Alt er gjort klar for basar i Vonheim i dag, sundag 22. januar kl. 16.00. Inntekta går til drift og vedlikehald av forsamlingshuset på Haugland og Musland. Basarnemnda har motteke gåver og gevinstar. Sjå bilete der du også finn VIPPS nummeret for dei som vil bruka det. Bilete på topp syner litt av gåve- og gevinstbordet. Arn og Alma er med og lagar til. Alle er velkomne.

Gevinstane på basarboka.
Tekst/foto: Styret
Nett: Kristian Bringedal