Det vert meldt på Facebook at Unge Røyster startar opp med sine samlingar på Bedehuset, torsdagar i partalsveker kl. 16.30 til kl. 18.00. Det vert song, andakt og aktivitetar. Alle er velkomne.

Uskedal Bedehus