Det årlege vedlotteriet med inntekt til Stemneplassen startar i desse dagar. Dersom du støttar Uskedal Friluftslag med minst kr. 100,-, er du med i trekkinga av god og turr ved i sekker. Ja, du kan faktisk vinna heile 15 sekker ved. 2. premien er 10 sekker ved. 3. premien er 5 sekker ved. På bilete ser du f.v. Kristian Bringedal, Audun Eik, Tore Nordahl-Pedersen og Ove Magne Myhre.

All støtte og inntekt går til drift av Friluftsplassen. Det neste på programmet no er nytt golv og nye gardiner i møtelokale. Arbeidet med laga turstiar på område mot toppen på Skårhaug tek til med det fyrste. Dermed vil ein letta tilgangen og gjera friområde meir attraktivt for alle.

Send di støtte til Uskedal Friluftslag, Bruk konto 3460.07.53659 eller VIPPS: 605565. Hugs namn. Då er du med i det store vedlotteriet som vert avslutta tysdag 10. august. kr. 100,- er minstesummen, men du kan gjerne gje ei større gåve.

Tekst/nett: Kristian Bringedal
Foto: Gunnlaug Eik