Tips til redaksjonen fører oss fram til skotårsbarnet Vidar Stenesletten Eik. Vidar, fødd 1984, er 40 år i dag. I kontakten med Vidar, takkar han for gratulasjonen. Med fødselsdag kvart 4. år, har Vidar i fylgje almanakken hatt 10 fødselsdagar til no. Neste fødselsdag, 29. februar, er om fire år. Vidar er fødd og vaks opp på Steinsletto i Uskedalen. Han bur i dag i Norheimsund i Kvam herad og har jobben sin på Framnes vidaregåande skule.

Vidar Stensletten Eik, skotårsbarn frå Uskedalen.
Tekst/nett: Kristian Bringedal
Foto: Privat