Over 200 medlemmer på knappe 2 dagar.

Fredag ettermiddag blei det oppretta facebook-side for det relativt nyskipa Uskedal Historielag. Sida har allereie fått over 200 medlemmer.
Facebook-sida vil bli ein svært viktig informasjonskanal for historielaget. På den vil bli lagt ut meldingar om arbeidet som til eikvar tid pågår, møteverksemd og anna.
Framover vil det mellom anna bli lagt ut informasjon om arbeidet som pågår med det første boka i den lokalhistoriske hefteserien som laget har planar om. Det blir lagt ut meldingar og bilde frå sjølve prosessen fram mot at boka er klar for salg, og om sjølve salgsarbeidet.
Derfor er det viktig at alle som er interesserte i denne nyttige informasjonen, går inn på facebook og likar sida USKEDAL HISTORIELAG. Då kjem denne informasjonen til deg.

tid