Uskedal Idrettslag minner om at det er barnetrim i Aktivitetshuset kvar onsdag kl 17. Barn i alderen 3 – 6 år er velkomne til trim, leik og moro.

Trimgruppa