Uskedal skulemusikk og Rosendal skulekorps har samarbeidd om deltaking i Hordablæsten.

Styret (brreg.no):
Leiar: Ann Merete Åsheim Nilsen
Nestleiar: Anne Sofie Feet
Styremedlem: Marianne Korsvold
Styremedlem: Malin Haavik Tungesvik
Styremedlem: Heidi Camilla Pedersen

Dirigent: Tor Skeie Olsen, (982 42 023).

Faste øvingar: I Uskedal skule kvar onsdag, aspirantar kl.16.45-17.45, skulemusikk frå kl.17.45.

Aspirantopplæring:
Som elevar i Kvinnherad kulturskule (søknadsfrist:1.april) eller i aspirantgruppe i Uskedal skulemusikk.

Meir utfyllande informasjon og histore kan lesast her: Uskedal skulemusikk

2024/høø