Hauglandsheio skogsveglag har skilta og gjort merksam på at det er avgift ved bruk av skogsvegen inn til Kalkstasjonen. Avgifta gjeld ikkje for den nye parkeringsplassen ved Heiobrua. Det er betaling med VIPPS, anten for årskort eller for kvar gong ein køyrer inn og parkerer ved Kalkstasjonen. Inntekta går uavkorta til grusing og vedlikehald av vegen.

Tekst/foto: Thomas Eide
Nett: Kristian Bringedal