Uskedal Vassverk melder at det er vatningsforbod frå i dag, tysdag 31. august og fram til det vert regn. Forbodet gjeld alle former for vatning ute. Det vert arbeidd med å finna eit reserveinntak i elva, men forbodet gjeld inntil ny melding kjem.

Tekst: Uskedal Vassverk
Nett: Kristian Bringedal