Gamleskulen ligg sentralt til i sentrum av Uskedalen.

Huset eignar seg godt til både møtearrangment og sosiale aktivitetar av ulik art. I sal er maksimalt plass til 50 personar. Huset er tilrettelagt for handicap.

Det er lyse og trivlege lokal, med eit flott opparbeidd uteareal. Uskedal Utvikling leiger ut gamleskulen både til privatpersonar, bedrifter, lag og organisasjonar.

Koordinator utleige: Berit Harriet Døsland på 913 07 384

Utleigesatsar:

Aktivitet: Sats:
Ved fast avtale kvar veke 300,- pr gong
Pr kveld mandag – fredag 500,-
Laurdag 800,- pr. døgn
Sundag 800.- pr. døgn
Helg 1500.-

Instruks for utleige