Uskedal vassverk melder at no er vasstilførsla på Steinsletto i orden etter at det har vore frose tidlegare i dag.

tid