Ei gåve frå SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad pålydande kr. 34 000,- til Fjelly gjer at ungdomlaget kan gå til innkjøp av ny ovn. Det er ein vedovn med kokeplate og steikeovn av typen Alice 470 AZ. Styreleiar i Uskedal ungdomslag Anita Enæs og Hans Ordin Østebø frå hyttestyret tok mot gåva måndag kveld i Kulturhuset Husnes. Neste i serien gåvetildelingar er Uskedal Utvikling. Fylg med.

Ny vedovv med kokeplate og steikeovn til Fjelly.
Tekst/foto/nett: Kristian Bringedal
Illustrasjonsfoto