Tysdag 21.06 vert vatnet stengt for alle abonnentar innom Skulebrua frå kl
0700 til ca kl 0900. Dette grunna omkobling  i ny kum i sentrum. (ved Grana) Ver OBS på at  vatnet kan verta kobla inn tidlegare. Tapp gjernee opp litt vatn i kveld.

Uskedal Vassverk