Mandag frå kl.15 blir vasstilførselen til alle Uskedal Vassverk sine abonnentar frå Sjøhaugen(Sekundærstasjonen) og innover til Rød stengt. Stenginga gjeld også abonnentane på Kjerlandssio.
Grunnen til stenginga er arbeid på hovudvassleidningen gjennom Fitjagarden på Nedre Feet(bildet over). Vassverket melder at vatnet skal vera innkopla igjen innan kl.18.

tid