Vassverket melder frå at det er lekkasje på ledningen på Brekketoppen. Dette gjer at vatnet på den gamle ledningen er stengd ved Busslomma. Så lenge arbeidet pågår er det nokre abonnentar på Brekketoppen og truleg i Geilo og på Neset som er utan vatn nokre timar framover.

Vassverket