Til alle som ferdast i Tverrelva Kraftverk AS sitt nedslagsfelt i området rundt Mannsvatnet.

På regulerte vatn vil det alltid vera fare for område med ope vatn og utrygg is. Det gjeld særleg ved inn- og utløpsosar men det kan òg førekomme andre plassar på vatnet. Me vil òg minna om at det i reguleringssona kan liggja att isflak som det kan vera farleg å koma imellom og under.

Skilt ved inntak

Det er montert fleire og nye skilt for informasjon om at Mannsvatnet er regulert.

Tekst: Pressemelding
 Foto: Steinar Haugland
 Nett: Kristian Bringedal