Det er til no trekt ut vel 30 gevinstar på Uskedal Skulemusikk sin adventskalendar. Vi repeterer derfor vinnartala til no: 645, 243, 714, 545, 105, 628, 155, 284, 358, 693, 283, 655, 237, 520, 601, 316, 643, 196, 264, 712, 317, 182, 372, 193, 424, 733, 20, 439, 619, 44, 205 og 250.
Med så mange tal må vi ta med at vi er utan ansvar for skrivefeil i denne lista. Vi håpar sjølvsagt alt er rett, men skulle det vera avvik, er det talet som plei publisert den aktuelle datoen som gjeld.
Vi gratulerer alle! Dei må henta gevinstane sine hos Auto 88 innan 10. januar 2024 viss ikkje anna er avtala.

tid