Uskedalen har eit spanande vassdrag som ligg midt i bygda. Elva er en typisk vestlandselv, og er best når elva er flaumstor. Fangstene dei siste åravariert frå ca 1 tonn laks til 3-400 kg laks i året.

Du finn meir informasjon om elva på elveeigarlaget sin nettstad. Den kan du komme inn på her