På årsmøte i Uskedal Friluftslag vart det lagt fram årsmelding og rekneskap som vitnar om høg aktivitet. Alle i styret tok attval. Leigeprisane vert justert, noko alle med årsleige må merka seg. Berre 3 av 10 medlemslag møtte fram til årsmøte. Styret vil ha ein gjennomgang på dette med medlemsskap og leige. Det er lagt inn og montert breiband i møterommet.

Årsmøte i Uskedal Friluftslag med god mat laga og servert av Åse og Jofrid.
Styret:

 • Kristian Bringedal – leiar
 • Audun Eik – styremedlem
 • Ove Magne Myhre – styremedlem
 • Åse Neset – skrivar
 • Jofrid Eik – kasserar
 • Varamedlemer: Tormod Myklebust, Steinar Kroka og Einar Gjertsen
 • Valnemnd: Vvik Rimestad og Knut Steinsletten
 • Revisorar: Hans Reidar Kjærland og Ståle Eik

Leigeprisar:

 • Årsleige: kr. 2 200,-
 • Døgnleige: kr. 500,-
 • Medlemsskap: kr. 300,- ( gjeld ikkje for dei som har årsleige )
Tekst/foto/nett: Kristian Bringedal