Vassverket melder at vatnet er tilbake i Beinavikjo og hos dei husstandane som ligg på same traseen. La det renna litt for å få ut evt. skit.

Vassverket