Ver rask med påmelding til Steinar Haugan dersom du vil vera med på Julemøte i Kvinnherad Senioruniversitet og dermed få høyra Dag Steinfeld sin førelesing torsdag 7. desember. Kulturhuset har ei grense på 150 personar. Talet er snart nådd. Bruk e-post eller SMS. Du finn meir på FB Kvinnherad Senioruniversitet. Siste: Det er fullteikna, men det vert sett opp venteliste. Hugs at du melder frå dersom du veit at du ikkje nyttar plassen.

kb