Styret i skulemusikken rosar foreldregruppa som har vore veldig flinke til å skaffa gevinstar til adventskalendaren. Det har resultert i heile 48 gevinstar; – 2 kvar dag.
– Når så mange dreg lasset så godt saman, blir det veldig kjekt og greitt, blir det sagt.
På bildet viser vi gevinstane som blei trekt ut i går og i dag. Det er både fine heimestrikka ting og pipenøkkelsett gjeve av KIS Vest.

Dagens heldige vinnarar er:

  • Eigar av kalendar med nr. 482 har vunne heimestrikka lue og vottar.
  • Eigar av kalendar med nr. 535 har også vunne heimestrikka lue og vottar.

Vi gratulerer vinnarane som kan ta kalendarane sine med seg til Auto 88 AS på Brekketoppen for å få gevinstane sine.

Tekst, foto og nett:  Thor Inge Døssland