Uskedal Vassverk melder no, kl. 17.15, at vatnet vert stengd på Steinsletto v/ Eidsvik/Selstad og utover på oppsida av vegen mot Myhre. Det vert sett i gang tining på vassledningen som går under vegen og forsyner husa på oppsida av Fylkesvegen. Husnes Røyr gjer jobben. Ein reknar med at tininga er gjort på nokre timar. Ny melding kjem.

Styret