Grunna omkobling til ny hovudvassleidning på Eik, vil vatnet verta stengt hjå alle abonenntar i Uskedal vassverk ONSDAG 30.11.22 kl 1900-2100.

Uskedal Vassverk