Vassverket melder at vatnet vert stengd ved avkøyrsla til Beinavikjo. Stenginga omfattar alle på nedsida av FV 48 på inn mot Gullvikjo. Vassbrotet er lokalisert og det vert arbeidd med reperasjon. Ny melding kjem.

Uskedal Vassverk