Praktisk info
Start- og sluttpunkt: Busslomme på Rv. 48 ca 150 meter nord bensinstasjonen, mot Rosendal.
Parkering: Ved Gamleskulen i sentrum. Stor parkeringsplass med informasjonstavle for Uskedalen.
Merking: Informasjonstavle ved busslomma. T–merka og skilta.
Gradering: Raud. Middels krevjande, 3 støvlar etter DNT-systemet.
Høgdeforskjell: 20 – 900 moh.
Tidsbruk: 5 timar t/r.

Gode råd
Lite drikkemuligheter før ein nærmar seg toppen. Frå Solfjell kan ein gå austleg ned til Manssvatnet.

Omtale
Grusa gangveg opp gjennom byggjefeltet til tydeleg sti opp lia via Ådnaklett og Storhaug.
Frå Storhaug og inn mot Mannsvatnet kan ein sjå dei karakteristiske moreneryggane. Ta av frå stien til Mannsvatnet ved skilt til Solfjell. Bratt stigning siste del av turen. Vakkert rundskue frå toppen.