Basaren i Vonheim gav ei inntekt på kr. 23.247,-. Det er eit flott resultat, som kjem godt med i ei slunken lagskasse. Folk var villige kjøparar. Det kunne vore selt meir årar og lynlodd – om ein hadde vore litt meir førebudde i forhold til kor mykje folk som kom. Neste basar er planlagt å vera i november. Styret takkar alle for god støtte.

kb