Nasjonalforeningen for folkehelsen har kvart år Hjarteveke med ulike aktivitetar. I 2021 er veka sentralt sett til 4. – 12. mai. Grunna Koronasituasjonen vil ikkje Uskedal helselag ha hjartemarsj denne våren. Som alternativ vil 10 stk. Quiz-kort hengja ute i ruta Dønhaug – Geilo – langs elva fram til og med 21.mai. Ta med papir og blyant, løys oppgåvene og send svar slik det står på korta.

Uskedal helselag med Quiz kort utplassert i Uskedalen.

Mellom dei med rette svar vert det trekt ut ei fruktkorg. 10 personar får trøystepremie. Det vert ikkje sett ut bøsser for å samla inn pengar til hjartesaka. Dei som ynskjer å støtta hjarteforskinga kan senda bidrag til
Vipps 501 209.

Med helsing
Uskedal helselag

Eli Roseth Eik

Tekst/foto: Eli Roseth Eik
Nett: Kristian Bringedal