Medlem Bedrift
3300 kr
Er di bedrift med og støttar arbeidet til uskedalen.no, vil ein og få mykje att.
Medlem Privat
200 kr
For å kunne drifte Uskedalen.no, er vi avhengig av medlemmar i Uskedal Utvikling. Det kan betalast til k. nr. 1503.39.82329 eller du kan vippse til 512870.