TV aksjonen gjekk etter oppsett plan i dag i Uskedalen. Hilde Bringedal fortel til uskedalen.no at 12 bøsseberarar dekka bygda. Nokre roder er vel omfattende, men med ein kjempeinnsats av alle, kjem ein i mål. Stor takk til alle som brukar fritida si på ei stor og viktig sak den eine gongen i året. No er bøssene leverte for oppteljing i SR banken på Husnes.

kb