Knut A. Myklebust melder at weblamera fungerer slik det er tenkt. Det har vore ute av drift i tid, men det gamle kamera har i mellomtida erstatta det nye. Kamera syner oversiktbilete av campingen , båthamnene. elvosen og deler av sentrum. Kamera er viktig for alle med hytter, vogner og faste installasjonar i dette område.

Her er mest heile motivet som vert synt på Webkamera
Tekst/nett: Kristian Bringedal
Foto: Illustrasjonsfoto