsmessige
09.02.2008To uskedelingar i musikal-suksess
09.02.2008Gitarduo mot nye høgder
10.02.2008Utlånsavtale må til for revolverkanona
10.02.2008Skilthavari ved brua
11.02.2008God prestasjon av uskedeling i skimaraton
11.02.2008Vil kjøpa fem mål til utskipingsplass i Børnes
11.02.2008Ordførar-attest: – God skule med godt miljø
11.02.2008Gjenhøyr med Kjersti og Rune
11.02.2008Gåver frå helselaget: 30.000 i fjor, 33.000 i år
12.02.2008Tre månaders frist for opprydding
12.02.2008Odddingar med buss til TI-aren!
13.02.2008Invitasjonen som forsvann
13.02.2008Mathilde på veg til Uskedalen
13.02.2008Badesesongen er opna!
13.02.2008Uskedalen som fiske-eldorado i sirkus-program
13.02.2008Sprintrenn i Fjellhaugen
14.02.2008Harsvik startar hagesenter-prosjektet
14.02.2008Digital feber også i Uskedalen!
15.02.2008Kvinnherad på topp, tømmeret over Børnes
16.02.2008Fridde gjennom avisa på Valentindagen
16.02.2008Overskot på 32.160 for skulemusikken
16.02.2008Innspurt på Aktivitetshuset, stor dugnadsinnsats
17.02.2008Få kom for å høyra Kjersti og Rune
17.02.2008– Unaturleg skulestart til hausten
18.02.2008Unge Røyster: Negativ trend snudd
18.02.2008Uvisst om Eikelandet-prosjektet blir endra
18.02.2008Vann middag med næringsministeren
18.02.2008Fisketid som før i Uskedalselva
18.02.2008Forslag om Børnes som sentralt fergeanløp
18.02.2008Godt fotokurs i veleigna lokale
19.02.2008Sundagsskule blir laurdagsskule?
19.02.2008Modulsett midt i blinken for dei yngste
19.02.2008Lokale firma fekk SPAR-prosjektet
19.02.2008Både sjørøvar og god fe på Vonheim
20.02.2008Stensletten skal få kjøpa
20.02.2008Felles skileik i Fjellhaugen
20.02.2008Gundersen kjøper og leiger hus
20.02.2008Uskedeling på konfirmantleir
21.02.2008Rabben får forlenga flytebryggje
21.02.2008Leiar-skifte i Uskedalen Utvikling
22.02.2008Ungdomslaget har gjeld på 84.000
22.02.2008Lakselv får sende frå kommunestyremøta
22.02.2008Gundersen får utarbeida reguleringsplan
22.02.2008Reguleringsplan som ”eit grunnlag for samarbeid”
23.02.2008– Bygdeutvikling handlar om positive handlingar
23.02.2008Uskedalen med størst vekst i folketalet
23.02.2008Nytt, vellukka slagverksseminar
24.02.2008Kårhustomt ved Storhaug?
24.02.2008Legland studieleiar i fylkespartiet
24.02.2008Skulekai for Skorpefolket?
24.02.2008Svein Arild Kjærland ny leiar i ungdomslaget
25.02.2008Død etter påkjørsel ved Korsnes
25.02.2008Minneord om Gustav Bergstø
26.02.2008Fisk, etterbruk og støy skal utgreiast
26.02.2008Klare for festkonsert i Grieghallen.
26.02.2008TI-aren fekk ros på årsmøtet
26.02.2008Ny leiing og ny organisering av Uskedalen Utvikling
27.02.2008Ros til Rabben og Øyro frå administrasjon og politikarar
27.02.2008Også trafikk-tilhøva bør utgreiast
27.02.2008Siste besøk i Mauranger
28.02.2008Stor aktivitet i Hobbyklubben
28.02.2008Ja til forlenga kai, kårhustomt og regulering
28.02.2008Ja til forlenga kai, kårhustomt og regulering
28.02.2008Byttekveld i Aktivitetshuset
28.02.2008Erdal går og Ludviksen kjem i båtlaget
28.02.2008TV-sendingar skal lysast ut først
29.02.2008Den store karnevaldagen
29.02.2008Moen og Berntsen takkar for seg i Aktivitetshuset
01.03.2008Tradisjonell påskedans i Aktivitetshuset
01.03.2008Flaskepant gav 26.460 kroner til Aktivitetshuset i 2007
01.03.2008Misjonssambandet har møteveke
02.03.2008Bryggje/kai på Skorpo vert tilrådd
02.03.2008Kvinnheradmeistrar frå Uskedalen i Fjellhaugen
03.03.2008Sesong-innspurt for turngruppa
03.03.2008Færre fjelltrimmarar enn før
03.03.2008Seinsommarflørt ga tidleg lamming
03.03.2008Seinsommarflørt ga tidleg lamming
04.03.2008Heile bygda tok farvel med Gustaven
04.03.2008Takka av etter 15 år som båtlag-leiar
04.03.2008Båthamn-dans blir Sankthans-dans
05.03.2008Ny betongmolo fungerar bra
05.03.2008Smykke eller fuglekasse?
05.03.2008Gunnar Myklebust leiar i Uskedalen Utvikling
06.03.2008Testamentarisk gåve frå Bergstø
06.03.2008Også ”papiropprydding” på Børnes
06.03.2008Døsslandsgut vart UU-leiar
06.03.2008Aktivitetshuset inn i ein ny fase
06.03.2008Takk til Jan og Erlend
07.03.2008Trimgruppe vart jubileumskomite
07.03.2008Som ein Fugl Føniks……
07.03.2008Beinavikjo-plan klar for utleggjing
07.03.2008Laber interesse for sal eller bytte
08.03.2008Røysterett for alle fekk underskotsgaranti
08.03.2008Motivjakt på bygdetunet under nytt fotokurs
09.03.2008Skulemusikken ønskjer nye aspirantar
09.03.20084.285 kroner i pant på to månader!
09.03.2008Vassverket med lagerbygning
09.03.2008Senior-siger for Uskedalen
09.03.2008Peder Stensletten (85) vann fire gull
09.03.2008Sigra over oddingane på Husnes
10.03.2008– Total rehabilitering må komma
10.03.2008Eidsvik: Formell opplæring for alle
10.03.2008Vil ha fast dekke på nytt Eidsvik-areal
10.03.2008Gje din skjerv til blomar i bygda!
10.03.2008Imponerande basar-rekord for helselaget: 38.949!
10.03.2008Ta godt i mot konfirmantane!
11.03.2008Gil Edwards og The Foggy Few på Dønhaug
11.03.2008Påskeliljene er på plass!
11.03.2008Fyrste møte i Dialogforumet 25. mars
11.03.2008Konfirmantane samla inn 11.550 kroner
12.03.2008Skilt på plass att ved brua
12.03.2008Avgjerd i april om snøggbåtstopp i Uskedalen
12.03.2008Blir kjende før dei kjem i åttande
13.03.2008Lovande i Fjellhaugen før påska
13.03.2008Aukande rekruttering til skulemusikken
13.03.2008Vassendgutane framleis svært populære
14.03.2008Feilfri mjølk i ti år frå uskedelingar!
14.03.2008Får tomt etter sju års venting
14.03.2008Handlenett også til feriefolket
14.03.2008Ouvertyre til ein påske
14.03.2008Påskelotteri med gladmelding: 150.000 til leikeplass
14.03.2008Triveleg påskefrokost i gardsbarnehagen
14.03.2008Frå Astrup til Gullvåg, Sand og Nerdrum i påskeutstilling
15.03.2008Uskedeling får ros for ordførar-parodi
16.03.2008Ønskjekonsert med Gil på Dønhaug
16.03.2008Midlertidig bruksløyve for to seksjonar
16.03.2008Over 400 såg revyen i Omvikdalen
17.03.2008Tre nye hyttetomter på Skorpo
17.03.2008Hytte på Øyro er overført
17.03.2008Frå felles profilering til vertskapsrolla
18.03.2008Jørn Øyrehagen Sunde i Baroni-programmet
18.03.2008Påskedansen er avlyst
18.03.2008Påskedansen er avlyst
18.03.2008Monsen under tre timar i Birken
18.03.2008Rosendal/Uskedal vann treningskamp
18.03.2008Søknad om områdemidlar også for 2008
19.03.2008Røysterett for alle treng ei låvedør!
19.03.2008Bergen-band på Dønhaug fredag
19.03.2008– Kjem nokon for å bruka meg?
20.03.2008Jungeltelegrafen fylte nesten Dønhaugkjedlaren
20.03.2008Vassverket får byggja lager
21.03.2008Klart for bryggje-forlenging
21.03.2008Osingane sviktar ikkje Uskedalen!
22.03.2008Irsk påskestemning på Dønhaug
22.03.2008Heim på påskeferie – med 93 meter lang båt!
23.03.2008Påske-firlingar i geitfjøset
24.03.2008Får lov til å byggja 100 meter veg
24.03.2008Frå buss-skur til breiband i Gamleskulen tysdag
24.03.2008Ryddinga i gong i Skårhaug
25.03.2008Emma (5) og Stine (3) savner pusen sin
25.03.2008På Nåso påskeafta
25.03.2008Stjal datautstyr medan eigaren sov
25.03.2008Aukande besøk i TI-aren
25.03.2008Brodahl-konserten blir DRØM-konsert
25.03.2008Uskedelingane vil bli gode vertar for nye landsmenn
26.03.2008Kommunen må skaffa breiband oppover dalen
26.03.2008Kvinnheradsfjella sett frå Voss
26.03.2008Han som fann på det artige kor-namnet
26.03.2008Turvegar og stiar krev stort løft
26.03.2008To nye buss-skur og undergang?
27.03.2008Uskedalen-skulen med prioritet nummer fire
27.03.2008Bli med på Nåso sundag!
27.03.2008Positivt breiband-svar frå rådmannen
28.03.2008Ramma for drømmekonserten blir auka
28.03.2008Åshild medlem og Knut varamedlem i eldrerådet
28.03.2008I full gang med drøymejobben
28.03.2008Eldsjelprisen til Festidalen?
29.03.2008Ikkje Festidalen i år
29.03.200820-åringen framleis best på Beatles
30.03.2008Ønskjer å behalda Nedre Feet som adresse
30.03.2008Jau, det vert ein drømmekonsert!
31.03.2008Uskedalshuset til heile landet!
31.03.2008Hagesenter-projektet eit steg vidare
31.03.2008Festidalen må samla kreftene
31.03.2008Jenteduo i Dønhaugkjedlaren
31.03.2008No kjem våren!
31.03.2008Uskedelingane i inneturnering på Husnes
01.04.2008Ny tur til Nåso sundag!
01.04.2008Børnes som ferjekai opp i Næringsservice
01.04.2008Basaren – ein hovudpillar for skulemusikken
02.04.2008Arbeider på Svalbard, slepp buplikt
02.04.2008Skal synga saman att i november
02.04.2008Snart tid for uppskoka
02.04.20081.500 gjester i fjor i ”Uskedalen-musea”
02.04.2008Nominert til ”Gullruten”
02.04.2008Vatn frå Uskedalselva på lengre sikt?
03.04.2008Rocken skal atter gjalla!
03.04.200870 elevar sel hjartelodd – inntekta også til hengebru
03.04.2008Båtsesongen nærmer seg
04.04.2008”Kvinnherad-hest” vann i Bergen
04.04.2008Rådmannen for sal til Myklebust
04.04.2008Heime etter fem lærerike dagar i Berlin
05.04.2008Jenteduoen som lagar alt sjølve
05.04.2008Vedlikehaldet på skulen må betrast
05.04.2008Stor fotballturnering i Husneshallen
06.04.2008Dugnaden på Storhaug-hytta igang att.
06.04.2008To seglskutekonsertar i Uskedalen
06.04.2008Uskedal-frisørane skolerer seg
06.04.200837.000 basarkroner til skulemusikken!
06.04.2008Ta sjansen og hopp i havet 14.juni!
07.04.2008Får opplæring av konkurrentar
07.04.2008Skal døypast 3. mai
07.04.2008Uskedalen har fått sitt tredje røyrleggjarfirma
08.04.200822 sprekingar på Ulvanåso
08.04.2008Lasergravering nytt tilbod frå AFA
08.04.2008Nynorsk i næringslivet på mållagsmøte
09.04.2008Uskedalsgruppa treng og sommarvikarar
09.04.2008Rensk langs fylkesvegen
10.04.2008Idrettskule med stor deltaking
10.04.2008Skulemusikken takkar.
10.04.2008Sand og fisk – ein dårleg kombinasjon
10.04.2008Gode utsikter til breiband i dalen?
10.04.2008Ordføraren: – Kvinnherad er heldig som har AFA
11.04.2008Kvinnherad Breiband reagerer på opplysning frå rådmannen
11.04.2008Får løyve til å fella Canadagås
12.04.20081.000 dugnadstimar i bedehuset
12.04.2008Må tåla bølgjeslag frå skipstrafikken
12.04.2008Ny suksess med rebusløp rundt dalen?
12.04.2008To påhengsmotorar stolne
13.04.2008Reaksjonar mot basestasjon på Korsnes
13.04.2008Søkjer om å få setta opp Isocamp
14.04.2008Vassendgutane opnar låvedans-sesongen
14.04.2008Kommunen tar ansvar for kanona
14.04.2008Tre har bedt kommunen om Beinavikjo-møte
14.04.2008To konsertar ombord i S/J Mathilde
14.04.2008Kven har pyntebjørk?
15.04.2008Internett i båthamna?
15.04.2008”Røysterett for alle” til Latvia
15.04.2008Drømmekonsert i Rosendal og Uskedalen
16.04.2008Seks frå Uskedalen på damelaget
16.04.2008Orrfuglleik-tur til Storhaug!
16.04.20082.000 kroner i bot for is på vindauge
16.04.2008Eit steg tilbake i tid med Mathilde
16.04.2008– Har teke livet av vaktmeisteren vår
16.04.2008Frank Brodahl: – Det blir ein glimrande konsert
17.04.2008Ny protest mot basestasjonen
17.04.2008Aktivitetshuset med søknad om driftsgaranti
18.04.2008Gåve frå Gilde-fondet
18.04.2008Eit stykke uskedalshistorie tilsals
18.04.2008Uskedal Idrettslag genseren er her!
19.04.2008\’Eg vil vera edderkopp\’
19.04.2008Ingen fly før neste veke
19.04.2008Tur i Uskedalsalpane
20.04.2008Ei stor musikalsk opplevelse
20.04.2008NM-bronse til uskedeling
20.04.2008Storstova vart fullsett
20.04.2008Kaldt?
21.04.2008Mathilde ofte innom Uskedalen
22.04.2008Latvia-suksess for ”Røysterett for alle”, toppkor kjem hit neste år
22.04.2008Frå vegljos til aktivitetskalender i kveld
22.04.2008AFA aukar til 30, avklaringsplassar det neste
22.04.2008Atle Hansen i Dønhaugkjedlaren
22.04.2008– Trafikksikringstiltak må koma
22.04.2008Magnoliaprakt på Neset
22.04.2008Buss-skur nedanfor Halsabråtet?
23.04.2008Hannisdal satsar på mobilt kjøken
23.04.2008Det blir ”Hopp i havet!”
23.04.2008Nei frå fylkesmannen til kårhus-plassering
24.04.2008Bringedal framleis mållagsleiar
24.04.2008Humlepungen på studietur til Irland
24.04.2008Omvikdalen-elevane til Uskedalen?
24.04.2008Låvedans med Stavangerensemblet og Frigaard
24.04.2008God påmelding til musikksommarkursa – utsett frist.
24.04.2008Frode Bu med fem tomter
25.04.2008Innvendingar mot Beinavikjo-planen
25.04.2008Bli med på ryddedugnad!
25.04.2008Draumetur på Nåso
25.04.2008Prioriteringslista for skulane godkjent
25.04.2008– Få orden på hytteavfallet
25.04.2008Offentleg utlysing no av TV-sendingar
25.04.2008Gode fotballjenter
27.04.2008– Vurderer å halda ungane heime på Ljosnes
27.04.2008– Takk for ein fin trimsesong!
27.04.2008Orreleik-turen vart ein suksess!
27.04.2008Film-premiere på bedehuset!
28.04.2008Rektor: – Årleg meirutgift på 66.500
28.04.2008Tretelt-søkjarar må venta
28.04.2008Forsøpling i båthamna
28.04.2008Uskedeling vant Hålandshjorten
28.04.2008Boka om Gustaven er klar!
28.04.200816 minutter med ein ålvorleg bodskap
28.04.2008Leika på tomta til Gustavens bedrift
29.04.2008Bli medlem i Uskedalen Utvikling!
29.04.2008Kven vinn sykkelrebusløpet dette året?
29.04.2008Konsert med allsong på Gamleskulen !
29.04.2008Sommarbygd-plakaten er klar
29.04.2008For lite søvn gir problem på skulen
30.04.2008Sykkel/gå-rebusløp med fleksibel starttid
30.04.2008Stavangerensemblet til neste låvedans
30.04.2008Uskedalsplakaten på plass i Dublin!
30.04.2008Ekstra-årsmøte i båtlaget
30.04.2008Mange kjøpte boka om Gustaven
30.04.2008Hansen med songar frå Sunnhordland i kveld
30.04.20087.000 statskroner til trimutstyr i turngruppa
01.05.2008Sjølvbiografisk mimrekveld på Dønhaug
01.05.2008Kommunen spør om Korsnes-antenna
01.05.2008– Ikkje mogeleg å plassere kårhuset på tunet
01.05.2008150 trimma og løyste rebusar
02.05.2008Største konfirmantkullet ”i nyare tid”
03.05.2008Bra sesongstart til lands og til vanns
03.05.2008Uskedalen med to lag på Husnes
04.05.2008Skipsdåp med skotsk preg
04.05.2008Rekord-konfirmasjon: 25 konfirmantar, 500 til kyrkja
04.05.2008Konfirmantane 2008
05.05.2008Dugnad på stemneplassen 13. mai
05.05.2008Fint Dønhaug-skilt på plass
05.05.2008Allsong med ”søsken-skaparen”
05.05.2008Også mannsprofil i Nåso
05.05.2008El-anlegget i båthamna vert oppgradert
06.05.2008Uskedalen i vårleg skrud
06.05.2008Bautaen – eit 200-årsminne i år
07.05.2008– Godt nøgde med færre avkøyrsler
07.05.2008Humlepungen på Dublin-tur
07.05.2008Ope møte om Sommarbygda på Vertshuset
07.05.2008Krav om flaumsikring må leggjast inn
07.05.2008Børnes-eigedom seld til Rosendal-firma
08.05.2008AFA-søknad om auka driftstilskot frå kommunen
08.05.2008Sand gjennom lukka system på Børnes
08.05.200850 år og hekta på Uskedalen
09.05.2008Oddbjørg Heimark held tala for dagen
09.05.2008To nye firbeinte i gardsbarnehagen!
09.05.2008Bøkkerverkstaden har stor etterspurnad
09.05.2008Medkjensle frå Bondevik
10.05.2008Sommarblomane på plass!
10.05.2008Stor låvedans-kveld på Dønhaug
11.05.2008”Ensemblet” er ikkje utgått på dato
11.05.2008Stolte songtradisjonar i Uskedalen
11.05.2008Sakna tiåring på sykkel var på veg til Uskedalen
11.05.2008Kjell trivst blant andre ”svaner”
11.05.2008Kven hugsar fisket rundt 1960?
12.05.2008– Kjempefornøgde med pinsetrafikken
12.05.2008Restriksjonar for tretelt på grunn av kyrkja
13.05.2008Tullkøyring i Uskedalen
13.05.2008”Nåso utfor” – ein ny klassikar?
13.05.2008Rådmannen avviser Musland-klagen
13.05.2008God dugnadsjobb før den store dagen
14.05.2008Kommunen snur i Ljosnes-saka
14.05.2008Kva skal skje med Vertshuset?
14.05.2008Country-kveld på Dønhaug 17. mai
14.05.2008”Husnes og Uskedalen har klart seg best”
14.05.2008Klapp for Røssland: Vertshuset opnar truleg 5. juni
14.05.2008Uskedalen får att hyttecontainar i sentrum
15.05.2008Sju lag førebels klare til å hoppe i havet!
15.05.2008Nesten rekordstor oppslutnad om aspirantopplæring
15.05.2008Komiteen gjekk imot fylkesmannen
15.05.2008Mykje tømmer over Børnes-kaia
16.05.2008Nabovarsel sendt for slamavskiljarane
16.05.2008Ber om større område for friluftsliv
16.05.2008Slik var 17. mai i 1966 – korleis blir dagen i år?
17.05.2008Låner 300.000 til for å fullføra Aktivitetshuset
17.05.2008Strålande 17. mai: – Bør bli best også til å dela
18.05.2008Kva går føre seg, og til kva tid?
18.05.2008Triveleg Dønhaug-kveld med Benoni
18.05.2008Ingrid i fleire utgåver
18.05.2008Ikkje strålingsfare på Korsnes
18.05.2008Paintballen kom til Uskedalen
19.05.2008Den store fotodagen
19.05.2008– Turistanlegga bør utviklast
19.05.2008Heggen blømer i Kjærlandslio
19.05.2008Flott regnboge over dalen
20.05.2008Eit viktig stykke Uskedalshistorie på visning i kveld
21.05.2008Ikkje høge nok bod på Tippehuset
21.05.2008uskedalen.no ikkje på nett tysdag
21.05.2008Boscontainaren på plass innan ei veke
21.05.2008Ny utsett frist for Aktivitetshuset?
21.05.2008Elmedia med kommunestyre-tilbod
21.05.2008Bli støttemedlem for skulemusikken!
22.05.2008Kraftig protest mot Beinavikjo-planen
22.05.2008– Må finna avfallsordning for Skorpo/Snilstveitstøy
22.05.2008Barnediskotek i Helgheim fredag
23.05.2008Ønskjer lågare bygg på hyttetunet
24.05.2008Debuterer på Rosendal Musikkfestival
25.05.2008Aktiv helg på paintball-banen
26.05.2008Storsiger og 32.000 til Maxwill
26.05.2008Beinavikjo: Fylkesmannen med motsegn
26.05.2008Trelastlageret krev konsekvensanalyse
27.05.2008God Uskedal-innsats i Odda og Rosendal
27.05.2008– Burde vore felles avkøyring
27.05.2008Sesongavslutninga i HUBB eit nytt høgdepunkt.
27.05.2008Utfor vegen ved Rød
27.05.2008Arnardo kjem 3. juni
27.05.2008Nok vatn i Eikelva – førebels
28.05.200860 førebels med i UU
28.05.2008Redusert frisiktsone i Beinavikjo
28.05.2008Ikkje bygging nærare kyrkja enn 60 meter
28.05.2008Ei veke før ruta med slåtten
28.05.2008Uavgjort for Rosendal/Uskedal
29.05.2008Tilbyr kajakk-kurs for jenter
29.05.2008Fleire reaksjonar mot høge hus
29.05.2008Fekk vikarar, men ikkje til heimehjelp
29.05.2008Bra loddsal for idrettslaget
30.05.2008Tre nye arbeidstakarar på AFA?
30.05.2008Vågen vil setta opp tømmersag
30.05.2008Uskedalen anno 1953 på veggen i Gamleskulen
30.05.2008Skjenkerett til både Dønhaug og Vertshuset?
31.05.2008Løyving til busslomme på Ljosnes
31.05.2008Bakkeplanering på Myklebust
31.05.2008Bra interesse for Skorpo-idyll
31.05.2008Uskedal-troppen var med og sløkte
01.06.2008Mange uskedelingar i strålande festival
01.06.2008Varsam start på badesesongen
01.06.2008Rømningsvegar på Dønhaug må dokumenterast
01.06.2008”Stord 1” blir å sjå i fjordane i sommar
02.06.2008Uskedeling redaktør i innsida.no
02.06.20085.000 kubikkmeter hogge sidan påske i Kvinnherad
02.06.2008Skulen med i nasjonal miljødugnad
03.06.2008Kjartan presenterte HMR for med-elevar
03.06.2008Arnardo med jubileumsshow på Rabben i kveld
03.06.2008Fullt hus for Arnardo med toppkvalitet
04.06.2008Vaffel- og loddsal for svømmeleir i Danmark
04.06.2008Enda fleire frå Uskedalen på fotballskulen i år?
04.06.2008Vertshuset får skjenkeløyve til 2012
04.06.2008200 ender nedover elva 14. juni!
04.06.200890-åring i den finaste stansen
04.06.2008SPAR i Uskedalen til topps i landet!
05.06.2008Inga avklaring om tomtekjøp på Skorpo
05.06.2008Både glede og frustrasjon over skjenkeløyver
06.06.2008Myrullseng framfor Nåso
06.06.2008Kutta breibandsnettet med slåmaskin
06.06.2008Uskedalen på sjetteplass førebels
06.06.2008Storinnrykk i Uskedalen
07.06.2008Nåso frå ein annan vinkel
07.06.2008Siddisane har innteke Uskedalen!
07.06.2008Stor SPAR-feiring i solsteiken!
07.06.2008Uskedalen – ein attraksjon!
08.06.2008Stor klatrehelg, ny klatreførar klar til hausten
09.06.2008Undervegs med vengjebåten
09.06.2008Rodde baronbåten på under fire timar
09.06.2008Uskedalen ligg foran Husnes!
10.06.2008Uskedalen får også elektrofirma
10.06.2008Kven er med på skulebiletet?
10.06.2008Heimalanne’ på Dønhauglåven
10.06.2008Vertshuset opnar fredag kveld
10.06.2008SPAR har overteke dieselsalet att
11.06.2008Turlag-kart utan Uskedalen
11.06.2008Ikkje nedleggjing av bank-kontor no, men seinare?
11.06.2008Aktivitetsdagen: Alt klart, men spente på veret
11.06.2008Uskedal-kaker til songen på Rosendalstunet
12.06.2008Kreative friluftsfolk må melda seg!
12.06.2008Betre fiskesesong enn i fjor?
13.06.2008Vatnaktivitetar heile dagen!
13.06.2008Aktivitetsdagen blir delvis flytta
13.06.2008Hadde topplaget i kne…
13.06.2008”Absolutt siste frist” for Aktivitetshuset
13.06.2008Kvinnherad-hamnane leier
13.06.2008– Viktig møteplass for Uskedalen
13.06.2008Både opning og avskil i Vertshuset
14.06.2008Stor suksess med ”Hopp i havet” og andeslepp
14.06.2008Delt, men vellukka aktivitetsdag
15.06.2008Heimalanne i fem pluss
15.06.2008Rosendal/Uskedal vann målfest
15.06.2008Kjempekoseleg tur med skulemusikken…
15.06.2008Turist-anlegga: Motsegn frå fylkesmannen
15.06.2008Lovande opning av fiskesesongen
16.06.200850.000 til beiterydding
16.06.2008Skorpo-hytte seld for 2,3 millionar
16.06.2008– Legg fleire fartsdumpar i Halsabrotet!
16.06.200835.000 i omsetnad, sit att med 15.000
16.06.2008Video frå Aktivitetsdagen
17.06.2008Fjeld og Kvitnes kjem neste helg
17.06.2008Hardeland-utstilling i august
17.06.2008Fleire som bør takkast
17.06.2008– Bli med i handballfamilien!
17.06.2008Brukbart besøk på TI-aren
17.06.2008Hærverk på Rabben-motorar
18.06.2008Flott skilting for fiskarane
18.06.2008Fin avslutningsfest for sprek og allsidig klasse.
18.06.2008Naust klart for sal og naust klart for riving
18.06.2008Lovande danske via Dønhaug til Danmark
18.06.2008Trampeklapp for WoX i Rosendal
19.06.2008– Lite har skjedd på Børnes
19.06.2008Eitt års permisjon for Lakselv
19.06.2008Færre uskedelingar enn i fjor på fotballskule
19.06.2008Laks på 7,2 kilo fanga i Djupehølen
19.06.2008Imponerande kulturskule-mønstring
20.06.2008Har laurdagskafe for svømmeleir
20.06.2008Uteservering for heile Dønhaug-området?
21.06.2008Bergstø-ulukka: Saka mot bilføraren henlagt
21.06.2008Uskedalen forbi Husnes og til topps
21.06.2008Kven eig liten båt?
21.06.200868.000 til miljø-tiltak
21.06.2008Settefylkesmann handsamar kårhus-saka
22.06.2008Høgtideleg avslutning på ungdomsskulen
22.06.2008Ferdig med hjelpepleiarutdanninga
22.06.2008Fleire flotte skip gjennom Storsundet
22.06.2008Kajakk-kurs for damer
22.06.2008Beinavikjo-planen må reviderast
23.06.2008Konsertområde for 1.000 på Dønhaug
23.06.2008– Får fram gleda ved å syngja
23.06.2008Bra sesongopning, gledeleg mykje aure
23.06.2008Giske med grønt lys for andeløp
24.06.2008Om ferjene på Bøkkerkvelden
24.06.2008Uskedelingane stortrivs på fotballskulen
24.06.2008Flyplass-sjefen kan smila igjen
25.06.2008Sjøauren ved elveosen hardt råka av lus
25.06.2008– Meir hjort enn det bør vera
25.06.2008Huglen flyttar inn på låven laurdag
26.06.2008Øyrehagen Sunde om ekteskap
26.06.2008– Uskedalen er som ein nasjonalpark
26.06.2008Dei heldige ”Brann-vinnarane”
26.06.2008Gjennomkøyring forbode
26.06.2008Enda fleire \”gamle damer\” gjennom Storsundet
26.06.2008Kortpumpa i drift i båthamna
27.06.2008Sommarutstilling med Wærner
27.06.200860.000 i offentleg støtte, men kva skjer vidare?
27.06.20082007 eit godt år for AFA
27.06.2008Får ros for branntryggleiken
27.06.2008Sommarfest i gardsbarnehagen
27.06.2008Framhaldsskulen i bedehuskjellaren
28.06.2008Bøkkerkveld-suksess med fine ferjer i fokus
28.06.2008Fylkesmannen med Skorpo-nei
29.06.2008Veteran-suksess på Dønhaug
29.06.2008Uskedeling veit mest om Baroniet
30.06.2008Slaktehuset som vart til vertshus
30.06.2008Husnes forbi Uskedalen!
30.06.2008Gråtass på heidersplass
01.07.2008Kjem ikkje att under BT-ferda
01.07.2008Harding med nytt yrke gjer gode fangstar i Uskedalen
01.07.2008Tur på Skorpefjellet og gudsteneste
02.07.2008Uskedalen vakker og velstelt
02.07.2008Historisk bilete frå Slaktehuset
02.07.2008Badetemperatur: 18 grader!
02.07.2008Reiskapshall direkte frå Finland
03.07.2008– Skulle tippa slaktevekta
03.07.2008Vertshus-start med overskot og svensk kokk
03.07.2008Seglande berlinarar opp til fonna
04.07.2008Båt stole på Holmen, motoren funnen i Herøysund
04.07.2008Den første tropenatta!
04.07.2008Moro med namn i Dagbladet
05.07.2008Påsett brann, Gaute (15) redda truleg skulen
05.07.2008Nyt sola og bluesen i Skånevik
06.07.2008Skorpo-dag gav kunnskap – og ettertanke
06.07.2008– Minstearealet bør ned til 300 dekar
07.07.2008Antenne-saka opp i september
07.07.2008Skorpo-saka: – Mistyding frå fylkesmannen
07.07.2008Også båten til rette – i Herøysund
08.07.2008Rekneskapsprotokoll frå Slaktehuset til Vertshuset
08.07.2008– Uskedalselva øverst på lista
08.07.2008Trådlaust i båthamna
08.07.2008Danseglade uskedelingar i Seljord
08.07.2008”Tromsøpalma” på retrett
08.07.2008Kvinnherad på tømmertoppen
09.07.2008Valebu fabrikksjef hos Hjønnevåg
09.07.2008Låvedans med Rich Harper
10.07.2008Det gode, raudgule bæret
10.07.2008AFA med fin utstillingsplass
10.07.2008Igangsettingsløyve gjeve for avløpsanlegga
10.07.2008Tvilande til fylkesmannen
10.07.2008Fugl Fønix reiser seg………
11.07.2008Ladar opp til Norway Cup
11.07.2008Frekt tjuveri i Øyro Marina
11.07.2008Slett ikkje konkurs!
11.07.2008– Berre hyggjelege gjester
12.07.2008Kva skal skje i elva?
12.07.2008– Kveldssol rød er fiskarens brød…
12.07.2008Frå varmrøykt laks frå Hjønnevåg til hjortepølse frå Friheim
13.07.2008Tyskarane trivst på Rabben
13.07.2008– Ikkje akseptabelt med andre løysingar
13.07.2008Klart for TV-overføringar
14.07.2008Pensjonistar: – Ikkje maken til Uskedalen!
15.07.2008Lions-ungdommar også til Uskedalen.
15.07.2008Ruskever og kafe-suksess!
15.07.2008Stort Eidsvik-oppslag i magasin
16.07.2008Ventar på bestandsplanen
16.07.2008– ”Tromsøpalmen” svært redusert
16.07.2008Utslepp på 30 meters djup ved Børnes
16.07.200819-åring klar for landsskyttarstemne nummer seks
17.07.2008Spesialscooter utfor moloen, imponerande bergingsaksjon
17.07.2008Båtar frå åtte land i hamna i juli
17.07.2008Uskedeling blir lensmann?
17.07.2008Siste reis for båt på Neset
18.07.2008Frå Oslo for å fiska i Uskedalselva
18.07.2008Trafikkuhell 1 på riksvegen
18.07.2008Trafikkuhell 2 på riksvegen
18.07.2008Halv uskedeling song med verdsstjerner
19.07.2008Helgøysund Marina forbi Uskedalen
19.07.2008Søker igjen om å få byggja to buss-skur
19.07.2008Haugland og Døssland seier nei til storvald
19.07.2008Storfangst i elva torsdag
19.07.2008Kjøper meir tomtegrunn på Børnes
20.07.2008Svenske den største Harper-fan på Dønhaug
20.07.2008– Campingvognar ytst på neset ein føresetnad
20.07.2008Storinnrykk til båthamnane
21.07.2008– Ein pest og ein plage kvart år!
21.07.2008Håslåtten i gang, før enn vanleg
21.07.2008Rutineoppdrag for redningssskøyta
21.07.2008Moderat båt-besøk i helga
22.07.2008Fyllebråk i båthamn-området
22.07.2008Kvifor ikkje prioritere skule-brannen?
22.07.2008Færre turistar enn i fjor
23.07.2008Uavklara om rømningsveg på Dønhaug
23.07.200817-åringar frå USA og Italia knyter vennskap i Uskedalen
23.07.2008Fornøgd ordfører fekk høyra ålvorsord frå Skorpo
23.07.2008Kven har ein slåmaskin?
24.07.2008Esel-ferie i Uskedalen
24.07.2008Rabben Vel krev bevaring av campingområde
24.07.200827 og 22 grader!
25.07.2008Husnes og Uskedal på andre- og tredjeplass
25.07.2008Megayacht gjennom Storsundet
25.07.2008Rekord på Vertshuset: 120 på ”skalldyraften”
26.07.2008Uskedelingar undervegs til Norway Cup
26.07.2008Kalking også i år i Uskedalselva
27.07.2008Populære musikksommarkurs
27.07.2008Knallstart for jentelaget
27.07.2008Uskedalen scorar stort på dieselpumpa
27.07.2008God start for uskedelingane i Førde
27.07.2008Også gutane fekk ein knallstart
27.07.2008Rekordbesøk i båthamna
28.07.2008Gustaven-boka er populær
28.07.2008Vart snytt for eit mål?
28.07.2008Uskedal held tredjeplassen
28.07.2008Klare for A-sluttspel etter storsiger
28.07.2008Nye, gode Uskedal-prestasjonar
29.07.2008Også gutelaget vart puljevinnar
29.07.2008Kontrastar i båthamna
29.07.2008Ny overbevisande siger til jentelaget.
29.07.2008Slåtten rundt grusbana kom til slutt
29.07.2008Kafebesøk i finveret
29.07.2008Paul Are Ljosnes skaut 235
29.07.2008Utfor vegen ved Rød
30.07.2008”Uskedalen har alt”
30.07.2008Uskedeling får tilskot til kraftverk
30.07.2008Ingen merknad frå skjenkekontrollen
30.07.2008Uskedal-overraskelsar i kø i Førde
30.07.2008Eik 12 treff på stang, Vik 229 på bane
30.07.2008Andrea Rice for tredje gong på Dønhaug
30.07.2008Dramatikk i Norway Cup….
30.07.2008Protest innlevert og godteke
30.07.2008Gutelaget vidare etter straffesparkkonkurranse…
30.07.2008Jentene vidare til åttendedelsfinalen
31.07.2008Svensk ekspertise med gode vertshus-råd
31.07.2008Begge laga ute av Norway Cup
31.07.2008Rulla grov stein ned frå Nåso
31.07.2008Ny besøksrekord på Vertshuset: 150!
01.08.2008Juli rekordmånad for SPAR, dieselpumpa ein stor suksess
01.08.2008Imponerande konsert etter inspirerande kurs…
01.08.2008Får skilja tomt frå garden?
01.08.200810.238 kroner på vel fire månader
02.08.2008Solnedgangar i fleng
03.08.2008Tyskarar med Rabben som fiskebase i 16 år
03.08.2008Ny suksess for indianarleir og friluftsdag?
03.08.2008Husnes to og Uskedal tre
04.08.2008Uskedeling på brislingfiske: – Ikkje store mengder her i fjorden
04.08.2008Bente i \”Dovregubbens Hall\”
04.08.2008Dansk par med 25 fiskeferier på Rabben!
04.08.2008Ingen brisling å finna, ny merd-type laga
05.08.2008Alle plassar snart fylte ved barnehagane
06.08.2008Hjortekalv ihjelkøyrd ved Rød
06.08.2008Tredjeplass for Uskedal til slutt
06.08.2008Dei største entusiastane er 87 og 75!
06.08.2008Låvedansavslutning med E-76
06.08.2008Rådyr ihjelkøyrd i Vågabrekko
07.08.2008Er det fleire som har Hardeland-måleri?
08.08.2008Andrea – ein sikker Dønhaug-vinnar!
08.08.2008Fem hjortar skote på Haugland
08.08.2008Giftar seg i kyrkja 080808
08.08.2008Containar-trøbbel ved Gamleskulen
09.08.2008Spela uavgjort mot Bremnes
09.08.2008Nesten 50 indianarar ved Fjellandsbø!
10.08.2008Forrykande avslutning på sommarkurssesongen.
10.08.2008200 på friluftsdagen ved Fjellandsbøvatnet
11.08.2008Torstein Monsen klassevinnar i NutenOpp
11.08.200860 meter høg kran med ”base” på Børnes
11.08.2008Gode dagar for lufthamnsjefen
12.08.200899 elevar ved skulen i 2008/2009
12.08.2008Gås også i Englafjell!
13.08.2008Flinke polakkar ligg foran planen
13.08.2008Vellukka overgang til katamaran for Mai-Lis og Christian
14.08.2008”Utforsk Hordaland”
14.08.2008Skulestart med indisk og polsk elev
14.08.2008Skorpo-planen til ettersyn
15.08.2008Ny Rice-suksess på Dønhaug
15.08.2008Ankar frå skøyte opp etter 50 år
15.08.2008Nesten 30 måleri til Hardeland-utstillinga
16.08.200810 tonn kalk over vassdraget også i år
17.08.2008Feiande sesongslutt med Telemark-rock
17.08.2008Frå Hardeland til Grundtvig på museumsdagen
17.08.2008Ljosnes med på vinnarlaget
18.08.2008Takk og ros til SPAR frå skulen
18.08.2008”Firetoppturen” kan bli ein klassikar
18.08.2008Ny sjanse til å sjå Hardeland
18.08.2008Flott innsats av Uskedalsjenter
18.08.2008Klart for idrettsmerkeprøver!
19.08.2008Sesongens største ”tyskar-fangst”: Lange på 23 kilo
19.08.2008Varierande besøk på TI-aren
19.08.2008Alt handlar ikkje om OL !
19.08.200817. mai 2008 med overskot på 9.000
20.08.2008Ny, svingande og spenstig musikk
20.08.2008Åtte aspirantar på si første øving
20.08.2008Stor innsats med stimerking i fjellet
21.08.2008Stønad til seminar og kurs
21.08.2008Varsel om ei anna årstid
21.08.2008Børnes eitt av 20 næringsområde
21.08.2008Kontroll ved fotgjengarovergangen
22.08.2008Også ”Røysterett for alle” treng fleire menn
22.08.2008Vedlikehald på Gamleskulen
23.08.2008Uskedeling med bok om dei ti bodorda – handlar og om Uskedalen
23.08.2008Stor suksess for Open Gard i Omvikdalen
24.08.2008Vevik-kjøpet ikkje avklara enno
24.08.2008Fylkesmannen trakk klaga – Kristoffersen får byggja
25.08.2008Avløpsanlegg i to byggjesteg
25.08.2008Fire uskedelingar med og utklassa Åsane 12-1
26.08.2008Har også du Hardeland-måleri?
26.08.2008Lensmann blir tilsett 30. september
26.08.2008Ein meir enn i fjor tar merket!
26.08.2008Lokkar med barnerom og leikar
26.08.2008Laurdagsskule + graut = sant!
27.08.2008Idrettsskule med fleire instruktørar
27.08.2008Bruk hjelm på skulevegen!
27.08.2008Sølv igjen for fiskepuddingen
27.08.2008Hobbyklubben inn i ny sesong
28.08.2008Myklebust fekk fleirtal for nytt reiselivslag
28.08.2008– Basestasjonen bør leggjast til Skorpo
28.08.2008Frå 31.649 til 50.422 gjestedøgn!
28.08.2008Andre byggjesteg tett på det første
29.08.2008Stabilt besøk av gjestebåtar
29.08.2008Lensmannskontoret til Husnes
30.08.2008Gjekk på 0-3-tap for Trott
31.08.2008Vakker Øyrehagen-kunst
31.08.2008Uskedals-panorama
01.09.2008Kva er gjort ved oppvekstsenteret?
01.09.2008God skyting av uskedelingar
01.09.2008– Ikkje dei store forhåpningane til rypejakta
01.09.2008Støttar nytt reiselivslag
01.09.2008Tapte i toppoppgjeret
02.09.2008Sesongstart med step
02.09.2008Babytreff på TI-aren, snart 2.000 gjester
02.09.2008Tek reiselivslag-skipinga på sparket
03.09.2008Ny sesong for diskotek
03.09.2008Ny sesong for småbarnstreff
03.09.2008Søkjer om å få fjerna steingard
03.09.200850 opna trimsesongen
04.09.2008Sommarkurs-deltakarar på nytt treff
04.09.2008Fuchsia-prakt hos Dagny
04.09.2008Seks femteklassingar i nasjonale prøver
04.09.2008Aktivitetshuset har 200.000 uteståande
04.09.2008Stortap for Rosendal/Uskedal
05.09.2008Truleg breiband før årsskiftet oppover dalen
05.09.2008Fleire fuchsia-elskarar
05.09.2008Fjellsportfolk frå Bergen satsar på Uskedalen
05.09.2008Skuleelev tok laks på sju kilo
06.09.2008Bergens-invasjon ved Fjellandsbø!
06.09.2008Uskedelingar i nøkkelrollar ved Baroniet
06.09.2008Wang fekk lov til å fjerna steingarden
06.09.2008”Familieskyting” i 100-årslaget
07.09.2008Foitball-suksess i sommarver på Heio!
08.09.2008Tomålssiger for Rosendal
08.09.2008Paul Are Ljosnes vann historieskytinga
08.09.2008Kva kan vi gjera betre neste sesong?
08.09.2008Hytteplan til ettersyn
08.09.2008125 hjortar kan skytast i Uskedalen
08.09.2008Sommarstilling som turistvert?
08.09.2008”Våre nye landsmenn” blir invitert til Helgheim
09.09.2008Ikkje juli-dans på Dønhaug
09.09.2008Når kjem det lys her?
09.09.2008Helikopterløft til Skårhaug
10.09.2008Solnedgang i september
10.09.2008Gjekk med på fjerning av steingarden
10.09.2008Bedehuset 75 år, markering i helga
10.09.2008Seniorane godt i gang med trimmen
11.09.2008Ville ikkje ha nytt reiselivslag
11.09.2008Samrøystes ja til Aktivitetshuset
11.09.2008Uskedeling opplevde 11. september
11.09.2008Bli med til Åkrafjorden!
11.09.2008Gymstick populært også i år?
12.09.2008Køyrer du for fort på Korsnes?
12.09.2008Takk for god Heio-jobb
12.09.2008I varmaste laget for jakta
12.09.2008Salssuksess for boka om Gustaven
13.09.2008Eit misjonshus gjennom 75 år er skuldfritt
14.09.2008Godt besøk i ungdomslagshytta
14.09.2008Nytt fotball-tap denne helga
14.09.2008Raud sløyfe for tungdøl på Døssland
15.09.2008Uskedeling i nøkkelrolle på Dyrskun
15.09.200813 2003-elevar innskreve på skulen
16.09.2008Stort underskot for Eidsvik
16.09.2008Rekordbesøk på TI-aren!
16.09.2008Ingen stor fiskesesong, men meir laks enn før
16.09.2008Festbråk også i Uskedalen
16.09.2008Mathilde innom Skorpo ein gong i veka
17.09.2008AFA har fått fleire medarbeidarar
17.09.2008Snart tur til Åkrafjorden
17.09.2008Nok hjort, men kjem seint ned frå fjellet
17.09.2008Ny rekord igjen for demensaksjonen?
18.09.2008Hjorteslakt på Haugland
18.09.2008Meldingar og stoff til oss
19.09.2008Eidsvik har tapt 40 millionar
19.09.2008Skulemusikantar til brassfestival.
22.09.2008Vågen får ikkje kjøpa, men kan leiga areal
22.09.2008Dei nye sambygdingane til Helgheim tysdag
22.09.2008Brennbart materiale i oppvekstsenteret påpeika
22.09.2008Ikkje ny rekord, men godt resultat
22.09.2008Med brass og bram på Karmøy.
23.09.2008Nei til høgt naust på Korsnes
23.09.2008Telenor må finna annan plassering
23.09.2008Haugland får ikkje medhald
23.09.2008Humlepungar på nystart av brygging på Sunde
23.09.200812 babyar på kafe!
23.09.2008Vellukka møte med dei nye sambygdingane: – Vi treng dykk!
23.09.2008Ikkje slutt på cruise-sesongen
24.09.2008Nilsen startar marknadsføringa
24.09.2008Telenor Mobil fekk samrøystes nei
24.09.2008Synfaring først av naustprosjekt på Korsnes
24.09.2008Ny giv for ungdomsklubben i Gamleskulen
25.09.2008Åkrafjord-tur 7. oktober
25.09.2008Skrog frå Tyrkia til Eidsvik, berekna slepetid 26 dagar
25.09.2008Samrøystes ja til Aktivitetshuset
26.09.2008Kva skjer med ungdomsskulen?
26.09.2008Til Ukraina med ”humanitarian aid”
27.09.2008Rosendal rykkjer opp – uskedelingar på laget
28.09.2008Hobbyklubben med god haust-start
29.09.2008Lovande haust for ”Chateau Korsnes”
29.09.2008Børve lensmann, Lernes trakk seg
29.09.200811 år og leiar av samarbeidsutvalet!
29.09.2008Åkrafjord-utgifter vert dekka
30.09.2008Løyvingar til uteanlegg og musikkanlegg
30.09.2008Ny besøksrekord for TI-aren: 74!
30.09.2008Boka om Gustaven i nytt opplag
01.10.2008Møyfrid Kristoffersen rodeleiar for TV-aksjonen
01.10.2008Krevjande innspurt i storstova
02.10.200860.000 les om Brodahl-konserten
02.10.2008Ny medaljehaust for Jan Thore
02.10.2008To uskedelingar i UKK
03.10.2008Refleksvester for dei yngste
03.10.200814 blir med til Åkrafjorden
03.10.2008Topp-tubaist i nytt samarbeidsprosjekt
03.10.2008Ouvertyre til ei ny årstid
03.10.2008Gro’s Blomster opnar midt i november
04.10.2008Gåvepakke til ungdomsskulen
04.10.2008Rosendal/Uskedal tapte for eitt av botnlaga
05.10.2008Krigen i Uskedalen skildra i ”Byen brenner”
05.10.2008Også litauarane tar eit tak!
05.10.2008Ruskever og lita deltaking, Monsen tredjemann
06.10.2008AFA nest best i fjor
06.10.2008Stor interesse for Åkrafjordturen
06.10.2008Kjøpar 3,7 dekar til på Børnes
06.10.2008Mange uskedelingar bak god skuleavis
07.10.2008Kritisk merknad om handtak i Helgheim
07.10.2008Henta kunnskap og inspirasjon i Åkrafjorden
08.10.2008Eidsvik-skroget havarerte i Tyrkia
08.10.2008Om næringsutvikling i Gamleskulen måndag
08.10.200848 uskedelingar gjekk Kvinnheradløpet
08.10.2008Stor dugnadsinnsats
09.10.2008Refleks i fokus i Hobbyklubben
09.10.2008Ventar i spenning på Ljosnes
09.10.2008Trufaste dagpasientar frå Uskedalen
09.10.2008Eidsvik-tilsette har framleis trua
10.10.2008Tidleg-opning i pysj var vellukka!
10.10.2008Brødmat for pinnsvinbaby
10.10.2008Ny fart i prosjektet på Eikelandet?
11.10.2008Uskedeling i nøkkelrolle på Wallmans
12.10.2008Kretsmeisterskapen glapp – såvidt!
12.10.2008Viktig møte om næringsutvikling måndag
13.10.2008Enda ein fin parkeringsplass for fiskarane
13.10.2008Børnes er ein viktig og attraktiv ressurs
14.10.2008”Bli-sett-kveld” i Hobbyklubben
14.10.2008Meir opprydding må til på Børnes
14.10.2008Sprenging i gang for reinseanlegget
14.10.2008Nesten 8.000 kroner på seks opningar!
15.10.2008Leilighetene oppå SPAR ferdige
15.10.2008Gode fiskefangstar i regnfattig sesong
15.10.2008Gardsbarnehagen markerte eittårsdagen
16.10.2008Rusten satsar i Odda
16.10.2008Utviding av 50-sona ved Korsnes?
17.10.2008Ørnepar framleis i Uskedalen
17.10.2008Alt klart for TV-innsamling i 12 ruter
17.10.2008Rekordbesøk på barnediskoteket
17.10.2008Basar-resultat på Bedehuset: 28.000!
18.10.2008Ta godt i mot bøsseberarane!
18.10.2008Elevar frå Uskedalen til Hellas
18.10.2008Snart tiårsmarkering for Humlepungen
19.10.2008Uskedeling omkom i utforkøyring
19.10.2008Visning på SPAR avlyst
19.10.2008Berre glade givarar, men nedgang frå i fjor i Uskedalen
20.10.2008Uskedeling spelar Williams på Stord
21.10.2008Benoni kjem att til Dønhaugkjedlaren
21.10.2008Etterlengta sikring ovanfor brua
21.10.2008Uskedelingar sentrale i nytt Baronispel
21.10.200810 babyar på kafe!
21.10.2008Flom-trussel ved Halsabrotet
22.10.2008Turistanlegg-plan eit skritt vidare?
22.10.2008Uskedelingar er med og opnar Storsenteret
22.10.2008Båten framleis i fjøresteinane
22.10.2008Skilnad på Rosendal og Uskedalen?
22.10.2008Skulemusikken har huskonsert
23.10.2008– Største dagen i den nyare historia!
24.10.2008Kom og syng med ”Røysterett for alle”!
24.10.2008– Reiselivsutvikling særs vanskeleg hvis motsegn blir ståande
24.10.2008Kornes-naust til ny handsaming
24.10.2008Vart takka for 33 år i branntroppen
25.10.2008Klare for tussatur på Heio
25.10.2008Skulemusikken trimmar fram konsertforma.
26.10.2008Reguleringsplan må fremjast på Skorpo
26.10.2008Skulemusikken imponerte meir enn 80
27.10.2008Når kjem nyasfalten på Døsslandssido?
27.10.2008Naustet som rådmannen ikkje kan godta
28.10.2008Vinteren kryp nedover
28.10.2008Stålrekkverket på plass
28.10.2008Ny ungerekord – og ein far!
29.10.2008Vakker ouvertyre til ein vinter
29.10.2008Naustfloka løyste seg – Rød får byggja i to plan
29.10.2008Debutkonsert for Uskedalen-aspirantar
29.10.2008Tussatur med 90 deltakarar!
29.10.2008Klare for ”The Pajama Game”?
30.10.2008Skorpo-moloen bør vera ryddig og tiltalande
30.10.2008Kva slags fisk?
30.10.2008Det er ein St. Petersfisk!
30.10.2008Rundar 30 år med ”ny” leikeplass
30.10.2008Tirill Eirunn (11) stjal showet i Helgheim
31.10.2008Søkjer om tilleggsareal på Skorpo
31.10.2008Malmsten har 13,46 prosent stilling
31.10.2008Uskedelingar til Siddis Brass
31.10.2008Klart for reinseanlegget på Børnes
31.10.2008Klart for ny salskafe på AFA
31.10.2008Vil bli Frøken Norge
01.11.2008Kveld med motgang for Benoni og Huglen
01.11.2008Uskedalshest med oddsbombe!
01.11.2008Stor AFA-suksess
02.11.2008Forlenga lånetid frå seks til 25 år
02.11.2008Rosendal Musikklag nummer.16 i Siddis Brass.
02.11.2008Møt den fastbuande!
02.11.2008Skulemusikk med stor aktivitet
03.11.2008Allereie julestemning på SPAR!
03.11.2008”Juleliv” i Vertshuset frå 27. november
03.11.2008Framleis livskraftig bestand av sjøaure
04.11.2008Framtida for Uskedalen neste møte-tema
04.11.2008På veg inn i mørketida
04.11.2008Fedre-innslaget auka 100 prosent!
04.11.2008Rosande ord om barnehage-staben ved 30-årsmarkeringa
05.11.2008Best fangstar i Uskedalselva
05.11.2008Kritiske kommentarar til Skorpo-planen
05.11.2008\”Eit godt eksempel\”, meiner rådmannen
06.11.2008Presenterte forprosjekt for Folgefonnbanen
06.11.2008Søkjer stipend for å læra meir om å skriva
06.11.2008Eikelandet-prosjektet eit steg vidare
06.11.2008Maria med Mariamusikk i dobbeltkonsert
07.11.2008Krav om snarleg vegutbetring på Kjerlandssido
07.11.2008TI-aren treng møblar og oppvaskmaskin
07.11.2008Bjørn Skibenes – ein god uskedalsven – er borte.
08.11.2008Strengare føresegner på Skorpo
08.11.2008Fleire sjeldne fiskar i fjorden
08.11.2008Nye uteleiker ved skulen
09.11.2008Tveit og Døssland med formel for bygdeutvikling
09.11.2008Rask vegutbetring på Kjerlandssido
09.11.2008Drømmedag for unge trommisar
10.11.2008Webkamera også i Uskedalen
10.11.2008Tre av fem leilegheiter utleigde
10.11.2008Uskedelingar skal utgreia støtta til idrettsanlegg
10.11.2008Byggjestart på Eikelandet over nyttår
10.11.2008”Bygda med den gode kvardagen”
11.11.2008Kommunale bustadfelt etterlyst
11.11.2008Vonheim-basar neste sundag
11.11.2008Stabilt besøk i TI-aren
11.11.2008Utforkøyring i Ljosneslia
12.11.2008Kraftutbyggjing i Tverrelva
12.11.2008Tverrelva-prosjektet: – Vil gje ei god inntekt for gardane
12.11.2008Kyrkjebok også til seksåringane
12.11.2008Fjelltrimfest og jubileum i Helgheim
13.11.2008Fullmåne over Melderskin!
13.11.2008Opnar blomebutikken om ei veke
13.11.2008Julegrantenning 5. desember
14.11.200827.000 til oppvaskmaskin i TI-aren
14.11.2008Kristisk kommentar om brennbare material
14.11.2008Festidalen med julefest på Dønhaug
15.11.2008Festidalen søkjer ambulerande skjenkerett
16.11.2008Saknar tilbakemeling for Helgheim
16.11.2008Blir du med på julemarknaden?
17.11.2008Uskedalen igjen til topps i fjelltrimmen
17.11.200810 års markering med helsing frå Island i Humlepungen Bryggjarlag
17.11.2008Endring av ansvarsrett på Eikelandet
17.11.2008Båt på rek i land på Børnes
18.11.2008” Noreg på sitt sterkaste” øvst i Uskedalen!
18.11.2008Opnar blomebutikken torsdag
18.11.2008Uskedalen best også utan skuleklasse!
19.11.2008Juleverkstad i bedehuset 6. desember
19.11.2008Førjulslotteriet startar torsdag
19.11.2008Vil fleire søkja kulturstipend?
19.11.200858 premierte i skikarusellen
20.11.2008Børnes-avtale etter nesten seks år
20.11.2008uskedalen.no med virusproblem
20.11.2008Ferdigattest måndag for Aktivitetshuset?
20.11.2008Blomesalet er i gang!
21.11.2008Førebur seg til langrennssesongen
21.11.2008Triveleg lotterikveld
22.11.2008Juleavslutning i turngruppa
22.11.2008Gro`s Blomster: vinnarar av gratislotteri
23.11.2008Kven er personane på biletet??
23.11.2008Stor ryddejobb ved Haugland
24.11.2008Litt av historia til Sætre-huset…
24.11.2008NOK EIN REKORD BASAR I VONHEIM!
25.11.2008Imponerande kyrkjekonset
25.11.2008Storkonsert til helga
25.11.2008Deler av Korsnes utan vatn
26.11.2008Uskedelingar på yrkesmessa
27.11.2008Stoff til uskedalen.no
27.11.2008Juleavslutning for turngruppa
28.11.2008Festidalen med Hut på Dønhaug i jula
28.11.2008Stenging av vatnet
28.11.2008Vertshuset opnar til helga
28.11.2008Musikklaget klar til julegrantenning
28.11.2008Rekordstort og godt nummer av Uskedalsposten
28.11.2008Uskedalen har fått sitt tuttetre
30.11.2008Julegrana ferdig pynta til tenning..
30.11.2008Uskedal eller Uskedalen???
30.11.2008Det hastar med å planta ny julegran
30.11.2008Folksamt på populær juleverkstad
01.12.2008Ei musikkoppleving av dei store
03.12.2008Bustader i fokus i Gamleskulen måndag
03.12.2008Bør det heite Uskedal?
03.12.2008Bondhus ut – Legland inn
03.12.2008Uskedal i Beinavikjo
04.12.2008Uskedal/Uskedalen
04.12.2008Usemje om rømingsvegane på Dønhaug
04.12.2008Kaffekoppsal for hjelpekorpset!
04.12.2008Festidalen fekk god mottaking
04.12.2008Bestemt av posten
04.12.2008Vidareutvikling av Aktivitetshuset
05.12.2008Farlege situasjonar i busslomma – kampanje til veka
05.12.2008Satsar på tiltak for å gjera heimkommunen vakrare
05.12.2008– Post-forklaringa heilt feil
05.12.2008God stemning og fint ver under julegrantenninga
05.12.2008Får ikkje nytta ambulerande skjenkeløyve
06.12.2008– Også uskedelingane bør stemma på Wenche!
06.12.2008Gustaven-boka sel framleis godt
06.12.2008Juleverkstaden ein suksess
07.12.2008Gros Blomster fekk 20.000
07.12.2008Daniel lærte å steika potetkake
07.12.2008Bustadprosjekt i Uskedalen tema måndag
07.12.2008Vakker lysmesse med 125 i kyrkja
08.12.2008– Stans ein annan plass!
08.12.2008– Ta med hundepose!
08.12.2008“Seven up” har fylt 40
08.12.2008Røen syng i julekonserten
08.12.2008Hjelper andre barn som er ramma av krig
08.12.2008Sal av to Eikelandet-hus før jul?
09.12.2008Bebyggelsesplan på Skorpo blir vedteke
09.12.2008Frådeling blir nekta på Skorpo, berre ein var for
09.12.2008Ein køyrde for fort
09.12.2008Vasslaust på Korsnes torsdag
10.12.2008Stensletten byggjer i Herøysund
10.12.2008Betre rømingsvegar på Dønhaug
10.12.2008Ikkje vasslaust før klokka 9
11.12.2008Allsidig program under julekonserten
11.12.2008Søkjer fritak for buplikta
11.12.2008Uskedalselva toppar fangst-statistikken
11.12.2008F-16 i ”jule-formasjon” over distriktet
12.12.2008Juleavslutning i Hobbyklubben
12.12.2008Dønhaug-sak til Fylkesmannen
12.12.2008Lucia-stemning i barnehage og skule
12.12.2008Beinavikjo-vegen må få ljos
13.12.2008Vertshuset: – Fornøgd med jule-sesongen
13.12.2008Førjulslotteriet til skulemusikken
13.12.2008Grautfest med topp stemning.
14.12.2008Har søkt om igangsettingsløyve
14.12.2008Har teke vinterkåpa på
14.12.2008Døssland-grana klar for sal
14.12.2008Draumetilhøve på Fjellandsbøvatnet
14.12.2008Første grautfesten truleg i 1990
14.12.2008Mektig julekonsert i kyrkja
15.12.2008Satsar på avansert vedmaskin
15.12.2008Moberg held fram som Høgre-leiar
16.12.2008Opptil 16 babyar innom TI-aren på tysdagane
17.12.2008– Få fortgang i reguleringsplanen
17.12.2008– No ventar vi handling!
17.12.2008Breiband i dalen før nyttår
18.12.2008Løypetilbodet i Fjellhaugen bør vidareutviklast
18.12.2008Levande historie for sjuandeklassingane
18.12.2008Nesten 300 nissar i Dønhaug-låven!
19.12.2008Manglande busskur skaper alvorleg trafikkfare!
19.12.2008Barnehagegeita rømte til villsauene!
19.12.2008Ungdom med MOT på skulebesøk
20.12.2008Må søkja om endringsløyve
20.12.2008Tøffaste julejobben på laurdag!
20.12.2008Snekke “drukna” ved Eikelandet
21.12.2008Festidalens Jolafest: Bilettsal så det susar!
21.12.2008Ny fellingsrekord i 2008: 1070 hjortar
22.12.2008Store variasjonar i fellingsprosent
22.12.2008Høgspentlinja blir ikkje fjerna i 2009 heller
22.12.2008Utfor vegen ved Ljosnes
23.12.2008Hadde venta større trafikk
24.12.2008Aktivt og godt år
24.12.2008Containaren framleis misbrukt!
24.12.2008Mot ljosare tider
24.12.2008130 på julekveldsgudsteneste
25.12.2008Fylkesmannen: Nei til frådeling for nytt kårhus
25.12.2008Utseld jolafest på Dønhaug!
25.12.2008Ljosnes: Bilen vart ståande der ungane står
26.12.2008Trekk tilbake motsegna!
27.12.2008Trestegsrakett ga Festidalen-suksess
27.12.2008Har vore positive til busslommar
27.12.2008Julefred i båthamna
27.12.2008Julefest bygd på tradisjonar
28.12.2008Romjulshelsing frå Statfjord C
28.12.2008Halve grenda på fest også i år
29.12.2008Disko-innspurt i Helgheim
29.12.2008SPAR: Strålande julehandel!
30.12.200822-åring satsar på Musland-bruk
30.12.2008Timelangt straumbrot i Uskedalen
31.12.2008Kloakkanlegg i rute ved årsskiftet
31.12.2008Hjønnevåg vil byggja eldrebustader