Det er registrert brot på nett kl. 05.00 i dag.Ganske sikkert at det er ein
lekkasje på leidningsnettet mellom Grano og Korsnes. Abonentane i dette
området har desverre lite og ikkje vatn. Vi har røyrleggjar ute no.
Lekkasjen er ikkje lokalisert. Kontakt oss på tlf. 99701819 hvis de ser
vatn i område det ikkje skal vera vatn.

Tekst: Uskedal Vassverk
Nett: Kristian Bringedal