Både 6. og 7. klasse frå Uskedal skule vann kvar av sine puljar på TINE stafetten i går. 5. klasse kom på 3. plass i sin pulje. Alle gjorde ein god innsats og det var ein fin tur og ei fin oppleving for alle som var med. Stafetten vart skipa til på Husnes og i Rosendal. Klassane hadde med desse lærarane: Tanja Bringedal, Anja Njøten Leite, Mona Vetrhus og Åse Myklebust Neset. Bilete på topp syner 6. klasse som vann sin pulje.

7. klasse som også vann sin pulje.
5. klasse fekk ein god 3. plass i sin pulje.
Tekst/nett: Kristian Bringedal
Foto: Tanja Bringedal/ Mona Vetrhus