Det har vore gledeleg stor respons på julekonkurransen til SPAR Uskedalen og denne nettsida. Mange har jobba godt, og tilbakemeldingane har vore veldig kjekke å lesa for oss. Vi minner om at vi no er kommen til siste dag, og minner om at siste frist for levering av svar er kl.18 i kveld.

tid