Til alle som ferdast i Tverrelva Kraftverk AS sitt nedslagsfelt i området rundt Mannsvatnet.

På regulerte vatn vil det alltid vera fare for område med ope vatn og utrygg is. Det gjeld særleg ved inn- og utløpsosar men det kan òg førekomme andre plassar på vatn. Me vil òg minne om at det i reguleringssona kan liggje att isflak som det kan vera farleg å koma imellom og under.

Uskedalen.no gjer merksam på at bilete er frå tidlegare år og at motivet ikkje ser slik ut pr. i dag.

SKL -Tverrelva Kraftverk AS

Foto: Arkivfoto
Nett: Kristian Bringedal