Heile 3 av 4 i revystyret kjem frå Uskedalen. Det er: Thea Taranger ( revysjef ), Hanna Tvilde og Andrea Hjelmeland. Framsyninga er 6. mars kl. 19.00.

kb