Uskedal skulemusikk og Rosendal skulekorps har samarbeidd om deltaking i Hordablæsten.

Styret:
Haldis Aakra, leiar (97043869)
Marianne Meyer Borgen
Anja Strüter, materialforvaltar
Monica Hermann
Knut Johannes Ripel,rekneskapsførar

Dirigent: Tor Skeie Olsen, (982 42 023).

Faste øvingar: I Uskedal skule kvar onsdag, aspirantar kl.16.45-17.45, skulemusikk frå kl.17.45.

Aspirantopplæring:
Som elevar i Kvinnherad kulturskule (søknadsfrist:1.april) eller i aspirantgruppe i Uskedal skulemusikk.
Skulemusikken har i skuleåret 2019/2020 eit prøveprosjekt, der 8 aspirantar får opplæring av dirigent Tor Skeie Olsen.

Meir utfyllande informasjon og histore kan lesast her: Uskedal skulemusikk

2019/Tid