Av 70 søknader til Fylkeskommunen innan fristen 1. september vart Uskedal skule tildelt kr. 15.500,- til trafikksikringstiltaket Sykkelkids. Det er sykkelopplæring (teori og praksis) for elevar i 5.-7. klasse i regi av Sykkelforbundet. I Kvinnherad har seks aktørar fått midlar.

kb